Pakartojo kapitono Balno grupės žygį ir pagerbė žuvusius už Lietuvos nepriklausomybę

Minėdami Musninkų-Širvintų-Giedraičių mūšių šimtmetį, Karaliaus Mindaugo 10-osios šaulių rinktinės Širvintų 10-osios kuopos šauliai pagerbė 1919-1920 metų Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvių ir žuvusiųjų atminimą.

Nežiūrėdami į žvarbų orą ir koronaviruso pavojų, keletas šaulių, vadovaujamų būrio vado Mindaugo Korsako, iškeliavo garsiuoju kapitono Teodoro Balno naktinio žygio maršrutu. Prieš šimtą metų, 1920-ųjų lapkričio 19-ąją, 1 val. nakties iš Žemųjų Viesų kaimo Septintojo pėstininkų pulko bataliono vado vedami 200 Lietuvos kariuomenės karių miškais ir pamiškėmis slapta išėjo į Motiejūnus. Ten buvo dislokuotas lenkų Gardino pulkas. Nuo kapitono Balno vyrų žygio sėkmės priklausė, ar Lietuvos kariuomenė Musninkų-Širvintų-Giedraičių ruože sulaikys lenkų veržimąsi į šalies gilumą ir sugriaus priešo planus užimti Kauną.

Po šimto metų įveikusi apie 24 km, Mindaugo Korsako vedama šaulių grupė, įvykdžiusi savo taktikos ir maskavimosi užduotis, ryte pasiekė Širvintas, kur pagerbė kovose žuvusių savanorių atminimą. Šauliai uždegė žvakutes prie R. Antinio jaunesniojo atkurto paminklo Širvintose.

Lapkričio 20 dieną Mindaugas Korsakas, dabar jau su 5 jaunųjų šaulių ir kandidatų į jaunuosius šaulius grupe, sutrumpintu maršrutu pėsčiomis nuėjo istorinėmis mūšių vietomis ir Širvintose dar kartą pagerbė kovotojų atminimą.

Lapkričio 23 dieną Musninkuose buvo pažymėtos Lietuvos kariuomenės 102-osios metinės ir pagerbti 1919-1920 metų kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyviai.

Musninkų bendruomenės „Spindulys“ atstovai ir Širvintų 10-osios kuopos šauliai pirmiausia pagerbė Musninkų kapinėse palaidotus daugiausia 4-ojo pėstininkų pulko karius. Čia pat kapinėse palaidoti ir gražų taikų gyvenimą nugyvenimą buvę savanoriai.

Štai jų pavardės: Albinas Aldonis, Dominykas Dikčius, Bronius Kanys, Kazimieras Petrusevičius, Stanislovas Prielgauskas, Julius Vaicekauskas, Kazimieras Veikša.

Leonas Vaicekauskas
Širvintų 10-osios šaulių kuopos vadas

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite lapkričio 27 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+