Nėra skirtumo, ar kapinės yra mieste, ar kaime

Vaikai prie žuvusių savanorių kapų Širvintų kapinėse. „Karys“, 1938 m.

Į „Širvintų kraštą“ kreipėsi skaitytoja, kuri paprašė pateikti atsakymą, po kiek metų galima laidoti žmogų Širvintų kapinėse toje pačioje kapavietėje? Anot skaitytojos, „Musninkuose leidžiama laidoti toje pat kapavietėje po dvejų metų, o Širvintose po dvejų neleidžia“.

Paprašėme į klausimą atsakyti Širvintų rajono savivaldybės administracijos. Gavome atsakymą:

„Vadovaujantis Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) indentifikavimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-41, 13, 24 ir 39 punktais bei Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 2 straipsnio 6 punktu, pakartotinai laidoti žmogaus palaikus kape, kuriame jau yra palaidoti žmogaus palaikai, galima ne anksčiau kaip po 25 metų.

Minėtų tesės aktų punktai:

Aprašo:

  1. Pakartotinai laidoti žmogaus palaikus kape, kuriame jau yra palaidoti žmogaus palaikai, galima ne anksčiau kaip pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui.
  2. Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui.
  3. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti ir praėjo ne mažiau kaip 25 metai nuo kapo ramybės laikotarpio pabaigos.

Įstatymo:

  1. Kapo ramybės laikotarpis – laikas, per kurį iki kaulų suyra nekremuoti žmogaus palaikai. Konkrečią kapo ramybės laikotarpio trukmę kapinėse, atsižvelgdamas į grunto sudėtį ir į tai, ar kape palaidotas asmuo sirgo pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, nustato kapinių prižiūrėtojas, remdamasis hidrogeologinio tyrimo rezultatais ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) išvada. Kapo ramybės laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 25 metai.“

Taip pat sulaukėme komentaro dėl atsakyme panaudotų terminų:

„Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodyta, kad:

  1. Kapas – vieta, kurioje užkasti žmogaus (žmonių) palaikai.
  2. Kapavietė – nustatytas ribas turintis žemės plotas kapinėse, skirtas kapui, rūsiui, kolumbariumui ar kitai laidojimo vietai, kur bus laidojami žmogaus palaikai, taip pat ir balzamuoti ar kremuoti.“

Ir svarbiausia, ką nurodė Širvintų rajono savivaldybės administracija, „aukščiau minėtos teisės aktų nuostatos vienodai taikomos tiek miesto, tiek kaimo kapinėse“.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+