Nebūkite abejingi, kovo 1-ąją ateikite balsuoti

Informacija rinkėjui
Nebūkite abejingi, kovo 1-ąją ateikite balsuoti
Į rinkėjams svarbius klausimus atsako Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 48 narė, pasiūlyta Darbo partijos, Nijolė Lubienė:
– Kada vyks rinkimai? Kuo jie ypatingi?
– Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 1 dieną. Balsuoti rinkimų apylinkėse bus galima nuo 7.00 iki 20.00 val. Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.
Šiais metais rinkimai vyks kiek kitaip nei įprastai, nes tiesiogiai rinksime merą. Žinoma, rinksime ir tarybos narius. Todėl bus 2 balsavimo biuleteniai. Vienas biuletenis bus skirtas mero rinkimams, t.y. abėcėline tvarka bus surašyti 8 kandidatų vardai ir pavardės, prieš kiekvieną kurių bus apskritimas. Rinkėjas, išsirinkęs jam priimtiną kandidatą, už kurį jis nori balsuoti, prie to kandidato pavardės esančiame apskritime dės x ženklą, prie kitų kandidatų daugiau nieko rašyti nereikės, tad viskas labai paprasta. Kitas biuletenis, skirtas tarybos narių rinkimui ir yra šiek tiek sudėtingesnis, jame daugiau informacijos. Antrame biuletenyje bus surašytos partijos, kurios iškėlė kandidatus į tarybą. Prieš kiekvienos partijos pavadinimą irgi bus apskritimas, kuriame rinkėjas, išsirinkęs vieną jam priimtiną partiją, dės x ženklą. Biuletenio pabaigoje – penki langeliai, į kuriuos rinkėjas gali surašyti pirmumo balsus, t.y. išsirinktos partijos kandidatų sąraše esančių kandidatų numerius. Į vieną langelį rašomas vieno kandidato numeris. Tokiu būdu penkiuose langeliuose rinkėjas gali įrašyti penkių kandidatų numerius. Tačiau šių numerių rašyti neprivaloma.
– Ką daryti, jei kovo 1 d. rinkėjas negalės atvykti balsuoti?
– Visų pirma patariu visiems pasistengti atvykti pabalsuoti kovo 1 d. Juk bus sekmadienis, tad patariu suplanuoti savo laiką taip, kad pusvalandį galėtumėte skirti pilietinei pareigai atlikti. Tačiau jei to padaryti tikrai bus neįmanoma, balsuoti galima iš anksto. Balsavimas iš anksto vyks Širvintų rajono savivaldybės patalpose, antrame aukšte, Vilniaus g. 61, Širvintose, vasario 25 ir 26 dienomis nuo 8 iki 20 val. Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Balsuojant iš anksto būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei rinkėjo kortelę (nors bus leidžiama balsuoti ir neturint rinkėjo kortelės).
– Ar rinkėjas gali balsuoti būdamas kitame rajone?
– Taip, gali, tačiau tai padaryti gali tik balsuodamas iš anksto – vasario 25 ir 26 dienomis nuo 8 iki 20 val. – toje savivaldybėje, kurioje tuo metu yra. Balsavimas vyksta savivaldybės administracijos patalpose. Kovo 1 d. balsuoti kitoje savivaldybėje nebus galima. Jei žmogus nebalsuos iš anksto, tuomet kovo 1 d. turės atvykti į tą savivaldybę, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įsirašęs į tos savivaldybės rinkėjų sąrašą.
– Ar galima balsuoti kitoje apylinkėje?
– Taip, galima balsuoti bet kurioje savivaldybės teritorijoje esančioje apylinkėje. Rinkimų dieną rinkėjas, kuris nėra balsavęs, gali VRK nustatyta tvarka balsuoti kitoje tos pačios savivaldybės rinkimų apylinkėje, jei abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkės rinkimų komisija gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių. Tačiau rekomenduoju balsuoti toje apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašą žmogus įtrauktas.
– Kokie dokumentai privalomi einant balsuoti?
– Ateidamas balsuoti kovo 1 d. rinkėjas turi pateikti pasą ar kitą jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra piliečio asmens kodas ir nuotrauka (asmens tapatybės kortelė, vairuotojo, pensininko arba studento pažymėjimas). Rinkėjo kortelė nebūtina. Kitų dokumentų turėti nereikia.
– Ką daryti, jei žmogui iškils daugiau klausimų dėl rinkimų?
Trumpasis numeris 1855 – informacija rinkėjui, naudokitės šiuo Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu. Informacinė paslauga veikia nuo vasario 4 d. iki kovo 15 d. Informacinės linijos darbo laikas – 07:00-20:00 val. Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš „Bitės“, „Omnitel“, „Tele2“ ir „TEO“ tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal plano tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
* ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
* kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
* apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų apylinkėje;
* kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų apylinkę;
* kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos adresą.
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę skundai nebus nagrinėjami.
Informacija studentui
Studentai, gyvenantys ne tuo adresu, kurį yra deklaravę, arba apskritai nedeklaravę jokio, gali kreiptis į mokymo įstaigos administraciją, kad ši apylinkės rinkimų komisijai pateiktų prašymą įrašyti tokius studentus į apylinkės, kurios teritorijoje yra mokymo įstaiga, rinkėjų sąrašą. Įstaigos administracija turi pasirūpinti sąrašo sudarymu ir pateikimu apylinkės rinkimų komisijai. Sąraše nurodoma studento vardas, pavardė, asmens kodas ir įteikiama apylinkės rinkimų komisijai ne vėliau kaip iki vasario 18 d. Šis sąrašas prilyginamas rinkėjo prašymui (forma F5).
Taip pat studentai gali patys kreiptis į rinkimų apylinkę su užpildytu prašymu (forma F5) įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą. Prašymai priimami iki vasario 21 d. 16 val.
Linkiu būti neabejingiems ir išsirinkti rajono valdžią. Būtinai ateikite įvykdyti savo pilietinę pareigą!
MANO NUOTRAUKA  Nijolė Lubienė, Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 48 narė, pasiūlyta Darbo partijos
Nijolė Lubienė, Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 48 narė, pasiūlyta Darbo partijos

Nijolė Lubienė, Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 48 narė, pasiūlyta Darbo partijos

Į rinkėjams svarbius klausimus atsako Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 48 narė, pasiūlyta Darbo partijos, Nijolė Lubienė:

– Kada vyks rinkimai? Kuo jie ypatingi?

– Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 1 dieną. Balsuoti rinkimų apylinkėse bus galima nuo 7.00 iki 20.00 val. Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.

Šiais metais rinkimai vyks kiek kitaip nei įprastai, nes tiesiogiai rinksime merą. Žinoma, rinksime ir tarybos narius. Todėl bus 2 balsavimo biuleteniai. Vienas biuletenis bus skirtas mero rinkimams, t.y. abėcėline tvarka bus surašyti 8 kandidatų vardai ir pavardės, prieš kiekvieną kurių bus apskritimas. Rinkėjas, išsirinkęs jam priimtiną kandidatą, už kurį jis nori balsuoti, prie to kandidato pavardės esančiame apskritime dės x ženklą, prie kitų kandidatų daugiau nieko žymėti nereikės, tad viskas labai paprasta. Kitas biuletenis skirtas tarybos narių rinkimui ir yra šiek tiek sudėtingesnis, jame daugiau informacijos. Antrame biuletenyje bus surašytos partijos, kurios iškėlė kandidatus į tarybą. Prieš kiekvienos partijos pavadinimą irgi bus apskritimas, kuriame rinkėjas, išsirinkęs vieną jam priimtiną partiją, dės x ženklą. Biuletenio pabaigoje – penki langeliai, į kuriuos rinkėjas gali surašyti pirmumo balsus, t.y. išsirinktos partijos kandidatų sąraše esančių kandidatų numerius. Į vieną langelį rašomas vieno kandidato numeris. Tokiu būdu penkiuose langeliuose rinkėjas gali įrašyti penkių kandidatų numerius. Tačiau šių numerių rašyti neprivaloma.

– Ką daryti, jei kovo 1 d. rinkėjas negalės atvykti balsuoti?

– Visų pirma patariu visiems pasistengti atvykti pabalsuoti kovo 1 d. Juk bus sekmadienis, tad patariu suplanuoti savo laiką taip, kad pusvalandį galėtumėte skirti pilietinei pareigai atlikti. Tačiau jei to padaryti tikrai bus neįmanoma, balsuoti galima iš anksto. Balsavimas iš anksto vyks Širvintų rajono savivaldybės patalpose, antrame aukšte, Vilniaus g. 61, Širvintose, vasario 25 ir 26 dienomis nuo 8 iki 20 val. Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Balsuojant iš anksto būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei rinkėjo kortelę (nors bus leidžiama balsuoti ir neturint rinkėjo kortelės).

– Ar rinkėjas gali balsuoti būdamas kitame rajone?

– Taip, gali, tačiau tai padaryti gali tik balsuodamas iš anksto – vasario 25 ir 26 dienomis nuo 8 iki 20 val. – toje savivaldybėje, kurioje tuo metu yra. Balsavimas vyksta savivaldybės administracijos patalpose. Kovo 1 d. balsuoti kitoje savivaldybėje nebus galima. Jei žmogus nebalsuos iš anksto, tuomet kovo 1 d. turės atvykti į tą savivaldybę, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įsirašęs į tos savivaldybės rinkėjų sąrašą.

– Ar galima balsuoti kitoje apylinkėje?

– Taip, galima balsuoti bet kurioje savivaldybės teritorijoje esančioje apylinkėje. Rinkimų dieną rinkėjas, kuris nėra balsavęs, gali VRK nustatyta tvarka balsuoti kitoje tos pačios savivaldybės rinkimų apylinkėje, jei abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkės rinkimų komisija gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių. Tačiau rekomenduoju balsuoti toje apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašą žmogus įtrauktas.

– Kokie dokumentai privalomi einant balsuoti?

– Ateidamas balsuoti kovo 1 d. rinkėjas turi pateikti pasą ar kitą jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra piliečio asmens kodas ir nuotrauka (asmens tapatybės kortelė, vairuotojo, pensininko arba studento pažymėjimas). Rinkėjo kortelė nebūtina. Kitų dokumentų turėti nereikia.

– Ką daryti, jei žmogui iškils daugiau klausimų dėl rinkimų?

Trumpasis numeris 1855 – informacija rinkėjui, naudokitės šiuo Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu. Informacinė paslauga veikia nuo vasario 4 d. iki kovo 15 d. Informacinės linijos darbo laikas – 07:00-20:00 val. Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš „Bitės“, „Omnitel“, „Tele2“ ir „TEO“ tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal plano tarifus.

Telefonu 1855 sužinosite:

* ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;

* kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;

* apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų apylinkėje;

* kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų apylinkę;

* kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos adresą.

Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.

Informacija studentui

Studentai, gyvenantys ne tuo adresu, kurį yra deklaravę, arba apskritai nedeklaravę jokio, gali kreiptis į mokymo įstaigos administraciją, kad ši apylinkės rinkimų komisijai pateiktų prašymą įrašyti tokius studentus į apylinkės, kurios teritorijoje yra mokymo įstaiga, rinkėjų sąrašą. Įstaigos administracija turi pasirūpinti sąrašo sudarymu ir pateikimu apylinkės rinkimų komisijai. Sąraše nurodoma studento vardas, pavardė, asmens kodas ir įteikiama apylinkės rinkimų komisijai ne vėliau kaip iki vasario 18 d. Šis sąrašas prilyginamas rinkėjo prašymui (forma F5).

Taip pat studentai gali patys kreiptis į rinkimų apylinkę su užpildytu prašymu (forma F5) įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą. Prašymai priimami iki vasario 21 d. 16 val.

Linkiu būti neabejingiems ir išsirinkti rajono valdžią. Būtinai ateikite įvykdyti savo pilietinę pareigą!

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top