Musninkuose gražiai paminėtas Širvintų 1010-osios šaulių kuopos dvidešimtmetis

Leonas Vaicekauskas ir prieš du dešimtmečius Karaliaus Mindaugo šaulių rinktinei vadovavęs Vytautas Vaclovas Geštautas.

Balandžio 30 dieną Musninkuose iškilmingai paminėta Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Širvintų 1010 kuopos 20-metis. Į šventinį renginį atvyko šauliai veteranai, prie kuopos ištakų stovėję širvintiškiai, šaulių judėjimo populiarintojai, Širvintų krašto ir Musninkų šviesuomenė.

Musninkai šiai progai pasirinkti neatsitiktinai. Šis kraštas papuoštas kovomis dėl Lietuvos nepriklausomybės, čia anuomet būrėsi aplinkinių ir tolesnių vietovių patriotai, tarpukariu Musninkai buvo tapę svarbiu Lietuvos forpostu palei administracinę liniją su okupuotu Vilniaus kraštu. O ir vienas svarbiausių Širvintų šaulių kuopos įkūrėjų, ilgametis jos vadas Leonas Vaicekauskas yra kilęs iš Musninkų, čia esančioje sodyboje praleidžia daug dienų.

Anksčiau rajone veikė keli šaulių būriai, toks buvo ir Musninkuose.

Renginys buvo pradėtas Šventomis mišiomis, kurių pabaigoje Švč. Trejybės bažnyčioje koncertą surengė Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, sulaukęs susižavėjusių parapijiečių ir Musninkų svečių audringų plojimų.

Prie 1918 metų vasario 16 dienos Nepriklausomybės akto signataro kun. Alfonso Petrulio kapo ugningą kalbą pasakė klebonas Marius Talutis, signataro atkėlimą į Musninkus prilyginęs dovanai. Petrulio tada reikėję šiam nutautėjusiam kraštui, nors ir trumpam Musninkų padangėje sužibęs signataras parodė kelią parapijiečiams. Klebonas paragino prisiminti ir šalia signataro besiilsintį vietos geradarį kunigą Liudviką Kardelį, kuris, simboliška, mirė brėkštant 1918 metų vasario 16-ajai.

Padėję gėlių ir prie paminklo 1918-1920 metų Musninkų krašto savanoriams ir laisvės kovotojams, taip pat pagerbę kovose žuvusių savanorių kapus Musninkų kapinėse, susirinkusieji Bendruomenės namuose prisiminė ryškiausius kuopos dvidešimtmečio įvykius.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gegužės 5 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top