Jaunų žmonių dalyvavimas suteikia vilties menantiems tremtį

Birželio mėnuo ypač skaudus, tačiau kartu ir viltingas žmonėms, iškentėjusiems tremtis ir GULag’o kalėjimus. Jau tradicija tapo Gedulo ir vilties dieną paminėti prie skulptoriaus, tautodailininko Ipolito Užkurnio koplytstulpio, pastatyto Širvintų miesto ir rajono gyventojų, ištremtų ir išvežtų į sovietinius lagerius, atminimui.

Tikra pilietiškumo pamoka tampa ši šventė Širvintų Meno mokyklos mokiniams, kurie kartu su mokytojais Gintaru ir Loreta, atlikdami muzikinius kūrinius, klausydamiesi poezijos bei bendraudami su susirinkusiais, tremtį iškentėjusiais žmonėmis, įsigilina į Lietuvos laisvės kovų istoriją. Meno mokyklos mokinių Amelijos ir Mėjos skaitomi posmai apie Tėvynę Lietuvą nuteikia viltingai, kad meilė Tėvynei nenutrūko, ji tęsiasi mūsų vaikų ir anūkų širdyse. Ne vienam, atėjusiam į šventinį paminėjimą, daina „Ešalonų broliai, ešalonų sesės“, kurią atliko vokalinis ansamblis „Viltis“, sukėlė prisiminimus ir net išspaudė ašarą.

Renginio pabaiga – kulminacija – tai visų susirinkusiųjų atliekama Vytauto Kernagio daina „Mūsų dienos kaip šventė“. Pritariant gitarų, smuiko ir fleitos ansambliui, daina skambėjo viltingai.

Širvintų filialas vienija apie 60 narių. Galima pasidžiaugti, kad narių sąraše yra ir jaunų žmonių, kurie ne tik dalyvauja veikloje, bet ir padeda organizuoti renginius bei išvykas. Dėkojame filialo narei Ingridai Baltušytei, kurios dėmesys ir palaikymas padeda tęsti filialo veiklą, išvykti į tremtinių šventes. Ingridos ryšys su tremtiniais – tai senelio ir močiutės tremčių istorijos pasakojimai, palikę neišdildomą įspūdį. Visada sulaukiame Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės pagalbos. Palaikymas ypač reikalingas žmonėms, kurių širdyse neužgęsta meilė Lietuvai, kurių tvirtybės ir tikėjimo nepalaužė Sibiro šalčiai, KGB kalėjimai ir kankinimai.

Birželio 15 dieną Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Širvintų filialo nariai, Širvintų neįgaliųjų draugijos mišrus ansamblis „Viltis“ keliavo į Utenoje vyksiančią XVI respublikinę politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventę „Leiskit į Tėvynę“.

Utenoje susirinko chorai ir ansambliai, dainuojantys tremtinių dainas. Širvintiškiai, susibūrę į ansamblį „Viltis“, dainuoja ir smagias lietuvių liaudies bei kompozitorių kurtas dainas, tačiau tremtinių dainos žavi choristus savo nuoširdumu, istorijos atskleidimu, melodingumu ir mielai yra dainuojamos. Norime padėkoti ir Reginai Jagminienei, vadovaujančiai Širvintų rajono neįgaliųjų draugijai. Visada jaučiamas jos rūpestis, o geras šiltas žodis bei jos vyro Juliaus (taip pat filialo nario – tremtinio) pagalba palydi į visus renginius, padeda jiems pasiruošti.

Šventė, prasidėjusi šv. Mišiomis Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje (giedojo visi atvykę chorai ir ansambliai), tęsėsi eisena į šventės estradą.
Puikiai parinktas dainų repertuaras (vad. Mindaugas Šikšnius), Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų orkestro pritarimas, solistai Eugenijus Chrebtovas, Raminta Naujanytė Bjelle, šventinę nuotaiką pakylėjo ir sušildė visų širdis.

Ansamblio „Viltis“ ir kartu atvykusių filialo narių kelionę namo įprasmino apsilankymas Ukmergės rajono Kadrėnų kaime Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke. Jis įkurtas monsinjoro Alfonso Svarinsko. Šioje vietoje pajutome tikrą laisvės kovotojų dvasią ir didybę.

Irena Vasiliauskienė
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Širvintų filialo valdybos pirmininkė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top