DAUGIABUČIŲ NAMŲ NAUJAS RENOVACIJOS ETAPAS

Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams renovuoti pagal valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) šias paraiškas priims iki 2021 m. kovo 1 d.

Kaip ir kasmet šiam etapui numatyta 150 mln. eurų investicijų, kurios trečdalį – 50 mln. eurų – sudaro valstybės parama. Ji skiriama visoms daugiabučio renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti. Be to, energiją taupančių priemonių investicijoms kompensuoti teikiama papildoma 30 proc. subsidija, apmokamos kredito ir palūkanų įmokos už nepasiturinčius gyventojus.

100 % valstybės parama skiriama:

• Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti.

• Statybos techninei priežiūrai vykdyti.

30 % kompensacija skiriama įgyvendinus projekto energinį efektyvumą didinančias priemones:

Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą.

• Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą.

• Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas.

• Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.

• Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus).

• Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus).

• Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.

Dar vienas naujas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 m2 ploto daugiabučiuose įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo patalpoms apšviesti. Tai padės skatinti bendroms daugiabučio butų savininkų reikmėms panaudoti žaliąją energiją, įvertinus, kiek elektros tokioms reikmėms suvartojama per metus.

Be to, sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai, karštam vandeniui ir elektrai gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės jėgaines ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms bus skiriama papildoma 30 proc. subsidija iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

Gautos paraiškos bus atrenkamos, kaip ir ligi šiol, pirmenybę teikiant išsamiau parengtiems projektams – tiems, kurių techninis darbo projektas jau yra parengtas arba sudaryta sutartis jam parengti. Pirmenybė bus teikiama savivaldybių kompleksinės, vadinamosios kvartalinės renovacijos programoms ir projektams, kuriais siekiama aukštesnių standartų ir aukštesnės nei C pastato energinio naudingumo klasės.

Aplinkos ministerija daug dėmesio skiria renovacijos darbų kokybei ir stiprina jų valstybinę priežiūrą bei kontrolę, todėl statybvietėse nuolat lankosi BETA ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojai.

Širvintų rajono daugiabučių gyventojų dėmesiui!

Jau turime ne vieną gerąjį renovacijos pavyzdį, kuriuo kviečiame pasekti ir dar nerenovuotuose namuose gyvenančius daugiabučių savininkus!

Jei Jus domina renovacija ir turite klausimų, prašome skambinti tel.:

8 607 88452, kreiptis el. p. r.nugaras@sirvintusiluma.lt.

8 604 82520, kreiptis el. p. v.pakalnis@sirvintusiluma.lt

UAB „Širvintų šiluma“ organizuos susitikimus su gyventojais, kuriuose labai kviečiame aktyviai dalyvauti.

SVARBU!!! Širvintų rajono savivaldybė, skatindama daugiabučių namų gyventojus ryžtis renovuoti savo namus, planuoja biudžeto lėšomis kompleksiškai atlikti gerbūvio tvarkymo darbus (asfaltuoti įvažiavimus, kiemus, remontuoti šaligatvius) kvartaluose, kuriuose bus renovuoti daugiabučiai.

Užs. Nr. 74

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+