Bendruomeniniai šeimos namai atviri kiekvienam

Bendruomeniniai šeimos namai priglaudė tapybos mėgėjus.
Tapybos darbų rezultatas

Dažnai tenka išgirsti, kad tam tikros paslaugos ar pagalba prieinama tik socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Konkrečiai – tiems, kurie įtraukti į socialinės rizikos faktorių turinčių asmenų sąrašus. Retai susimąstome apie tai, kad kiekvienas, nepriklausomai nuo to, kokiomis sąlygomis gyvename, galime pagerinti savo gyvenimo kokybę padedami specialistų, pakeisdami kasdienę aplinką, aktyviai dalyvaudami įvairiose veiklose. Juk sutiksite su tuo, kad yra tokių šeimų, kurioms apskritai nėra lengva susilaukti vaikų, o juos užauginti ir tinkamai auklėti – dar sunkiau. Kasdieniniame bėgime dažnai pamirštame sustoti, atsigręžti į artimą, skirti daugiau dėmesio šeimai ir juo labiau sau pačiam.

Bendruomeniniai šeimos namai sulaukia vis daugiau dėmesio

Nenuostabu, kad dažnai pasiklydę didžiuliame informacijos kiekio sraute, retai pastebime tai, kas vyksta visai šalia. Ilgą laiką Širvintų rajone nebuvo galimybių sudaryti palankią aplinką ir suteikti pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizes, sukrėtimus šeimoje. Nebuvo galimybių ir suteikti paslaugas, kuriomis naudojantis būtų ugdomi tėvystės įgūdžiai, ugdomos pozityvios tėvų ir vaikų savybės, gebėjimai ar suteikiama pagalba sprendžiant tarpusavio ginčus šeimoje.

„Būtent todėl, atsižvelgiant į bendras tendencijas tiek Lietuvoje, tiek Širvintų rajone – didėjantį mirtingumą, augantį skyrybų skaičių, nepatenkinamą psichologų ir kitų specialistų paslaugų poreikį, veiklų, orientuotų į šeimų tarpusavio santykius, trūkumą, Širvintų rajono savivaldybės administracija parengė projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“ ir gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dar 2017 m. rugsėjo 1 d. pradėjo jį įgyvendinti. Projektas vykdomas kartu su partneriais: socialinių paslaugų centru bei asociacija „Kartų namai“. Džiaugiuosi, kad per šiuos metus pradėję veikti Bendruomeniniai šeimos namai sulaukia vis daugiau rajono žmonių dėmesio,“ – sako Širvintų r. savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

Merės Živilės Pinskuvienės teigimu, į Bendruomeninius šeimos namus gali kreiptis visi asmenys, besidomintys kompleksinėmis paslaugomis šeimai bei į jas įsitraukti aktyviai dalyvaudami pačiose įvairiausiose siūlomose veiklose.

Tikslas – sudaryti galimybes ir sąlygas naudotis kompleksinėmis paslaugomis

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras prisijungė prie projekto ir tapo jo partneriu. Jame įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai, nes įstaiga, susidurdama su visuomenėje kylančiomis problemomis, žino ir supranta kompleksinių paslaugų svarbą rajono šeimoms.

Mankšta.
Mankštos užsiėmimai

Šio bendradarbiavimo tikslas – sudaryti galimybes ir sąlygas šeimoms naudotis kompleksinėmis paslaugomis: įtraukti į šeimai skirtas veiklas, jas stiprinti, keisti jų gyvenimo kokybę, o kartu keisti ir visuomenės gyvenimo kokybę.

„Kartų namai“

Siekiant, kad kiekvienas Širvintų rajono gyventojas gautų išsamią informaciją apie rajone vykdomus projektus, apie galimybes aktyviai įsitraukti į jų vykdomas veiklas – nusprendėme pakalbinti atstovus, kurie savo nuoširdžiu darbu prisideda, prie šio projekto įgyvendinimo.

-Asociacija „Kartų namai“. Kokias funkcijas ši asociacija atlieka ir kaip prisideda prie projekto vykdymo?

-Projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“ asociacija „Kartų namai“, pasitelkdama turimą gerąją mokymų organizavimo ir projektų įgyvendinimo patirtį, teikia mokymų ir psichosocialinės pagalbos paslaugas. Bendradarbiaudami su Bendruomeninių šeimos namų koordinatore, stengiamės, kad projekto veiklos ir jų vykdytojai, kuo labiau tenkintų Širvintų rajono šeimų poreikius. Bandome derinti veiklas taip, kad jos kuo mažiau dubliuotų kitus, rajone vykdomus projektus, orientuotus į tas pačias paslaugų gavėjų grupes.

Bendruomeniniai šeimos namai išvykoje...
Išvykos akimirka

Džiaugiamės, kad su Europos socialinio fondo agentūra pavyko suderinti nuostatą, kad šeima yra ne tik žmonės auginantys vaikus, bet ir vyresnio amžiaus poros. Našliai ir našlės, mirus vienam iš sutuoktinių, taip pat nenustoja būti šeima. Šios grupės žmonės susiduria su vienatvės problema, naujai iškylančiais gyvenimo prasmės klausimais, dažnas turi ir sveikatos problemų. Todėl labai vertiname galimybę projekte susiburti šeimos klubams, skirtiems vyresniojo amžiaus tarpsnio šeimoms. Viename vyksta biblioterapijos užsiėmimai, kuriuose pažindami tekstus iš tikrųjų kalbame apie save, taip pat vyksta specialiai šiai amžiaus grupei orientuoti mankštos užsiėmimai.

Pasitikėjimu pagrįstas bendravimas ir bendradarbiavimas leidžia įveikti iškylančias kliūtis

Taigi, iš vienos pusės bendraujame su šeimomis, kurios yra šio projekto paslaugų gavėjai. Čia mūsų rūpestis suprasti jų poreikius, stebėti, kaip tai, ką darome, tuos poreikius tenkina. Iš kitos pusės bendraujame su žmonėmis, kurie šias paslaugas teikia. Bendraujame, reiškia ir tai, kad ieškome žmonių, kurie norėtų dirbti už gana mažus, projekte numatytus, įkainius, sutvarkome visus, su jų darbo santykiais susijusius formalumus, ieškome patalpų, kuriose nemokamai galėtų vykti užsiėmimai.

Tam, kad vyktų projektas, neatlygintinai prisidedame savo darbu (asociacijos finansininkas, įgaliotas asmuo projektui vykdyti) ir daug komunikuojame su visais, kurie vienaip ar kitaip susiję su šio projekto veiklomis. Manome, kad pasitikėjimu pagrįstas bendravimas ir bendradarbiavimas su projekto koordinatore Gražina Peredniene, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Egle Piškinaite leidžia įveikti iškylančias kliūtis ir įgyvendinti projektą taip, kad jis tikrai pasitarnautų mūsų savivaldybės šeimoms, – pasakoja Meno mokyklos metodininkė, „Kartų namų“ atstovė Daiva Chadusevičienė.

Bendruomeniniai šeimos namai teikia įvairias paslaugas

-Kokias visuomenines veiklas vykdote ir kokiais būdais skatinate gyventojus į jas įsitraukti?

-Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos paslaugos:

•Pozityvios tėvystės mokymai – paslauga skirta šeimoms, norinčioms tobulinti tėvų ir vaikų santykius, siekiančioms įveikti kliūtis ir trūkumus, trukdančius tėvų ir vaikų gebėjimams atsiskleisti. Tai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai grupėse.
•Prieraišios tėvystės mokymai – seminarai skirti planuojančioms pastoti, besilaukiančioms ir mažamečius auginančioms mamoms bei tėvams. Bus suteikiamos žinios apie kūdikio raidą, vaiko lavinimą ankstyvame amžiuje.
•Edukaciniai užsiėmimai, kurių metu kuriamas darnus ir prasmingas tėvų ir vaikų tarpusavio ryšys, visi kartu išgyvena įvairias emocijas.
•Šeimos klubai. Siekiama, kad šeimos gyvenime atsirastų daugiau laiko, kuomet nariai praleidžia laiką kartu, kad vaikai sulauktų daugiau dėmesio, o tėvai labiau suprastų vaikus – jų poreikius, norus, jausmus.
•Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos. Individualios – teikiamos, kurių problemos grįstos individualiais išgyvenimais, kurie linkę bendrauti betarpiškai, reikalingas visapusiškas dėmesys.
Grupinėse – greičiau pasiekiamas laukiamas rezultatas, pasidalinama asmenine patirtimi, suteikiamas palaikymas ne tik iš specialistų, bet ir dalyvių.
•Šokio judesio terapija – gerina fizinę ir dvasinę žmogaus būseną. (Planuojame vykdyti nuo pavasario.)
•Mediacijos paslaugos. Konflikto sprendimas, dalyvaujant trečiam asmeniui. Ginčų sprendimo būdas taikomas įvairaus tipo neteisiniams ginčams spręsti. (Tokių atvejų dar neturėjome.)
•Vaikų priežiūra. Suteikiama projekto dalyviams užsiėmimų metu (nuo 3 metų vaikams ir iki kol vaikas eis į bendrojo lavinimo mokyklą). Kol tėveliai mokosi – vaikai saugūs ir užsiėmę.
•Pavėžėjimas. Skirtas tiems, kam sudėtinga pasiekti mokymus.

Vyksta „Tapybos vakarai“

Apie teikiamas paslaugas skelbiame informaciją interneto puslapiuose, daliname skrajutes, informuojame švietimo įstaigas, kabiname informacinius plakatus mieste ir seniūnijose. Kadangi miestelis nedidelis, informacija perduodama „iš lupų į lupas“ taip pat yra veiksminga.

Daugiausiai šeimų kreipiasi ir dalyvauja pozityvios tėvystės mokymuose, edukaciniuose užsiėmimuose, individualiose psichologo konsultacijose, šeimos klubų veiklose. Organizuojamos išvykos, ekskursijos, rengiami metų šventėms paminėti edukaciniai užsiėmimai. 2019 m. ypatingo dėmesio sulaukė šeimos klubo veikla – „Tapybos vakarai“. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre viešai atidaryta dalyvių darbų paroda, – atsako bendruomeninių šeimos namų koordinatorė Gražina Perednienė.

Didesnė dalis – vidutinio amžiaus žmonės

-Kokius rezultatus pavyko pasiekti projekto vykdymo laikotarpiu?

-Projekto įgyvendinimo metu būtinas unikalių dalyvių skaičius – 250. Unikalūs dalyviai, tai kartą projektinėje veikloje sudalyvavę asmenys, neunikalūs – keliose veiklose. Projekto vykdymo metu nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. turime 711 unikalių dalyvių, – teigia Gražina Perednienė.

-Kokio amžiaus gyventojai dažniausiai į jus kreipiasi?

-Projekte didesnę dalį sudaro vidutinio amžiaus (25-44 m.) – 29 proc. ir vaikai iki 14 metų – 24 proc. Jauni asmenys (15-24 m.) 17 proc. – daugiau nulėmė šeimos klubų veikla. (45-54 m.) ir (55-64 m.) amžiaus dalyvių projekte – 20 proc. visų dalyvių.

Tiek vaikai, tiek vidutinio bei vyresnio amžiaus projekto dalyviai aktyviai dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose, šeimos klubų veikloje, – lankytojų gausa džiaugiasi Gražina Perednienė.

-Kokiose dar Lietuvos miestuose vykdoma ši veikla?

-Kompleksinių paslaugų šeimai projektus įgyvendina visų Lietuvos miestų savivaldybės, – atsako Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Egle Piškinaitė

Dirba koordinatorius

-Kiek darbuotojų dirba Bendruomeniniuose šeimos namuose ir už kokias darbo sritis jie yra atsakingi?

-Bendruomeniniuose šeimos namuose dirba vienas koordinatorius, kuris teikia konsultavimo, koordinavimo ir organizavimo paslaugas. Bendradarbiaudamas su projekto partneriu asociacija „Kartų namai“ planuoja teikiamų paslaugų grafiką, atsakingas už tikslinės grupės surinkimą. Informuoja ir konsultuoja gyventojus apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai, – savo darbo funkcijas apibūdina Gražina Perednienė.

-Su kokiais iššūkiais susiduriama šioje darbo srityje ir kokiais būdais pasitelkiant sprendžiamos keblios situacijos?

-Kompleksinės paslaugos šeimai teikiamos visoms šeimoms, tačiau visuomenėje vyraujanti nuomonė, kad tokios paslaugos teikiamos tik socialinės rizikos šeimoms, trukdo šias paslaugas gauti visiems be išimties. Net ir mažas problemas šeimoje turintys asmenys gali gauti paslaugas, dalyvauti projekto veiklose, kadangi siekiama, kad šeima gautų pagalbą, kol problemos dar nėra įsisenėjusios. Neseniai vaikų susilaukusios šeimos, prieraišios tėvystės mokymuose įgyja žinių apie pirmuosius vaiko gyvenimo metus – kaip jis vystosi ir kaip tai reikėtų lavinti. Pozityvios tėvystės mokymai skirti vyresnius vaikus auginančioms šeimoms. Šiuose mokymuose tėvai sužino apie įvairius auklėjimo, bendravimo metodus, priemones lavinti vaiko atsakingumą, kūrybiškumą.

Paskaita
Akimirka iš pozityvios tėvystės mokymų.

Edukaciniai užsiėmimai skirti ne kasdieninėje aplinkoje, per lavinamuosius užsiėmimus stiprinti vaikų ir tėvų tarpusavio ryšį. Projekto įgyvendinimo metu vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai – Kalėdinių vainikų pynimo, žvakidžių gamybos, Velykinių dekoracijų gamybos, vilnos vėlimo pamokėlės, smėlio terapija ir kt. Šios ir kitos veiklos padeda šeimoms pakeisti aplinką, bendrauti tarpusavyje, pasidalinti savo problemomis ir patirtimi, todėl projekto veiklose kviečiamos dalyvauti visos, be išimties, Širvintų rajono šeimos. Bendruomeniniai šeimos namai informaciją apie projektą ir teikiamas paslaugas, užsiėmimus šeimoms, nuolatos viešina, dalijasi kvietimais dalyvauti projekto veiklose ir jau įvykusių užsiėmimų rezultatais. Tikimasi, kad jau įpusėjus projektui, žmonės vis dažniau atras veiklas, kurios atitiks jų šeimos poreikius ir padės išspręsti įvairias problemas, kad ir kokios jos bebūtų. Ar tai būtų vaiko nenoras tvarkytis, ar sunkūs, rimti išgyvenimai šeimoje, – atsako Eglė Piškinaitė.

„Žingsniai – pokyčių link“

-Ar buvę tokių atvejų, kuomet buvo suteikta išskirtinė pagalba gyventojui, arba tam tikra veikla prisidėjo prie radikalių jo gyvenimo pokyčių?

-Projektu siekiama sudaryti galimybes ir sąlygas šeimoms naudotis kompleksinėmis paslaugomis. Kompleksinės paslaugos apima pozityvios tėvystės mokymus, psichosocialinę pagalbą, mediacijos paslaugas. Kiekvienas projekto dalyvis su savimi atsineša savo gyvenimo istoriją. Kai kuriais atvejais tai tiesiog šeimos – tėvai ir vaikai, kurie siekia turiningai, kokybiškai pralesti laiką, taip stiprinant tarpusavio santykius, kiti atvyksta su konkrečiomis problemomis – auklėjimo sunkumai, šeimos narių priklausomybė žalingiems įpročiams, ligos šeimoje, ir jos sprendžiamos pozityvios tėvystės mokymų metu arba pasinaudojant psichologo teikiamomis paslaugomis. 2018 m. Europos socialinio fondo agentūros organizuojamame konkurse „Žingsniai – pokyčių link“, projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“ dalyvės istorija apie įsitraukimą į projektą, pokyčius, įvykusius po projekto, tapo viena iš dešimties konkurso nugalėtojų. Tai puikus pavyzdys kitoms šeimoms, kaip maži veiksmai lemia didelius pokyčius, – džiaugiasi Eglė Piškinaitė.

Jei bus poreikis, bus ieškomas finansavimas

(Daugiau informacijos apie širvintiškės istoriją rasite atidarę šią internetinę nuorodą: www.youtube.com/watch?v=bPiGtPM4m04 www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/sirvintu-rajono-seima-viena-is-konkurso-zingsniai-2018-nugaletoju:12851

Pagal su Europos socialinio fondo agentūra pasirašytą projekto finansavimo sutartį, Bendruomeninių šeimos namų vykdomos veiklos pabaiga numatoma 2020 m. liepos 16 d. Tačiau, Savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės teigimu, jaučiant poreikį ir matant projekto paklausą, bus siekiama projekto sutartį pratęsti ir gavus finansavimą jį vykdyti ilgiau.

Kalbino Odeta Bagdžiūnė
Nuotraukos iš Bendruomeninių šeimos namų archyvo

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top