Širvintų viešoji biblioteka

80-mečio proga Viešajai bibliotekai nuostabi dovana – Igno Šeiniaus vardas

Merės dovana aktyviausiai skaitytojai Andrėjai Buinickajai

Merės dovana aktyviausiai skaitytojai Andrėjai Buinickajai

„Aš dar kartą grįžtu“ – šie rašytojo Igno Šeiniaus žodžiai ne kartą skambėjo minint bibliotekos 80-mečio šventę. Ignas Šeinius dar kartą sugrįžo tam, kad jo vardas įprasmintų vienos iš svarbiausių mūsų rajono kultūros įstaigų – bibliotekos – reikšmę.

Širvintų rajono Savivaldybės tarybos narys, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas Romas Zibalas perskaitė Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą suteikti Viešajai bibliotekai rašytojo Igno Šeiniaus vardą – sakydamas, jog nuo šiol biblioteka oficialiai įgauna žinomo žmogaus, kūrėjo vardą.

Iškilios ir bibliotekai svarbios šventės metu buvo prisimintos gijos, jungiančios biblioteką su rašytoju Ignu Šeiniumi. Bibliotekos ir Igno Šeiniaus pėdsakų gimtosios žemės istorijoje buvo išties daug. Skaityti daugiau »

Bibliotekų lankytojai gaus visas reikalingas paslaugas

Bibliotekų lankytojai gaus visas reikalingas paslaugas
Biblioteka mūsų sąmonėje išlikusi kaip kultūros įstaiga, kurioje kiekvienas – jaunas ar senas – randa sau reikalingų paslaugų ir informacijos, patogią ir jaukią erdvę bendravimui. Šiuolaikinei bibliotekai jau keliami itin aukšti tikslai ir reikalavimai. Visa tai skatina nuolatines naujovių paieškas, kadangi į biblioteką ateina modernus vartotojas. Jis čia nori ne tik pasikeisti skaitytą knygą ar pavartyti žurnalą, bet ir siekia tobulinti profesinius įgūdžius, skuba rasti informacijos ar idėjų darbui, siūlosi dalyvauti ar bent prisidėti prie bibliotekos renginių organizavimo. Apie praėjusių metų rugpjūčio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės tarybos priimtą sprendimą sumažinti didžiausią leistiną Širvintų viešosios bibliotekos pareigybių skaičių imta plačiau diskutuoti šių metų pirmosiomis dienomis, nes sausio 4 dieną įvyko įstaigos reorganizacija. Kas ir kaip buvo padaryta, kodėl taip pasielgta, paaiškinti sutiko l. e. Širvintų viešosios bibliotekos direktorės pareigas Vaiva Daugėlienė.
– Visai neseniai einate Širvintų viešosios bibliotekos direktorės pareigas. Gal galėtumėte trumpai paaiškinti, kodėl pribrendo būtinybė reorganizuoti įstaigą?
– Kaip jau minėjote, Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pareigas einu dar visai neseniai. Būtinybę pakeisti įstaigos struktūrą lėmė labai objektyvūs procesai: Lietuvoje, mažėjant gimstamumui ir vykstant gyventojų emigracijai, mažėja gyventojų skaičius, Širvintų rajonas – ne išimtis. O Širvintų viešosios bibliotekos struktūra daugelį metų liko ta pati. Lėšos rajono bibliotekoms išlaikyti skiriamos iš Savivaldybės biudžeto, jos yra tikrai didelės (Viešajai bibliotekai išlaikyti per metus skiriama per 360 000 Eur (per 1 243 000 Lt), iš jų darbo užmokesčiui – apie 330 000 Eur (apie 1 114 000 Lt), dar apie 34000 Eur (apie 117 000 Lt) skiriama patalpų išlaikymui ir kitoms išlaidoms), todėl 2015 metų rugpjūčio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės sprendimu buvo nutarta sumažinti Širvintų rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos pareigybių skaičių.
– Iki reorganizacijos buvo bene keturi Viešosios bibliotekos skyriai (kiekvienas iš jų turėjo savo vedėją ir bibliotekininką). Kas pasikeitė po reorganizacijos? Kiek skyrių liko? Kokie darbai pasiūlyti buvusiems vedėjams?
– Taip, iki reorganizacijos veikė keturi Viešosios bibliotekos skyriai (Bibliografijos – informacijos skyrius, Abonementas ir periodikos skaitykla, Vaikų literatūros skyrius, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius). Dabar visos šių skyrių paslaugos apjungtos į vieną – Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyrių. Buvusioms skyrių vedėjoms pasiūlytas vyresniojo bibliotekininko darbas. Juk paslaugas gyventojams teikia bibliotekininkai, o atsisakyta nereikalingų vadovaujančių pozicijų – sumažintas biurokratinis (vedėjo-darbuotojo) aparatas.
– Širvintų viešoji biblioteka turi 20 filialų rajono kaimuose. Kaip dabar bus teikiamos paslaugos kaimų gyventojams?
– Viešoji biblioteka turėjo 20 filialų rajono kaimuose. Po sausio 4 d. Liukonių filialas uždarytas, nes ten biblioteka glaudėsi privačiame pastate, kuriame nebuvo pakankamų sąlygų teikti kokybiškas paslaugas kaimo gyventojams. Bartkuškyje 2015 metais buvo atvertos modernaus Bartkuškio daugiafunkcio centro durys, kuriame veikia ir biblioteka, todėl atsisakyta besidubliuojančių įstaigų – žmogui kur kas parankiau ateiti į šiltą ir jaukią biblioteką nei į seną ir apleistą. Visi kaimų filialai dirbs keturias dienas prie savaitę, todėl kiekvienas, norintis apsilankyti bibliotekoje, ras sau tinkamą laiką.
– Ar tiesa, kad kai kurios kaimų filialų bibliotekininkės nesutiko su darbo pasiūlymais ir paliko darbo vietas. Kas buvo siūloma darbuotojams?
– Reikia atkreipti dėmesį, kad buvo sumažintas bibliotekos pareigybių, ne darbuotojų skaičius. Sumažinus darbo krūvį, viena pareigybė buvo išskaidyta į mažesnį etatinį vienetą. Visiems darbuotojams buvo pasiūlytas darbas, tačiau, atsižvelgiant į paslaugų apimtis, – kai kuriems – mažesniu etatu. Vieni pasirinko pasiūlytą alternatyvą, kiti atsisakė pasiūlymų dirbti ir, gavę išeitinę kompensaciją, išėjo iš darbo.
– Šiuolaikinės bibliotekos teikia nemokamą prieigą prie interneto, kad skaitmeninio amžiaus privalumais galėtų naudotis ir tie žmonės, kurie neturi pinigų įsigyti kompiuterį ir mokėti už interneto ryšį. Kuriose kaimų bibliotekose lankytojai nebegalės naudotis internetu? Kur jie galės gauti šias paslaugas?
– Šiuolaikiška ir moderni biblioteka neįsivaizduojama be prieigos prie interneto, juolab kad tai jau tampa būtinybe, ypač jaunimui. Šiuo metu interneto ryšys yra prieinamas visuose viešosios bibliotekos filialuose, išskyrus Šešuolėlių. Sieksime, kad daugelį metų neišspręsta Šešuolėlių kaimo problema būtų išspręsta ir artimiausiu būtų sudarytos technologinės galimybės Šešuolėlių kaimo gyventojams naudotis nemokama prieiga prie interneto.
– Šiandien labai vertinamas žmogiškasis bibliotekos aspektas. Paprastai kaimo bibliotekose dirba savas žmogus. Kaip smagu, kai bibliotekininkas, puikiai pažįstantis skaitytoją ir jo pomėgius, pataria, ką paskaityti, pasiūlo naujų leidinių, pabendrauja, padeda rasti reikiamą informaciją. Sakykite, kaip po reorganizacijos pasikeitė kaimo bibliotekų darbo laikas?
-Taip, žmogiškasis bibliotekos aspektas labai svarbus. Darbuotojas turi suprasti kaimo žmogaus lūkesčius ir norus, tapti savas tame kaime, kuriame dirba. Konkretų darbo laiką po restruktūrizacijos kiekvienas ras užsukęs į kaimo biblioteką arba Širvintų rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.sirvintuvb.lt.
– Prieinamumas ir atvirumas yra vienas iš bibliotekos veiklos principų. Paneikite arba patvirtinkite širvintiškių nuogąstavimus, jog po reorganizacijos bibliotekos nebus prieinamos ir atviros kaimų žmonėms.
– Biblioteka – kultūros ir informacijos centras, teikiantis gyventojams visų rūšių žinias ir informaciją, leidžiantis jiems naudotis ne tik spaudiniais, bet ir šiuolaikinėmis informacijos bei komunikacijos technologijomis. Užtikrinu, kad kaimo gyventojams biblioteka visada bus atvira, ir jie gaus reikalingas paslaugas toje vietovėje, kurioje gyvena.
– Ko palinkėsite bibliotekų darbuotojams ir lankytojams?
– Darbuotojams norėčiau palinkėti sėkmingo ir produktyvaus darbo, tikėdamasi, kad kiekvienas galės panaudoti sukauptą patyrimą ir žinias, o bibliotekų lankytojams – kuo dažniau užsukti į biblioteką, skaityti, naudotis paslaugomis, matyti teigiamus pokyčius ir tobulėti drauge.
– Ačiū už pokalbį.
Vaiva Daugėlienė

Vaiva Daugėlienė

Biblioteka mūsų sąmonėje išlikusi kaip kultūros įstaiga, kurioje kiekvienas – jaunas ar senas – randa sau reikalingų paslaugų ir informacijos, patogią ir jaukią erdvę bendravimui. Šiuolaikinei bibliotekai jau keliami itin aukšti tikslai ir reikalavimai. Visa tai skatina nuolatines naujovių paieškas, kadangi į biblioteką ateina modernus vartotojas. Jis čia nori ne tik pasikeisti skaitytą knygą ar pavartyti žurnalą, bet ir siekia tobulinti profesinius įgūdžius, skuba rasti informacijos ar idėjų darbui, siūlosi dalyvauti ar bent prisidėti prie bibliotekos renginių organizavimo. Apie praėjusių metų rugpjūčio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės tarybos priimtą sprendimą sumažinti didžiausią leistiną Širvintų viešosios bibliotekos pareigybių skaičių imta plačiau diskutuoti šių metų pirmosiomis dienomis, nes sausio 4 dieną įvyko įstaigos reorganizacija. Kas ir kaip buvo padaryta, kodėl taip pasielgta, paaiškinti sutiko l. e. Širvintų viešosios bibliotekos direktorės pareigas Vaiva Daugėlienė. Skaityti daugiau »

Turininga bibliotekų savaitė

Baigiamasis savaitės renginys - Širvintų vaikų dienos centro spektakliukas „Jonuko liga“.

Baigiamasis savaitės renginys - Širvintų vaikų dienos centro spektakliukas „Jonuko liga“.

Širvintų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka vienas pasaulis, daug istorijų“ pradėjo popiete „Valanda su K.Donelaičiu“, skirta klasikai – K.Donelaičio „Metams“. Vaikai klausėsi kompaktinio disko, kuriame įrašyta K. Donelaičio poema „Metai“. Įskaitė aktorius Rolandas Kazlas. Pasiklausę bandėme „įveikti“ šį epinį kūrinį patys.

Skyriuje veikė Kotrynos Opanovičiūtės fotografijų paroda „Amžius ne riba“. Šios gabios mergaitės darbai ne pirmą kartą eksponuojami Vaikų literatūros skyriuje. Savaitės temai buvo skirta Musninkų A. Petrulio gimnazijos Kernavės J. Šiaučiūno pradinio ugdymo skyriaus mokinių sukurtų knygelių paroda.

Baigiamasis savaitės renginys – Širvintų vaikų dienos centro spektakliukas „Jonuko liga“. Su vaikais repetavo, kūrė dekoracijas, ruošė sceninius kostiumus centro savanorė Zina Stonienė. Vaikai vaidino šauniai. Jonuko liga ir dabar dažnai pasitaiko tarp vaikų: kai neišmoksti pamokų, patingi, užmiršti, ką reikėjo padaryti. Skaityti daugiau »

Europos dieną švęskime kartu

Gegužės 9-oji vadinama Europos diena. 1950 m. gegužės 9 d. anuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pasakė kalbą, vadinamąją Šumano deklaraciją, kuria pasiūlė įsteigti Europos bendriją ir ragino Europos valstybes kartu kurti bendrą ateitį. Todėl ši data laikoma Europos gimimo diena.   Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos