2010 vasario 20

Ką slepia vyr. gydytoja D. Aleknienė?

Rajono tarybos narės nuomonė

Žmogus gali ištverti nepaprastai daug. Patikėkite, tai sakau, remdamasi savo gyvenimo patirtimi. Bet ir geležinė kantrybė turi savo ribas. Ypač, kai matai akivaizdžius bandymus tyčiotis ne tik iš tavęs, bet ir iš visų rajono žmonių. Argi galima tylėti susiduriant su akivaizdžiu įžūliu melu, veidmainystėm, ignoravimu, dvigubais standartais?

Kadangi 2009 m. gruodžio 29 d. Širvintų savivaldybės administracijos direktorė Elena Davidavičienė, „siekdama gerinti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų, kurių dalininkė yra Savivaldybė, veiklos efektyvumą“, savo Įsakymu Nr. 9-663 sudarė Darbo grupę, kurios narė aš esu, šių metų sausio 20 d. kreipiausi į VšĮ Širvintų ligoninės vyr. gydytoją Dalią Aleknienę, prašydama atsakyti į klausimus, kurie, mano nuomone, padėtų išsiaiškinti tikrai svarbius dalykus, vertinant šios įstaigos darbą ir gerinant jos veiklos efektyvumą. Prašiau pateikti VšĮ Širvintų ligoninės struktūrą pagal pareigybes; Ligoninės vyr. gydytojos, jos pavaduotojų, juristo, skyrių vedėjų ir gydytojų pareiginių instrukcijų kopijas, etatų dydžius, atlyginimus ir priedus. Prašiau atsakyti, kas Ligoninėje atsakingas už vaistų pirkimus, kas juos vykdo; kokių vaistų ir kokiomis kainomis Ligoninė pirko 2008 ir 2009 metais. Taip pat klausiau, kiek, kokių darbuotojų ir kokiu pagrindu gavo atleidimo lapelius. Rodos, neprašiau itin konfidencialios informacijos. Viešosios įstaigos, kurios steigėja yra Savivaldybė, reikalai, mano manymu, tikrai neturėtų būti slepiami, juo labiau – nuo rajono tarybos narių. Deja… Skaityti daugiau »

Šilumos punktų modernizavimas Širvintose duoda priešingą efektą?

P. Cvirkos g. 9-ojo namo renovavimui išleisti milijonai litų, o gyventojams mokėti už šildymą reikia gana brangiai: po 4,42 lito už kvadratinį metrą.

P. Cvirkos g. 9-ojo namo renovavimui išleisti milijonai litų, o gyventojams mokėti už šildymą reikia gana brangiai: po 4,42 lito už kvadratinį metrą.

– Taip neturi būti, – pasakys bent kiek fiziką išmanantis žmogus. – Kam tada reikėtų modernizuoti, automatizuoti, investuoti didžiulius pinigus?

Beje, automatizuotų šilumos punktų įranga sudėtinga, kiekviename šilumos punkte daug įvairiausių siurblių, kurie palyginti labai dažnai genda. Juos nuolat reikia keisti, tam tenka skirti ne vieną ir ne du tūkstančius litų kas mėnesį, todėl šilumininkai rado būdą, kaip išsisukti iš padėties: tuose daugiabučiuose namuose, kuriuose veikia būtent automatizuoti šilumos punktai, šilumos energijos tarifas gyventojams yra didesnis, taigi, suvartojus tokį patį energijos kiekį jiems tenka mokėti daugiau. Be to, gyventojams, kurių daugiabučiuose veikia būtent automatizuoti šilumos punktai, papildomai reikia mokėti už siurblių suvartotą elektros energiją.

Specialistai tvirtino ir tvirtina, kad automatizavus šilumos punktą, galima sutaupyti net iki 15-20 procentų ir dar daugiau šilumos energijos. O kaip yra iš tikrųjų?
Skaityti daugiau »

Igno Šeiniaus premija mokytojai Zofijai Jablonskienei

Nuoširdų ačiū už darbo įvertinimą taria mokytoja Zofija Jablonskienė.Sausio 28 dieną vykusiame posėdyje Širvintų rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į gautas Širvintų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, Širvintų vaikų dienos centro, Širvintų pradinės mokyklos rekomendacijas, už etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, jaunosios kartos tautinių vertybių ugdymą ir skatinimą, kultūrinio savitumo branginimą, už Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų skirti I. Šeiniaus premiją mokytojai, juostų audimo meno propaguotojai, Vaikų dienos centro savanorei Zofijai Jablonskienei.

Mokytoja – aktyvi respublikinių dainų švenčių dalyvė, kartu su savo mokiniais nuolat dalyvauja įvairiuose respublikiniuose, mūsų krašto, pradinės mokyklos, Vaikų dienos centro renginiuose, amatų dienose, moko juostų audimo meno subtilybių. Nuo 1973 metų vadovauja juostų audimo būreliui. Skaityti daugiau »

Širvintos minėjo Vasario 16-ąją

Šauliai garbės sargyboje stovi ir prie paminklo Nepriklausomybės kovoms atminti.

Šauliai garbės sargyboje stovi ir prie paminklo Nepriklausomybės kovoms atminti.

Šventos Mišios už Tėvynę Lietuvą

Į Širvintų bažnyčią vidurdienį susirinko nedidelė apie šimtą žmonių grupė. Pamaldose už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones dalyvavo visi trys parapijos kunigai. Mokytojo eksperto Leono Vaicekausko vadovaujami jaunieji šauliai stovėjo garbės sargyboje prie vėliavų. Šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kunigas Egidijus Kazlauskas. Jis ta proga pasakė ir labai prasmingą pamokslą. Parapijos jaunimo grupė (studentas Justas Arasimavičius, moksleiviai ministrantai Arvydas Baikauskas ir Gražvydas Kinderevičius) skaitė kunigo Antano Černos eiles, skirtas Tėvynei. Pasimelsta už žuvusiuosius kovotojus Lietuvos laisvės, sugiedotas Valstybės himnas.

Po pamaldų parapijiečiai kunigo vikaro buvo paprašyti susirinkti prie šalia bažnyčios skverelyje stovinčios R. Antinio skulptūros kovotojams už Lietuvos laisvę atminti. Bažnyčios choristai čia dainavo patriotines dainas, meldėsi už žuvusiuosius. Prie paminklo buvo padėta gėlių. Kunigas E. Kazlauskas paprašė tų, kurie gali, nueiti prie Nepriklausomybės kovų savanorių ir žuvusių priešų kapų ir sukalbėti „Amžiną atilsį“. Į kapines atėjo beveik visi, dalyvavę minėjime prie paminklo. Širvintų šauliai ir čia stovėjo garbės sargyboje prie vėliavų, paprašė pagerbti žuvusiuosius tylos minute. Ant kapų buvo uždegtos žvakutės. Pasirūpinta, kad nuo savanorių kapų būtų nuvalytas sniegas, prie jų būtų galima netrukdomai prieiti. Skaityti daugiau »

„Pirmasis blynas“ – Avižonyse

Bendras šokis aplink laužą.

Bendras šokis aplink laužą.

– Koks didelis mūsų kaimas, kiek mūsų daug! – stebėjosi avižoniškiai Užgavėnių vidurdienį gausiai susirinkę prie didžiulio laužo. Pirmąkart visas kaimas kartu.

Išties, net ir Širvintų miesto Užgavėnių rengėjams būtų ko pavydėti pabuvus tikrai šventiniame ir masiniame renginyje. Pirmiausia – dvejomis rogėmis užgavėtojai su smagia daina per visą kaimą gabeno į „egzekucijos“ vietą Morę. Čia prie didžiulio laužo jau būriavosi avižoniškiai – ir patiems mažiausiems, dar gal pirmąsyk matantiems tokį „spektaklį“, ir jau garbaus amžiaus sulaukusiems buvo smalsu, kaip gi čia viskas vyks? O Užgavėnių šventės organizatoriai – didelis būrys jaunų kaimo žmonių net ir šiek tiek jaudinosi: kad tik šis „pirmasis blynas“ nebūtų prisvilęs…

Vienas iš šventės pagrindinių iniciatorių ir organizatorių – Vidmantas Mateika – džiaugėsi:

– Puiku, kad toks būrys kaimo žmonių susirinko. Mums labai svarbu išsaugoti senąsiais tradicijas, kad jas perimtų ir puoselėtų mūsų vaikai. Dar svarbiau – gražus kaimyniškas bendravimas. Susibūrus į bendruomenę galima didelius darbus nuveikti – juk girdime, ir skaitome, kaip dirba kitų kaimų bendruomenės. Manau, kad ir ši mūsų pirmoji bendra šventė bus savotiškas besikuriančios bendruomenės simbolis. Tikimės, kad drauge švęsime dar ne vieną kartą. Skaityti daugiau »

Klausimai. Be atsakymų. Be komentarų…

Post scriptum

Šventinę sumaištį sudergė žinia. Iš virtualaus leidinio. Lazdijų rajone jauna šeima pasigimdė ir augina neįgalų vaikutį (kurčias ir aklas). Geri žmonės sumetė pagalbą – klausos aparatui, dar kažkam. 32 000 Lt. Prisistatė Mokesčių inspekcija. 14 000 Lt priklauso jai… Ar turit komentarų? Kas tie žmonės? Turiu omeny inspektorius. Tikrai ne kaip visi… Juk ne visi gali nušauti gražuolį miško žvėrį, užsimovę kojinę eiti prie senukų durų. Neostribai? Koks tų žmonių mentalitetas, pagaliau gal psichikos problemos, o gal tik dzūkiškas charakteris, nes Lazdijai – Dzūkija? Gal neįžeidžiau „tautinių mažumų“? Visai nesiruošiu smerkti sistemos. Juk ir tarp čigonų vagių pasitaiko – kaip sako (ir dzūkiška) patarlė…

Per televizijas rengiamos labdarų akcijos, E. Mildažytės „Bėdų turgus“, pagalba Haičiui, Maltos ordino, Raudonojo Kryžiaus veikla… Ar mūsų brangioji MI ir ten, į tarptautines organizacijas varo sąskaitas? Būtų įdomu… Skaityti daugiau »

Ar rinksime Metų biurokratą?

Balsas tyruose

Pasirodo, Savivaldybėje kasmet vyksta valstybės tarnautojų vertinimas. Žinoma, įdomu būtų žinoti ir geriausius, ir blogiausius. Bet įdomiausia (ir, ko gero, svarbiausia) išsiaiškinti vertinimo kriterijus: ar ten yra punktas apie požiūrį į žmogų, jo problemas ir jų sprendimo būdus. Ar „valdiškas“ požiūris į darbą „neužmuša“ supratimo, atjautos, neformalaus pareigų vykdymo?

Ne paslaptis, dauguma esame išvarginti gyvenimo sunkumų, nestabilios padėties, netikrumo. Gal kartais ir pernelyg jautriai reaguojame į abejingumą, pagarbą, nenorą suprasti ir padėti, bet, sutikit, prie to priprasti neįmanoma. Jau seniai nebeturiu iliuzijų dėl valdininkijos „tarnavimo“ liaudžiai. Gal antrais ar trečiais Nepriklausomybės metais giminaitė, dirbusi, beje, socialinėje sferoje, pasakojo: „Mums per seminarą pasakė: „Jūs neprivalote informuoti žmonių apie įstatymų pakeitimus, priklausančias lengvatas ar išmokas. Žmonės turi kreiptis patys, o jei nesikreipia, vadinasi, jiems to nereikia.“ Štai taip: trumpai ir aiškiai. Pražiopsojai – pats kaltas. Suprantama, pats turi rūpintis, bet ar sunku priminti, padėti, net jei tai neįeina į tiesiogines pareigas.
Skaityti daugiau »

Susidūrus automobiliams sužeisti jų vairuotojai

Vasario 11 – 17 dienos

Per savaitę išblaivėti į Širvintų rajono policijos komisariatą buvo atvežti keturi asmenys – vienas jų neblaivus triukšmavo namuose, o trys – šlitinėjo viešosiose vietose, pvz., – Širvintose surengtoje Užgavėnių šventėje.

Beje, vasario 14-ąją policija surašė administracinės teisės pažeidimų protokolus 1988 metais gimusiam širvintiškiui S.N. ir trejais metais jaunesniam miesto gyventojui V.L., kurie viešoje vietoje, Kalnalaukio g. 7 namo koridoriuje, gėrė alų.

Viešosios policijos patruliai išaiškino 24 Kelių eismo taisyklių pažeidėjus, tarp jų – tris neblaivius vairuotojus. Vasario 16-ąją Širvintose, P. Cvirkos gatvėje, automobilį neblaivus vairavo 1953 metais gimęs rajono gyventojas M.G., o vasario 18-ąją Vilniaus gatvėje – 1990 metais gimęs širvintiškis D.Š. Dar vienas atvejis vasario 15-ąją užregistruotas Gelvonuose: 1956 metais gimęs neblaivus širvintiškis J.A., atbuline eiga išvažiuodamas iš kiemo, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio T.J. vairuojamo automobilio ir su juo susidūrė. Eismo įvykio metu apgadinti abu automobiliai, žmonės nenukentėjo. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos