2008 rugpjucio 13

„Visos parapijos liko atminty ir širdy…“

Rugpjūčio 15-oji – Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena, vadinama Žoline. Tai žalumos suvešėjimo apogėjaus ir derliaus brandos šventė. Į bažnyčią nešami šventinti javai, gėlės, daržovės, vaisiai. Tikima, kad pašventinti žolynai saugo namus nuo žaibo, gyvulius – nuo ligų. Lietuvoje Žolinė prieš penkerius metus LR Seimo nutarimu įteisinta kaip valstybės šventė.

Bažnyčiose, kurios turi Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų titulą, vyksta dideli atlaidai. Garsiausi iš jų – Pivašiūnų. Šioje parapijoje septynerius metus kunigavo ANTANAS ČERNA – dabartinis Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios kunigas altaristas, Žolinės dieną aukosiantis Šv. Mišias už parapijos tikinčiuosius. Tai Širvintų krašto žmonėms gerai pažįstamas kunigas, praėjusio amžiaus septintajame – aštuntajame dešimtmetyje dirbęs Kiauklių ir Zibalų parapijų ganytoju, labai jautrus ir dvasingas, subtiliai jaučiantis ir tikintiesiems skelbiantis Dievo žodį, ypatingą dėmesį skiriantis pamaldų liturginiam ir estetiniam grožiui, 43 metus tarnaujantis Dievui, bažnyčiai ir žmonėms. Tai kunigas, sovietiniais laikais nesitaikstęs su valdžios diktatu, radęs raktą į tikinčiųjų širdis, rūpinęsis parapijiečių sielovada, dirbęs pastoracinį darbą, puoselėjęs bažnyčių grožį. Ir šiandien vyresni Kiauklių parapijos žmonės kunigą Antaną Černą mini kaip išskirtinį kunigą, daug ir nuoširdžiai pasitarnavusį parapijos dvasiniam ir materialiniam gėriui anais, bažnyčiai nelengvais laikais. Gerbiamas kunigas maloniai sutiko papasakoti „Širvintų kraštui“ apie kunigo pašaukimą, dvasingumą, nuveiktus darbus.  Skaityti daugiau »

Pirmasis posėdis – pirmasis įstatymo pažeidimas

Seimo rinkimai


Praėjusį ketvirtadienį įvyko pirmasis Širvintų – Vilniaus rinkimų apygardos Nr.55 komisijos posėdis, kuriame dalyvavo 11 iš Vyriausiosios rinkimų komisijos paskirtų 16 narių, vos du trečdaliai. Posėdyje dalyvavę Rinkimų apygardos komisijos nariai davė rašytinius pasižadėjimus, jiems buvo įteikti Komisijos nario pažymėjimai. Nedavę pasižadėjimų paskirtieji Komisijos nariai kol kas negali pradėti eiti pareigų. Pagal įstatymą, jei jie to nepadarys per 15 dienų nuo paskyrimo (paskirti liepos 30 dieną), bus išbraukti ir Apygardos komisijos narių.

Apygardos rinkimų komisija patvirtino darbo reglamentą, išrinko Komisijos pirmininko pavaduotoją, sekretorę, nustatė apylinkių rinkimų komisijų narių skaičių (turinčiose iki 1000 rinkėjų -7 nariai, po vieną iš kiekvienos Seimo ir savivaldybių rinkimuose dalyvavusios ir vietų tose institucijose gavusios partijos, o turinčiose daugiau kaip 1000 rinkėjų – 14 narių, po 2 iš kiekvienos partijos). Skaityti daugiau »

Širvintų jaunimas nenori studijuoti svetur

VšĮ Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras rugpjūčio, 7 dieną suorganizavęs įdomius ir naudingus mokymus, nesulaukė moksleivių antplūdžio. Tačiau ar yra kuo stebėtis?

Ketvirtadienį, 9.40 val., į Turizmo ir verslo informacijos centrą atvykusi Studijų užsienyje informacijos centro direktorė Žaneta Savickienė nustebo neradusi nė vieno Širvintų rajono jaunuolio. Moteris stebėjosi ne tik dėl to, jog šios paskaitos suorganizuotos vasara, kai visi jaunuoliai atostogauja, bet ir tuo, jog salėje nėra kompiuterio. Tačiau po kelių minučių VšĮ Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojos atnešė nešiojamąjį kompiuterį, ir netrukus į salę, kurioje turėjo vykti paskaita apie studijų svetur galimybes ir jų įtaką jaunimo verslumo skatinimui, atėjo du jaunuoliai (mergina ir vaikinas). Prieš pat paskaitos pradžią atėjo dar dvi merginos, norinčios sužinoti apie studijas užsienyje. Taigi, Ž. Savickienė aštuonių valandų paskaitą dėstė trims Širvintų moksleiviams ir vienai studentei. Penkta buvau aš, kuriai jau per vėlu pasinauduoti studijų svetur galimybe. Mat tuo rūpintis turi pradėti vienuoliktokai.
Skaityti daugiau »

„Karšta vasaros gitara“ nesulaukė gausaus būrio žiūrovų

Sekmadienį įvykęs ketvirtasis „Kristupo piknikų“ Šešuolėlių dvare koncertas nesulaukė laukto žiūrovų antplūdžio.

Atvykusieji į koncertą pirmiausiai skubėjo pasigrožėti „prisikėlusiu“ Šešuolėlių dvaru. Mat į „Kristupo piknikų koncertus atvyksta ne tik Širvintų rajono gyventojai, čia susirenka ir nemažai žmonių iš kitų miestų. Iš Vilniaus atvažiavusi Giedrė Grincienė su visa šeima sakė, kad atvykdama į Šešuolėlius nušovė du zuikius vienu šūviu, nes ne tik išgirdo gitarų skambesį, bet tuo pačiu aplankė ir dvarą. Moteris pasakojo, kad jau seniai ruošėsi nueiti į „Kristupo piknikų“ koncertą, bet tik perskaičiusi viename žurnale, kad toks koncertas įvyks Šešuolėlių dvare, nedvejodama atvažiavo čia. Vilnetė džiaugėsi, jog apleisti dvarai atgyja ir žmones džiugina ne tik savo atsinaujinasia išvaizda, bet ir muzikos garsais.
Skaityti daugiau »

Širvintiškių pasididžiavimas – Juozas Kvakšys

Utenoje, Rašės hipodrome varžėsi 67 ristūnai. Varžybose dalyvavo 5 užsienio šalių atstovai. Pažiūrėti tradicinių respublikinių ristūnų žirgų lenktynių susirinko apie 5 tūkstančius žiūrovų.

Hipodrome 53 kartą surengtose varžybose, kurias organizavo Žemės ūkio ministerija, vyko 11 važiavimų. Pagrindiniame Didžiajam vasaros prizui laimėti skirtame važiavime rungėsi 7 ristūnai. Nuo pat starto pajėgiausi šalies žirgai, vadeliojami patyrusių vadeliotojų, bėgo koją kojon.

Į lyderius įsiveržęs S. Kėrio vadeliojamas Amerikos ristūnų veislės žirgas Gigolo Hiorda, gimęs Švedijoje, pozicijų neužleido iki pat finišo tiesiosios. 2 100 metrų trasą ristūnas įveikė per 2:43,43 minutės. Vienuolikos metų eržilą Dubičių bendrovė įsigijo tik šiemet, tačiau jo rezultatai pranoko lūkesčius. Visi Gigolo Hiorda startai baigėsi pergalėmis. Šiemet užfiksuotas ir naujas Lietuvos rekordas, kurį pasiekė šis ristūnas, 1 600 metrų distanciją įveikęs per 2:02,23 minutės.
Skaityti daugiau »

Apgadintas prabangus rajono mero dukros vairuotas mersedesas

Rugpjūčio 7-10 dienos

Per šias keturias dienas policija į Komisariatą išblaivėti pristatė tik du asmenis – namuose neblaivų triukšmavusį Širvintų miesto Nepriklausomybės aikštės gyventoją Egidijų Mačiulskį ir Širvintų kaimo gyventoją Valerij’ų Roščin’ą, kuris neblaivus šlitinėjo Širvintų miesto Zibalų gatvėje.

Dėl įvykių pradėti keli ikiteisminiai tyrimai, tačiau, galimas dalykas, keli jų bus nutraukti. Toks likimas gali ištikti rugpjūčio 9-ąją užregistruotą rajono gyventojo H. D. skundą dėl automobilio vagystės, jei pasitvirtins faktas, kad policija neva buvo informuota, jog automobilis atsirado. Tą pačią dieną policija užregistravo ir rajono gyventojo E. G. skundą dėl automobilio ratų vagystės. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos