Būtų paklausa – būtų ir pasiūla

Dienos tema
Būtų paklausa – būtų ir pasiūla
Artėja Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo diena. Širvintiškiai ir jų giminės iš kitų Lietuvos rajonų ruošiasi apsilankyti kapinėse ir pagerbti mirusiuosius. Prieš tai kiekvienas žmogus stengiasi sutvarkyti savo mirusiųjų giminaičių kapus. Problema kyla tada, kada ir gyvieji nebeturi sveikatos ir nebepajėgia šių darbų atlikti. Be to, dažnai darbas, atstumas, įsipareigojimai ne visada leidžia tinkamai pasirūpinti vieta, kurioje palaidoti artimieji. Gyventojai domisi – galbūt rajone yra kapų tvarkymo paslauga?
Kai kuriuose rajonuose tokia paslauga egzistuoja. Pavyzdžiui, Kauno rajone pagal gyventojų poreikius priimami įvairiausi kapaviečių tvarkymo pageidavimai. Kapavietės mėnesio priežiūros kaina nuo 8 eurų iki 15 eurų. Panevėžiečių firma savo veiklą plėtoja ne tik Panevėžyje – kapaviečių tvarkymo paslaugas atlieka visoje Lietuvoje. Ši paslauga apima: vienkartinį tvarkymą, periodinį tvarkymą, žvakių uždegimą ir gėlių pamerkimą bei tvarkymą po laidotuvių.
Širvintų rajone kapinių priežiūros funkcija yra patikėta rajono seniūnams, todėl buvo įdomu išgirsti jų nuomonę apie tokios paslaugos reikalingumą, pasikalbėti apie šiukšlių išvežimo bei kitas kapinių tvarkymo problemas.
Birutė Jankauskienė, Musninkai: „Tokia paslauga būtų reikalinga, nes dabar, norint sutvarkyti kapą, tenka prašyti kaimyno ar gero pažįstamo. Seniūnija aptvarko seniai apleistus, užmirštus kapus. Turime prižiūrėtoją, kuris senosiose Musninkų kapinėse apšienauja vokiečių kareivių kapus. Naujosiose Musninkų kapinėse 1918 metais žuvusių savanorių kapus padeda prižiūrėti Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija. Yra šiukšlių išvežimo grafikas, tačiau jeigu reikia, šią paslaugą užsakome ir anksčiau. Prieš šventes penktadieniais šiukšlių konteinerius ištuštiname, tačiau pirmadieniais jie būna vėl pilni, su šalimais gulinčiomis krūvomis šiukšlių. Labai gerai, kad žmonės tvarkosi, tačiau ar ne geriau būtų sutvarkyti kapus kiek anksčiau, o Vėlinių dieną atėjus ramiai pasimelsti. Seniūnijoje, be Musninkų, dar yra Pigašių kapinės.“
Virginijus Niekis, Čiobiškis: „Manau, kad tokia paslauga reikalinga. Tačiau ne paslaptis, jog yra moterėlių, kurių paprašius, kapai aptvarkomi. Seniūnija viešųjų darbų sąskaita tvarko neprižiūrimus kapus, kelis kapus šefuoja mokykla. Naujosiose Čiobiškio kapinėse šiais metais turėjome problemų dėl vandens. Kadangi ši vasara buvo kaitri ir sausa, išdžiūvo naujai kapinėse iškastas šulinys. Gyventojams teko vandenį nešioti net iš Neries. Yra kapų prižiūrėtojas, tačiau jis atlieka labiau administratoriaus pareigas: parodo naują kapavietę, prižiūri takus, tvarko ir šienauja kapų teritoriją. Pačių kapaviečių tvarkymas į jo pareigas neįeina. Seniūnijos teritorijoje yra Čiobiškio naujosios, senosios ir Juknonių veikiančios kapinės.“
Stanislovas Gaidakauskas, Kernavė: „Kernavėje beveik toje pačioje vietoje yra senosios ir naujosios kapinės. Seniūnijoje daugiau veikiančių kapinių nėra, tačiau esančios – tarsi miestelio vizitinė kortelė. Neprižiūrimus apleistus kapus tvarkome viešųjų darbų ir visuomenei naudingo darbo sąskaita. Dažnai kapinėse matau ponią Ireną, kuri grėbia lapus ir tvarkosi vis skirtingose vietose, matyt, taip pat rūpinasi neprižiūrimomis kapavietėmis. Sunku pasakyti, ar šią paslaugą atlieka mokamai ar nemokamai. Šiukšlės yra vežamos kas antrą antradienį, tačiau prieš Motinos, Tėvo dienas, prieš Vėlines prie kapinių pastatome priekabą su kopetėlėmis, į kurią galima mesti žaliąsias atliekas. Paskiau jas išvežame.“
Vidmantas Grinis, Jauniūnai: „Apleistus kapus sutvarkome, žinoma gėlių nesodiname, nes galime būti nesuprasti. Šiukšles rūšiuojame, augalinės kilmės – kompostuojame. Jeigu prieš šventes reikia išvežti konteinerius, paslaugą užsakome elektroniniu laišku. Šiaip žmonės stengiasi kapavietes susitvarkyti iš anksto, kad per pačias Vėlines ir prieš kaimynus, ir prieš pamaldoms už mirusiuosius atvykusį kunigą nebūtų gėda. Seniūnijoje yra Bartkuškio, Žarnavagių, Plikiškių, Antanaičių, Šiaulių, Skėterių, Levaniškių veikiančios kapinės.“
Lionginas Juzėnas, Gelvonai: „Seniai neprižiūrimus kapus aptvarkome visuomenei naudingų darbų sąskaita. Turime darbininką, į kurio pareigas įeina ne tik kapinių tvarkymas, tačiau ir kiti darbai, pavyzdžiui, Liukonių parkas ir kitos visuomeninės paskirties teritorijos. Konteinerius su šiukšlėmis išvežame ne pagal grafiką, o tik jiems prisipildžius. Seniūnijoje yra Kungedų, Bagdyšių, Stavarygalos, Pyplių, Zubelių, Gelvonų, Mančiušėnų, Pasodninkų, Leščiūnų, Karališkių kapinės.“
Sigitas Bankauskas, Alionys: „Nematau problemos… Negalinti pati prižiūrėti kapo senutė gali paskambinti seniūnui, kuris padės – nusiųs darbuotoją. Be to, prie kapinių skelbimų lentoje yra telefonas, kuriuo galima tokią paslaugą užsakyti. Seniūnas žino, koks žmogus ir kur palaidotas. Visiškai apleisti kapai tvarkomi, tačiau be šeimininko leidimo tai daryti rizikinga. Būna ir tokių, kurie patys kapų neprižiūri, tačiau yra labai nepatenkinti, kada seniūnijos darbininkai apleistą kapą sutvarko.“
Laimutė Griškienė, Širvintų seniūnija: „Kapinės tvarkomos viešųjų darbų sąskaita. Turime labai atsakingą darbuotoją Petrą Ožiūną, kuris rūpinasi kapinių priežiūra ir savalaikiu šiukšlių išvežimu. Šiukšlės rūšiuojamos – nuo įvairių žvakių bei buitinių atliekų atskiriamos žaliosios atliekos. Nemažai problemų turime dėl šiukšlių prie Viesų kapinių, kurios yra pakeliui grįžtant iš sodų bendrijos į Širvintas. Konteineriuose randame lygintuvų, puodų, kriauklių, unitazų. Suprantama, kad šie daiktai kapinėse tikrai nenaudojami… Seniūnijoje yra Viesų, Šiaulių, Dainių, Kairionių, Dubių, Vindeikių, Prienų veikiančios kapinės ir dar aštuonios nebeveikiančios, kurios taip pat apšienaujamos.“
UAB Širvintų komunalinis ūkis, direktorius Jonas Rinkevičius: „Kiek žinau, dar nė vienas gyventojas nėra skambinęs dėl kapaviečių sutvarkymo. Jeigu būtų norinčių, jeigu būtų paklausa, būtų galima atrasti ir pasiūlą. Susitarus dėl kainos, tokius darbus galėtume atlikti. Prie šiukšlių konteinerių sukalėme dideles medines dėžes žaliosioms atliekoms. Žaliąsias atliekas pristatome į Ukmergės dumblo aikštelę, kur vežamas nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas. Iš dumblo ir žaliųjų atliekų formuojami kaupai, kuriuos periodiškai vartant, palaikant optimalią temperatūrą ir drėgmę, susidaro į juodžemį panašus mišinys – kompostas. Blogai tik tiek, jog atliekų nuvežimas į Ukmergę gana brangiai kainuoja.“
Verslininkų ir ieškančių nišos savo verslui gyventojų dėmesiui pateikiame 2014 m. spalio 30 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą „dėl individualios veiklos, turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2015 metams.“ Kodu 037 įrašyta „Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos“. Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje ši paslauga kainuoja 34 Eur per metus, o neribojant veiklos teritorijos – 540 Eur.
Remigijus Bonikatas
684 – Prie Širvintų kapinių sukalta didelė dėžė su užrašu „Tik žaliosios atliekos“, o šalia išrikiuoti aštuoni tušti konteineriai. Fotografuota spalio 23-iąją. Spalio 26-ąją jie buvo pilnutėliai, tačiau komunalininkai vėl juos ištuštino. Iki savaitės pabaigos, neabejotina, konteineriai bus pilni.“
Kitos: Nežinomų kapų galima aptikti visose kapinėse. Kas ant jų uždegs žvakeles?..
Prie Širvintų kapinių sukalta didelė dėžė su užrašu „Tik žaliosios atliekos“, o šalia išrikiuoti aštuoni tušti konteineriai. Fotografuota spalio 23-iąją. Spalio 26-ąją jie buvo pilnutėliai, tačiau komunalininkai vėl juos ištuštino. Iki savaitės pabaigos, neabejotina, konteineriai bus pilni.“

Prie Širvintų kapinių sukalta didelė dėžė su užrašu „Tik žaliosios atliekos“, o šalia išrikiuoti aštuoni tušti konteineriai. Fotografuota spalio 23-iąją. Spalio 26-ąją jie buvo pilnutėliai, tačiau komunalininkai vėl juos ištuštino. Iki savaitės pabaigos, neabejotina, konteineriai bus pilni.“

Artėja Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo diena. Širvintiškiai ir jų giminės iš kitų Lietuvos rajonų ruošiasi apsilankyti kapinėse ir pagerbti mirusiuosius. Prieš tai kiekvienas žmogus stengiasi sutvarkyti savo mirusiųjų giminaičių kapus. Problema kyla tada, kada ir gyvieji nebeturi sveikatos ir nebepajėgia šių darbų atlikti. Be to, dažnai darbas, atstumas, įsipareigojimai ne visada leidžia tinkamai pasirūpinti vieta, kurioje palaidoti artimieji. Gyventojai domisi – galbūt rajone yra kapų tvarkymo paslauga?

Kai kuriuose rajonuose tokia paslauga egzistuoja. Pavyzdžiui, Kauno rajone pagal gyventojų poreikius priimami įvairiausi kapaviečių tvarkymo pageidavimai. Kapavietės mėnesio priežiūros kaina nuo 8 eurų iki 15 eurų. Panevėžiečių firma savo veiklą plėtoja ne tik Panevėžyje – kapaviečių tvarkymo paslaugas atlieka visoje Lietuvoje. Ši paslauga apima: vienkartinį tvarkymą, periodinį tvarkymą, žvakių uždegimą ir gėlių pamerkimą bei tvarkymą po laidotuvių.

Širvintų rajone kapinių priežiūros funkcija yra patikėta rajono seniūnams, todėl buvo įdomu išgirsti jų nuomonę apie tokios paslaugos reikalingumą, pasikalbėti apie šiukšlių išvežimo bei kitas kapinių tvarkymo problemas.

Birutė Jankauskienė, Musninkai: „Tokia paslauga būtų reikalinga, nes dabar, norint sutvarkyti kapą, tenka prašyti kaimyno ar gero pažįstamo. Seniūnija aptvarko seniai apleistus, užmirštus kapus. Turime prižiūrėtoją, kuris senosiose Musninkų kapinėse apšienauja vokiečių kareivių kapus. Naujosiose Musninkų kapinėse 1918 metais žuvusių savanorių kapus padeda prižiūrėti Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija. Yra šiukšlių išvežimo grafikas, tačiau jeigu reikia, šią paslaugą užsakome ir anksčiau. Prieš šventes penktadieniais šiukšlių konteinerius ištuštiname, tačiau pirmadieniais jie būna vėl pilni, su šalimais gulinčiomis krūvomis šiukšlių. Labai gerai, kad žmonės tvarkosi, tačiau ar ne geriau būtų sutvarkyti kapus kiek anksčiau, o Vėlinių dieną atėjus ramiai pasimelsti. Seniūnijoje, be Musninkų, dar yra Pigašių kapinės.“

Virginijus Niekis, Čiobiškis: „Manau, kad tokia paslauga reikalinga. Tačiau ne paslaptis, jog yra moterėlių, kurių paprašius, kapai aptvarkomi. Seniūnija viešųjų darbų sąskaita tvarko neprižiūrimus kapus, kelis kapus šefuoja mokykla. Naujosiose Čiobiškio kapinėse šiais metais turėjome problemų dėl vandens. Kadangi ši vasara buvo kaitri ir sausa, išdžiuvo naujai kapinėse iškastas šulinys. Gyventojams teko vandenį nešioti net iš Neries. Yra kapų prižiūrėtojas, tačiau jis atlieka labiau administratoriaus pareigas: parodo naują kapavietę, prižiūri takus, tvarko ir šienauja kapų teritoriją. Pačių kapaviečių tvarkymas į jo pareigas neįeina. Seniūnijos teritorijoje yra Čiobiškio naujosios, senosios ir Juknonių veikiančios kapinės.“

Stanislovas Gaidakauskas, Kernavė: „Kernavėje beveik toje pačioje vietoje yra senosios ir naujosios kapinės. Seniūnijoje daugiau veikiančių kapinių nėra, tačiau esančios – tarsi miestelio vizitinė kortelė. Neprižiūrimus, apleistus kapus tvarkome viešųjų darbų ir visuomenei naudingo darbo sąskaita. Dažnai kapinėse matau ponią Ireną, kuri grėbia lapus ir tvarkosi vis skirtingose vietose, matyt, taip pat rūpinasi neprižiūrimomis kapavietėmis. Sunku pasakyti, ar šią paslaugą atlieka mokamai ar nemokamai. Šiukšlės yra vežamos kas antrą antradienį, tačiau prieš Motinos, Tėvo dienas, prieš Vėlines prie kapinių pastatome priekabą su kopetėlėmis, į kurią galima mesti žaliąsias atliekas. Paskiau jas išvežame.“

Vidmantas Grinis, Jauniūnai: „Apleistus kapus sutvarkome, žinoma, gėlių nesodiname, nes galime būti nesuprasti. Šiukšles rūšiuojame, augalinės kilmės – kompostuojame. Jeigu prieš šventes reikia išvežti konteinerius, paslaugą užsakome elektroniniu laišku. Šiaip žmonės stengiasi kapavietes susitvarkyti iš anksto, kad per pačias Vėlines ir prieš kaimynus, ir prieš pamaldoms už mirusiuosius atvykusį kunigą nebūtų gėda. Seniūnijoje yra Bartkuškio, Žarnavagių, Plikiškių, Antanaičių, Šiaulių, Skėterių, Levaniškių veikiančios kapinės.“

Lionginas Juzėnas, Gelvonai: „Seniai neprižiūrimus kapus aptvarkome visuomenei naudingų darbų sąskaita. Turime darbininką, į kurio pareigas įeina ne tik kapinių tvarkymas, tačiau ir kiti darbai, pavyzdžiui, Liukonių parko ir kitų visuomeninės paskirties teritorijų priežiūra. Konteinerius su šiukšlėmis išvežame ne pagal grafiką, o tik jiems prisipildžius. Seniūnijoje yra Kungedų, Bagdyšių, Stavarygalos, Pyplių, Zubelių, Gelvonų, Mančiušėnų, Pasodninkų, Leščiūnų, Karališkių kapinės.“

Sigitas Bankauskas, Alionys: „Nematau problemos… Negalinti pati prižiūrėti kapo senutė gali paskambinti seniūnui, kuris padės – nusiųs darbuotoją. Be to, prie kapinių skelbimų lentoje yra telefonas, kuriuo galima tokią paslaugą užsakyti. Seniūnas žino, koks žmogus ir kur palaidotas. Visiškai apleisti kapai tvarkomi, tačiau be šeimininko leidimo tai daryti rizikinga. Būna ir tokių, kurie patys kapų neprižiūri, tačiau yra labai nepatenkinti, kada seniūnijos darbininkai apleistą kapą sutvarko.“

Nežinomų kapų galima aptikti visose kapinėse. Kas ant jų uždegs žvakeles?..

Nežinomų kapų galima aptikti visose kapinėse. Kas ant jų uždegs žvakeles?..

Laimutė Griškienė, Širvintų seniūnija: „Kapinės tvarkomos viešųjų darbų sąskaita. Turime labai atsakingą darbuotoją Petrą Ožiūną, kuris rūpinasi kapinių priežiūra ir savalaikiu šiukšlių išvežimu. Šiukšlės rūšiuojamos – nuo įvairių žvakių bei buitinių atliekų atskiriamos žaliosios atliekos. Nemažai problemų turime dėl šiukšlių prie Viesų kapinių, kurios yra pakeliui grįžtant iš sodų bendrijos į Širvintas. Konteineriuose randame lygintuvų, puodų, kriauklių, unitazų. Suprantama, kad šie daiktai kapinėse tikrai nenaudojami… Seniūnijoje yra Viesų, Šiaulių, Dainių, Kairionių, Dubių, Vindeikių, Prienų veikiančios kapinės ir dar aštuonerios nebeveikiančios, kurios taip pat apšienaujamos.“

UAB Širvintų komunalinis ūkis, direktorius Jonas Rinkevičius: „Kiek žinau, dar nė vienas gyventojas nėra skambinęs dėl kapaviečių sutvarkymo. Jeigu būtų norinčių, jeigu būtų paklausa, būtų galima atrasti ir pasiūlą. Susitarus dėl kainos, tokius darbus galėtume atlikti. Prie šiukšlių konteinerių sukalėme dideles medines dėžes žaliosioms atliekoms. Žaliąsias atliekas pristatome į Ukmergės dumblo aikštelę, kur vežamas nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas. Iš dumblo ir žaliųjų atliekų formuojami kaupai, kuriuos periodiškai vartant, palaikant optimalią temperatūrą ir drėgmę, susidaro į juodžemį panašus mišinys – kompostas. Blogai tik tiek, jog atliekų nuvežimas į Ukmergę gana brangiai kainuoja.“

Verslininkų ir ieškančių nišos savo verslui gyventojų dėmesiui pateikiame 2014 m. spalio 30 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą „dėl individualios veiklos, turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2015 metams.“ Kodu 037 įrašyta „Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos“. Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje ši paslauga kainuoja 34 Eur per metus, o neribojant veiklos teritorijos – 540 Eur.

Remigijus Bonikatas

     
Naujausi komentarai
 • ??    2015-11-03 20:39         

  idomu, kokius verslus pries tai buvę merai pritrauke???????
  Uz ka mes turetume dekoti?

 • A.    2015-11-03 20:38         

  Uždirbtų normaliai, tai perkamoji galia kita būtų…

 • A.    2015-11-03 20:36         

  Širvintose žmonės kiekvieną centą taupo ir kad mokėtų už kapų ar aplinkos priežiūrą… Neįmanoma:) Sumokėtų 8 eur o pageidautų paslaugų už viosus 15 Eur:)

  Ir ne į temą. Pone mere, ne gėlytes mieste sodink, bet pagalvok kaip į Širvintas rimtą verslą pritraukti, kad žmonės sau leistų užsisakyti tokias paslaugas

 • simas    2015-11-02 20:58         

  Dar sniego nera, bet ziema Man reikia sniego valymo paslaugu.
  Labai rimtu.

 • hak    2015-11-01 18:07         

  Paslaugu daug kam reikia, bet kazi ar visiem itiks.

 • taip    2015-11-01 10:24         

  Pritariu www, labai reikia tokių paslaugų.

 • 31    2015-10-31 20:14         

  GRIZOME IS KAPINIU. PILNA ZMONIU IR ZVAKIU. VAKARAS RAMUS, TODEL VAIZDAS STULBINANTIS. tOKIA AUTO GRUSTIS, KAD RODOSI, JOG VISA LIETUVA ANT RATŲ.

 • kava tau    2015-10-31 16:30         

  Darzo suarimas mazu traktoriuku butu labai reikalinga paslauga.

 • www    2015-10-31 13:38         

  Gal naujasis komunalinio ūkio vadovas sugalvotų naujų paslaugų, kaip pievelės nušienavimas prie namų, daržo išfrezavimas ir pan. Man asmeniškai individualaus namo kiemo priežiūros paslaugų labai reikia, įdomu, kaip kitiems?

 • pastebejimas    2015-10-31 13:35         

  Labai reikalinga ir gera paslauga būtų.

 • stasele    2015-10-30 21:21         

  Žmones visai be ranku butu, jeigu samdytų kapų tvarkytojus. Geda tikrai.

Savivaldybės naujienos

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Ar Širvintose reikėtų vietos, kur veiktų visiems atviras nemokamas internetas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama

Širvintų parapija

Web ir SEO sprendimai

Farming simulator 19 mods
Apskaitos paslaugos
Židiniai
Kreditas
Plytelės
Buitinė technika namams
Pigūs baldai
Vertimai iš anglų
Lagaminai
Microblading
NeoLife vitaminai
Įmonių steigimas
Išparduotuvė
Optimizavimas paieškos sistemoms

  
Statistika
Dabar svetainėje: 12 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.