Toks gyvenimas

Kreipėsi pagalbos, bet nesulaukė

Į „Širvintų krašto“ redakciją kreipėsi Liukonių kaimo gyventoja Elena Birutė Grigienė. Ji papasakojo tokią istoriją.  Skaityti daugiau »

Tarybos nariui nepavyko įrodyti, kad tėvas neturėjo teisės į žemę

Vilniaus apygardos teismas panaikino Širvintų rajono apylinkės teismo sprendimą dėl ieškinio, kurį teismui pateikė Mykolas Bildžiukas ir jo žmona. Širvintų rajono tarybos nario liberalcentristo šeima reiškė pretenzijas giminaičiams dėl paveldėto, o paskui perleisto 2,15 ha sklypo su jame įveistu 1,37 ha sodu.

Šis žemės sklypas anuometinės Širvintų apylinkės tarybos sprendimu 1994 metais buvo suteiktas ieškovo tėvui, už jį investiciniais čekiais sumokėjo Mykolas Bildžiukas. 1996 metais šioje žemėje Mykolas Bildžiukas savo lėšomis įveisė pramoninį sodą ir tam, kaip teigė ieškinyje, išleido per 100 tūkst. litų. Tačiau tėvui gyvam esant nespėta atlikti visų žemės nuosavybės įforminimo procedūrų. Po žemės sklypo valdytojo mirties 2001 metais tėvo turtas, taip pat ir minėtas sklypas, pagal testamentą buvo paliktas vienai iš dukterų, kuri 2005 metais jį įsiteisino savo vardu. Skaityti daugiau »

„Duodami kitiems, turtėjame patys“

Mažyliai vis prašėsi panešiojami.

Mažyliai vis prašėsi panešiojami.

Jau buvo rašyta apie Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vykusią labdaros akciją „Pyragų diena“. Tądien mokinių, mokytojų ir mokyklos darbuotojų suaukoti pinigai buvo skirti Ukmergės vaikų globos namuose gyvenantiems auklėtiniams. Kad jų stalas Kalėdų proga būtų dosnesnis, turtingesnis, gražesnis…

Gruodžio 17 dienos pavakarę gausus būrys progimnazijos mokinių lankėsi Ukmergėje. Aplankyti Vaikų globos namuose gyvenančių vaikų vyko Simona Žirnytė, Solveiga Liutkevičiūtė, Gabrielė Arlauskaitė, Justina Kavaliukaitė, Lukas Vyšniauskas, Daina Balsevičiūtė, Gintarė Murauskaitė, Karolina Ostanuvkaitė, Lukas Mitašiūnas, Arnas Griškevičius, Eglė Radzevičiūtė ir Gabija Raišytė. Tai patys aktyviausi labdaros akcijos „Pyragų diena“ dalyviai, stropiai namuose kepę skanėstus ir juos sėkmingai pardavę praėjusią savaitę mokykloje vykusioje labdaros mugėje.

Vakaro sutemos jau buvo apgaubusios Ukmergę, kai gerumo karavanas įsuko į Vaikų globos namų kiemą. Šventiškai papuoštoje aktų salėje jau laukė patys nekantriausi gyventojai. Skaityti daugiau »

Trokštamiausia dovana – mobilusis telefonas?

Kalėdos daugeliui siejasi su krūvomis dovanų ir nukrautu stalu vaišių. Tačiau daugelyje šeimų apie sočią vakarienę ar ilgai lauktą dovaną tenka tik pasvajoti. Turbūt, nelengva paaiškinti vaikui, kad šiemet dovanų nebus – Kalėdų senelis „bankrutavo“… Skaityti daugiau »

Apie „mirusį“ Pociūniškio kaimą… (1)

Kad prakalbėtų šimtametis ąžuolas...

Kad prakalbėtų šimtametis ąžuolas...

Elena Matukienė yra daug metų dirbusi Bagaslaviškio kaimo bibliotekininke. Jai teko nemažai bendrauti su Bagaslaviškio apylinkių žmonėmis, tarp jų – ir su išnykusio nuo žemės paviršiaus Pociūniškio kaimo gyventojais. Šie pasakojimai buvo užrašyti. Taigi, bibliotekininkės Elenos Matukienės dėka Pociūniškis gyvens per amžius…

Labai įdomi šio kaimo padėtis – keliasdešimt hektarų išsidėsčiusių tarp Trako, Gelvonų ir Pramislavos miškų. Visi trys miškai buvo lapuočių medžių. Juose augo daug ąžuolų. Žemės buvo labai prastos, pelkėtos, todėl ir augmenija buvo viksvynai, šventagaršvės, jonpaparčiai. Pamiškėse augo labai daug vaistingųjų augalų: valerijonų, jonažolių, pupalaiškių ir kt. Dabar šios žemės numelioruotos.

Pociūniškio kaime buvo dešimt sodybų. Trys sodybos buvo kaime ir septynios – vienkiemiuose. 1960 metų surašymo duomenimis, Pociūniškio kaime gyveno trisdešimt penki gyventojai. Turtiniu požiūriu kaime gyveno vidutiniai ir mažažemiai valstiečiai. Iš turtingiausių kaime buvo Ignas ir Kazimieras Pociūnai. Labai įdomu, kad kaime buvo daugiausia Pociūnų ir Kapcevičių. Gal nuo to ir kilęs pats kaimo pavadinimas? Pociūniškio kaimo laukuose, kaip ir aplinkiniuose kaimuose, iš žieminių javų sėdavo rugius ir kviečius, o iš vasarojaus – miežius, avižas, žirnius, linus smėlėtose vietose – lubinus, sodindavo bulves, o pūdymuose ganydavo gyvulius. Skaityti daugiau »

Paramos gavėjai šturmuoja „Maximą“

Trijų vaikų mama Inga neslepia, kad naujoji tvarka kelia nemažai nepatogumų.

Trijų vaikų mama Inga neslepia, kad naujoji tvarka kelia nemažai nepatogumų.

Artėjanti rugsėjo pirmoji sukelia nemažą chaosą daugelyje šeimų. Nenuostabu, juk tėveliams reikia savo vaikus tinkamai paruošti mokyklai, supirkti aibę reikalingų daiktų. O pinigų kartais ir pritrūksta. Todėl valstybė skiria paramą vaikams, kuriems labiausiai to reikia. Nuo liepos pirmosios buvo galima teikti prašymus socialinei paramai mokiniams (nemokamam maitinimui ir aprūpinimui mokinio reikmenimis) gauti.

2010-2011 mokslo metais socialinė parama buvo suteikta 1099 mokiniams (t.y. 660 šeimų). Remiantis Savivaldybės duomenimis, iki šių metų rugpjūčio 1 d. buvo gauta 313 prašymų socialinei paramai mokiniams gauti.

Parama jau pasiekė širvintiškius: visi, kam ji buvo suteikta, gauna specialias korteles su atitinkama pinigų suma. Skaityti daugiau »

„Darom 2012“ Klišabalės kaime

Talkininkai.

Talkininkai.

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos iniciatyva, mano gimtajame Klišabalės kaime buvo suorganizuota talka „Darom 2012“.

Buvo sakoma: „Reikia tvarkyti Klišabalės kaimo sąvartyną“. Ginčijausi, kad tokio nėra ir negali būti. Klydau. Pasirodo, kad už 300 metrų nuo kaimo, miške, vos ne „Kazokiškės“, ir visa tai – valstybiniame rezervate. Jaučiau gėdą dėl mūsų kaimo šiukšlintojų. Bet apie viską nuo pradžių.

Šeštadienį 10 val. susirinko talkininkai: muziejaus darbuotojai, archeologai Aleksejus ir Daiva Luchtanai, aš ir mano kaimynė Larisa Jankuvienė. Deja, tik dviese iš viso kaimo, bet ir talka įvyko pirmą kartą. Vieni – nežinojo, kiti – negalėjo. Tikiuosi, kad kitą kartą mūsų susirinks daugiau.

Per laukus, lydimi traktoriaus su priekaba, artėjome prie tikslo. Oras – lyg pagal užsakymą. Visų nuotaika – puiki. Miškas, lyg nujausdamas, kad ateiname jam padėti, pasitiko mus žydinčiomis žibutėmis, raudonais „gegutės bateliais“… Kvepėjo gaiviu pavasariu. Skaityti daugiau »

Onutė Kudelienė: „Kituose rajonuose tokių problemų nėra, tik Širvintose taip…“

Kovo pabaigoje „Širvintų kraštas“ išspausdino straipsnį apie „Caritas“ dalinamus maisto davinius („Dovanotam arkliui į dantis – nežiūrima“). Straipsnyje buvo rašoma, kad „Caritas“ organizacijai kasmet yra skiriama vis didesnė lėšų dalis: šiemet numatoma skirti daugiau nei dvidešimt tris tūkstančius litų. Savivaldybės teigimu, suma didėja dėl kelių priežasčių: kylančių degalų kainų, brangstančio sandėliavimo ir didėjančio paramos gavėjų skaičiaus. Skaityti daugiau »

Dovanotam arkliui į dantis nežiūrima

Šiemet pagalba maistu bus gerokai skurdesnė.

Šiemet pagalba maistu bus gerokai skurdesnė.

Valgyti reikia visiems ir kasdien. Tačiau kartais atsiranda užburtas ratas: nėra darbo – nėra pinigų, nėra pinigų – nėra maisto… Ką daryti labiausiai nepasiturintiems šalies gyventojams?

Išeitį siūlo Europos Sąjunga, šalies savivaldybės ir „Caritas“ savanoriai. Bet, atrodo, siūloma išeitis mokesčių mokėtojams kasmet atsieina vis brangiau.

Širvintų savivaldybė jau šešerius metus bendradarbiauja su šia katalikiška organizacija, kuri rūpinasi labiausiai nepasiturinčiais gyventojais. Bendradarbiavimas gana paprastas – maisto davinys tiekiamas iš ES intervencinių atsargų, „Caritas“ rūpinasi organizaciniu darbu, o Savivaldybė skiria lėšų išvežiojimui ir sandėliavimui.

Tiesa, kasmet ši Savivaldybės skiriama suma auga: 2009 m. – 16,5 tūkst. Lt, 2011 m. – jau 19,3 tūkst. Lt. O šiemet bus skirta daugiau nei 23 tūkst. Lt. Atrodo, kasmet pridėti po keletą tūkstančių jau tampa tradicija. Bet kodėl sumos taip išaugo ir ar jaučia skiriamų lėšų augimą labiausiai nepasiturintys gyventojai?

Skaityti daugiau »

Seniūno rūpesčiu gauta labdaros

Juodiškių krašto žmonės gausiai rinkosi į mokyklos salę, kur buvo atgabenta labdaros.

Juodiškių krašto žmonės gausiai rinkosi į mokyklos salę, kur buvo atgabenta labdaros.

Kol kas, atrodo, kad krizės pabaigą mato tik premjeras ir dar keletas valdžios viršūnėse sėdinčių jo bendraminčių. Paprasti žmonės, ypač provincijos gyventojai, kamuojami skurdo ir nepriteklių, dideliam optimizmui pagrindo nemato.

Alionių seniūnas „darbietis“ Sigitas Bankauskas, matydamas sunkiai besiverčiančius savo seniūnijos žmones, nuolat ieško būdų ir galimybių, kaip jiems padėti. Prieš kelerius metus tuomečio Seimo nario Jono Pinskaus dėka seniūnas užmezgė ryšius su Raudonojo Kryžiaus atstove Gražina Vaivadiene. Seniūnijos žmonėms buvo parūpinta labdaros, žmonės džiaugėsi ir buvo labai dėkingi seniūnui už jautrumą. Jis pažadėjo, kad ir ateityje pagal galimybes stengsis pagelbėti. Neseniai vėl gauta nauja labdaros siunta. Seniūnui organizaciniuose reikaluose pagelbėjo Juodiškių bendruomenės „Vienkiemis“ aktyvistai.

– Skelbimų lentose Juodiškių, Magūnų, Trapelių, Maišelių, Pajuodžių, Mickonių, Šlevėtrų kaimų gyventojus informavome, kad norintieji labdaros atvyktų į Juodiškių mokyklos salę, – pasakojo Sigitas Bankauskas. – Susirinko itin gausus žmonių būrys. Labdaros siuntoje – patalynė, drabužiai, avalynė vaikams ir suaugusiesiems. Kiekvienas galėjo pasirinkti sau tinkamų ir reikalingų daiktų.

Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos