Savivaldybės naujienos

Kviečiame prekiauti šventinėse mugėse Kernavėje

Kviečiame prekiauti šventinėse mugėse Kernavėje
Širvintų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šiemet Kernavės miestelyje vyks tradicinės šventės: Rasos – 2016 m. birželio 23 d. ir Eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ – liepos 8-10 dienomis.
Kviečiame rajono prekybininkus: tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, verslininkus, registruotis ir prekiauti bei teikti viešojo maitinimo paslaugas šių švenčių mugėse.
Prašymai ir dokumentai dėl prekybos priimami iki 2016 m. gegužės 2 d. Išsamią informaciją rasite www.sirvintos.lt.
Užs. Nr. 12

Širvintų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šiemet Kernavės miestelyje vyks tradicinės šventės: Rasos – 2016 m. birželio 23 d. ir Eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ – liepos 8-10 dienomis. Skaityti daugiau »

Merė Živilė Pinskuvienė: dėl rajono mokytojų rankų nenuleisime

Merė Živilė Pinskuvienė: dėl rajono mokytojų rankų nenuleisime
Kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija viešai deklaruoja, kad šalies mokytojams didėja atlyginimai (pagal 2015 m. gruodžio 23 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-1334, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tarifinių atlygių koeficientai pakelti vidutiniškai 3 proc., o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams ir mokytojams – vidutiniškai apie 7 proc.), gavusi realų finansavimą, Širvintų rajono savivaldybė patyrė nemalonią staigmeną. „Realybė tokia – viena ranka duoda, kita – atima,“ – sako pasipiktinusi merė Živilė Pinskuvienė.
Duoda? Taip, pagal aukščiau minėtą ministro įsakymą, mokinio krepšelio dydis vienam sutartiniam mokiniui nuo 980 Eur 2015 m. pakeltas iki 1014 Eur. Mokinio krepšelis 2016 m., palyginti su 2015 m., padidėjo 34 Eur, arba 3,5 proc. Šis augimas turėtų lemti pedagogų ir švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio padidinimą. Širvintų rajono savivaldybė mokinio krepšelio lėšų 2016 m. gavo 3175 tūkst. Eur. Tačiau…
Atima! 2015 metais, įvedus neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšas, savivaldybės gavo papildomą valstybės finansavimą, o šiemet reikalaujama neformaliajam švietimui lėšas skirti iš bendro mokinio krepšelio. Pagal mokinio krepšelio skirstymo metodiką, Širvintų rajono savivaldybė iš gautos 3175 tūkst. Eur mokinio krepšelio sumos turi skirti 51 tūkst. Eur neformaliajam vaikų švietimui. Atkreipiame dėmesį, kad neformaliajam švietimui realiai atiduodama po 30 Eur iš kiekvieno mokinio bendrajam ugdymui skirtų lėšų. Taigi, atlikus analizę, faktiškai mūsų rajono mokinio krepšelio padidėjimas, iš jo atskyrus NVŠ lėšas, 5 Širvintų rajono mokyklose siektų tik apie 1 proc., o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose – apie 3 procentus. Kyla klausimas, kokia lėšų dalis gali padidinti mokytojų algas žadėtais 3-7 proc.)
Merė Živilė Pinskuvienė raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetus, į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, prašydama išaiškinti, ar į 2016 m. savivaldybėms mokinio krepšeliui finansuoti skiriamas lėšas buvo realiai įtrauktos neformaliojo vaikų švietimo lėšos. Pagal atliktus skaičiavimus, panašu, kad pedagogų atlyginimai kilo tik viešojoje erdvėje sklandančiuose pranešimuose, o ne mažų rajonų ugdymo įstaigose.
Foto – Savivaldybėje svarstomas 2016 m. biudžeto projektas. Dalyvauja Savivaldybės ir Administracijos, rajono mokyklų vadovai, finansų ir švietimo specialistai.
Seminaras globėjams ir įtėviams
Sausio 28 dieną Širvintų rajono savivaldybėje VšĮ „Sotas“ įtėvių ir globėjų mokytojai Andrius Atu ir Nijolė Giknienė pakvietė į seminarą – konsultaciją Širvintų rajono globėjus, įtėvius bei visus, kuri domisi vaikų globa ar įvaikinimu. Gana gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė. Į susitikimą susirinkę globėjai drąsiai ir atvirai dalijosi savo globos patirtimi bei rūpesčiais, uždavė rūpimus klausimus ir kartu ieškojo problemų sprendimo būdų. Po renginio norintieji galėjo gauti individualią konsultaciją.
Savivaldybės administracijos informacijos
Savivaldybėje svarstomas 2016 m. biudžeto projektas. Dalyvauja Savivaldybės ir Administracijos, rajono mokyklų vadovai, finansų ir švietimo specialistai.

Savivaldybėje svarstomas 2016 m. biudžeto projektas. Dalyvauja Savivaldybės ir Administracijos, rajono mokyklų vadovai, finansų ir švietimo specialistai.

Kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija viešai deklaruoja, kad šalies mokytojams didėja atlyginimai (pagal 2015 m. gruodžio 23 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-1334, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tarifinių atlygių koeficientai pakelti vidutiniškai 3 proc., o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams ir mokytojams – vidutiniškai apie 7 proc.), gavusi realų finansavimą, Širvintų rajono savivaldybė patyrė nemalonią staigmeną. „Realybė tokia – viena ranka duoda, kita – atima,“ – sako pasipiktinusi merė Živilė Pinskuvienė. Skaityti daugiau »

Skelbiamas 2016 m. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos konkursas

Skelbiamas 2016 m. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos konkursas
Širvintų rajono savivaldybė skelbia 2016 m. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos konkursą. Pagal 2016 m. Viešųjų darbų programą, patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-226 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo“, bus vykdomi tokie viešieji darbai, teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei:
1. Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio darbai.
2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstravimo ir remonto pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
3. Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, knygų fondų tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
4. Upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo, kitų hidrotechninių objektų priežiūros laikino pobūdžio darbai.
5. Pagalbiniai maisto paruošimo, patalpų bei aplinkos tvarkymo laikino pobūdžio darbai, kuro ruoša švietimo, socialinės bei visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose.
6. Pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas sveikatos priežiūros ir socialinės paramos įmonėse ir organizacijose.
Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti viešuosius darbus, numatytus Viešųjų darbų programoje iki 2016 m. vasario 10 d. 17 val. turi pateikti pasiūlymą pagal darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, atrankos organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą (jį rasite www.sirvintos.lt), Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriui, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, 207 kab.
Kontaktinis asmuo – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Banikonienė, tel. 8 (382) 30273, 8 (611) 14807.
Užs. Nr. 9

Širvintų rajono savivaldybė skelbia 2016 m. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos konkursą. Skaityti daugiau »

Dėl ypatingai didelės kelių sugadinimo tikimybės laikotarpio nustatymo

Dėl ypatingai didelės kelių sugadinimo tikimybės laikotarpio nustatymo
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 9-89 „Dėl laikotarpio nustatymo“ iki 2016 m. vasario 22 d. nustatytas laikotarpis, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė. Šiuo laikotarpiu medienos siuntėjai privalo informuoti Širvintų rajono savivaldybės administraciją (konkrečią seniūniją) apie planuojamą gabenti apvaliąją medieną Savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės vidaus (miško) keliais.
Daugiau informacijos www.sirvintos.lt
Užs. Nr. 8
Skelbiamas 2016 m. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos konkursas
Širvintų rajono savivaldybė skelbia 2016 m. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos konkursą. Pagal 2016 m. Viešųjų darbų programą, patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-226 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo“, bus vykdomi tokie viešieji darbai, teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei:
1. Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio darbai.
2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstravimo ir remonto pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
3. Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, knygų fondų tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
4. Upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo, kitų hidrotechninių objektų priežiūros laikino pobūdžio darbai.
5. Pagalbiniai maisto paruošimo, patalpų bei aplinkos tvarkymo laikino pobūdžio darbai, kuro ruoša švietimo, socialinės bei visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose.
6. Pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas sveikatos priežiūros ir socialinės paramos įmonėse ir organizacijose.
Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti viešuosius darbus, numatytus Viešųjų darbų programoje iki 2016 m. vasario 10 d. 17 val. turi pateikti pasiūlymą pagal darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, atrankos organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą (jį rasite www.sirvintos.lt), Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriui, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, 207 kab.
Kontaktinis asmuo – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Banikonienė, tel. 8 (382) 30273, 8 (611) 14807.
Užs. Nr. 9

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 9-89 „Dėl laikotarpio nustatymo“ iki 2016 m. vasario 22 d. nustatytas laikotarpis, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė. Skaityti daugiau »

Šį kartą kelias galimai nelaimei užkirstas. O kas toliau?

Šį kartą kelias galimai nelaimei užkirstas. O kas toliau?
Praėjusią savaitę Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius gavo pranešimą iš Širvintų pradinės mokyklos apie mokyklos nelankantį mažametį vaiką. Išsiaiškinta, kad į socialinės rizikos šeimų sąrašą įtraukta šio ir dar vieno, jaunesnio, vaiko motina Širvintose nuomojamame būste nesirodo jau kelias dienas, taip pat apie šią šeimą jokių duomenų neturi ir kaimyninio rajono, kuriame dažnai vieši šeima, atsakingos tarnybos. Vaiko teisių apsaugos poskyris turi duomenų apie moters sugyventinio agresyvų būdą ir prieš kelerius metus pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Sunerimusios dėl nežinomos mažamečių vaikų ir jų motinos buvimo vietos, Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė kreipėsi į Širvintų rajono policijos komisariatą dėl skubios pagalbos ieškant moters su dviem mažamečiais vaikais. Bendromis pastangomis moteris surasta. Deja, stipriai sumušta. Vaikai peršalę, sunkiai sergantys.
Kaip padėti moteriai, kuri galbūt ne visai suvokia, kokia grėsminga yra jos kasdienybė? Sakysite, suteikti socialinį būstą, padedant atsiskirti nuo pavojingos aplinkos…
Situacija pakibusi sistemos pinklėse: moteris registruota kitame rajone (į tos vietos seniūną taip pat buvo kreiptasi pagalbos ieškant dingusiosios, tačiau sulaukta atsakymo, kad su lengvuoju automobiliu jam nuvažiuoti į registruotą vietą ir patikrinti, yra neįmanoma). Buvusi socialinė darbuotoja, dirbusi su rizikos šeimomis, dar spalio mėnesį buvo surašiusi buities tyrimo aktą, kuriame įvardinta, kad moteris, gaunanti pajamų tik už vaikus, nuomoja kambarį socialiniame būste, kuris skirtas kitiems asmenims! Ir moka už jį 30 Eur per mėnesį. Moteris atsiėmė iš darželio mažesnįjį vaiką dar spalio pradžioje, o spalio pabaigoje socialinė darbuotoja, dirbanti su rizikos šeimomis, rekomenduoja Savivaldybės administracijai atleisti ją nuo mokesčio. Kyla klausimas, kaip pasitikėti tais specialistais, kurie turi būti arčiausiai žmogaus ir kurie visiškai neadekvačiai pateikia situaciją? Juk ne visuomet į pagalbą gali atskubėti merė… „Specialistų atsakomybės stoka, žiūrėjimas pro pirštus į savo tiesioginį darbą – buvo viena iš įstaigų reorganizacijos priežasčių,“ – sako Širvintų r. savivaldybės merė Ž. Pinskuvienė.
Merė kartu su Vaiko teisių apsaugos poskyrio vedėja G. Vaičiūniene, aplankiusios sumuštą moterį, teiravosi, kokie jos tolesni planai. „Pirmiausiai Jums turi rūpėti vaikai ir jų sveikata. Būtina vaikus leisti į ugdymo įstaigas,“ – tvirtino jos. Paklausta, kodėl nevengia rizikos, važiuoja pas žiaurų, ją mušantį sugyventinį, kodėl negyvena pas ją priimančius giminaičius, o nuomoja būstą iš alkoholio nevengiančių vyriškių, moteris neatsakė nieko. Braukė ašaras ir ji, ir ją aplankiusi rajono merė bei Vaiko teisių apsaugos poskyrio vedėja.
Žinoma, dabar ši šeima gaus visokeriopą pagalbą, bus stebima, susisiekus su giminaičiais, bus ieškoma moteriai ir vaikams saugesnės aplinkos, motina bus įpareigota užtikrinti, kad vaikai lankytų ugdymo įstaigas. Bet gyvenimas priklauso ne pagalbą suteikiančioms tarnyboms, o jai pačiai…
„Kol Seimas tik kalba apie mamų ir vaikų gerovę, siūlau atvažiuoti į provinciją, kur, susidūrus su tokia situacija, tampa aišku, kad tos kalbos – tuščios. Kaip skirti socialinį būstą moteriai su vaikais, jei jame daugelį metų gyvena alkoholikai, kurie be jokios sąžinės graužaties dar ir nuomą ima? Įstatymas juos gina, o sprendimus reikia priimti nedelsiant.
Šį kartą laiku įvertinus situaciją, Policijos komisariato padedami, užkirtome kelią galimai nelaimei. Laikinai mama su mažamečiais vaikais saugūs, o kas toliau?“ – klausia merė Živilė Pinskuvienė.
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims perspektyvos
Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio socialinio darbo organizatorės Vida Savickienė, Jolita Matulianecienė, Janina Chatkevičienė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos renginyje „Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų įgyvendinimo eiga ir ateities perspektyvos“.
Renginio dalyviai buvo supažindinti su pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimo naujovėmis, 2016-2017 metų planais. Socialinio darbo organizatorės dalijosi patirtimi apie pagalbos maistu organizavimą ir teikimą savivaldybėse.
Reaguota operatyviai
Po vėjuotos penktadienio nakties Kiauklių kaimo kapinėse nulūžus didžiulei eglei, pagalbos į laikinai Zibalų seniūno pareigas einantį Sigitą Bankauską kreipėsi Kiauklių seniūnaitė Danutė Lemešovienė. Seniūnui parūpinus būtinus įrankius, bendruomenės nariai gana greitai sutvarkė nulaužtą medį ir nuniokotą aplinką.
Savivaldybės administracijos informacijos
Merė kalbasi su smurto auka

Merė kalbasi su smurto auka

Praėjusią savaitę Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius gavo pranešimą iš Širvintų pradinės mokyklos apie mokyklos nelankantį mažametį vaiką. Išsiaiškinta, kad į socialinės rizikos šeimų sąrašą įtraukta šio ir dar vieno, jaunesnio, vaiko motina Širvintose nuomojamame būste nesirodo jau kelias dienas, taip pat apie šią šeimą jokių duomenų neturi ir kaimyninio rajono, kuriame dažnai vieši šeima, atsakingos tarnybos. Vaiko teisių apsaugos poskyris turi duomenų apie moters sugyventinio agresyvų būdą ir prieš kelerius metus pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Sunerimusios dėl nežinomos mažamečių vaikų ir jų motinos buvimo vietos, Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė kreipėsi į Širvintų rajono policijos komisariatą dėl skubios pagalbos ieškant moters su dviem mažamečiais vaikais. Bendromis pastangomis moteris surasta. Deja, stipriai sumušta. Vaikai peršalę, sunkiai sergantys. Skaityti daugiau »

Kviečiame prekiauti šventinėse mugėse Kernavėje

Širvintų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šiemet Kernavės miestelyje vyks tradicinės šventės: Rasos – 2016 m. birželio 23 d. ir Eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ – liepos 8-10 dienomis. Skaityti daugiau »

Nuo pirmųjų darbo dienų Zibalų seniūnijoje – iššūkiai

Nuo pirmųjų darbo dienų Zibalų seniūnijoje – iššūkiai
Merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė susitiko su Alionių seniūnijos seniūnu, neseniai pradėjusiu laikinai eiti Zibalų seniūno pareigas, Sigitu Bankausku.  Nuo pat pirmųjų darbo dienų seniūnas susidūrė su dideliais iššūkiais: kilus gaisrui Limonių kaime, vienišas žmogus liko be stogo. Seniūnas su socialinėmis darbuotojomis Jolita Matulianeciene ir Kristina Asteikaite nedelsdami vyko į pagalbą, padėjo žmogui rasti laikiną prieglobstį, paaiškino, kokius dokumentus reikia sutvarkyti dėl pašalpos nukentėjusiems nuo gaisro gauti.
S. Bankauskas rajono vadovėms pristatė seniūnijos situaciją, pagrindinius klausimus, kurių sulaukė iš gyventojų. Vienas iš didžiausių rūpesčių – slidūs regiono keliai. Šią problemą imtasi spręsti iš karto, dėl Zibalų seniūnijos kelių priežiūros ir barstymo susisiekus su VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Ukmergės kelių tarnyba .
Vienas iš numatomų didesnių darbų – po seniūnaitės Danutės Lemešovienės kreipimosi Kiauklių kaimo gyventojų vardu bus tvarkoma pagrindinė ir bene vienintelė vieša poilsiavietė, esanti prie Kiauklių ežero. Prieš daugelį metų ten buvo įrengta maudykla, pastatytas lieptas, tramplinas, tačiau metalinės konstrukcijos išsikraipė, susidėvėjo, tapo nesaugios. S. Bankausko teigimu, kol ežeras užšalęs, tinkamas laikas suremontuoti virš vandens esančias liepto konstrukcijas.
Merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė džiaugėsi, kad nuo pirmųjų pavadavimo dienų seniūnas ėmėsi aktyviai dirbti, kad Zibalų seniūnijos žmonės turi į ką kreiptis, prireikus pagalbos. Bendradarbiavimas su seniūnaičiais padeda greičiau spręsti aktualias problemas, seniūno iniciatyva kiaukliškiai galės džiaugtis sutvarkyta vieša poilsiui skirta vieta.
Paskyrė I. Šeiniaus premiją
Sausio 28 d. vykusiame rajono Tarybos posėdyje  nuspręsta šiais metais Igno Šeiniaus premiją skirti:
– už nuoširdžią kūrybinę veiklą, liaudies tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą – Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro dailininkei Dalei Karolaitienei.
– už reikšmingą kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą įvairiuose respublikiniuose renginiuose – Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kolektyvui „Noragas“ (vadovė Gintarė Jakštienė)
Igno Šeiniaus premija bus įteikta Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16 – ąją.
„Valstietė“ Elena Davidavičienė pasitraukė. Prisiekė nauja Tarybos narė
Sausio 28 d. vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė naujoji Tarybos narė – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Jūratė Šiukštienė. Ji pakeitė šios partijos narę, praėjusią kadenciją buvusią Administracijos direktorę Eleną Davidavičienę, kuri be išsamesnio paaiškinimo iš Tarybos pasitraukė.
Kviečiame prekiauti šventinėse mugėse Kernavėje
Širvintų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šiemet Kernavės miestelyje vyks tradicinės šventės: Rasos – 2016 m. birželio 23 d. ir Eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ – liepos 8-10 dienomis.
Kviečiame rajono prekybininkus: tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, verslininkus, registruotis ir prekiauti bei teikti viešojo maitinimo paslaugas šių švenčių mugėse.
Prašymai ir dokumentai dėl prekybos priimami iki 2016 m. gegužės 2 d. Išsami informacija – Širvintų rajono savivaldybės svetainėje, adresu: www.sirvintos.lt.
Užs. Nr. 4
Savivaldybės administracijos informacijos
Pasitarimas

Pasitarimas

Merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė susitiko su Alionių seniūnijos seniūnu, neseniai pradėjusiu laikinai eiti Zibalų seniūno pareigas, Sigitu Bankausku.  Nuo pat pirmųjų darbo dienų seniūnas susidūrė su dideliais iššūkiais: kilus gaisrui Limonių kaime, vienišas žmogus liko be stogo. Seniūnas su socialinėmis darbuotojomis Jolita Matulianeciene ir Kristina Asteikaite nedelsdami vyko į pagalbą, padėjo žmogui rasti laikiną prieglobstį, paaiškino, kokius dokumentus reikia sutvarkyti dėl pašalpos nukentėjusiems nuo gaisro gauti.   Skaityti daugiau »

Padėkos

Padėkos
Merė įteikė padėkas Tarptautinio bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“, skirto žuvusiems Lietuvos Laisvės gynėjams atminti, dalyviams, dėl tarnybos ir kitų priežasčių negalėjusiems dalyvauti Sausio 13-osios minėjime. Apdovanoti Edvardas Markevičius (Gelvonų vid. mokykos 12-okas), Darius Jakubickis (IĮ „Tinkreta“ darbuotojas), Adomas Vaškevičius (Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisrininkas).
Socialinės paramos ir vaiko teisių skyrius informuoja, kad nuo 2016 metų sausio 1 d. pasikeitė mokamų šalpos išmokų dydžiai
Nuo sausio 1 d. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis (toliau – BPD) sudaro 112 Eur (buvo 108 Eur). Padidinus BPD, keičiasi šalpos išmokų dydžiai. Atkreipiame dėmesį, kad Šalpos išmokos mokamos už praėjusį mėnesį, todėl naujo dydžio išmokos už sausio mėn. bus mokamos vasario mėn.
Šalpos pensijos neįgaliems vaikams, kai nustatytas:
sunkus neįgalumas – 224,00 Eur (2 BPD);
vidutinis neįgalumas – 168,00 Eur (1,5 BPD);
lengvas neįgalumas – 112,00 Eur (1 BPD).
Asmenims, pripažintiems neįgaliais iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai:
netekus 75-100 proc. darbingumo – 224,00 Eur (2 BPD);
netekus 60-70 proc. darbingumo – 168,00 Eur (1,5 BPD);
netekus 45-55 proc. darbingumo – 84,00 Eur (0,75 BPD).
Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių arba pripažintiems neįgaliais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų amžiaus (neturintiems reikiamo darbo stažo):
netekus 75-100 proc. darbingumo (I grupė) – 112,00 Eur (1 BPD);
netekus 60-70 proc. darbingumo (II grupė) – 100,80 Eur (0,9 BPD);
sukakus senatvės pensijos amžių – 100,80 Eur (0,9 (BPD).
Šalpos našlaičių pensijos – 56,00 Eur (0,5 BPD) kiekvienam mirusio asmens vaikui, tačiau ne daugiau kaip 168,00 Eur (1,5 BPD), kai teisę gauti šią pensiją turi 4 ar daugiau mirusiojo vaikų.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos – 280,00 Eur (2,5 BPD).
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos:
neįgaliems vaikams, kai nustatytas:
sunkus neįgalumas – 112,00 Eur (1 BPD);
vidutinis neįgalumas – 56,00 Eur (0,5 BPD).
asmenims, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo:
netekus 75-100 proc. darbingumo – 112,00 Eur (1 BPD);
netekus 60-70 proc. darbingumo – 56,00 Eur (0,5 BPD).
asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių – 56,00 Eur (0,5 BPD).
Šalpos kompensacijos – 168,00 Eur (1,5 BPD).
Šalpos pensijos, paskirtos iki 2004-04-01 už neįgalaus asmens slaugą namuose – 44,03 Eur (2004 m. kovo mėnesio galiojusio BPD).
Socialinės pensijos, paskirtos iki 1995-01-01:
59,78 Eur (pradinis dydis iki indeksacijų pradžios – 80,39 Lt);
62,52 Eur (pradinis dydis 84,14 Lt);
65,62 Eur (pradinis dydis 88,33 Lt);
71,87 Eur (pradinis dydis 96,70 Lt).
Savivaldybės administracijos informacijos
Su bėgimo dalyviais

Su bėgimo dalyviais

Merė įteikė padėkas Tarptautinio bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“, skirto žuvusiems Lietuvos Laisvės gynėjams atminti, dalyviams, dėl tarnybos ir kitų priežasčių negalėjusiems dalyvauti Sausio 13-osios minėjime. Apdovanoti Edvardas Markevičius (Gelvonų vid. mokykos 12-okas), Darius Jakubickis (IĮ „Tinkreta“ darbuotojas), Adomas Vaškevičius (Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisrininkas). Skaityti daugiau »

Aptarta Širvintų verslo aplinka ir sąlygos

Aptarta Širvintų verslo aplinka ir sąlygos
Sausio 18 d. Širvintų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovės – merė Živilė Pinskuvienė, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė ir pavaduotoja Elona Pečiukaitienė susitiko su Širvintų krašto verslininkų ir vadovų klubo atstovais.
Merė Živilė Pinskuvienė susirinkusiems pristatė didžiuosius 2016 metų darbus, kurie prisidės prie verslo sąlygų ir aplinkos gerinimo: tai Kalnalaukio gatvės kapitalinis remontas, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono, Sporto ir laisvalaikio centro statyba, miesto gatvių apšvietimo atnaujinimas. „Druskininkai akcentuoja poilsį, SPA centrus, Anykščiai – gamtą, naująjį medžių lajų taką, o mes matome Širvintas kaip sportui ir aktyviam laisvalaikiui patrauklų kraštą,“ – sakė merė Živilė Pinskuvienė. Šių naujų objektų statyba, gerinant susisiekimą, miesto infrastruktūrą, suteiks gyvybingumo verslui.
Merė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad pavasarį bus pradedamos MAXIMA prekybos centro statybos, labai laukiama verslininkų iniciatyvų dėl apgyvendinimo, maitinimo paslaugų, kurių labai trūksta. Aptartos vietos verslininkų prisidėjimo prie viešosios pirties įkūrimo Širvintose idėjos įgyvendinimo galimybės.
Švietimo ir mokslo ministerijos kancleriui – kvietimas į Širvintas
Merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė susitiko su Švietimo ir mokslo ministerijos kancleriu Tomu Daukantu. Meno mokykloje šąlantys, su pirštinėmis grojantys vaikai, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vėdinimas, apgailėtina Sporto mokyklos būklė, būtinas lopšelio-darželio „Saulutė“ remontas – pagrindinės mūsų problemos, kurias rajono vadovės pristatė Ministerijos kancleriui. T. Daukanto teigimu, pažadais švaistytis ne laikas, praėjęs Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos etapas buvo skirtas švietimo įstaigų infrastruktūrai, dabar lėšos bus skiriamos veiklai skatinti, aktyvinti, t.y. vadinamiesiems „minštiesiems“ projektams. Merė Živilė Pinskuvienė apgailestavo, kad praėjusio laikotarpio galimybės buvusios valdžios nebuvo pakankamai išnaudotos siekiant pagerinti Širvintų rajono švietimo įstaigų būklę ir aptarė įstaigų poreikius kasdienės veiklos priemonėms: t.y. instrumentai, kompiuterinė, kopijavimo įranga, priemonės, kurioms įsigyti lėšų galima gauti rengiant projektus. Susitikimo metu aptartas ir Gelvonų vidurinės mokyklos išlikimo klausimas – kaip esama mokyklos ir bendrabučio bazė gali būti išnaudojama plečiant įstaigos veiklą profesinio mokymo paslaugomis, ieškant perspektyvų išlikti.
Rajono vadovės pakvietė Švietimo ir mokslo ministerijos kanclerį iš miesto atvykti į provinciją ir iš arti pamatyti, kokiomis sąlygomis mokosi ir auga talentingi Širvintų krašto vaikai.
Savivaldybės administracijos informacijos
Pasitarimas su verslininkais

Pasitarimas su verslininkais

Sausio 18 d. Širvintų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovės – merė Živilė Pinskuvienė, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė ir pavaduotoja Elona Pečiukaitienė susitiko su Širvintų krašto verslininkų ir vadovų klubo atstovais. Skaityti daugiau »

Bartkuškyje – seniūnaičio rinkimai

2016 m. vasario 4 d. 17 val. Širvintų r. savivaldybės Bartkuškio mokykloje, Aušros g. 25, Bartkuškio k., Jauniūnų sen., vyks Bartkuškio seniūnaitijos SENIŪNAIČIO rinkimai. Prašome siūlyti kandidatus į seniūnaičius ir dalyvauti rinkimuose. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos