Savivalda, politika

Mokyklas likvidavo valdančiųjų dešimtukas

Rajono taryboje

Antradienį įvyko eilinis rajono tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 19 narių (iš 21 išrinktojo). Posėdyje nedalyvavo Socialdemokratų partijos atstovė Genovaitė Abromavičienė ir pagal Liberalų demokratų partijos sąrašą išrinktas Remigijus Jotautis, neseniai pareiškęs, kad žada pereiti į opoziciją. Taigi, valdančiųjų frakciją sudarė 10 žmonių, ir jie galėjo priimti sprendimus visiškai nekreipdami dėmesio į opozicijos siūlymus ir pastabas. Beje, taip ir atsitiko. Visais 19 reikalų sprendimai buvo priimti be jokių diskusijų per pusvalandį.

Pradinio ugdymo skyrius bandė ginti buvęs rajono meras

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Giedrei Vaičiūnienei pristačius Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, žodžio paprašė Vytas Šimonėlis. Jis bandė aiškinti, kad šitaip drastiškai elgtis negalima. Likviduoti pradines mokyklas yra lengviausia. Nėra mokyklos – nebus problemų. Bet ar tai teisingas kelias? Negi, sakysime, Viesų, Kielių gyvenvietės yra jau visiškai neperspektyvios? Juk tai beveik Širvintų priemiestis? Ar esame tikri, kad Lapelių pradinio ugdymo skyriuje besimokantys vaikai pereis mokytis į Čiobiškio pagrindinę mokyklą? O gal jie važinės mokytis į Musninkus, ir taip tik labai sumažinsime Čiobiškio pagrindinės mokyklos mokinių skaičių? Ar netolimoje ateityje neteks dėl to likviduoti ir šią mokyklą. Skaityti daugiau »

Neeilinis posėdis pasibaigė balaganu

Rajono taryboje

Antradienį įvyko rajono tarybos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti devyni reikalai ir priimti sprendimai. Posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių. Nedalyvavo Vytas Šimonėlis (Valstiečių liaudininkų partija) ir Valdas Radionovas (Tėvynės sąjunga). Visi sprendimai, išskyrus vieną, buvo priimti be diskusijų. Svarstant klausimą, kaip Savivaldybės administracijos direktoriui Pranui Kamienui balsuoti VšĮ Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime dėl pritarimo skirti VšĮ Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktore Eglutę Olšauskienę, nuomonės išsiskyrė. Tik trys tarybos nariai balsavo už tai, kad reikėtų pritarti Eglutės Olšauskienės skyrimui į pareigas. Aštuoni buvo prieš, o kiti susilaikė. Tarybos narys A. Meško (nepriklausomų tarybos narių frakcija) priminė, kad svarstant šį reikalą komitete, buvo prieita prie išvados, kad reikėtų skirti direktorę nustatant bandomąjį trijų mėnesių laikotarpį. Rajono tarybos posėdžio dokumentų rengėjai į šį komiteto reikalavimą neatsižvelgė. Po jau įprastų apsižodžiavimų buvo nuspręsta padaryti penkių minučių pertrauką, ir šį reikalą spręsti paskiausiai. Prieš pradedant svarstyti šį reikalą iš naujo, rajono tarybos nariai buvo paprašyti balsuoti už tai, kad darbotvarkė būtų papildyta ir balsuojama už naujai parengtą projektą. Šį sprendimą palaikė trylika rajono tarybos narių, bet už tai, kad Savivaldybės administracijos direktorius Pranas Kamienas dalininkų susirinkime palaikytų nuostatą priimti direktorę nustatant bandomąjį laikotarpį, balsavo tik aštuoni: visi opozicijos frakcijos nariai ir sprendimo projekto autorius. Sprendimas nepriimtas. Po posėdžio tarybos nariai sakė taip ir nesupratę, kaip susirinkime turės balsuoti jų įgaliotinis P.Kamienas. Skaityti daugiau »

Širvintų rajono taryba pažeidė įstatymą!

Širvintų rajono savivaldybės taryba sausio 29-ąją priėmė sprendimą Nr. 1-13 „Dėl laisvo (neužstatyto) žemės sklypo Širvintų mieste“, kuriuo praktiškai buvo grąžintas 1 hektaro sklypas buvusiam savininkui Mykolui Jachimavičiui. Už sprendimą balsavo nusprendę nevykdyti Darbo partijos programos nepriklausomais tarybos nariais pasivadinę K.Pakalnis, J.Barbaravičienė, A.Meško, M.Bildžiukas, partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas A.Astikas (tos partijos atstovas rajono taryboje R.Jotautis posėdis nedalyvavo, o M.Jachimavičienė ir jos duktė M.Bružienė neturėjo teisės balsuoti, nes buvo sprendžiamas būtent jų šeimos nuosavybės atkūrimo reikalas), Naujosios sąjungos atstovai N.Dorofejevas ir J.Raudeliūnienė, Krikščionių demokratų partijos pasiuntinė J.Karalienė. Juos parėmė Tėvynės sąjungos ir socialdemokratų atstovai. Prieš šį sprendimą balsavo Darbo partijos atstovė Marija Gudonienė ir du Valstiečių liaudininkų partijos atstovai: V.Šimonėlis ir V.Lučiūnienė (R.Čirba, J.Šiukštienė posėdyje nedalyvavo).

Pasipiktinę tokiu sprendimu širvintiškiai vasario 29 dieną kreipėsi į Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje prašydami išnagrinėti šio tarybos sprendimo teisėtumą.

Sprendimas privalo būti panaikintas

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Jurgis Jurkevičius ištyrė Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 metų sausio 29 dienos sprendimo „Dėl laisvo (neužstatyto) žemės sklypo Širvintų mieste“ teisėtumą ir nustatė, kad sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymui.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 metų sausio 29 dienos sprendime Nr.1-13 nurodyta žemė nėra laisva ir negali būti grąžinama natūra, o turi būti išperkama valstybės.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2005 metų kovo 29 dieną patvirtintame sprendime Nr.77 yra nuoroda, kad 8,5 ha plotas Širvintos upės dešiniojo kranto miesto teritorijos (nuo P.Cvirkos gatvės tilto iki užtvankos) yra visuomenės poreikio teritorija, kurioje būtent ir yra Savivaldybės tarybos 2008 metų sausio 29 dienos sprendimu numatomas grąžinti buvusiems savininkams žemės sklypas. Detaliajame plane nustatytas teritorijos, kurioje yra numatomas grąžinti natūra žemės sklypas, tvarkymo ir naudojimo režimas atitinka Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punkte numatytas žemės išpirkimo sąlygas (teritorija numatoma naudoti bendroms gyventojų reikmėms).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovas teikimu pasiūlė Širvintų rajono savivaldybės tarybai svarstyti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 metų sausio 29 dienos sprendimo Nr. 1-13 „Dėl laisvo (neužstatyto) žemės sklypo Širvintų mieste“ panaikinimo klausimą.

Teisingumą teks įvykdyti pačių rankomis

Sutinku, žemė buvusiems savininkams turi būti grąžinta. Bet ten, kur tai galima padaryti, kur ji nėra užstatyta, kur ji nėra visuomeninės paskirties. Tokiais atvejais ją reikia grąžinti kitoje vietoje arba sumokėti kompensaciją. Taip numatyta įstatymuose, kurių pažeidinėti niekam nevalia – net partijai „Tvarka ir teisingumas“. Apmaudu, bet būtent tos partijos nariai tai pamiršta. Žmonės kalba, kad Melanija Jachimavičienė ir jos duktė Milda Bružienė balotiravosi į rajono Savivaldybės tarybos narius tik dėl to, kad atsiimtų uošvio (senelio) žemę.

Galima įtarti, kad tai teisybė, nes vienas pirmųjų šios porelės prašymų buvo būtent šis. Sprendimo priėmimą protegavo ir rajono tarybos narius agitavo palankiai balsuoti pats partijos „Tvarka ir teisingumas“ rajono skyriaus pirmininkas Alfredas Astikas (teisės mokslus baigęs vicemeras turėjo suprasti, kad pažeidžia įstatymus). Dėl palankaus balsavimo už žemės grąžinimą Jachimavičiams opozicijai pažadėta padėti „išversti“ iš posto buvusią administracijos direktorę Živilę Pinskuvienę. Taip „Tvarkai ir teisingumui“ pavyko įvesti Širvintose savo „tvarką“…

Laimei, TEISINGUMAS vis dėlto atėjo į širvintiškių kiemą. Sausio 29-ąją išgertas šampanas už pergalę nepadėjo. „Aplaistytos“ žemės teks atsisakyti ir nori nenori reikės balsuoti už sprendimo panaikinimą. Klausiau teisininkų, kas bus, jei rajono tarybos nariai užsispirs ir balsuos vis dėlto kitaip? Buvo paaiškinta, kad taip pasielgti jie negali, o jei taip atsitiktų, Širvintų rajono taryba būtų paleista ir įvestas tiesioginis valdymas.

Matysime, kaip bus pasielgta? Negi partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai supras klydę? Per daug gerai tuos savanaudžius, lipančius be jokių sentimentų per kitų galvas pažįstu ir nemanau, kad taip galėtų atsitikti. Tikriausiai bus ieškoma kokių nors įstatymų vingrybių, bandoma reikalą taip supainioti, kad vėliau niekas negalėtų rasti siūlo galo. Pasiteisinti prieš rinkėjus tie žmonės visada sugeba – PROVOKACIJA, politinių priešų siekis susidoroti ir pan.!

Steponas Liktoravičius

Kur dingo 200 000?

Rajono taryboje

Įvyko rajono tarybos posėdis, kuriame apsvarstyta 18 reikalų ir priimti sprendimai. Posėdyje nedalyvavo nepriklausomas tarybos narys Algirdas Meško. Nors posėdis truko neilgai – tik pora valandų, bet jame netrūko intrigų, labai karštų diskusijų, net rimtų kaltinimų.

Visiems grojimas trukdytų mokytis, gimnazistams – ne

Savivaldybės taryba nusprendė nuo rugpjūčio 29 dienos uždaryti Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos bendrabutį.

Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos bendrabučio uždarymas siejamas su kitu reikalu: pastato, kuriame dabar įsikūrusi Meno mokykla, šeimininkas atseit liepė išsikelti. Rajono vadovai apžiūrėjo visų mokyklų patalpas, sprendė, kur būtų galima įkurdinti Meno mokyklą. „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje (beje, šios mokyklos mokinių dauguma būtent po pamokų lanko Meno mokyklą), kurioje neseniai mokėsi per 1000 mokinių, o dabar sumažėjo vos ne dvigubai, vietos nėra, Širvintų pradinėjės mokyklos mokinukai, pasak direktorės Irenos Sližauskienės, mokykloje dirba iki 17 valandos, klasių sienos plonos, ir grojantys jiems labai trukdytų. Kultūros centre, pasirodo, taip pat niekas nelaukia besimokančių muzikuoti. Ten atseit nuolat po pietų visuose kampuose pilna saviveiklininkų…

Nuspręsta: geriausia išeitis – panaikinti Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos bendrabutį, atimti iš gimnazistų trečiame aukšte įsikūrusius mokymo kabinetus, galbūt net pirmajame aukšte esančių bibliotekų patalpas, ir visą pastatą atiduoti Meno mokyklai. Gimnazistai, matyt, mokosi už visus trumpiausiai, jiems nėra jokių užsiėmimų po pamokų, jų ausys užgrūdintos, už sienos grojimo negirdės? O iš tikrųjų taip pasielgta tik todėl, kad kitų miesto mokymo įstaigų vadovės ne taip lengvai pasiduoda, moka pakovoti už savo interesus, o gimnazijos direktorė Janina Martinaitienė – mandagiausia, bandanti susitarti gražiuoju, kultūringai. Tokių mūsų rajono valdžia nebijo, jiems sentimentai – ne vertybė, todėl ir lipa ant sprando. O juk prisidengti viešuoju interesu visada galima. Šiuo atveju argumentas labai paprastas: bendrabutyje gyvena labai nedaug mokinių. Bet ar kas nors analizavo, kodėl tie mokiniai negyvena bendrabutyje, ar norėjo išgirsti gimnazijos direktorės žodžius, kad girtaujantys tėvai neleidžia vaikų į bendrabutį tik todėl, kad tada jie negauna už savo augintinius pašalpų ir neturi iš ko girtauti. Užuot mokinius pamaitinę 5 dienas per savaitę, pasmerkiame juos badauti kiekvieną dieną, klausyti girtų tėvų barnių ir sapaliojimų, varginame juos kasdieniu važinėjimu į mokyklą. Ar kas nors susimąsto, kad net 48 procentai vaikų Lietuvoje (oficiali statistika) gyvena žemiau skurdo ribos? Kas suskaičiavo pinigus, kuriuos valstybė sumoka tėvams už vaikų išlaikymą ir kurių vaikai nemato, pinigus, išleidžiamus mokiniams į mokyklą atvežti ir parvežti atgal? Kažin, ar bendrabutyje mokinių išlaikymas yra daug brangesnis?

Vytas Šimonėlis klausė rajono valdančiųjų:

– Kodėl nėra jokio nuoseklumo, kodėl blaškomasi, dirbama be jokios strategijos? Kas bus po kelerių metų? Mokinių trauka į miestą tik didės, nes kaimo mokyklos juk taip pat masiškai uždaromos.

Gimnazijos bendrabučio auklėtoja Milda Petniūnienė taip pat bandė įtikinti rajono vadovus, kad bendrabutyje gyvena tie, kurių šeimose – krizė, sakė, kad negalima griauti to, kas yra sukurta, skaičiuoti pinigų ten, kur negalima skaičiuoti, nes niekas nesuskaičiavo, kiek kainuoja žmogus.

Rajono tarybos narys Antanas Lidžius kalbėjo, kad skirstyti vaikų į savus ir kito rajono taip pat negalima. Jei bendrabutyje gyvena 6 Ukmergės rajono gyventojų vaikai, tai jie juk mūsų rajone mokosi, ateidami čia mokytis atsineša ir mokymo krepšelio pinigus.

O Tėvynės sąjungos atstovas rajono taryboje Rimantas Kadžys, neiškentęs valdančiųjų užsispyrimo, pasiūlė „išganingą išeitį“: „Uždarykite visas rajono mokyklas ir įveskite Širvintose pradinį išsilavinimą. Sutaupysite labai daug pinigų, atsiras laisvų patalpų…“

Buvo balsuojama. Devyni opozicijos nariai (Valstiečių liaudininkų partija, socialdemokratai, Tėvynės sąjunga) ir Darbo partijos atstovė Marija Gudonienė nepalaikė siūlymo uždaryti gimnazijos bendrabutį ir tose patalpose įkurdinti Meno mokyklą. Kitas dešimtukas (nepriklausomieji tarybos nariai, socialliberalai, „Tvarka ir teisingumas“ ir Krikščionys demokratai) balsavo „už“. Balsams pasiskirsčius po lygiai (10:10) lėmė mero Kęstučio Pakalnio balsas. Bendrabutis bus uždarytas. Rauda bendrabutyje gyvenantys mokiniai, rauda jų tėvai, smūgį patyrė gimnazijos mokytojai, kurių darbo sąlygos labai pablogės. Ir nieko nepakeisi – toks verslą ir politiką sumaišiusių rajono vadovų sprendimas. Be sentimentų!

Jonas Purvaneckas – dokumentų klastotojas?

„Širvintų krašte“ rašėme, kad vos pradėjęs eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Jonas Purvaneckas sausio pradžioje su niekuo nepasitaręs (o gal tik taip sako) parašė raštą Ligonių kasoms, kad Savivaldybė atsisako Poliklinikoje Psichikos sveikatos skyriaus ir perduoda šias funkcijas vykdyti privačiai uždarajai akcinei bendrovei. Rajono tarybos nariai, sužinoję tokią naujieną, tarybos posėdyje ilgai gėdino valstybės tarnautoją J.Purvanecką. Kaip galima rašyti raštą net nesvarsčius problemos rajono taryboje? Tada Jonas Purvaneckas atsiprašė, tuo viskas ir baigėsi.

Rajono meras Kęstutis Pakalnis kovo pradžioje sukvietė rajono tarybos narius į slaptą pasitarimą. Apie tai rašėme „Širvintų krašte“ kovo 9 dieną („Tarybos nariai žaidė „Taip“ ir „Ne“). Pasitarimo niekas neprotokolavo. Tarybos nariai slaptai balsuodami nusprendė, kad Poliklinika ir toliau teiks psichikos sveikatos paslaugas (11:8). Iš karto buvo matyti – toks rajono tarybos narių sprendimas labai nepatiko verslo pasauliui atstovaujantiems rajono vadovams. Taigi, Ligonių kasos netrukus vėl gavo Jono Purvanecko pasirašytą raštą, kad rajono tarybos nariai nusprendė leisti privačiam Psichikos sveikatos centrui perimti Poliklinikos teikiamas paslaugas.

Tarybos narys Antanas Lidžius labai griežtai klausė:

– Kodėl Jonas Purvaneckas suklastojo faktus? Juk rajono taryba šio reikalo iš viso nesvarstė, o pasitarime išreiškė priešingą nuomonę. Ar ir toliau bus klastojami dokumentai, o rajono meras tai toleruos?

Rajono tarybos narys Vytas Šimonėlis sakė nesuprantąs, kam iš viso reikalinga rajono taryba? Ji nutaria vienaip, o administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Purvaneckas rašo kitaip.

Jonas Purvaneckas teisinosi, kad jis skambino visiems tarybos nariams ir klausė jų nuomonės, padaryta išvada yra teisinga.

Tarybos narė Genovaitė Abromavičienė klausė, kokiu įstatymu remdamasis Jonas Purvaneckas apklausė tarybos narius, kas jį įpareigojo taip elgtis?

Pasipiktinę tokiu direktoriaus pavaduotojo akibrokštu tarybos nariai sakė pagalvosią – galbūt kreipsis į rajono prokuratūrą, kad iškeltų baudžiamąją bylą už dokumentų klastojimą.

Apgavo verslininkai? O gal kažkas pavogė?

Vasario mėnesį rajono mero kabinete vyko devynių rajono tarybos opozicijos narių susitikimas su rajono vadovu. Rajono meras Kęstutis Pakalnis sakė, kad verslininkai iš Vilniaus norėjo nupirkti Savivaldybei prabangų automobilį, bet meras, nenorėdamas nereikalingų gandų, atseit jo atsisakė. Verslininkai sutiko dovaną miestui pateikti pinigais. Sutarta dėl 240 tūkstančių litų. Už tuos pinigus Širvintose planuota sumontuoti stebėjimo kameras. Pasak mero, verslininkai susitiko su Savivaldybės administracijos tuometiniu direktoriumi Jonu Purvanecku, paskui pervedė tik 40 tūkstančių litų. Meras opozicijos nariams sakė nepasitikįs Jonu Purvanecku, mano, kad jis pasielgė neskaidriai, ir prašė opozicijos ieškoti kito kandidato į direktoriaus pavaduotojo postą.

Bet viskas nurimo. Meras nebekalbėjo apie jokį nepasitikėjimą. Kovo mėnesį rajono tarybos narys Vincas Jasiukevičius per tarybos posėdį klausė:

– Tai kur dingo tie 200 tūkstančių litų? Verslininkai atsisakė įteikti dovaną miestui, ar grynieji pinigai buvo sumokėti kažkam į kišenę?

Meras tuokart tylėjo.

Šį tarybos posėdį V.Jasiukevičius vėl priminė rajono merui savo klausimą. Meras, užuot atsakęs pats, paprašė žodį tarti Joną Purvanecką. Šis atsakė tik tiek – pervesta 40 tūkstančių. Viskas yra gerai padaryta. Meras sėdėjo išraudęs ir tylėjo it musę kandęs. Kas gali pasakyti, kaip buvo iš tikrųjų? Pirma, už ką tie Vilniaus verslininkai norėjo pakloti tokius didelius pinigus Savivaldybei? Antra, kodėl jie pervedė šešis kartus mažiau pinigų, negu buvo pažadėję? Ir trečia – o gal būtent dėl šios priežasties buvo surengtas sąmokslas prieš tuometinę Savivaldybės administracijos direktorę Živilę Pinskuvienę, trukdžiusią daryti nešvarų verslą? Gal sukasi korupcijos ratas: Trakai, Vilnius, Širvintos?

Konkretūs Marijos Gudonienės klausimai

1. Rajono taryba tvirtina biudžetą, bet per metus lėšų gaunama papildomai iš įvairių šaltinių. Tas lėšas skirsto administracija ir asmeniškai meras, vicemeras. Kodėl apie tai nieko nežino rajono tarybos nariai? Manau, kad tikslinga būtų visas gautas lėšas skirstyti taryboje.

2. Kodėl dalis akcijos „Dovana miestui“ lėšų buvo skirta tik Kernavei? Ar ne todėl, kad ten gyvena Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas J.Purvaneckas, o seniūnu dirba partijos „Tvarka ir teisingumas“ statytinis S.Gaidakauskas? Gal reikėjo įrengti bendrojo naudojimo suoliukus centrinėse gyvenvietėse ir kitose seniūnijose?

3. Šilumos trasas Širvintose renovuoja UAB „Žemkasta“. Ar šios bendrovės vadovai neturi jokių asmeninių ryšių su rajono meru Kęstučiu Pakalniu? Ar darbų kokybę Savivaldybė pakankamai kontroliuoja? Ar skirtos lėšos bus panaudotos pagal paskirtį, o gal reikės papildomai pinigų?

* * *

* Nuspręsta patvirtinti Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos mokytojų atestacijos komisiją.

* Nuspręsta leisti Širvintų rajono švietimo centrui partnerio statusu dalyvauti Pedagogų profesinės raidos centro įgyvendinamame bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamame projekte „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“; leisti partnerio statusu dalyvauti Pedagogų profesinės raidos centro įgyvendinamame bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamame projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“. Širvintų rajono švietimo centras įpareigotas 10 metų nekeisti patalpų paskirties.

* Rajono Savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti maksimalius ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos finansavimo savo teritorijos gyventojams dydžius per mėnesį: senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia – iki 13 MGL; suaugusiems asmenims su sunkia negalia – iki 15 MGL; vaikams (netekusiems tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams) – iki 15 MGL; vaikams ir jaunuoliams su negalia – iki 16 MGL; vaikams ir jaunuoliams su sunkia negalia – iki 19 MGL. Sprendimas įsigalios nuo 2008 metų gegužės 1 dienos.

* Savivaldybės administracijos direktoriui Pranui Kamienui nustatyta 15 procentų pareiginės algos priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

* Patvirtintos UAB Širvintų komunalinio ūkio, UAB Širvintų vaistinės, UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Širvintų knygyno“, UAB „Musninkų vaistinės“ 2007 finansinių metų veiklos metinės finansinės atskaitomybės.

* Pritarta UAB „Širvintų komunalinio ūkio“, UAB „Širvintų vaistinės“, UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Širvintų knygyno“, UAB „Musninkų vaistinės“ metiniams pranešimams ir paskirstytas pelnas.

* UAB „Širvintų autobusų parkas atleistas nuo žemės nuomos mokesčio delspinigių (614,05 Lt) už 2007 metus.

* Savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) tvarkos aprašą ir laikyti negaliojančia 2004-04-29 patvirtintą išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarką.

* Savivaldybės taryba nusprendė pavesti Savivaldybės administracijos Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriui vykdyti privatizavimo institucijos funkcijas, patvirtinti Savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatus, pripažinti netekusiu galios Širvintų rajono tarybos 1998-10-20 sprendimą Nr. 32 „Dėl savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ ir patvirtinti turto privatizavimo komisiją: Pranas Kamienas, Janina Ulindaitė, Ona Adomavičienė, Robertas Bartulis, Jurga Kuzmaitė, Antanas Lidžius, Algirdas Meško, Valentina Tamoševičienė.

* Patvirtinti Širvintų rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai.

* Patvirtintos VšĮ „Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centro“, VšĮ „Širvintų ligoninės“ ir VšĮ „Širvintų laisvalaikio centro“ 2007 metų finansinės atskaitomybės.

* Pritarta VšĮ „Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centro“, VšĮ „Širvintų ligoninės“ ir VšĮ „Širvintų laisvalaikio centro“ 2007 metų veiklos ataskaitoms.

* Patvirtintas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdomų 2008 metų priemonių planas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

* Patvirtintas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2008 metais vykdomų priemonių planas, finansuojamas iš rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.

* UAB „Širvintų vandenys“ atleista nuo žemės nuomos mokesčio už 2008 metus.

* Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui pavesta iš kitoms socialinėms išmokoms skirtų lėšų išmokėti 1000 litų vienkartines pašalpas sudegus gyvenamosioms patalpoms: Broniui Paliukėnui (Rusių Rago kaimas, Čiobiškio seniūnija), Jadvygai Sėjūnienei (Mančiušėnų kaimas, Gelvonų seniūnija), Stasei Matijošienei (Kiauklių kaimas, Zibalų seniūnija).

* Projekte buvo numatyta skirti 500 litų pašalpą Vidai Brazulevičienei, gyvenančiai Musninkuose. Darbo partijos atstovė Marija Gudonienė sakė, kad tai pasityčiojimas iš skurdžiai gyvenančios, sergantį vaiką auginančios moters, ir siūlė skirti mažiausiai 3000 litų. Rajono meras K.Pakalnis nusileido perpus. Tarybos narių dauguma išimties tvarka skyrė Vidai Brazulevičienei 1500 litų vienkartinę pašalpą.

Širvintiškei Onai Stepaitytei nuspręsta pašalpos iš viso neskirti.

Parengė Steponas Liktoravičius

Alfredo Astiko bendražygiai jau tupi už grotų

Visos Lietuvos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad už kyšių ėmimą ir papirkinėjimą STT pareigūnams įkliuvo partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderiai: Vilniaus mero pavaduotojas Evaldas Lementauskas, tarybos narys Audrius Butkevičius. Trečiasis įkliuvęs kyšininkas, sostinės tarybos narys Gintaras Kazakas, į tarybą taip pat buvo išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą, o, kilus skandalui dėl machinacijų žeme (Pavilionių ir Ukmergės gatvių sankirtoje jis spėjo privatizuoti 59 arus žemės, kurią norėjo parduoti Vilniaus savivaldybei už 3,363 milijono litų), nenorėdamas daryti saviškiams gėdos, formaliai paliko „Tvarką ir teisingumą“ ir tapo nepriklausomu (beje, tokių „nepriklausomų“, dirbančių be jokių programų, tik sau, yra ir Širvintų rajono Savivaldybės taryboje).

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas Rolandas Paksas aiškina, kad tai – politinė provokacija. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas, vadovavęs šiai operacijai, Valdas Skirmantas sako, kad jų tarnyba politika tikrai neužsiima, o kovoja su korupcija. Įkliuvę „ereliai“ buvo sekami nuo pernai rugpjūčio mėnesio, STT turi pakankamai įrodymų, kad ši Vilniaus miesto taryba, vadovaujama paksininkų, yra korumpuota.

Vienas įtakingiausių partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderių Evaldas Lementauskas ir Gintaras Kazakas areštuoti mėnesiui, Audrius Butkevičius – kol kas laisvėje. Pasak STT darbuotojo Valdo Skirmanto, jį sulaikyti trūksta įkalčių. Pareigūnas tiki, kad ši byla pasieks teismą, ir korumpuoti politikai bus nubausti pagal įstatymus. Šiaulių (E.Lementauskas – šiaulietis) tarybos sekretorė Lidija Jucevičienė „Lietuvos rytui“ sakė, kad „šį pasipūtusį, savanaudį jaunuolį sulaikyti buvo pagrindo. „Taigi, „tvarką“ ėmę daryti „ereliai“, reikia tikėti, patirs TEISINGUMĄ.

„Lietuvos rytas“ (2008 m. balandžio 25 d.) rašė: „Pasirodo, tvarka ir teisingumas galioja tik savai kišenei. Gaila, jog nemažai žmonių apie R.Paksą ir jo sekėjus mano, kad jie gali ką nors naudinga Lietuvai padaryti.“

Apetito stygiumi nesiskundžia ir Širvintų rajono tarybos „Tvarkos ir teisingumo“ atstovai. Širvintiškiai gerai prisimena Melanijos Jachimavičienės ir jos dukros Mildos Bružienės pastangas atsiimti visuomeninės paskirties viso hektaro sklypą Širvintų centre, kai kitiems buvusiems savininkams tokios galimybės nėra ir tikriausiai nebus. Milijoninės vertės sklypas buvo atiduotas Jachimavičiams Alfredui Astikui proteguojant, įkalbinėjant rajono tarybos narius, žaidžiant nešvarius politinius žaidimus. Yra pagrindo manyti, kad su A.Astiko vardu gali būti siejamas ne vieno neskaidraus sprendimo priėmimas. Gal ateis teisingumas ir į Širvintose „tvarką“ darančiųjų kiemą?

„Širvintų krašto“ informacija

Už turgų senoje vietoje – jau 1000 rajono gyventojų

Balandžio 15 dieną Savivaldybės administracijos direktoriaus klausėme „Kaip sprendžiamas Širvintų turgaus likimas? Gal jau yra aiški naujojo turgaus vieta?“

Nors pagal „Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo“ 6 straipsnio „Teisė gauti informaciją iš Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų“ 4 punktą informacija žurnalistams turi būti pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o išskirtiniais atvejais – ne vėliau kaip per savaitę, atsakymo lig šiol negavome.

Balandžio 4 dieną į Savivaldybės merą tuo pačiu reikalu kreipėsi Širvintų turguje prekiaujantys verslininkai. Jokio atsakymo jie taip pat negavo. Tiesa, buvo surengtas susirinkimas, kuriame dalyvavo rajono vadovai, naujasis UAB „Širvintų turgus“ šeimininkas Igoris Trofimovas. Pastarasis atseit tylėjo, o rajono vadovai aiškino visai priešingai. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Purvaneckas žmonėms sakė, kad UAB „Širvintų turgui“ nuosavybės teise priklauso tik turgaus tvora ir keli pastatai, bet ne žemė. Ji yra bendrovei išnuomota, o paskirtį gali pakeisti tik Vilniaus apskrities administracija, gavusi Savivaldybės sutikimą. Mero pavaduotojas Alfredas Astikas atseit sakė, kad turgui priklausančio žemės sklypo paskirtis jau seniai pakeista. Žmonės nežino, kaip yra iš tikrųjų. Jei iš tikrųjų žemė bendrovei, nusipirkusiai „Širvintų turgų“, nepriklauso, Savivaldybė, gindama savo rajono žmonių interesus, neturėtų leisti pakeisti išnuomotos žemės paskirties. Kam tada kalbėti apie turgaus iškėlimą į kitą vietą? Jei verslininkai vis dėl to sugebėjo apeiti Savivaldybę, priešais turgų yra didžiulė aikštė, kurioje dabar žmonės prekiauja žemės ūkio produkcija. Mokestį už prekybą ima UAB „Širvintų komunalinis ūkis“. Vadinasi, tas sklypas – valstybės. Kodėl neleidus turguje prekiaujantiems žmonėms įsikurti čia? „Širvintų turgaus“ naujieji šeimininkai negalėtų į savo sklypą įvažiuoti, tuo labiau pradėti statybų, ir turėtų atsisakyti savo planų. Bet, matyt, būtent jų, o ne širvintiškių interesus gina Savivaldybės vadovai. Jie agituoja prekybininkus išsikelti toliau nuo miesto, kur labai sumažėtų prekybos apimtys.

Atsidūrę tokioje situacijoje turguje dirbantys smulkieji verslininkai ėmė rinkti parašus, ginti savo teises. Per keletą dienų surinkta daugiau kaip 1000 parašų. Žmonės reikalauja palikti turgų senoje vietoje. Parašai renkami toliau. Ar Savivaldybės vadovai pagaliau imsis konkrečių veiksmų savo gyventojams apginti? Rugsėjo 1 dieną baigiasi prekiautojų sutartys su naujuoju turgaus savininku. Ar nebus visi turguje prekiaujantys verslininkai išmesti į gatvę?

– Kovosim, nepasiduosim, – kalba prekiautoja Rita Vaitkevičienė. Jai pritaria absoliuti dauguma turguje dirbančių žmonių. – Yra radijas, televizijos, laikraščiai. Tegul Širvintų savivaldybės vadovai pamato, kad esame organizuoti.

„Širvintų kraštas“ viešai klausia:

1. Ar UAB „Širvintų turgui“ priklausantis žemės sklypas yra privatus? Jeigu taip, kada ir kas konkrečiai leido tą žemę privatizuoti ir pakeisti jos paskirtį?

2. Kieno interesams atstovauja Savivaldybės vadovai: rajono gyventojams ar stambiesiems Vilniaus verslininkams?

Steponas Liktoravičius

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos