Projektas "Atsinaujinimo ir plėtros keliu"

Janionių piliakalnis keičiasi…

kuriame_ateiti

Janionių kaimo gyventojai Ona Kazlauskienė ir Albertas Gumbrevičius džiaugiasi šalia piliakalnio įrengta poilsiaviete.

Janionių kaimo gyventojai Ona Kazlauskienė ir Albertas Gumbrevičius džiaugiasi šalia piliakalnio įrengta poilsiaviete.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, Ūkio ministerija ir Širvintų rajono savivaldybė pasirašė trišalę sutartį projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros prie Janionių piliakalnio įrengimas“ įgyvendinimui, kurio tikslas – šalia Janionių piliakalnio įrengti viešąją turizmo infrastruktūrą. Projekto vertė 118 473 Lt, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 104 087 Lt. Šiuo metu paties piliakalnio teritorija sutvarkyta. Iškirsti ant jo augę medžiai, išvalyta piliakalnio aikštelė. Nutiestas kelių šimtų metrų pėsčiųjų takas, įrengta poilsiavietė su suoliukais ir ugniakuras, pastatytas informacinis stendas.

Važiuojant iš Lapelių į Čiobiškį stovi kelio ženklas – rodyklė su užrašu: „Janionių piliakalnis 2,5“. Nuo Čiobiškio centro būtų trys kilometrai. Prie piliakalnio galima būtų patekti ir iš kitos pusės: iš kelio Burniškiai-Janionys pasukus į dešinę ir pavažiavus lauko keliuku apie vieną kilometrą, dar du šimtai metrų paėjėjus į kairę nuo sodybos, pagaliau rastume Janionių piliakalnį, dar kitaip vadinamą Pikuolio kalnu. Skaityti daugiau »

Viduramžių miestas – padedant Europos Sąjungai

kuriame_ateiti

Pirkia suręsta, durys pagamintos darbuojantis kirviu, be jokios vinies...

Pirkia suręsta, durys pagamintos darbuojantis kirviu, be jokios vinies...

Jau esame rašę, kad šiuo metu valstybinė Kernavės kultūrinio rezervato direkcija įgyvendina projektą „Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas“ (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonė „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“). Projektui skirta 3,8 mln. Lt iš Europos Sąjungos 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų. Šiuo projektu siekiama gerinti Kernavės rezervato kaip vieno iš 69 UNESCO pasaulio paveldo vertybės įvaizdį bei Kernavės kaip nacionalinio „Istorinių sostinių“ turizmo maršruto objekto patrauklumą. Skaityti daugiau »

Kernavėje kuriamas muziejus po atviru dangumi

XIV amžiaus Lietuvos miesto fragmentas (skansenas)

XIV amžiaus Lietuvos miesto fragmentas (skansenas)

Šiuo metu valstybinė Kernavės kultūrinio rezervato direkcija įgyvendina projektą „Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas“ (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai priemonė Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms). Šiam projektui skirta 3,8 mln. Lt lėšų iš ES 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Pokalbio metu Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos vadovas Saulius Vadišis pirmiausia pasidalijo šviežia informacija, neseniai gauta iš Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato: „UNESCO Pasaulio paveldo komitetas 38-osios sesijos, vykusios birželio 15-25 dienomis Dohoje, Katare, patvirtino Kernavės archeologinės vietovės išskirtinės visuotinės vertės aprašą. Tai – didis Lietuvos pasiekimas, įgyvendinant UNESCO tarptautinius įsipareigojimus. Šis dokumentas svarbus planavimo ir projektavimo sąlygų išdavimo procesuose. Džiugu, kad Kernavės archeologinės vietovės išskirtinės visuotinės vertės apraše pažymėtas itin teigiamas šios vietovės valdymo mechanizmas yra dažnai minimas UNESCO Pasaulio paveldo kontekste kaip gerosios praktikos pavyzdys.“ Suprantama, kad tokie dokumentai vien „už gražias akis“ nedalijami. Pasak Kernavės kultūrinio rezervato direktoriaus, nueitas ilgas kelias, įdėta daug pastangų ir tuo malonesnis toks aukštas įvertinimas. Skaityti daugiau »

Patenkins informacijos badą

Širvintų rajone kasmet apsilanko nemažai svečių, turistų – iš kitų Lietuvos regionų, be abejo, ir iš užsienio. Nors rajonas vienas iš mažesnių Lietuvoje, bet turistams yra ką parodyti. Štai vien tik tarp kultūros paveldo objektų – bažnyčios (Širvintų Šv. Mykolo Arkangelo, Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Musninkų Švč. Trejybės, Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo, Šešuolėlių II Švč. Mergelės Marijos, Visų Malonių Tarpininkės, Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios bei Čiobiškio bažnyčios ansamblis), dvarai (Narvydiškio, Lapšių, Šešuolėlių I dvaro sodybos), piliakalniai (Janionių, Laužiškio, Mančiušėnų, Totoriškio ir, be abejo, senosios Lietuvos sostinės Kernavės piliakalniai). Skaityti daugiau »

Ir kiaukliškiai turės kur susiburti

kuriame_ateiti

Pasak Kiauklių kaimo bendruomenės pirmininkės Astos Amankavičienės, labai svarbu turėti centrą, kuriame įsikurtų, paslaugas teiktų bei veiklas įgyvendintų ir kultūros darbuotojai, ir kaimo bendruomenė.

Pasak Kiauklių kaimo bendruomenės pirmininkės Astos Amankavičienės, labai svarbu turėti centrą, kuriame įsikurtų, paslaugas teiktų bei veiklas įgyvendintų ir kultūros darbuotojai, ir kaimo bendruomenė.

Pernai baigtas Europos Sąjungos 2007 – 2013 m. struktūrinių fondų remiamas projektas „Buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato ir žemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams“, ir biblioteka bei kaimo bendruomenė įsikūrė atnaujintose patalpose. Jose vyksta ne tik bibliotekos, bet ir kaimo bendruomenės renginiai, ir senimas, ir jaunimas turi kur susiburti, pabendrauti, susitikti su žymiais svečiais. Įgyvendinant projektą atsirado galimybė ne tik rekonstruoti buvusios pradinės mokyklos pastatą, įrengti universalios paskirties salę ir patalpas, skirtas bibliotekai bei bendruomenės veiklai, bet ir atnaujinti Lapelių kaimo laisvalaikio infrastruktūrą. Panašus projektas vykdomas ir Kiaukliuose.

Kiaukliuose ir aplinkiniuose Pažusių, Kriaunų, Šventakalnio, Rubikonių, Naidų kaimeliuose gyvena apie 220 gyventojų. Gyvenvietė išsidėsčiusi vaizdingose apylinkėse tarp Naidų ir Kiauklių ežerų, prie Vilkesos upelio. Nors iki rajono centro apie 20 km, bet susisiekimas gana sudėtingas dėl 8 km žvyruoto, vingiuoto kelio atkarpos, kuri žiemą dažniausiai būna labai slidi, o vasarą sunkiai išvažiuojama dėl duobių. Autobusas kursuoja tik 2 kartus per dieną. Skaityti daugiau »

Europos paramą pajuto visi darželio darbuotojai ir ugdytiniai

kuriame_ateiti

Įgyvendinus projektą, buvo suremontuoti sanitariniai mazgai, atnaujinta ir mažiesiems pritaikyta įranga.

Vietoje dviejų kompiuterizuotų darbo vietų atsirado šešios.

Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ vadovė Vaclava Vaskelienė įsitikinusi, kad didžiausia 2010 metais Širvintose pradėto įgyvendinti Europos Sąjungos projekto „Širvintų lopšelio – darželio „Buratinas“ patalpų vidaus remontas ir įrangos įsigijimas“ (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“) sėkmė buvo ta, kad pavyko ne tik išsaugoti, bet ir modernizuoti savo valgyklą.

- Šalyje buvo ne vienas atvejis, kai ikimokyklinio ugdymo įstaigos atsisakė galimybės pačioms ruošti maistą ir ėmė pirkti paslaugas iš privačių verslininkų. Deja, dažnai nukentėjo ne tik paruošto maisto kokybė, bet ir asortimentas. Ne kartą vadovų susitikimuose iš kolegų teko girdėti apgailestavimus dėl šių dalykų, – sakė direktorė. Skaityti daugiau »

„Kūrybinės partnerystės“ Gelvonuose

kuriame_ateiti

Pirmoji chemijos pamoka įvyko Gelvonų lentpjūvėje.

Pirmoji chemijos pamoka įvyko Gelvonų lentpjūvėje.

Projektas „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.

Bendra projekto vertė yra 15 999 815 Lt, iš jų – 13 599 842,75 Lt sudaro 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšos, likusios – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto veiklų įgyvendinimas planuojamas iki 2015 m. sausio mėnesio.

Per trejus mokslo metus – nuo 2011 iki 2015 metų sausio – Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte dalyvauja apie 100 mokyklų, iš viso įgyvendinama daugiau nei 200 unikalių kūrybiško mokymo projektų. Kūrybiniuose mokymosi projektuose dalyvauja apie 4000 mokinių. Tarp projekto dalyvių – ir Gelvonų vidurinė mokykla. Skaityti daugiau »

Renovacija leido padaryti ir kitų gerų darbų

kuriame_ateiti

Renovuotas pastatas tapo Širvintų miesto puošmena.

Renovuotas pastatas tapo Širvintų miesto puošmena.

Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ vadovė Vaclava Vaskelienė džiaugiasi, kad 2010 metais Širvintose įgyvendintas Europos Sąjungos projektas „Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ pastato rekonstravimas siekiant sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas“ (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“) pasitvirtino su kaupu. Šiam projektui įgyvendinti iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 1 mln. 94 tūkst. 177 Lt 41 ct.

Norą atlikti darbus pareiškė 6 šalies įmonės, o pasiūlytas didžiausios ir mažiausios kainos skirtumas siekė beveik 600 tūkst. litų. Konkursą laimėjo Panevėžyje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė „Ortitas“, sutartyje numatytus darbus pasiūliusi atlikti už 791 tūkst. 974 litus. 2010 metų sausio 14-ąją su šia įmone buvo pasirašyta renovavimo darbų sutartis, numatytus darbus įmonė įsipareigojo atlikti per pusmetį. Skaityti daugiau »

Skatinamas mokyklų ir kūrėjų bendradarbiavimas

kuriame_ateiti

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vykdomo projekto „Kūrybinės partnerystės“ koordinatorė Gražina Gudonienė: „Linkiu smalsumo, atkaklumo ir nuoseklumo siekiant savo tikslų bei mokymosi ir kūrimo kartu džiaugsmo!“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vykdomo projekto „Kūrybinės partnerystės“ koordinatorė Gražina Gudonienė: „Linkiu smalsumo, atkaklumo ir nuoseklumo siekiant savo tikslų bei mokymosi ir kūrimo kartu džiaugsmo!“

Lietuvos mokyklose jau ne vienerius metus vykdomas kūrybiško mokymosi projektas „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“, dar žinomas kaip „Kūrybinės partnerystės“, finansuojamas 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“. Bendra projekto vertė yra 15 999 815 Lt. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto veiklų įgyvendinimas planuojamas iki 2015 m. sausio mėnesio. Ugdymo institucijos skatinamos giliau pažvelgti į savo kasdienybę iš kūrybiškumo perspektyvos ir atsakingiau įsivertinti savo veiklą.

Kaip ugdomas vaikų kūrybiškumas, kokiais būdais skatinamas mokyklų ir kūrėjų bendradarbiavimas, papasakoti sutiko Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vykdomo projekto „Kūrybinės partnerystės“ koordinatorė Gražina Gudonienė.

- Kas yra „Kūrybinės partnerystės“? Koks projekto tikslas?

- „Kūrybinės partnerystės“ – tai Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta programa. Jos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų siekiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų – menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei mokslininkų – bendradarbiavimui. Tai tarptautinio pripažinimo susilaukusi programa, sukurta Jungtinėje Karalystėje. Šiai programai suteiktas 2011 metų pasaulio švietimo inovacijų susitikimo apdovanojimas už reikšmingo poveikio praktiką.

- Kodėl būtent „Atžalyno“ progimnazija dalyvauja šiame projekte? Ar rajone yra daugiau tokių mokyklų?

- Iš viso „Kūrybinių partnerysčių“ projekte 2013-2014 mokslo metais dalyvauja 97 Lietuvos mokyklos. Atrankoje dalyvavo ir daugiau rajono mokyklų. Pildėme paraišką, subūrėme darbo grupę, kėlėme klausimus, siūlėme jų sprendimo būdus. Skaityti daugiau »

Atsirado būtinybė jau mokyklos suole kalbėti apie karjerą

kuriame_ateiti

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto įgyvendinimui skirta daugiau nei 55 mln. litų, iš kurių beveik 47 mln. litų skyrė 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, Veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“). Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. Projektas vykdomas ir keturiose Širvintų miesto bei rajono mokyklose. Skaityti daugiau »

Savivaldybės naujienos

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Ar jums buvo įsisiurbusi erkė?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama
  
Statistika
Dabar svetainėje: 9 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.