Nuomonės

Darželis ne tik „gano“

Nuomonių kryžkelė

Savo nuomonę garsiai išsakyti paskatino šių metų rugsėjo 14 d. įvykęs susitikimas, kuriame dalyvauti pakvietė laikraščio „Krašto naujienos“ žurnalistė (susirinkimu to susitikimo negalima būtų vadinti, nes iš tėvų buvau pakviesta aš vienintelė). Susitikime dalyvavo Švietimo ir sporto skyriaus skyriaus vedėja Regina Jagminienė, vyriausioji specialistė Rasa Kralikevičienė ir grupelė pedagogų. Paaiškėjo, kad susitikimo tikslas buvo, kaip liaudyje sakoma, „geriausia savigyna – puolimas“. Tai ir buvo bandoma padaryti, pasikvietus vos vieną iš „maištaujančių“ tėvelių, pasipriešinusių, kad lopšelyje – darželyje „Saulutė“ būtų panaikinta priešmokyklinė grupė.

Susitikimo metu paaiškėjo, kad dėl priimto sprendimo iškelti priešmokyklinę grupę iš lopšelio – darželio „Saulutė“ kaltinami patys tėvai, neva jie su savo „nerealiais“ reikalavimais sutrukdė įsteigti Pradinėje mokykloje lopšelio – darželio „Saulutė“ filialą. O tėvų vienas iš įvardijamų „nerealių“ norų buvo – kad patalpos atitiktų Lietuvos higienos normą HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Ši higienos norma nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų ir jose vykdomo ugdymo proceso organizavimo pagrindinius sveikatos saugos reikalavimus ir yra privaloma visiems teikiantiems ugdymo paslaugas. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus skyriaus vedėjos, šie reikalavimai yra „nerealūs“. Taigi kyla klausimas – gal Širvintų rajonui galioja kiti reikalavimai? Skaityti daugiau »

Argi anų laikų bulviakasio talkos buvo blogai?

Trumpa talkininkų moksleivių atokvėpio valandėlė, sumuštinis ir... vėl prie darbo.

Trumpa talkininkų moksleivių atokvėpio valandėlė, sumuštinis ir... vėl prie darbo.

Mintys ne vien sau

Rugsėjis ir spalis – pats žemės ūkio darbų įkarštis, talkų metas. Prieš dvidešimt ir daugiau metų, anais gūdžiais tarybiniais laikais, tai buvo gyvenimo kasdienybė. Bulviakasio, runkelių rovimo talkose dalyvaudavo gamyklų, fabrikų, įvairių kontorų darbuotojai savo tiesioginio darbo metu, o mokiniai ir mokytojai talkindavo po šiek tiek patrumpintų pamokų. Net jeigu kaimuose buvo dorojamas kitas derlius (morkų, kopūstų), rudeniniai darbai vis tiek vadinosi „bulviakasiu“. Bulviakasio talkininkams buvo išsaugoma visa alga, stipendija ir netgi išmokamas labai nedidelis piniginis priedas. Žinoma, visa tai vyko nepaisant jokių teisių, neklausiant, nori kas dalyvauti talkose ar nenori. Darbas visuomenei buvo privalomas – ir taškas. Ar tarybinės bulviakasio talkos buvo blogai? Niekam net nešaudavo į galvą mintis simuliuoti ar kokiu kitu būdu vengti fizinio darbo. Skaityti daugiau »

Tarybos nariai mato galimą interesų konfliktą

Keliame problemą

„Širvintų krašte“ (2009 rugpjūčio 5 d. Nr. 58) spausdinome publikaciją „Savivaldybės rengiamose apklausose nugali tik „Parkevita“, tačiau niekas neįžvelgia interesų konflikto“. Rašėme, kad rajono mero brolio Algirdo Pakalnio įmonė „Parkevita“ eilinį sykį nugalėjo dar viename konkurse: nuo šiol „Parkevitos“ aikštelėje bus saugomos ne tik UAB „Ecoservice“, bet ir UAB KRS, atliekančios Širvintų miesto dalies ir Kabaldos kaimo vandentiekio ir nuotėkų trasų rekonstrukciją, mašinos ir kita technika. Pastebėta, kad ir kituose Savivaldybės rengtuose konkursuose ar apklausose nugali dažniausiai rajono mero brolio įmonė „Parkevita“ (sakysime, rajono laikraščių konkursas skelbti Savivaldybės informaciją).

Ką apie šią situaciją mano kai kurie rajono tarybos nariai? „Širvintų kraštas“ paprašė savo nuomonę pareikšti rajono mero pavaduotoją Valdą Radionovą, Socialdemokratų partijos pirmininkę Genovaitę Abromavičienę ir kovingumu pasižymintį Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir Krikščionių demokratų partijų atstovą rajono taryboje Vincą Jasiukevičių. Skaityti daugiau »

Dauguma rinkėjų balsavo už Dalią Grybauskaitę

Šiuose Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose Širvintų rajone duris atvėrė 24 rinkimų apylinkės, kuriose savo pasirinkimą galėjo pareikšti 15 946 rinkėjai. Pagal išankstinius duomenis teise rinkti šalies vadovą pasinaudojo daugiau kaip pusė jų (50,71 proc.). Tai vos procentu mažiau nei šalyje (51,67 proc.).

64,63 proc. rinkėjų balsų gavo Dalia Grybauskaitė, 15,38 – Algirdas Butkevičius, 6,22 – Valentinas Mazuronis, 5,82 – Loreta Graužinienė, 3,95 – Valdemar Tomaševski, 2,77 – Kazimira Danutė Prunskienė, 1,22 – Česlovas Jezerskas.

Iki gegužės 17-osios balsavo 1323 mūsų rajone įregistruoti rinkėjai (8,33 proc.): 277 jų – iš anksto, 83 – spec. paštu, 963 – namuose. Šis aktyvumas buvo gerokai didesnis už šalies vidurkį (5,12 proc.).

Rinkimų dienos rytas nebuvo aktyvus: 10 val. mūsų rajone buvo balsavę vos 4,78 proc. užregistruotų rinkėjų, beje, lygiai tiek pat, kiek ir Kauno mieste. Prieš penkerius metus Širvintų rajone rinkėjai buvo šiek tiek aktyvesni nei šįmet – tada balsavo 6,54 proc. tokią teisę turinčių gyventojų. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos