Aktualijos

Tėvo pavyzdys – geriausia pamoka vaikams

Pirmasis birželio sekmadienis – Tėvo diena

Bebaigiąs taršyti pienių pūkus vėjas, žydinčių alyvų kekės, vaiski pievų žaluma ir obelų baltumas primena, kad čia pat vasara. Birželis. Pirmasis mėnesio sekmadienis – Tėvo diena. Tai diena, kai pagerbiami Tėvai – dar tebenešiojantys ant rankų savo pirmagimius ar jau kažkelintą dešimtį skaičiuojantys žilagalviai. Tai diena, kai nusilenkiama Tėvui, išmokiusiam savo vaikus kantrybės, tiesos, meilės darbui, pagarbos duonai.

Birželio pirmąjį sekmadienį Zibalų seniūnijos Staškūniškio kaimo gyventoją Balį Buloną – trijų suaugusių sūnų tėvą – šventės proga sveikins sūnūs Valdas, Rimas ir Leonas su šeimomis, nusilenks tėvui kaip ąžuolui, po kurio vešliu vainiku ieškojo atgaivos ir patarimo, kurį visada rado ir teberanda. Tėvas visada mokėjo nuraminti, paguosti, sudiržusiomis nuo darbo rankomis paglostyti ar sudrausminti savo vaikus. Jis visada buvo, yra ir bus gyvenimiškos išminties, kilnumo ir taurumo pavyzdys.

Ten, kur kelias daro staigų vingį, kur senas dvaras, kur baltumu tviskantis sodas, ten Balys Bulonas gimė, augo ir tebegyvena savo gimtajame Staškūniškio kaime. Šeimoje buvo keturi vaikai, visi gražiai sutarę, į tą pačią Zibalų mokyklą bėgioję. Iš tėvų namų, šeimas sukūrę, savarankišku gyvenimo keliu išėję. Tik vienas Balys – jauniausias ir ūgiu didžiausias iš visų – tėvų namuose palikęs. Skaityti daugiau »

„Miesčionkos“ ūkis – pats didžiausias kaime

Svečiuose pas Širvintų krašto žmones

Jaskaudžių kaime, „pačiame pasaulio gale“, gyvena ūkininkė Danutė Časaitė – Mikalajūnienė. Beveik visą gyvenimą praleidusi mieste, prieš šešerius metus apsigyveno kaimo sodyboje. Sunku patikėti, kad ši energinga ir jaunatviškai atrodanti moteris jau senokai yra pensininkė… Danutė mielai sutiko atsakyti į „Širvintų krašto“ klausimus.

– Pradėkime nuo pradžios. Kur gimėte, augote ir mokėtės?

– Gimiau ir augau čia, Jaskaudžiuose. Ukmergėje baigiau vidurinę mokyklą, vėliau Ukmergės muzikos mokyklą, choro ir dirigavimo specialybę. Vėliau baigiau Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją. Ir tai dar ne viskas: esu baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą, pradinių klasių specialybę, Prekybos technikumą, Technologijų technikume studijavau analitinę chemiją. Taigi, nuo 14 metų išvažiavau iš kaimo ir net 42 metus pragyvenau Vilniuje. Skaityti daugiau »

„Litagra“ ūkininkams surengė Lauko dieną

Praėjusį ketvirtadienį UAB „Litagra“ Širvintų rajono ūkininkams surengė Lauko dieną. Tema – javų auginimo perspektyvos. Apžiūrėti Liubomiro Vošterio, Donato Ručinsko, Jono Kukorio, Antano Rutkausko, Rimo Darvydo, Vytauto Inčiūros javų pasėliai, ūkininkai papasakojo kuo ir kada javus tręšė, purškė nuo piktžolių, ligų.

Po kelionės Lauko dienos dalyviai susirinko architekto Leono Petkevičiaus sodyboje, apžiūrėjo šeimininko vilkdalgių, spygliuočių medžių kolekcijas, diskutavo apie javų auginimo perspektyvą, technologijas.

Puolė auginti kviečius, nes jie brangiausi

Nuo seno žinoma – kviečiai gerai auga tik derlingose, nerūgščiose priemolio dirvose. Širvintų rajone tokių žemių beveik nėra, nebent viena kita dešimtis hektarų aplink Liukonis, Gelvonus. Bet kiekvienam norisi išbandyti, nes kviečių grūdai – brangiausi. Be to, ūkininkai mato, kad, sakykime, kaimynas dar prastesnėje negu jo žemėje kviečius augina ir gauna po 5-6 tonų iš hektaro derlių. Nepaisoma, kad kaimynas žemę dirba šiuolaikine technika, sėja sertifikuotą sėklą, gausiai tręšia pasėlius mineralinėmis trąšomis, purškia nuo ligų, piktžolių, yra baigęs agronomijos mokslus, supranta, kada ir kaip viską reikia daryti. Skaityti daugiau »

Lyg kokioje glūdumoje?..

Temą pasiūlė skaitytojai

„Atvažiuokite, pasižiūrėkite, kaip gyvename, kokie esame pamiršti, apleisti valdžios, – atėję į „Širvintų krašto“ redakciją guodėsi būrelis Kielių kaimo gyventojų. – Nors gyvename prie pat Širvintų, atrodytų lyg kokia glūduma: gatvės neapšviestos, keliai neišvažiuojami…“

Išties, Kielių kaimas – vos už penkių kilometrų nuo rajono centro. Kažkada, sovietmečiu, buvo didžiuliai planai gyvenvietę išplėsti, pastatyti administracinį centrą, vaikų darželį, kultūros namus, baseiną… Žodžiu, apie Kielius kalbėta kaip apie didelį „Tėviškės“ žemės ūkio bendrovės centrą. Tačiau grandioziniams planams nebuvo lemta išsipildyti. Nebeliko žemės ūkio bendrovės. Kas buvo pradėta, sugriauta, planuotų gyvenamųjų namų vietoje apgriuvę vandentiekio šuliniai belikę…

– Atrodytų, mes taip visų akivaizdoje, prie pat senojo plento į Vilnių,- bet taip niekam neįdomūs,- guodžiasi Kielių kaimo gyventojai. – Skaitome, girdime, jog tai vienoje, tai kitoje gyvenvietėje įrengtas gatvių apšvietimas, o mums ir avižoniškiams valdžia atsako vis tą patį: „Nėra pinigų! Neskirta nė cento!“ Važiuojame pro Jauniūnus – gyvenvietė irgi prie to paties plento, bet žiemą lempos kartais net dieną šviečia. Taigi – vieniems yra, o kiti taip ir numirs belaukdami. Štai šiemet žmogus, eidamas patamsyje, įkrito į melioracijos griovį ir nuskendo…
Skaityti daugiau »

Kai padanga atsiduria prie konteinerio, ji tampa bešeimininke

Aplinkos ministerija informavo, kad visoms šalies savivaldybėms vėl sudaryta galimybė nemokamai utilizuoti jų teritorijose susikaupusias bešeimininkes padangų atliekas. Jas pagal ministerijos sudarytą sutartį iki 2009 metų gruodžio 20 dienos nemokamai priims ir tvarkys AB „Akmenės cementas“. Ši bendrovė įsipareigojo per nurodytą laiką utilizuoti iki 2000 tonų nebetinkamų naudoti padangų, kurias pristatys savivaldybės ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos