Kandidatų į skautus neieško – jie ateina patys

Pasak Lietuvos skautų sąjungos informacijos oficialiame interneto tinklalapyje scouts.lt, Širvintų skautų tuntui priklauso dvi skautų draugovės: „Saulės“ draugovei – Širvintų miesto skautai, o Kunigaikščio Traidenio draugovei – rajone veikiantys skautai.

Būtina pastebėti, kad Kunigaikščio Traidenio skautų draugovė įsikūrė lygiai prieš dešimt metų, ji veikia Zibalų pagrindinėje mokykloje, jai priklauso trys dešimtys skautų ir kandidatų. Nuo pat įsteigimo „traideniečiai“ organizuoja ir skautų vasaros stovyklas, kuriose netrūksta dalyvių. Štai ir šį pirmadienį Čiobiškyje vasaroti baigė trisdešimt skautų ir skaučių, taip pat kandidatų į juos iš Širvintų, Zibalų ir Čiobiškio.

Viena iš stovyklos vadovių sesė Vytautė Kvainickienė „Širvintų kraštui“ sakė, kad kasmet kituose rajonuose atsiranda daug norinčių atvykti į mūsiškių skautų rengiamas stovyklas, deja, tam trukdo įvairūs biurokratiniai formalumai. Paprastai šios stovyklos yra finansuojamos pateikus programas. Sistema sukurta taip, kad finansuojamos savojo rajono programos. Kol kas nežinoma, kaip padaryti, kad būtų sujungtos dvi ar daugiau skirtingų rajonų programų, kaip reikėtų išlaiduoti skirtas lėšas.

Nepaisant to, norinčių stovyklauti netrūksta, kaip netrūksta kandidatų ir skautų organizacijai. Vytautė sakė, kad jie nevilioja į savo gretas vaikų ir neieško, kas norėtų tapti skautais. Skautų judėjimas gyvuoja todėl, kad patys vaikai užsikrečia skautavimo idėjomis, patys susiranda draugovę, įsilieja į bendraminčių tuntą. Jei kas papildo skautų gretas, – tai papildo ilgam.

Zibalų skautai – aktyvūs įvairių renginių dalyviai ir organizatoriai. Jie dalyvavo ne tik tradiciniuose renginiuose, bet ir parvežant Betliejaus taikos ugnį, susitikime su Anglijos karaliene… Mokykloje nuolat organizuojamos skautų sueigos, kuriose dalyvauja visas Širvintų skautų tuntas.

Su skautais tradiciškai bendrauja ir Širvintų ugniagesiai. Šeštadienį, padedant Musninkų ugniagesių komandai, Čiobiškyje stovyklavusiems skautams ugniagesiai surengė gelbėjimo darbų technikos pristatymą ir sporto varžybas. Varžėsi trys skautų skiltys, pasivadinusios „Erkėmis“, „Rožytėmis“ ir „Vanagais“. Pirmąsias dvi skiltis sudarė mergaites, o „vanagus“ – berniukai.

Per varžybas paaiškėjo, kad mergaitės skautės yra ne prastesnės kovotojos už berniukus. Iš vyresniųjų mergaičių sudaryta „Erkių“ skiltis, sulaukusi milžininškų ovacijų, laimėjo gaisrinės žarnos traukimo varžybas. Savimi per daug pasitikėjusius „vanagus“ nutraukė net „Rožyčių“ mažylės. Tiesa, berniukų buvo mažiau, tačiau jie patys sutiko varžytis skiltimi prieš skiltį.

Vandens nešimo varžybas taip pat laimėjo „erkės“, o „vanagai“ po papildomos dvikovos aplenkė „rožytes“ gaisrininkų estafetėje.

Sesė Vytautė sakė, kad stovyklautojų neišbaidė naktimis prakiūrantis dangus. Prie Čiobiškio įsirengtoje stovyklavietėje kone visą savaitę skambėjo juokas ir šurmulys – skautai vasarojo.

Gintaras Bielskis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+