Įsteigta Širvintų miesto vietos veiklos grupė

Informuojame, kad 2015 m. liepos 29 d. įsteigta Širvintų miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG). VVG veiklos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Bus rengiama vietos plėtros strategija, kurios teritorija yra Širvintų miestas. Šio dokumento rengimas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.
Tikimasi, kad gavus finansavimą parengtai strategijai įgyvendinti, Širvintų mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės bei kiti subjektai, rengdami atskirus projektus, galės didinti vietines įsidarbinimo galimybes, bendruomenių socialinę integraciją, gaivinti dvasines vertybes, puoselėti tradicinius amatus, plėtoti meno bei kitų sričių kūrybines idėjas ir jas įgyvendinti.

Informuojame, kad 2015 m. liepos 29 d. įsteigta Širvintų miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG). VVG veiklos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Bus rengiama vietos plėtros strategija, kurios teritorija yra Širvintų miestas. Šio dokumento rengimas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.

Tikimasi, kad gavus finansavimą parengtai strategijai įgyvendinti, Širvintų mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės bei kiti subjektai, rengdami atskirus projektus, galės didinti vietines įsidarbinimo galimybes, bendruomenių socialinę integraciją, gaivinti dvasines vertybes, puoselėti tradicinius amatus, plėtoti meno bei kitų sričių kūrybines idėjas ir jas įgyvendinti.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+