Žmonėms? O gal Europos Sąjungos pinigams „plauti“?

 Nuo Kabaldos gyventojų priekaištų lavinos Savivaldybės ir KRS vadovai bandė išsisukti kaip beišmanydami.

Nuo Kabaldos gyventojų priekaištų lavinos Savivaldybės ir KRS vadovai bandė išsisukti kaip beišmanydami.

Mūsų gyvenimo grimasos

Kaip buvo pranešta prieš savaitę, rajono meras Kęstutis Pakalnis po „įslaptinto“ susitikimo savo kabinete su Krantinės gatvės atstovais pažadėjo susitikti su  visos gatvės gyventojais šios savaitės pirmadienio vakarą. Tai skelbė ir „Mero darbotvarkė“. Projekto koordinatoriui Petrui Opanovičiui buvo pavesta į gyventojų susitikimą pakviesti darbų rangovo, statybos priežiūros atstovus. Į susitikimą su labai gausiai susirinkusiais gyventojais (jie sakė atėjo perskaitę „Širvintų krašte“ straipsnį apie dėl panašių darbų sugriuvusį A. Martinkos šiltnamį) atvyko Savivaldybės administracijos direktorė Elena Davidavičienė, projekto koordinatorius Petras Opanovičius, mero pavaduotojas Valdas Radionovas ir patarėja Jadvyga Barbaravičienė. Deja, susitikime nepasirodė pats jo organizatorius meras Kęstutis Pakalnis. O gaila. Būtų sužinojęs, ką iš tikrųjų mano žmonės apie jo darbus, kuriais kiekviename susitikime su gyventojais tebesigiria, apie jo poelgius siekiant pažaboti „Širvintų krašto“ žurnalistus, apie tai, kad žmonės žavisi tokiu laikraščiu ir jo žurnalistais.

– Jam dabar „dzin“, nes puikiai supranta, kad tokio žmogaus į valdžią žmonės daugiau niekada nerinks, – viešai kalbėjo Krantinės gatvės gyventojas Bronius Paliukėnas. – Pavasarį išrinksim kitą valdžią, bet ar ji bus pajėgi ištaisyti dabartinės daugumos pridarytas nesąmones?

Teisybės dėlei, reikia pasakyti, kad K. Pakalniui nėra visiškai „dzin“. Iš patikimų šaltinių sužinojome, kad tuo metu, kai vyko susitikimas su Krantinės gatvės gyventojais, meras, pasidabinęs geltonais liberalcentristų marškinėliais, su keletu jaunuolių reklamuodamiesi važinėjosi dviračiais kitomis Širvintų gatvėmis.

Žmonėms įgriso balaganas, kurį jau antrus metus Kabaldos gatvėse daro UAB KRS. Gyventojai buvo nustebinti šios bendrovės metamorfozių: per dvi dienas po to, kai pas merą apsilankė gatvės atstovai, bendrovės vadovai, sužinoję, kad pirmadienį reikės akis į akį stoti prieš įpykusius žmones, sugebėjo padaryti darbų daugiau, negu buvo padaryta per du pastaruosius mėnesius. Tiesa, šuliniai užversti tuo pačiu iškastu dumblu (kai kurie po dienos prapuolė, t. y. sulindo atgal į žemę), daugumoje gatvės vietų galima pasisupti lyg ant sūpynių, bet jau įmanoma net automobiliu atsargiai važiuoti. O kiek prašyta, kiek kalbėta… Kaip botagu per vandenį.

– Viskas bus ištaisyta, dabar padarėme taip, kad galėtumėte automobiliais važiuoti, nepylėme nei žvyro, nei skaldos, – aiškinosi projekto vadovas Kęstutis Šrubėnas.

– Bet juk reikėjo iš karto viską padaryti gerai, kam daryti tą patį darbą du kartus, kam leisti vėjais pinigus? – klausė žmonės.

– O jūs neskaičiuokite mūsų pinigų, mes jūsų neskaičiuojame, – išgirdo žmonės direktoriaus atsakymą.

– O mes skaičiuojame ir skaičiuosime, nes tai yra Europos Sąjungos, kurioje gyvename, pinigai. Jie privalo būti naudojami tvarkingai ir taupiai. Kas gali paneigti, kad šitaip dirbant jie yra paprasčiausiai švaistomi? Akivaizdžiai matėme, kaip Savivaldybės darbuotojai, užuot kontroliavę, keliaklupsčiauja prieš rangovą, – kalbėjo Bronius Paliukėnas. – Gatvė buvo gražiai išasfaltuota, o dabar daug blogiau negu žvyrkelis, vien duobės. Meras pažadėjo užlopyti. Tik ką čia lopyti, kai reikia viską padaryti iš naujo?

Gyventojai įpykę ne tik dėl sugadintos gatvės, nuolatinių jos kasinėjimų (šuliniai, pasak žmonių, perdaromi du tris kartus ir visada blogai), bet ir esą dėl darbininkų  nesiskaitymo su gyventojų nuomone, žmonių prašymais.

Kaip ir kitose gatvėse, liko neįrengta keletas įvadų. Krantinės gatvėje įvadai nepadaryti 1-ajam ir 2-ajam namui.

– Kaip galima buvo projektuoti trasą visai gatvei ne nuo gatvės pradžios? – nesupranta žmonės.

– Mes tiems namams įvadų tikrai nerengsime, – kaip kirviu kirto KRS direktorius.

– Šitiems namams įvadai dar šį rudenį bus padaryti, – tikino Petras Opanovičius.

-Tai kuo tikėti, – stebėjosi gatvės gyventojai. – Kairė nežino, ką daro dešinė.

– Visi Krantinės gatvėje gyvenantys žmonės apskritai nesupranta, kam reikėjo daryti tuos darbus, išleisti dešimtis milijonų litų, nes gyventojai ta nuotėkų trasa negalės naudotis. Priežastis labai paprasta. Prie kiekvieno namo tvoros rengiami įvadų šuliniai, kurie yra 1,5 metro gylio. Visi gatvės namai pastatyti upės šlaite. Norint įsirengti kriauklę virtuvėje ar tualetą pirmajame aukšte, kanalizacijos trasą jos pradžioje reikia kasti vos 30-60 centimetrų gylio, nes kasant giliau nuotėkos turėtų kilti į kalną. Kai kur vamzdžiai per kiemą turėtų eiti virš žemės.

– Gyvename juk ne Afrikoje, žiemą viskas užšals, kam daryti tokias nesąmones, – piktinosi Danutė Vaitkūnienė.

– O dabar apie žmones niekas negalvoja, – kalbėjo KRS vadovas. – Mums svarbu ne padaryti taip, kad jūs liktumėte patenkinti, o taip, kad nepažeistumėme projekte numatytų reikalavimų. Jei parašyta, kad šuliniai turi būti 1,5 metro gylio, mes negalime kasti 2 metrus ar dar giliau. Techninės priežiūros atstovai kaipmat sukeltų triukšmą, kad dirbame ne pagal projektą. Lietuvoje žmonės įpratę viską (net iš rūsio) nuleisti į kanalizaciją. Europos Sąjungoje taip neįprasta. Jei žmonės turi pinigų pasistatyti namą, tegul atgaili 2-3 tūkstančius litų išsikasti kieme dar vieną šulinuką, iš kurio specialiu siurbliu fekalijas išpompuotų į bendrą kanalizacijos trasą.

– Tai geriau jūs palikite įvado šulinio dangtyje skylę, o mes kibirais nešiosime iš tualeto jo turinį ir pilsime, – juokavo gatvės gyventojai.

D. Vaitkūnienė papasakojo konkretų atvejį. Ji esą pamačiusi, kad ties jos tvora iškastas per seklus šulinys, surado projekto koordinatorių P. Opanovičių. Šis pasakė, kad bus iškasta kaip reikiant. Moteris, sakė, parėjusi namo pasakė darbininkams, kad P. Opanovičius liepė kasti giliau. Šie esą pasityčiojo ir pasiuntė moterį rusiškai vienon vieton. D. Vaitkūnienė vėl perėjo kryžiaus kelius ieškodama P. Opanovičiaus. Šis patikino, kad tuoj atvažiuos… Nei atvažiavo, nei ką. Šulinys taip ir liko niekam nereikalingas.

Pagaliau projekto vadovas K. Šrubėnas nusileido:

– Tegul kiekvieno gatvės namo atstovas įrodo, kad jam reikalingas gilesnis įvadas, tegul pateikia raštiškai tai įrodančius dokumentus, mes nagrinėsime, galbūt perdarysime.

– Bet mes ne projektuotojai, neturime specialių prietaisų, kaip įrodysime tai, kas ir be jokių projektų aišku, – vienas po kito kalbėjo žmonės.

– Tada nesiskųskite, – atkirto projekto vadovas.

– Mes griežtai kontroliuojame, kad rangovas viską padarytų taip, kaip numatyta projekte, – sakė Statybos techninės priežiūros vadovas Vidmantas Navickas. – Jokios savivalės negali būti.

Diskusija nukrypo kita linkme. Žmonės ėmė kalbėti, kad prieš ketverius metus dirbę projektuotojai (esą kažkokie vaikinukai ir mergaitės) net nebuvo užėję pas gyventojus, nieko nederino. Klausė, ar žinomos jų pavardės, kodėl niekas nereikalauja jų atsakomybės?

– To klauskite ne mūsų (suprask – Savivaldybės, KRS vadovų), – teisinosi už projekto vykdymą atsakingi darbuotojai. – Projektus rengė Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), jie samdė projektuotojus, sumokėjo jiems atlyginimus, jokios atsakomybės nenumatė. Dabar tie žmonės jau dirba kitur. Prie jų neprisikabinsi. Pabandykite išsiaiškinti šią problemą ir pamatysite, kad galų nesurasite, – kalbėjo ir Kęstutis Šrubėnas ir Petras Opanovičius. – Ne tik Širvintose šiame etape pridaryta daugybė nesąmonių (Širvintose nesuprojektuota 5 kilometrai trasų), tos pačios problemos Ukmergėj, Utenoj, Trakuose, Vievyje… Dabar su projektuotojais sudaromos sutartys dėl civilinės atsakomybės draudimo, o anksčiau to nebuvo. Kiekviena savivaldybė džiaugėsi gavusi gatavą projektą ir pinigų jam vykdyti, nes daug jų apskritai liko „ant ledo“. Į  projekto kokybę niekas nesigilino.

O gal čia ir yra visa esmė? Projektas Širvintų savivaldybės tarnautojų stalčiuose gulėjo nuo 2006-ųjų metų, kai meru dar dirbo „valstietis“ V. Šimonėlis. Jį pasirašė tuometiniai UAB „Širvintų vandenys“ vadovai ir specialistai, Savivaldybės administracijos tarnautojai. Pasirašė ir dar parašė, kad pastabų neturi. Kam reikėjo taip elgtis? Kai kurie tų žmonių ir dabar dar dirba ir sėkmingai daro karjerą. Kodėl jų niekas už tokius darbus nebaudžia, net neviešina pavardžių? Priešingai, teigia, kad projektas yra konfidencialus dokumentas ir neleidžia susipažinti net žurnalistams. Dabar gera atsikalbinėti ir merui K. Pakalniui, ir administracijos direktorei E. Davidavičienei, ir P. Opanovičiui: „Mes tuo metu nedirbome!“

Juk iš tiesų šis milijonus kainuojantis projektas daromas ne vienai dienai, galbūt, – šimtmečiui. Ar nekeiks jo įgyvendintojų ateities kartos? Kodėl viskas daroma tik tam, kad bet kokia kaina įsisavintume Europos Sąjungos pinigus, visiškai nekreipdami dėmesio į tai, ar už juos padaryti darbai tarnaus Lietuvos žmonėms, ar tos lėšos naudojamos tvarkingai ir taupiai?

Pasak UAB KRS vadovų, Širvintose vandentiekio ir nuotėkų trasų renovacijos projektas įgyvendintas jau 95 procentais, darbai bus baigti spalio mėnesį. Garantija bus duota 5 metams. Broką rangovas esą ištaisys savo lėšomis. O už projektavimo klaidas jie neva neatsako.

O man atrodo, kad „velnias ne toks baisus, kaip jį paišo“. Prisiminkime projekto vadovo Kęstučio Šrubėno mintį: „Raštiškai įrodykite, kad jums reikalingi gilesni įvadai, mes perdarysime“, arba projekto koordinatoriaus Petro Opanovičiaus pažadą padaryti įvadus Krantinės 1-ajam ir 2-ajam namams. Vadinasi, tas projektų klaidas galima taisyti,keisti, galima projektą koreguoti. Bet tam reikia darbo, pastangų. O visi nori kaip lengviau, kaip greičiau. Manau, kad gyventojams nereikėtų nusileisti, ir pergalė bus pasiekta. Negi gyvename tokioje šalyje, kur milijonai gali būti užkasti po žeme, žmonėms iš tokių darbų nebūtų jokios naudos, ir niekas už tai neatsakytų.

Steponas Liktoravičius

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

15 Atsakymų į “Žmonėms? O gal Europos Sąjungos pinigams „plauti“?”

 1. lapukas parašė:

  o Pakalnis žandus prisikimšes kaip visad nieko nezino arba nekaltas

 2. Anonimas parašė:

  to taip

 3. Anonimas parašė:

  neaisku cia labai viskas…niekas uz nieka neatsako, niekas nieko nezino…o rajono vadovu pasisakymai kad as tuo metu nedirbau, todel atsikabinkit is vis…ko verti?????????

 4. zmones, parašė:

  nu kam jums tas vanduo, nu?

 5. Širvintukas parašė:

  Ilgai laukęs dar palauk!

 6. klausimėliai parašė:

  Tai kada gi pagaliau turėsime vandenį iš naujai tiesiamo vandentiekio ir kada galėsime pradėti naudotis naująja nuotekų sistema?
  Iki žiemos darbai bus užbaigti, ar ne?
  Kiek trūks naujųjų trasų bandymai?
  Kas gali atsakyti į mano klausimėlius?:)

 7. aha parašė:

  oi plaunam plaunam pinigelius plaunam…………

 8. JOO parašė:

  Po velnių, visi rėkia, visi mandrūs, nėra ką ant trijų raidžių pasiųsti. Siunčiu save patį…

 9. tauta parašė:

  Čia Lietuva čia lietūs lyja…

 10. Anonimas parašė:

  pinigus praplaut juk reikia….o gal truksta kompetencijos????

 11. aha parašė:

  cia tik pinigu plovimas niekas is situ padarytu trasu neveiks tik visada kasines jau ir dabar kur buvo situ [meistru] padaryti ivairus suliniai vel ardo kasa ir nezinia is to kokia nauda tik darbo imitavimas

 12. anonimui parašė:

  visi musu aplinkiniu gatviu žmonės pažįsta tą Paliukėną ir jo marčią. Tegul pasižiūri į save ir mažiau politikuoja. Nereikia už mus visus rėkauti.

 13. :) parašė:

  stovi valdelis, kaip visada, galvą įtraukęs į kuprą:)

 14. Samuele parašė:

  Kodel taip tylu? Pinsku brigada Seiniaus gatveje dar neatejo darban?

 15. Anonimas parašė:

  paziuresim paziuresim kuo viskas baigsis…

Comments are closed.

scroll to top
+