Už turgų senoje vietoje – jau 1000 rajono gyventojų

Balandžio 15 dieną Savivaldybės administracijos direktoriaus klausėme „Kaip sprendžiamas Širvintų turgaus likimas? Gal jau yra aiški naujojo turgaus vieta?“

Nors pagal „Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo“ 6 straipsnio „Teisė gauti informaciją iš Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų“ 4 punktą informacija žurnalistams turi būti pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o išskirtiniais atvejais – ne vėliau kaip per savaitę, atsakymo lig šiol negavome.

Balandžio 4 dieną į Savivaldybės merą tuo pačiu reikalu kreipėsi Širvintų turguje prekiaujantys verslininkai. Jokio atsakymo jie taip pat negavo. Tiesa, buvo surengtas susirinkimas, kuriame dalyvavo rajono vadovai, naujasis UAB „Širvintų turgus“ šeimininkas Igoris Trofimovas. Pastarasis atseit tylėjo, o rajono vadovai aiškino visai priešingai. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Purvaneckas žmonėms sakė, kad UAB „Širvintų turgui“ nuosavybės teise priklauso tik turgaus tvora ir keli pastatai, bet ne žemė. Ji yra bendrovei išnuomota, o paskirtį gali pakeisti tik Vilniaus apskrities administracija, gavusi Savivaldybės sutikimą. Mero pavaduotojas Alfredas Astikas atseit sakė, kad turgui priklausančio žemės sklypo paskirtis jau seniai pakeista. Žmonės nežino, kaip yra iš tikrųjų. Jei iš tikrųjų žemė bendrovei, nusipirkusiai „Širvintų turgų“, nepriklauso, Savivaldybė, gindama savo rajono žmonių interesus, neturėtų leisti pakeisti išnuomotos žemės paskirties. Kam tada kalbėti apie turgaus iškėlimą į kitą vietą? Jei verslininkai vis dėl to sugebėjo apeiti Savivaldybę, priešais turgų yra didžiulė aikštė, kurioje dabar žmonės prekiauja žemės ūkio produkcija. Mokestį už prekybą ima UAB „Širvintų komunalinis ūkis“. Vadinasi, tas sklypas – valstybės. Kodėl neleidus turguje prekiaujantiems žmonėms įsikurti čia? „Širvintų turgaus“ naujieji šeimininkai negalėtų į savo sklypą įvažiuoti, tuo labiau pradėti statybų, ir turėtų atsisakyti savo planų. Bet, matyt, būtent jų, o ne širvintiškių interesus gina Savivaldybės vadovai. Jie agituoja prekybininkus išsikelti toliau nuo miesto, kur labai sumažėtų prekybos apimtys.

Atsidūrę tokioje situacijoje turguje dirbantys smulkieji verslininkai ėmė rinkti parašus, ginti savo teises. Per keletą dienų surinkta daugiau kaip 1000 parašų. Žmonės reikalauja palikti turgų senoje vietoje. Parašai renkami toliau. Ar Savivaldybės vadovai pagaliau imsis konkrečių veiksmų savo gyventojams apginti? Rugsėjo 1 dieną baigiasi prekiautojų sutartys su naujuoju turgaus savininku. Ar nebus visi turguje prekiaujantys verslininkai išmesti į gatvę?

– Kovosim, nepasiduosim, – kalba prekiautoja Rita Vaitkevičienė. Jai pritaria absoliuti dauguma turguje dirbančių žmonių. – Yra radijas, televizijos, laikraščiai. Tegul Širvintų savivaldybės vadovai pamato, kad esame organizuoti.

„Širvintų kraštas“ viešai klausia:

1. Ar UAB „Širvintų turgui“ priklausantis žemės sklypas yra privatus? Jeigu taip, kada ir kas konkrečiai leido tą žemę privatizuoti ir pakeisti jos paskirtį?

2. Kieno interesams atstovauja Savivaldybės vadovai: rajono gyventojams ar stambiesiems Vilniaus verslininkams?

Steponas Liktoravičius

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+