Tarybos opozicija šturmuoja seniūnijas

Zibalų seniūnas Nerijus Drazdas (centre) pasidalijo mintimis apie seniūniją slegiančius rūpesčius.

Zibalų seniūnas Nerijus Drazdas (centre) pasidalijo mintimis apie seniūniją slegiančius rūpesčius.

Balandžio 18 dieną Darbo partijai atstovaujantys Širvintų rajono tarybos nariai lankėsi seniūnijose. Pagrindinis darbinės-dalykinės-pažintinės išvykos tikslas – sužinoti, su kokiomis problemomis susiduria Zibalų ir Alionių seniūnijų gyventojai, kokių būdų joms spręsti randa seniūnai, kaip padeda rajono valdžia. Pasak Darbo partijos lyderės Živilės Pinskuvienės, ši tarybos nariams naudinga ir reikalinga dalykinė-pažintinė išvyka buvo organizuota opozicijos pageidavimu, kadangi priimant Savivaldybės tarybos sprendimus dėl lėšų skyrimo įvairių objektų rekonstrukcijai ar kelių tvarkymui daug lengviau apsispręsti apsilankius ir įvertinus esamą padėtį vietoje.

Zibalų seniūnijoje tvarkomasi, dirbama, bet problemų netrūksta

Zibalų seniūnijos seniūnas Nerijus Drazdas rajono taryboje dirbančius opozicijos atstovus supažindino su padėtimi seniūnijoje. Seniūnas pažymėjo, jog veikia 4 kaimo bendruomenės (Anciūnų, Kiauklių, Šešuolėlių ir Zibalų), turinčios energingus vadovus, noriai dalyvaujančius įvairiuose projektuose. Bendruomenių lyderiams talkininkauja seniūnaičiai. Pasak seniūno, puikiai dirba Kiauklių seniūnaitė Danutė Lemešovienė. Seniūnijos vadovo teigimu, jeigu visur būtų rodoma iniciatyva kaip Kiaukliuose, seniūnijoje problemų būtų daug mažiau. Verta paminėti, jog talkoje ,,Darom“ gausiai dalyvavo Kiauklių bendruomenė. Labai stengiasi neseniai Anciūnuose seniūnaičiu išrinktas Artūras Krapas. Tikimasi, jog balandžio 24 dieną Šešuolėliuose ir Zibaluose vyksiančiuose seniūnaičių rinkimuose irgi bus išrinkti energingi žmonės.

Opozicijos lyderė Živilė Pinskuvienė domėjosi seniūnijos kelių būkle. Seniūnas Nerijus Drazdas pasiguodė, jog šiai dienai keliai yra prasti. Seniūnas patikino, jog daroma viskas, kad padėtis gerėtų: numatyta gegužės mėnesį kelius greideruoti. Seniūnas sakė, jog toks darbas daromas dukart per metus. Esant reikalui, keliai lyginami ir trečią kartą, bet viskam reikalingi pinigai, o jų visiems trūksta. Didžiausias seniūnijos skaudulys – kelias iš Zibalų į Gavėnius. Pasak seniūno, kelio remonto darbams reikėtų investuoti apie 50 tūkstančių litų, tuomet susisiekimas su Gavėnių kaimu pagerėtų ir juo galėtų važiuoti mokyklinis autobusiukas. Nerijaus Drazdo žodžiais, ,,į vieną keliuką tiek sukišti negalime, turime rūpintis visais keliais“.

Anksčiau yra buvę gyventojų nusiskundimų dėl privažiavimų prie Staškūniškio ir Šventakalnio kapinių. Pasiteiravus apie dabartinę būklę, seniūnas patikino, jog kelias į Šventakalnį labai geras, o prie Staškūniškio kapinių privažiuoti galima. Buvo domėtasi, kada bus patvarkytas kelias nuo Kiauklių iki Rubikonių, vedantis pro Kiauklių kapines. Seniūnas Nerijus Drazdas sakė, jog ši problema jam gerai žinoma, žmonės jau ne vieną kartą yra skundęsi pavasarį ir rudenį pažliungančiu netoli kapų esančiu keliu. Deja, kelias priklauso ne seniūnijai, o regiono keliams. Anksčiau kelininkai buvo pažadėję sutvarkyti, netgi iki kapinių asfaltuoti, bet dabar, prasidėjus reformoms, visos gražios iniciatyvos išblėso.

Nerijus Drazdas sakė, jog seniūniją irgi yra palietusi XXI amžiaus rykštė – emigracija. Svetur yra išvykę per keturias dešimtis darbingo amžiaus seniūnijos gyventojų. Kiek jų sugrįš – nežinia. Didžiausia Zibalų miestelio bėda ir gėda, seniūno teigimu, yra buvusi ,,limonadinė“. Jos savininkas nėra žinomas, pastatas paverstas landyne, jau buvo padegtas, šalia ,,limonadinės“ gyvenantiems žmonėms dėl netvarkos gyventi nėra saugu.

Toliau kalba pakrypo apie nūdienos socialines problemas. Zibalų seniūnijos socialinė darbuotoja Rita Bulonienė papasakojo apie socialinės rizikos šeimas. Tarybos narė Živilė Pinskuvienė domėjosi tokių šeimų gyvenimo sąlygomis. Pasak Ritos Bulonienės, socialinės rizikos šeimų problema yra aktuali ne tik Zibalų seniūnijoje, bet ir visame rajone. Tokių šeimų Zibalų seniūnijoje yra 16. Socialinės rizikos šeimos – tai šeimos, kuriose narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikęs, dažnai jos gyvena skurde ir nedalyvauja visuomenės veikloje. Vaikai, augantys tokiose šeimose, turi labai žemą savęs vertinimą, nesitiki, kad jų poreikiai yra svarbūs ir gali būti patenkinti, neturi tinkamų socialinių įgūdžių. ,,Tokioms šeimoms labai sunku, – sakė Rita Bulonienė. – Joms reikia pagalbos. Labai trūksta seniūnijoje socialinių būstų. Yra šeimų, kur vaikai miega ant grindų, nes nėra vietos lovai pastatyti“. Ir socialinė darbuotoja, ir seniūnas patikino, jog eilė socialiniams būstams gauti labai lėtai juda į priekį. Yra 2 socialinės rizikos šeimos, kuriose tvarkomasi, stengiamasi, bet išbristi iš sunkumų nepavyksta.

Nuo 1995 metų seniūnu dirbantis Nerijus Drazdas juokavo, kad seniūnijoje tiek daug visokiausių senienų, jog galima kurti filmus. Pasiteiravus apie pagarbos vertus seniūnijos gyventojus, seniūnas sakė: ,,Seniūnijoje gyvena labai daug gerų žmonių, kuriuos galima pagirti. Kiekvienoje bendruomenėje yra tokių, kurie geranoriškai padės, niekada neatsisakys. Labai darbštus seniūnijos darbininkas Česlovas Kanapienis, iniciatyvus neseniai apylinkės inspektoriumi dirbti pradėjęs Gintaras Gasparavičius“.

Zibalų seniūnijoje tvarkomasi, dirbama, bet problemų vis dar yra. Išvykoje dalyvavę tarybos nariai važiavo per seniūniją vedančiais keliais, apžiūrėjo Šešuolėliuose numatomą rengti pralaidą ir pasuko Alionių link.

Pajuodžiuose vanduo liejasi per kelią, o Juodiškiuose geriamojo nėra

Pajuodžių kaimo gyventojui Kęstučiui Maišeliui (centre) ramybės neduoda šalia namų ant kelio tyvuliuojanti bala.

Pajuodžių kaimo gyventojui Kęstučiui Maišeliui (centre) ramybės neduoda šalia namų ant kelio tyvuliuojanti bala.

Kelionę į Alionis pristabdė Pajuodžiuose apsemtas kelias. Tarybos nariams sustojus apsižvalgyti, netrukus pasilabino sutuoktiniai Maišeliai, gyvenantys šalia apsemto kelio. ,,Vandens turime tiek, kad su valtele galime plaukioti, – juokavo Kęstutis Maišelis. – Čia būna labai įdomu, kai koks nors greičio mėgėjas pralekia su vėjeliu, vanduo tada toli tyška. Kvietėme valdžią, bet nieko nepadėjo. Čia tik vamzdžio reikia ir vanduo nutekėtų į netoliese esantį griovį.“

Alionyse pasitikęs seniūnas Sigitas Bankauskas sakė: ,,Jau pranešta, kur buvote sustoję, su kuo šnekėjote“. Pasiteiravus apie prastą kelią Pajuodžiuose, seniūnas pridūrė: ,,Aš žinau“. Paaiškėjo, jog Alionių seniūnas Sigitas Bankauskas informuotas apie kelio ,,Pajuodžiai – Alionys“ problemą ir jau kreipėsi į regiono kelius, tikisi, jog sunkumai greitai bus pašalinti.

Tarybos nariams pasiteiravus apie Alionių seniūniją slegiančias problemas, Sigitas Bankauskas sakė, jog ekstremali situacija Juodiškiuose. Problema labai rimta, nes dėl gedimo jau dvi savaites žmonės neturi geriamojo vandens. Paprašius pagalbos Savivaldybėje, buvo atsakyta, jog pinigėlių remontui vis dar ieškoma. Reikia manyti, jog vandentiekis juodiškiečiams bus sutvarkytas.
Živilė Pinskuvienė domėjosi Alionių seniūnijos keliais. Seniūnijos vadovas patikino, jog keliai tvarkomi pagal du svarbiausius kriterijus: pagal tuo keliu važinėjančius mokyklinius autobusiukus ir pagal neįgalių žmonių skaičių. Būtent tokių kelių priežiūrai skiriama pirmenybė. Jau sutvarkytas kelias į Romaškonis, vis dar viliamasi Krašėnos kaime turėti asfaltą. ,,Aš daug neprašau, – patirtimi dalijosi seniūnas Sigitas Bankauskas. – Prašau vieną kelią sutvarkyti gerai. Šiemet norėčiau pabaigti su Juodiškiais, kad būtų sutvarkytos visos gatvės ir žmonėms būtų patogu. Labai reikalingas geras kelias Miegučių kaimo žmonėms. Ten gyvena daug senjorų ir jiems būtina pagelbėti“.

Alionių seniūnas Sigitas Bankauskas: ,,Labai reikalingas geras kelias Miegučių kaimo žmonėms. Ten gyvena daug senjorų ir jiems būtina pagelbėti“.

Alionių seniūnas Sigitas Bankauskas: ,,Labai reikalingas geras kelias Miegučių kaimo žmonėms. Ten gyvena daug senjorų ir jiems būtina pagelbėti“.

Sigitas Bankauskas sakė, jog seniūnijos teritorija yra gana didelė, todėl ir daugiau tvarkomų vietų, daugiau rūpesčių ir problemų. Pasidomėjus apie Alionyse įvykusią mazuto nutekėjimo avariją, seniūnas patikino, jog avarijos padariniai likviduoti. Verta paminėti, kad kovo mėnesį vykusiame tarybos posėdyje už iniciatyvumą, likviduojant avarijos padarinius, seniūną Sigitą Bankauską pagyrė rajono meras Vincas Jasiukevičius.

Labai aktualia problema Sigitas Bankauskas įvardijo maršrutinio autobuso maršrutą. Alionių žmonėms reikia tiesioginio autobuso, atvykstančio iš Širvintų į Alionis per Paširvinčio kolektyvinius sodus. Alionių moterys norėtų dirbti ,,Maximoje“ ar kitame prekybos centre Širvintose, bet negali, nes nėra nei kuo nuvažiuoti į darbą, nei kuo sugrįžti. Maršrutiniu autobusu pasiekti rajono centrą labai nepatogu: močiutei iš Alionių, norinčiai nuvykti į Širvintų vaistinę citramono, tenka pakloti daugiau nei 15 litų. Kažkaip brangoka! Pasak seniūno, žmonės ieško išeities, kooperuojasi, samdosi mašiną, neatidėliotinų reikalų tvarkytis į rajono centrą vienu kartu vyksta keliese.

Alionų seniūnas sakė, jog seniūnijos teritorijoje yra tik viena bendruomenė. Tai Juodiškių kaimo. Jai vadovauja Ingrida Didžiokienė. Ji dirba ir kultūros filialo vadove. Pokalbyje dalyvavusi Ingrida Didžiokienė sakėsi, kad būtų gerai turėti pagalbininką. Tegul tai nebūna meno vadovo etatas, bet pagalbinis darbininkas labai reikalingas. Tuo labiau, kad kultūrinis gyvenimas tiek Juodiškiuose, tiek Alionyse klesti, ruošiamos ne tik tradicinės šventės, bet ir planuojamas rugpjūčio mėnesį įvyksiantis Juodiškių krašte gyvenančių, gyvenusių, dirbusių žmonių susitikimas. Seniūnijoje seniūnaičių nėra, nes, pasak Sigito Bankausko, labai sunku surasti žmones, norinčius dirbti visuomeninį darbą.

Tarybos narei Živilei Pinskuvienei pasiteiravus apie pagalbininkus, Sigitas Bankauskas buvo lakoniškas: ,,Vienas nieko nepadaryčiau be komandos. Norėčiau pagirti traktorininką-darbininką Kęstą Maišelį, socialinio darbo organizatorę Jolitą Matulianecienę, socialinę darbuotoją Ireną Oršauskienę. Alionyse žmonės draugiški, geranoriški, pasiruošę vieni kitiems padėti“.
Vietoje išvadų

Atsakingas seniūnų Nerijaus Drazdo ir Sigito Bankausko požiūris į problemų sprendimą įvertinamas bent geru kraštiečių padėkos žodžiu. Dideli ir geri darbai telkia žmones. Problemų yra visur, jas išspręsti galima tik bendromis seniūnijų gyventojų ir vadovų pastangomis. Aptardami šios išvykos rezultatus, Darbo partijai atstovaujantys Širvintų rajono tarybos nariai nutarė panašias išvykas rengti ir į kitas rajono seniūnijas.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

37 Atsakymai į “Tarybos opozicija šturmuoja seniūnijas”

 1. Danguole Marija parašė:

  Isties, i Kiauklius vedantys abu keliai yra tragiski! Ypac – nuo Sesuoleliu misko iki Kiaukliu!!! Ar koks nors ponas bent karta juo vaziavo? Galima dantis isbarstyti nuo dardejimo tuo keliu, ja nekalbu apie zala automobiliui….

 2. ? parašė:

  Kokiai partijai DANUTE priklauso??

 3. kiauklietis parašė:

  SAUNUOLE PONIA DANUTE. TIK JOS DEKA KIAUKLIAI GRAZEJA

 4. kaip.... parašė:

  taip viskas blogai.

 5. Anonimas parašė:

  reikia isaiskinti ta kuris cia amzinai dejuoja kaip blogai viskas, kaip negerai. Gal jam valdzia per mazia kruopu duoda?? Kad taip viskas blogai.

 6. kaip blogai ? parašė:

  …..BLOGAI ai

 7. to Izolda parašė:

  Eini pas Davidaviciene , imi uz trumpo ir ji suorganizuoja to kelio remonta. Kam cia rasinetei nesamones.

 8. izolda parašė:

  Taip, ten stebuklingi zmones ;), kai patvinsta arba sausas kelias buna, Tai pradeda skraidyt, nes pliurza ir duobes nemalonios :D. Bet smagu komentuot, kai nezinai kur tas kaimas randasi 🙂

 9. Stefai parašė:

  Tai gal ten zmones malunsparniais skraido?

 10. Stefa parašė:

  Kevkli, Degsniai yra Širvintų rajone, 17 km nuo Zibalų. Ir ten gyvena žmones, keista ar ne? :)Bet kelio ten nėra, įdomu…

 11. kevkli parašė:

  Negi Degsniuose dar zmoniu yra? Ti gi pasaulio pabaiga. Kitas rajonas jau.

 12. senis parašė:

  Tai kad dabar kai tik prieš rinkimus – ir ne į kažkokią tarybą, o į visagalį seimą

 13. Alioša parašė:

  – prie “ ruso “ buvo geriau

 14. Stanislovas parašė:

  Baikit šposus, ar kaimiečiams dar ir gerų kelių reikia? Viskas tik miestui, tik miestiečiams, nesvarbu kas bebūtų valdžioje, dabar ar seniau, be skirtumo. Neverta ir diskutuoti!

 15. nustebes parašė:

  O kam valdziai vaziuoti. ir taip viskas matosi is aukstai………………………………..

 16. vaiva parašė:

  pas mus ne valdzia o ponai kuriems niekas neidomu isskyrus pasidint sau algas.

 17. henirikas parašė:

  kaip blogai ““““““’

 18. Erikas parašė:

  na jau kaip …….

 19. J-TUTIS parašė:

  BLOGAI ??????????

 20. Julius parašė:

  O Kam Vadovams Važiuoti ?

 21. Bronius parašė:

  Geras klausimas ar tikrieji vadovai buvo kur nuvaziave nu nebent i kokias seniuniju sventes pabaliavot atvaziuoja!!!!!!

 22. TUTIS parašė:

  BLOGAI ??????????

 23. to Antoonina parašė:

  viskas blogai

 24. Antoonina parašė:

  Gerb.Zibalų seniūne kaip blogai

 25. **** parašė:

  na jau kaip …….

 26. tupas parašė:

  kaip blogai

 27. ostapas benderis parašė:

  geriausias kelias bus “ zibalai – vasiukai “

 28. Antanina parašė:

  Gerb.Zibalų seniūne,o kaip kelias į Degsnius ar pamiršote apie šio kaimo gyventojus?

 29. jarunda parašė:

  O „tikrieji“ valdovai ar buvo kur nuvaziave???kazkaip nesigirdi

 30. Jurgis parašė:

  Darbieciai tikri saunuoliai dirba ne tik pries rinkimus

 31. marfa matvejevna parašė:

  mes dar paziuresim koks ten kelias bus…

 32. geras parašė:

  viskas blogai

 33. ne tas parašė:

  nu jau taip viskas blogai nezinau ka tik ir daryti

 34. Vietinis parašė:

  Tai gerai kad nors kazkam kazkas rupi palaikau saunuoliai

 35. Anonimas tu parašė:

  kaip blogai ?

 36. Ekstrimas kelionėjeį kapus parašė:

  Laukiam Zibalų seniūnijos seniūno Pono N. Drazdo stebuklingų žodžių „numatyta gegužės mėnesį kelius greideruoti“.
  Pažiurėsim ar tik nepamirš „gegužės mėnesį kelius greideruoti“ prie Staškūniškio sentikių kapinių (NETEKO TOKIO DALYKO IŠVYSTI nuo sovietinių laikų. Tvirtina, kad „privažiuoti galima“. Dar kaip kas supranta ta privažiavimą ir su kokiu džipu.

 37. Anonimas parašė:

  kaip blogai

Comments are closed.

scroll to top
+