Pagal akių spalvą ar partinę priklausomybę?

Mūsų gyvenimo grimasos

Spalio mėnesį rajono tarybos posėdyje buvo patvirtintas iš pirmo žvilgsnio labai formalus ir nekaltas dokumentas – „Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės“. Kartu su Taisykles lydinčiais dokumentais – 14 puslapių teksto. Surašyta viskas: kas yra prekė, kas vadinama paviljonu, kiosku, pažymėjimu, pardavėju, vartotoju – žodžiu perrašyta pusė „Lietuvių kalbos žodyno“. Ką ir sakyti – dokumentą rengusi Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Meškutavičienė turėjo darbo ne vieną dieną.

O esmė paprasta – reikėjo pasakyti, kad prekeivis, norėdamas prekiauti gatvėse per šventes, privalo turėti leidimą, t. y. prieš tai parašyti prašymą ir pateikti reikalingus dokumentus, įrodančius, kad turi teisę prekiauti.

Verslininkai tikėjosi, kad tokiose Taisyklėse bus labai konkrečiai išdėstyti kriterijai, pagal kuriuos prekeiviams bus suteikta pirmumo teisė prekiauti ar teikti paslaugas. Deja, 20-ajame punkte įvardytas vienintelis konkretus momentas: „Trūkstant prekybos ar paslaugų teikimo vietų, leidimas išduodamas atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal registravimo datą)“. Visa kita – tamsus miškas…

Sakysime, 17-ajame punkte parašyta: „Širvintų rajono savivaldybės direktorius gali nustatyti papildomus reikalavimus norintiems prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, renginių, mugių metu ir kriterijus, pagal kuriuos atrenkami dalyviai.“

Suprantamas pavyzdines Taisykles kūrusių specialistų nenoras, kaip sakoma, viską „suvirškinti“, bet siekis palikti kai ką spręsti ir savivaldybėms. Tokiu atveju reikėjo ir numatyti, kokie tie „papildomi“ reikalavimai bus Širvintų mieste ar rajone? To nepadaryta, taigi, kiekvieną kartą Savivaldybės administracijos direktorius galės kurti savo taisykles, nustatyti savo kriterijus, pats spręsti, kad galės prekiauti, o kas ne. Pagal ką spręs – pagal akių spalvą, pagal partinę priklausomybę? Kam tada reikėjo apskritai tvirtinti Taisykles rajono tarybos posėdyje, jei jos visiškai nekonkrečios, atiduodančios teisę viską spręsti direktoriui?

Negana to, 18 punkte rašoma, kad direktoriaus įsakymu bus sudaroma komisija, kuri kiekvieną kartą pagal direktoriaus įsakymu nustatytus kriterijus atrinks dalyvius.

Gyventojai stebisi – ką jie, per šimtą specialistų, toje Savivaldybėje dirba? Savivaldybės specialistai, priešingai, dejuoja turį labai daug darbo. Kaip nedejuos? Vieni šimtų puslapių dokumentų projektus rengia, kiti įsakymus rašo, treti su jais susipažįsta, ketvirti komisijose direktoriaus patvirtintus kriterijus svarsto, penkti sprendžia, kas galės priešais Savivaldybės rūmus šventės dieną prekiauti, o kas ne. O juk tokių reikalų ne vienas?

Kai visi taip labai užimti darbu, nuskriaustas visada lieka tas, dėl kurio dirbama. Kad ir šį sykį. Devynioliktajame Taisyklių punkte rašoma, kad Savivaldybės direktorius arba jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip prieš dieną iki renginio pradžios, atsižvelgdamas į komisijos sprendimą, išduoda leidimus prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu ir dalyvio pažymėjimus.

Draugui ar verslo partneriui gal išduos leidimą prekiauti prieš savaitę, o konkurentui – prieš dieną. Antrasis nervinsis ir, tikriausiai, nebespės pasiruošti. Taisyklės nebus pažeistos, ir niekam, žmogau, nepasiskųsi.

O įdomiausia, kad visas tas pastabas rajono tarybos narė „darbietė“ Marija Gudonienė pasakė, suabejojo, ar tokios Taisyklės bus geros? Ir niekas nė nebandė diskutuoti. „Viskas čia gerai, nepolitikuokite, sėskite“,- pasakė posėdžiui pirmininkavęs rajono meras.

Ar reikia stebėtis, kad taip dirbant per valandą apsvarstoma daugiau kaip dvidešimt svarbių reikalų ir priimami sprendimai? Geras rajono tarybos narys Širvintose yra tas, kuris tyli ir kelia ranką tada, kai tą daro pats rajono vadovas. Diskutuojantys, abejojantys, keliantys aikštėn negeroves išvadinami trukdytojais, politikuotojais, populistais.

Steponas Liktoravičius

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

2 Atsakymai į “Pagal akių spalvą ar partinę priklausomybę?”

  1. gaila parašė:

    Nepaminėjo, kad iš darbo buvo atleistas, nes gėrė; kad savo vaiko vienintelio nematė dvidešimt metų; ir daug kitų „Gerų“ dalykų.

  2. kraštietis parašė:

    kažin ar pati specialistė viską suvokia ką parašė?

Comments are closed.

scroll to top
+