Nuodysimės toliau. Užtai klerkai bus mokyti?

Praėjusią savaitę interneto tinklalapyje Alfa.lt teko skaityti apie tai, kad Lietuvoje tvarkomos pavojingos ir užterštos teritorijos.

„Sovietmečiu vyravusi sistema negalvojo apie ateities padarinius, buvo tiesiog veikiama ir daroma. Tačiau šiuo metu mes susiduriame su jų „palikimu“ ir viską turime tvarkyti“, – straipsnyje teigė Lietuvos geologijos tarnybos, Hidrogeologijos skyriaus vedėjas Kęstutis Kadūnas. Iš viso projektams, įgyvendinamiems pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, iš ES struktūrinių fondų skiriami beveik 54 milijonai litų.

Vykdant projektus pagal 2007-2013 m. ES paramos priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ yra galimybė sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis. Tokios vietos yra ten, kur buvo pesticidų sandėliai, mazuto katilinės ir kt. Teršalai kenkia aplinkai ir, be abejo, žmonių sveikatai – juk chemikalų patenka į paviršinį ir požeminį vandenį.

Anot Kęstučio Kedūno, Lietuvoje yra daug tokių pavojingų vietų, tačiau ar jos bus tvarkomos, priklauso nuo savivaldybių iniciatyvos. Taigi…

Mūsų rajone irgi yra tokių objektų. Tik dėmesio jie nesulaukė ir, matyt, greit nesulauks. Mat rugsėjo pradžioje vykusiame rajono tarybos posėdyje dešimčiai rajono tarybos narių pritarus buvo nutarta nevykdyti projekto „Pesticidais užterštų sandėlių išvalymas nuo aplinkai pavojingų medžiagų“, įgyvendinamo pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.

Motyvas? Baigėsi terminas, o darbai nepradėti organizuoti. Rajono vadai teisinosi, kad esą surasti 254 tūkst. litų prisidėti prie šio projekto vykdymo – per didelė ekonominė našta. Tik štai kitam projektui – „Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojų mokymas“, kurio tikslinė grupė – Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, tarybos nariai, įstaigų vadovai ir darbuotojai – iš viso 150 asmenų, ir kurio bendras biudžetas – 284 898 Lt iš jų 242 163 Lt – Europos socialinio fondo lėšos, pinigėlių iš kažkur atsirado. Juk irgi ne vieną dešimtį tūkstančių reikia pridėti… O be to, ar jau tokie tie mūsų Savivaldybės klerkai beraščiai? Rajono tarybos narių kadencija juk irgi baigiasi… Abejotina, ar įgyvendinus projektą, „pagerės darbuotojų kvalifikacija, jų teikiamų paslaugų kokybė, atsiras galimybių plėsti jų įvairovę…“

Atsisakant projekto „Pesticidais užterštų sandėlių išvalymas nuo aplinkai pavojingų medžiagų“ neįtikinamas ir pasiteisinimas, kad valstybinėse žemėse esančių pastatų savininkai neva nežinomi, Savivaldybės klerkams per daug rūpesčių juos nustatyti (?!). Ir nors „darbietė“ Marija Gudonienė bei kai kurie kiti rajono tarybos nariai piktinosi tokia rajono vadovų pozicija, daugiau kaip pusantro milijono litų projektas „nuplaukė“…

Ar tai ne dar vienas argumentas valdžios nenaudai, liudijantis, kaip mažai jai rūpi rajono žmonių sveikata?

Aldona Bareckienė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+