LSDDP laimėjimas teisme įpareigojo Vyriausiąją rinkimų komisiją laikytis demokratinių rinkimų principų

BernatonisGruodžio 5 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjęs administracinę bylą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo, skiriant komisijų pirmininkus artėjantiems rinkimams, iš dalies patenkino Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) skundą.

Pagal š. m. lapkričio pradžioje priimtą savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo nuostatą, savivaldybių tarybų rinkimų komisijų pirmininkų skaičius turėtų būti proporcingas parlamentinių partijų narių skaičiui. Seimo nutarimu buvo išplėsta komisijų sudėtis, įtraukiant į jų sudarymą visas parlamentines partijas, savo veiklą atnaujinančius rinkimų komitetus, partijas, gaunančias finansavimą iš valstybės biudžeto. LSDDP į savivaldybių rinkimų komisijas pasiūlė 31 asmenį ir visi jie buvo paskirti komisijų nariais. Tačiau, LSDDP nuomone, VRK nepaisė proporcingo komisijos pirmininkų atstovavimo principo.

Vyriausiojo administracinio teismo sprendime teigiama, kad „proporcingumo siekis negali būti vertinamas tik kaip rekomendacinio pobūdžio nuostata. Proporcinis atstovavimas yra vienas iš rinkimų organizacinių principų“. Todėl jo, laikantis įstatymo, turi būti paisoma.

Šis sprendimas įpareigoja VRK ir savivaldybių rinkimų komisijas vadovautis rinkimų įstatyme nustatytu proporcingumo principu.

Vyriausiasis administracinis teismas ne tik pripažino proporcingumo svarbą rinkimuose, bet ir panaikino, kaip neteisėtą, VRK užmojį po savivaldos rinkimų peržiūrėti rinkimų komisijų sudėtį, pašalinant iš komisijų dalį narių, paskirtų pagal naujausią savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimą. Teismo sprendimu šios komisijos turi tęsti savo darbą tokios pat sudėties ir per Europos Parlamento, ir per Prezidento rinkimus.

„Džiaugiuosi, kad teisme pavyko apginti demokratinius rinkimų principus, lygiomis teisėmis rengiant rinkimus dalyvauti visoms politinėms partijoms ir visuomeninių rinkimų komitetų pasiūlytiems kandidatams. Raginčiau visus aktyviai dalyvauti sudarant apylinkių rinkimų komisijas ir svarstyti visų rinkėjų, norinčių būti rinkimų apylinkių komisijų nariais, pageidavimus“,- sako LSDDP pirmininko pavaduotojas Juozas Bernatonis.

Evelina Butkutė – Lazdauskienė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

1 Atsakymas į "LSDDP laimėjimas teisme įpareigojo Vyriausiąją rinkimų komisiją laikytis demokratinių rinkimų principų"

  1. ŠIRVINTAI parašė:

    Spyris paluckininkams į tarpkojį 🙂

Comments are closed.

scroll to top
+