Kur dingo 200 000?

Rajono taryboje

Įvyko rajono tarybos posėdis, kuriame apsvarstyta 18 reikalų ir priimti sprendimai. Posėdyje nedalyvavo nepriklausomas tarybos narys Algirdas Meško. Nors posėdis truko neilgai – tik pora valandų, bet jame netrūko intrigų, labai karštų diskusijų, net rimtų kaltinimų.

Visiems grojimas trukdytų mokytis, gimnazistams – ne

Savivaldybės taryba nusprendė nuo rugpjūčio 29 dienos uždaryti Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos bendrabutį.

Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos bendrabučio uždarymas siejamas su kitu reikalu: pastato, kuriame dabar įsikūrusi Meno mokykla, šeimininkas atseit liepė išsikelti. Rajono vadovai apžiūrėjo visų mokyklų patalpas, sprendė, kur būtų galima įkurdinti Meno mokyklą. „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje (beje, šios mokyklos mokinių dauguma būtent po pamokų lanko Meno mokyklą), kurioje neseniai mokėsi per 1000 mokinių, o dabar sumažėjo vos ne dvigubai, vietos nėra, Širvintų pradinėjės mokyklos mokinukai, pasak direktorės Irenos Sližauskienės, mokykloje dirba iki 17 valandos, klasių sienos plonos, ir grojantys jiems labai trukdytų. Kultūros centre, pasirodo, taip pat niekas nelaukia besimokančių muzikuoti. Ten atseit nuolat po pietų visuose kampuose pilna saviveiklininkų…

Nuspręsta: geriausia išeitis – panaikinti Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos bendrabutį, atimti iš gimnazistų trečiame aukšte įsikūrusius mokymo kabinetus, galbūt net pirmajame aukšte esančių bibliotekų patalpas, ir visą pastatą atiduoti Meno mokyklai. Gimnazistai, matyt, mokosi už visus trumpiausiai, jiems nėra jokių užsiėmimų po pamokų, jų ausys užgrūdintos, už sienos grojimo negirdės? O iš tikrųjų taip pasielgta tik todėl, kad kitų miesto mokymo įstaigų vadovės ne taip lengvai pasiduoda, moka pakovoti už savo interesus, o gimnazijos direktorė Janina Martinaitienė – mandagiausia, bandanti susitarti gražiuoju, kultūringai. Tokių mūsų rajono valdžia nebijo, jiems sentimentai – ne vertybė, todėl ir lipa ant sprando. O juk prisidengti viešuoju interesu visada galima. Šiuo atveju argumentas labai paprastas: bendrabutyje gyvena labai nedaug mokinių. Bet ar kas nors analizavo, kodėl tie mokiniai negyvena bendrabutyje, ar norėjo išgirsti gimnazijos direktorės žodžius, kad girtaujantys tėvai neleidžia vaikų į bendrabutį tik todėl, kad tada jie negauna už savo augintinius pašalpų ir neturi iš ko girtauti. Užuot mokinius pamaitinę 5 dienas per savaitę, pasmerkiame juos badauti kiekvieną dieną, klausyti girtų tėvų barnių ir sapaliojimų, varginame juos kasdieniu važinėjimu į mokyklą. Ar kas nors susimąsto, kad net 48 procentai vaikų Lietuvoje (oficiali statistika) gyvena žemiau skurdo ribos? Kas suskaičiavo pinigus, kuriuos valstybė sumoka tėvams už vaikų išlaikymą ir kurių vaikai nemato, pinigus, išleidžiamus mokiniams į mokyklą atvežti ir parvežti atgal? Kažin, ar bendrabutyje mokinių išlaikymas yra daug brangesnis?

Vytas Šimonėlis klausė rajono valdančiųjų:

– Kodėl nėra jokio nuoseklumo, kodėl blaškomasi, dirbama be jokios strategijos? Kas bus po kelerių metų? Mokinių trauka į miestą tik didės, nes kaimo mokyklos juk taip pat masiškai uždaromos.

Gimnazijos bendrabučio auklėtoja Milda Petniūnienė taip pat bandė įtikinti rajono vadovus, kad bendrabutyje gyvena tie, kurių šeimose – krizė, sakė, kad negalima griauti to, kas yra sukurta, skaičiuoti pinigų ten, kur negalima skaičiuoti, nes niekas nesuskaičiavo, kiek kainuoja žmogus.

Rajono tarybos narys Antanas Lidžius kalbėjo, kad skirstyti vaikų į savus ir kito rajono taip pat negalima. Jei bendrabutyje gyvena 6 Ukmergės rajono gyventojų vaikai, tai jie juk mūsų rajone mokosi, ateidami čia mokytis atsineša ir mokymo krepšelio pinigus.

O Tėvynės sąjungos atstovas rajono taryboje Rimantas Kadžys, neiškentęs valdančiųjų užsispyrimo, pasiūlė „išganingą išeitį“: „Uždarykite visas rajono mokyklas ir įveskite Širvintose pradinį išsilavinimą. Sutaupysite labai daug pinigų, atsiras laisvų patalpų…“

Buvo balsuojama. Devyni opozicijos nariai (Valstiečių liaudininkų partija, socialdemokratai, Tėvynės sąjunga) ir Darbo partijos atstovė Marija Gudonienė nepalaikė siūlymo uždaryti gimnazijos bendrabutį ir tose patalpose įkurdinti Meno mokyklą. Kitas dešimtukas (nepriklausomieji tarybos nariai, socialliberalai, „Tvarka ir teisingumas“ ir Krikščionys demokratai) balsavo „už“. Balsams pasiskirsčius po lygiai (10:10) lėmė mero Kęstučio Pakalnio balsas. Bendrabutis bus uždarytas. Rauda bendrabutyje gyvenantys mokiniai, rauda jų tėvai, smūgį patyrė gimnazijos mokytojai, kurių darbo sąlygos labai pablogės. Ir nieko nepakeisi – toks verslą ir politiką sumaišiusių rajono vadovų sprendimas. Be sentimentų!

Jonas Purvaneckas – dokumentų klastotojas?

„Širvintų krašte“ rašėme, kad vos pradėjęs eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Jonas Purvaneckas sausio pradžioje su niekuo nepasitaręs (o gal tik taip sako) parašė raštą Ligonių kasoms, kad Savivaldybė atsisako Poliklinikoje Psichikos sveikatos skyriaus ir perduoda šias funkcijas vykdyti privačiai uždarajai akcinei bendrovei. Rajono tarybos nariai, sužinoję tokią naujieną, tarybos posėdyje ilgai gėdino valstybės tarnautoją J.Purvanecką. Kaip galima rašyti raštą net nesvarsčius problemos rajono taryboje? Tada Jonas Purvaneckas atsiprašė, tuo viskas ir baigėsi.

Rajono meras Kęstutis Pakalnis kovo pradžioje sukvietė rajono tarybos narius į slaptą pasitarimą. Apie tai rašėme „Širvintų krašte“ kovo 9 dieną („Tarybos nariai žaidė „Taip“ ir „Ne“). Pasitarimo niekas neprotokolavo. Tarybos nariai slaptai balsuodami nusprendė, kad Poliklinika ir toliau teiks psichikos sveikatos paslaugas (11:8). Iš karto buvo matyti – toks rajono tarybos narių sprendimas labai nepatiko verslo pasauliui atstovaujantiems rajono vadovams. Taigi, Ligonių kasos netrukus vėl gavo Jono Purvanecko pasirašytą raštą, kad rajono tarybos nariai nusprendė leisti privačiam Psichikos sveikatos centrui perimti Poliklinikos teikiamas paslaugas.

Tarybos narys Antanas Lidžius labai griežtai klausė:

– Kodėl Jonas Purvaneckas suklastojo faktus? Juk rajono taryba šio reikalo iš viso nesvarstė, o pasitarime išreiškė priešingą nuomonę. Ar ir toliau bus klastojami dokumentai, o rajono meras tai toleruos?

Rajono tarybos narys Vytas Šimonėlis sakė nesuprantąs, kam iš viso reikalinga rajono taryba? Ji nutaria vienaip, o administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Purvaneckas rašo kitaip.

Jonas Purvaneckas teisinosi, kad jis skambino visiems tarybos nariams ir klausė jų nuomonės, padaryta išvada yra teisinga.

Tarybos narė Genovaitė Abromavičienė klausė, kokiu įstatymu remdamasis Jonas Purvaneckas apklausė tarybos narius, kas jį įpareigojo taip elgtis?

Pasipiktinę tokiu direktoriaus pavaduotojo akibrokštu tarybos nariai sakė pagalvosią – galbūt kreipsis į rajono prokuratūrą, kad iškeltų baudžiamąją bylą už dokumentų klastojimą.

Apgavo verslininkai? O gal kažkas pavogė?

Vasario mėnesį rajono mero kabinete vyko devynių rajono tarybos opozicijos narių susitikimas su rajono vadovu. Rajono meras Kęstutis Pakalnis sakė, kad verslininkai iš Vilniaus norėjo nupirkti Savivaldybei prabangų automobilį, bet meras, nenorėdamas nereikalingų gandų, atseit jo atsisakė. Verslininkai sutiko dovaną miestui pateikti pinigais. Sutarta dėl 240 tūkstančių litų. Už tuos pinigus Širvintose planuota sumontuoti stebėjimo kameras. Pasak mero, verslininkai susitiko su Savivaldybės administracijos tuometiniu direktoriumi Jonu Purvanecku, paskui pervedė tik 40 tūkstančių litų. Meras opozicijos nariams sakė nepasitikįs Jonu Purvanecku, mano, kad jis pasielgė neskaidriai, ir prašė opozicijos ieškoti kito kandidato į direktoriaus pavaduotojo postą.

Bet viskas nurimo. Meras nebekalbėjo apie jokį nepasitikėjimą. Kovo mėnesį rajono tarybos narys Vincas Jasiukevičius per tarybos posėdį klausė:

– Tai kur dingo tie 200 tūkstančių litų? Verslininkai atsisakė įteikti dovaną miestui, ar grynieji pinigai buvo sumokėti kažkam į kišenę?

Meras tuokart tylėjo.

Šį tarybos posėdį V.Jasiukevičius vėl priminė rajono merui savo klausimą. Meras, užuot atsakęs pats, paprašė žodį tarti Joną Purvanecką. Šis atsakė tik tiek – pervesta 40 tūkstančių. Viskas yra gerai padaryta. Meras sėdėjo išraudęs ir tylėjo it musę kandęs. Kas gali pasakyti, kaip buvo iš tikrųjų? Pirma, už ką tie Vilniaus verslininkai norėjo pakloti tokius didelius pinigus Savivaldybei? Antra, kodėl jie pervedė šešis kartus mažiau pinigų, negu buvo pažadėję? Ir trečia – o gal būtent dėl šios priežasties buvo surengtas sąmokslas prieš tuometinę Savivaldybės administracijos direktorę Živilę Pinskuvienę, trukdžiusią daryti nešvarų verslą? Gal sukasi korupcijos ratas: Trakai, Vilnius, Širvintos?

Konkretūs Marijos Gudonienės klausimai

1. Rajono taryba tvirtina biudžetą, bet per metus lėšų gaunama papildomai iš įvairių šaltinių. Tas lėšas skirsto administracija ir asmeniškai meras, vicemeras. Kodėl apie tai nieko nežino rajono tarybos nariai? Manau, kad tikslinga būtų visas gautas lėšas skirstyti taryboje.

2. Kodėl dalis akcijos „Dovana miestui“ lėšų buvo skirta tik Kernavei? Ar ne todėl, kad ten gyvena Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas J.Purvaneckas, o seniūnu dirba partijos „Tvarka ir teisingumas“ statytinis S.Gaidakauskas? Gal reikėjo įrengti bendrojo naudojimo suoliukus centrinėse gyvenvietėse ir kitose seniūnijose?

3. Šilumos trasas Širvintose renovuoja UAB „Žemkasta“. Ar šios bendrovės vadovai neturi jokių asmeninių ryšių su rajono meru Kęstučiu Pakalniu? Ar darbų kokybę Savivaldybė pakankamai kontroliuoja? Ar skirtos lėšos bus panaudotos pagal paskirtį, o gal reikės papildomai pinigų?

* * *

* Nuspręsta patvirtinti Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos mokytojų atestacijos komisiją.

* Nuspręsta leisti Širvintų rajono švietimo centrui partnerio statusu dalyvauti Pedagogų profesinės raidos centro įgyvendinamame bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamame projekte „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“; leisti partnerio statusu dalyvauti Pedagogų profesinės raidos centro įgyvendinamame bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamame projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“. Širvintų rajono švietimo centras įpareigotas 10 metų nekeisti patalpų paskirties.

* Rajono Savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti maksimalius ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos finansavimo savo teritorijos gyventojams dydžius per mėnesį: senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia – iki 13 MGL; suaugusiems asmenims su sunkia negalia – iki 15 MGL; vaikams (netekusiems tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams) – iki 15 MGL; vaikams ir jaunuoliams su negalia – iki 16 MGL; vaikams ir jaunuoliams su sunkia negalia – iki 19 MGL. Sprendimas įsigalios nuo 2008 metų gegužės 1 dienos.

* Savivaldybės administracijos direktoriui Pranui Kamienui nustatyta 15 procentų pareiginės algos priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

* Patvirtintos UAB Širvintų komunalinio ūkio, UAB Širvintų vaistinės, UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Širvintų knygyno“, UAB „Musninkų vaistinės“ 2007 finansinių metų veiklos metinės finansinės atskaitomybės.

* Pritarta UAB „Širvintų komunalinio ūkio“, UAB „Širvintų vaistinės“, UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Širvintų knygyno“, UAB „Musninkų vaistinės“ metiniams pranešimams ir paskirstytas pelnas.

* UAB „Širvintų autobusų parkas atleistas nuo žemės nuomos mokesčio delspinigių (614,05 Lt) už 2007 metus.

* Savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) tvarkos aprašą ir laikyti negaliojančia 2004-04-29 patvirtintą išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarką.

* Savivaldybės taryba nusprendė pavesti Savivaldybės administracijos Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriui vykdyti privatizavimo institucijos funkcijas, patvirtinti Savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatus, pripažinti netekusiu galios Širvintų rajono tarybos 1998-10-20 sprendimą Nr. 32 „Dėl savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ ir patvirtinti turto privatizavimo komisiją: Pranas Kamienas, Janina Ulindaitė, Ona Adomavičienė, Robertas Bartulis, Jurga Kuzmaitė, Antanas Lidžius, Algirdas Meško, Valentina Tamoševičienė.

* Patvirtinti Širvintų rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai.

* Patvirtintos VšĮ „Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centro“, VšĮ „Širvintų ligoninės“ ir VšĮ „Širvintų laisvalaikio centro“ 2007 metų finansinės atskaitomybės.

* Pritarta VšĮ „Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centro“, VšĮ „Širvintų ligoninės“ ir VšĮ „Širvintų laisvalaikio centro“ 2007 metų veiklos ataskaitoms.

* Patvirtintas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdomų 2008 metų priemonių planas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

* Patvirtintas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2008 metais vykdomų priemonių planas, finansuojamas iš rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.

* UAB „Širvintų vandenys“ atleista nuo žemės nuomos mokesčio už 2008 metus.

* Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui pavesta iš kitoms socialinėms išmokoms skirtų lėšų išmokėti 1000 litų vienkartines pašalpas sudegus gyvenamosioms patalpoms: Broniui Paliukėnui (Rusių Rago kaimas, Čiobiškio seniūnija), Jadvygai Sėjūnienei (Mančiušėnų kaimas, Gelvonų seniūnija), Stasei Matijošienei (Kiauklių kaimas, Zibalų seniūnija).

* Projekte buvo numatyta skirti 500 litų pašalpą Vidai Brazulevičienei, gyvenančiai Musninkuose. Darbo partijos atstovė Marija Gudonienė sakė, kad tai pasityčiojimas iš skurdžiai gyvenančios, sergantį vaiką auginančios moters, ir siūlė skirti mažiausiai 3000 litų. Rajono meras K.Pakalnis nusileido perpus. Tarybos narių dauguma išimties tvarka skyrė Vidai Brazulevičienei 1500 litų vienkartinę pašalpą.

Širvintiškei Onai Stepaitytei nuspręsta pašalpos iš viso neskirti.

Parengė Steponas Liktoravičius

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

2 Atsakymai į “Kur dingo 200 000?”

  1. apolonas parašė:

    da tokiu nesamoniu nesu skaites….

  2. Apolinaras parašė:

    Viršūnė, dar Kamienui ir 15 proc. priedą skyrė už krūvio viršijimą! O kas eiliniams darbininkams tuos priedus skiria? Tai gal nebūtina visur paskui merą lakstyti?

Comments are closed.

scroll to top
+