Dėl Laisvalaikio centro „darbiečiai“ buvo kategoriški

Posėdyje dalyvavę Darbo partijos atstovai demonstratyviai išėjo balsuojant dėl Laisvalaikio centro likimo, tačiau sprendimas vis tiek buvo priimtas.

Posėdyje dalyvavę Darbo partijos atstovai demonstratyviai išėjo balsuojant dėl Laisvalaikio centro likimo, tačiau sprendimas vis tiek buvo priimtas.

Ketvirtadienį vykusiame posėdyje dalyvavo vos šešiolika tarybos narių, tačiau jų užteko kvorumui. Palyginti su praėjusiais šių metų posėdžiais, šis buvo vienas iš ramesnių. Tačiau ir jame nestigo diskusijų bei nesutarimų.

Posėdyje turėjo būti nagrinėjami trisdešimt šeši pagrindiniai ir penki papildomi klausimai. Bet tarybos nariai bendru sutarimu nusprendė atidėti du klausimus. Pirmasis susijęs su komitetų sudėties pakeitimu. Šis klausimas atidėtas, nes nedalyvavo Remigijus Bonikatas, kuris turėjo būti įtrauktas į vieną iš komitetų.

Taip pat dėl trūkstamos informacijos buvo nuspręsta nenagrinėti klausimo dėl keleivių vežimo tarifo.

Į dienotvarkę skubos tvarka įtrauktas ir papildomas klausimas. Jo prireikė, kai kovo 27 dieną Alionių seniūnijoje, Vičiūnų kaime, į aplinką išsiliejo neaiškios kilmės skystis, įtariama, kad tai – mazutas.

Kadangi skystis išsiliejo Savivaldybei priklausančioje žemėje ir užliejo gyventojo nuosavą žemę, išlaidas, susijusias su užterštos žemės išvežimu, turės kompensuoti Savivaldybė. Lėšos taip pat reikalingos ir gyventojo žemės atstatymui. Šiuo metu darbai jau atlikti, tačiau jie kol kas liko neapmokėti.

Tarybos nariai, neturėdami kitokios išeities, vienbalsiai pritarė biudžeto perskirstymui ir skyrė tam reikalui aštuoniasdešimt tūkstančių litų. Tiesa, kol kas abejojama, ar šios sumos užteks.

Patvirtintos 2011 metų mero Vinco Jasiukevičiaus ir administracijos direktorės Elenos Davidavičienės veiklos ataskaitos. Balsuojant už jas tarybos narių nuomonės išsiskyrė. „Už“ abiem klausimais balsavo trylika tarybos narių, o trys darbo partijos atstovai susilaikė.

Vienbalsiai patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės Atikorupcijos ir Administracinės komisijų 2011 metų veiklos ataskaitos. Balsuojant už Etikos komisijos veiklos ataskaitą Darbo partija susilaikė.

Tokį patį sprendimą „darbiečių“ atstovai priėmė ir balsuodami dėl Savivaldybės teisės aktų ir jų projektų antikorupcijos vertinimo metodikos dalinio pakeitimo.

Ne visiško tarybos narių sutikimo sulaukė ir Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo pakeitimas. Suabejota Vilijos Ramaškevičienės teigimu, jog kainos nesikeis. Esą anksčiau mokėta nuo indeksuotos, o dabar reikės mokėti nuo vidutinės kainos, tad kaina gali keistis kelis kartus. Tačiau sprendimas buvo priimtas.

Nemažai aistrų virė dėl Savivaldybės pastate nuomojamų patalpų. Tiesa, nesutarimai vyko ne tiek dėl paties klausimo, kiek dėl sprendimo, ar leisti dabartiniam nuomininkui Z. Miseliui pasisakyti. Po diskusijos tarybos nariai vis dėlto leido pasisakyti verslininkui, o balsavimas vėl nebuvo vienbalsis: 13 – „už“, 3 – „prieš“.

Dėl mokinių priėmimo į Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo bei dėl mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2012 – 2013 mokslo metais daugumos nuomonės nepalaikė du tarybos nariai.

Tarybos nariai vienbalsiai sutiko su projektų „Kernavės Kerniaus gatvės sutvarkymas“ ir „Širvintų mieste esančio tvenkinio būklės gerinimas“ įgyvendinimu. Pritarta ir buvusios Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus patalpų pritaikymui bendruomenės poreikiams. Taip pat patvirtinti lopšelio – darželio „Saulutė“ nuostatai.

Papildytas Medžiukų, Bagaslaviškio, Barskūnų, Musninkų, Alionių mokyklų katilinių rekonstrukcijų, keičiant kuro rūšį, projektų įgyvendinimas.

Tarybos nariai nutarė bendradarbiauti su Kaišiadorimis dėl visuomenės sveikatos priežiūros. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Valentina Deisadzė pakomentavo, jog ankstesnė Širvintų sutartis su Ukmergės visuomenės sveikatos biuru neatitiko mūsų rajono poreikių.

Balsuojant dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo opozicijos atstovas Romas Zibalas pasiteravo, kodėl nėra stendų prie kapinių, kuriuose žmonės matytų visą informaciją. Jam buvo atsakyta, kad pernai dėl lėšų stokos stendai nebuvo įrengti ar atnaujinti, tačiau šiemet ketinima daryti viską, kad stendai atsirastų.

Posėdyje patvirtintos Širvintų pradinės, Alionių ir Barskūnų pagrindinių mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos.Taip pat patvirtintas 2012 metų socialinių paslaugų planas ir Savivaldybės 2012 – 2014 metų strateginis veiklos planas.

35 numeriu pažymėtas klausimas šį kartą buvo pats karščiausias. Jau nebe pirmą kartą buvo siūloma perorganizuoti Širvintų laisvalaikio centrą. Nors patys tarybos nariai sutiko, jog nuo praėjusio karto nedaug kas ir pasikeitė, klausimas nebuvo atidėtas. Darbo partijos atstovė Marija Gudonienė išreiškė griežtą poziciją: „Mes nematom jokių esminių pokyčių, todėl atsisakom dalyvauti balsavime.“ Visi trys posėdyje dalyvavę „darbiečiai“ pasišalino iš posėdžių salės. Jiems išėjus užvirė dar daugiau ginčų.

A. Astikas pasiūlė pakeisti net projekto pavadinimą: „Siūlau pakeisti į „Valstiečių partijos klaidos atstatymas“. Dabar šita taryba turi srėbti tai, ką privirėt jūs.“

Laisvalaikio centro patalpose kavinę turintis verslininkas Z. Miselis norėjo pasisakyti, tačiau meras nesutiko, pagrįsdamas tuo, jog verslininkas nebuvo iš anksto užsirašęs pasisakymui.

Nusišalinus Darbo partijos atstovams, balsavime nedalyvaujant liberalcentristams, vienam tarybos nariui susilaikius, vis dėlto nuspręsta leisti reorganizuoti Širvintų laisvalaikio centrą. Išgirdęs tokį sprendimą Z. Miselis paplojo ir apsisukęs išėjo iš posėdžių salės.

Po diskusijų kupino posėdžio net penkių tarybos narių laukė gimtadienių sveikinimai ir gėlės.

Aura Jankūnaitė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

49 Atsakymai į “Dėl Laisvalaikio centro „darbiečiai“ buvo kategoriški”

 1. parašė:

  lochai jus bl, nusitaikęs, Tadas vienintelis ir išmano šitą darbą normaliai, nes ir baigęs socialinę pedagogiką ir dirbą šį darbą autai jus bl

 2. Vietos meno kolektyvų parašė:

  o kur Zurka

 3. Anonimas tup.. parašė:

  Kaip blogai

 4. vvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiii parašė:

  Jeigu visi butu kategoriski, gal tuomet ir tie 10 zmoniu darbo birzoj neatsidurtu.

 5. Taip parašė:

  Kaip blogai .Bet ar kam tai rupi? Vieni buvo kategoriški kiti atostogavo .

 6. Anonimas parašė:

  Mums kastuos daug. Bet ar kam tai rupi? Turbut kazkam prireike reorganizuotos vietos? Taip speju ir vyko sujungimas,

 7. musė parašė:

  O dabar paskaičiuokime, broliai kurmiai, kiek ši idėja atseis mums, mokesčių mokėtojams. Per dvi kavines dirbo apie 10 žmonių (gal ir daugiau – spėju). Jie su atleidimo lapeliais keliaus į darbo biržą. Jiems skirs taip visų kritikuojamas pašalpas. Tas pašalpas gaus ir jų šeimos nariai. Kiek tai mums kaštuos? A?

 8. :) parašė:

  Valdytojai po 100 balsu.

 9. jaBaDU parašė:

  o kokios cia vaiku teises ir prie ko ?
  – kas valdo tie ir nauda gaudo

Comments are closed.

scroll to top
+