Širvintų rajonas kaunasi dėl „manekenių krašto“ titulo, bet tai nėra gerai

Higienos instituto specialistai apibendrino 7-17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenis, 2017-2018 mokslo metais sukauptus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. Šiuos duomenis jie palygino su 2016-2017 mokslo metų rodikliais.

Pagal pateiktų sveikatos pažymėjimų augimo tempus – lyderiai

Atsižvelgiant į visų vaikų skaičių, 2017 metais Lietuvoje buvo pateikta 94,17 proc. Vaiko sveikatos pažymėjimų. Širvintų rajonas pagal šį rodiklį pateko į pirmąjį dvidešimtuką – pas mus buvo pateikta 97,14 proc. tokių pažymėjimų. Per metus šis rodiklis Širvintų rajone išaugo beveik 30 proc., o tai – absoliučiai geriausias rodiklis šalyje.

2017 metais profilaktiškai pasitikrinę sveikatą Lietuvos ugdymo įstaigas lankė 274,2 tūkst. 7-17 metų amžiaus vaikų, iš kurių 9,2 proc. nebuvo įvertintas kūno masės indeksas (KMI). Du trečdaliai (67,5 proc.) vaikų, kuriems 2017 m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu KMI įvertintas, buvo normalaus kūno svorio, 6,2 proc. – nutukę, viršsvorį turėjo kas šeštas (15,4 proc.), o per mažo svorio buvo 10,9 proc. vaikų. Galima pažymėti, kad 2017 m. per mažą kūno svorį turinčių vaikų dalis išaugo 1,7 proc., normalų kūno svorį turinčių vaikų dalis 2017 m. nekito, o nutukusių ir turinčių viršsvorį vaikų dalis išaugo iki 1 procento. Nutukusių berniukų 2017 m. buvo 1,3 proc. daugiau (6,8 proc.), palyginus su mergaitėmis (5,5 proc.). 2017 m. per mažo svorio buvo 12,1 proc. mergaičių ir 9,8 proc. berniukų (2,3 proc. mažiau).

Mūsų rajone KMI buvo įvertintas 1320 vaikų. Viršsvoris buvo nustatytas 193 vaikams, t. y. kas septintam (14,6 proc.). Pagal tokių vaikų dalį esame tarp tų savivaldybių, kur jų nustatyta mažiausiai. Geriausia situacija – Varėnos rajone, kur turintys viršsvorį vaikai sudaro tik 12,5 proc. tirtų vaikų. Didžiausia per didelį svorį turinčių vaikų dalis yra Neringoje (18,1 proc.). Per metus viršsvorį turinčių vaikų pas mus sumažėjo beveik procentu.

Širvintų rajone du iš trijų vaikų (66,3 proc.) buvo normalaus svorio. O štai per mažą svorį turėjo 159 vaikai – 12 proc. Patekome į „manekenių“ dvyliktuką – 1,8 proc. atsilikome nuo „podiumo“ viršūnėje karaliaujančio Varėnos rajono, kuriame per mažą svorį turėjo 256 vaikai.

Išvežtų vaikų dalis atitinka šalies vidurkį

Vertinant šį tyrimą pagal regionus, derėtų paminėti mums įdomius ir aktualius kitus skaičius.

2017 m. duomenis palyginus su 2016 m. duomenimis, pastebėta, kad Lietuvoje išaugo 7-8 metų amžiaus vaikų skaičius, kurie nesimoko mokykloje, nes yra išvykę iš šalies. Nuo praėjusių metų šioje amžiaus grupėje minėtas rodiklis išaugo 2 proc. Kitose amžiaus grupėse šis rodiklis mažėjo. 2017 m. daugiausiai 7-17 metų amžiaus vaikų į užsienį išvyko iš Neringos (22 proc.), Pagėgių (18 proc.), Visagino (14 proc.), Šilutės ir Biržų (po 10 proc.) savivaldybių. O štai iš Širvintų rajono išvyko 3 proc. vaikų, tai atitinka šalies vidurkį. Iš Elektrėnų savivaldybės išvyko 1 proc., o iš Vilniaus ir Kauno miestų, anot tyrimo, tokių vaikų neišvyko.

2017 m. socialinės rizikos šeimose gyveno 18,4 tūkst. vaikų. Palyginus su 2016 m. duomenimis, vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose sumažėjo 341 (2 proc.). Daugiausiai vaikų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose, sumažėjo Druskininkų (54 proc.) savivaldybėje. Širvintų rajonas paminėtas tarp tų, kur toks sumažėjimas didžiausias (11 proc., 8-as rezultatas šalyje). 2017 m. vaikų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose, labiausiai padaugėjo Palangos (38 proc.), Šiaulių (26 proc.) ir Visagino (22 proc.) savivaldybėse.

Apskritai Širvintų rajono savivaldybėje 2017 metais Socialinės rizikos šeimų sumažėjo 9 proc. (7-as rezultatas šalyje).

Šeimose, kuriose tėvai girtavo ar vartojo psichotropines medžiagas, daugiausiai tų vaikų 2017 m. gyveno Šakių (63,9 proc.) savivaldybėje. Širvintų rajonas šalies vidurkį (38,4 proc.) buvo peržengęs labai nežymiai (38,9 proc.). Mažeikių rajonas „pirmauja“ pagal vaikų, kurie gyveno dėl vaiko priežiūros įgūdžių stokos socialinės rizikos šeimose, dalį. 2017 metais Mažeikiuose tokių vaikų buvo 71,5 proc. (Lietuvos vidurkis – 51,9 proc.). Šioje kategorijoje Širvintų rajonas atrodo geriau – 49,1 proc. Mūsų rajonas pateko tarp tų savivaldybių, kur ši dalis per metus sumažėjo.

Odontologų laukia darbymetis

2017 metų duomenimis, 18,2 proc. 7-17 m. amžiaus vaikų neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ar išrautų dantų. Šis rodiklis 2017 m. sumažėjo 1,2 proc. Lyginant vaikus pagal dantų būklę, Širvintų rajono skaičiai atrodo apverktinai. Patekome į šešetuką tų savivaldybių, kur mažiausiai vaikų galėjo pasigirti sveikais dantimis. Blogų dantų neturėjo tik 11,1 proc. , o per metus vaikų sveikais dantimis sumažėjo 6,18 proc. Prasti reikalai ir vertinant vaikų dantų sąkandį, žandikaulio patologiją.

Remiantis Vaiko sveikatos pažymėjime pateikta informacija apie fizinį pajėgumą, 2017 m. 94,6 proc. vaikų buvo sveiki ar turėjo nedidelių sveikatos sutrikimų (nustatyta pagrindinė fizinio ugdymo grupė). Nežymiai 2017 m. išaugo (0,5 proc. daugiau) vaikų, kurie atleisti nuo kūno kultūros pamokų.

Širvintų rajone tik dviems vaikams buvo nustatyta specialioji fizinio ugdymo grupė. Tai geriausias rezultatas šalyje po Birštono ir Neringos savivaldybių, kur tokių vaikų 2017 metais apskritai nebuvo.

ŠK

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+