„Ligoninės vadovybė neįvykdė slaugytojams įsipareigojimų.“

Sveikatos apsaugos ministrė: „Ligoninės vadovybė neįvykdė slaugytojams įsipareigojimų.“
Taip teigė lapkričio 6 d. Širvintų rajono savivaldybėje viešėjusi Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Tai, kad mūsų gydymo įstaigų teikiamos paslaugos netenkina rajono gyventojų, steigėjui (Savivaldybei, jos vadovėms, Tarybos nariams) kelia didelį nerimą veiklos rodikliai, yra aišku jau seniai. Ligoninė skendi skolose, rajono vadovybę nuolat pasiekia gyventojų nusiskundimai dėl paslaugų, įstaigoje dirbančių specialistų, išskyrus kai kuriuos gydytojus ir administracijų darbuotojus, atlyginimai yra mažesni nei šalies vidurkis (šį faktą įvardino ir ministrė) – visa tai rodo, kad pertvarka būtina.
Ministrės Rimantės Šalaševičiūtės ir jos specialistų komandos: patarėjos Dalios Guobužienės, Sveikatos ekonomikos departamento vadovės Jolantos Iždonienės, Teisės departamento vadovės Nerijos Stasiulienės, Personalo skyriaus vedėjos Donatos Budrevičienės, Asmens sveikatos priežiūros departamento direktoriaus Zdislavo Skvarciany, vizito tikslas – su rajono vadovybe ir medikais aptarti įstaigų pertvarką, ketvirtąjį konsolidavimo etapą, kuris neišvengiamai palies ir Širvintų rajoną.
Susitikimo metu buvo pristatyta rajoninių ligoninių situacija, finansinės galimybės, problemos, aktualios daugumai šalies rajonų. R. Šalaševičiūtė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į mažą darbo užmokestį, ypač sunkią slaugytojų situaciją. Ministrei paklausus, kiek į šį susitikimą atvyko slaugytojų, salėje pakilo vos 5 rankos. O į klausimą, ar Širvintų ligoninės slaugytojoms, 2015 m. ministerijos siūlymu, buvo 60 Eur pakelta alga, atsakymą padiktavo iškalbinga tyla.
Taigi, mūsų rajone slaugytojų ir kito personalo atlygis yra bene mažiausias. Šią mūsų įstaigų problemą Savivaldybės merė Ž. Pinskuvienė kėlė jau anksčiau. Apie tai, kad išskirtiniai medikai gauna „padorius“ atlyginimus, o kiti specialistai, ypač slaugytojos ir pagalbinis personalas, uždirba kur kas mažiau nei šalies vidurkis, rodo ir atlikto audito išvados. Aiškiai matoma, kad tik sumažinus administravimo naštą, būtų galima kalbėti apie galimybes kurti normalias sąlygas visam dirbančiam personalui, lėšas skirti reikalingam paslaugų, jų kokybės bei prieinamumo gerinimui. To neįmanoma padaryti, kol pagal 2005 m. nustatytus darbo užmokesčio normatyvus atlyginimams yra skiriama kone 90 proc. (o ligoninėje dar daugiau) pajamų. Ko gero, būtent todėl, kad kalbama apie administracinio mechanizmo mažinimą, medikų bendruomenėje sukeltas nepasitenkinimas, ministerijai nusiųstas „atviras laiškas“ su 95 parašais dėl ligoninės direktorės L. Meškauskienės tariamo persekiojimo ir ketinimo atleisti ją iš pareigų. Pasak Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, panagrinėjus parašų po laišku surinkimą, pagrįstai kyla klausimas, ar žmonės žinojo, po kuo pasirašo, mat laiškas rašytas 2015-10-21, o parašai surinkti spalio 13,14,15 dienomis? Galbūt todėl ir į susitikimą su ministre tegalėjo ateiti vos 5 slaugytojos, kitos juk, kaip buvo pasakyta, turėjo dirbti, o gal joms buvo perduota neva „Savivaldybės“ siųsta žinia, kad vietų skaičius salėje ribotas…
Deja, susitikimo metu pasisakiusios Širvintų ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovės L. Meškauskienė ir N. Dimšienė didelio dėmesio įstaigų veiklos gerinimui, būsimai pertvarkai neskyrė. Jų kalbose pagrindinė įvardinta problema – galima grėsmė netekti darbo vietos. N. Dimšienei prakalbus apie „jau priimtą nuosprendį dėl jos ir ligoninės direktorės atleidimo“, ministrė R. Šalaševičiūtė pasakė, kad jokios informacijos apie tai neturi, o įstaigos vadovui pasakyti „aš nebedirbsiu“ nėra teisinga, būtina susėsti kartu ir ieškoti išeičių, problemų sprendimo. Ir nors N. Dimšienė teigė, kad medikų bendruomenė Širvintose yra „susikalbanti, vieninga ir ieškanti kompromisų“, tačiau ministerijos atstovams pasiūlius svarstyti galimybę sujungti abi rajono gydymo įstaigas, apjungti administracinį aparatą, tam griežtai pasipriešino. Poliklinikos vyr. gydytoja savo kalboje bandė kaltinti merę Živilę Pinskuvienę, kuri esą nepagrįstai reikalavo iš gydymo įstaigų vadovių darbuotojų sąrašų su pareigybėmis ir pareigybių dydžiais. Ministrės R. Šalaševičiūtės teigimu, šios informacijos merės prašė ministerija, todėl įstaiga privalėjo ją suteikti.
Visų susirinkusiųjų dėmesį į save bandė atkeipti ir kaip pačią svarbiausią problemą – tariamą nuosprendį atleisti iš darbo būtent ją – įvardino ir dar viena moteris – ligoninės ir poliklinikos teisininkė Meilutė Saidienė. Jos teigimu, visos problemos tarp rajono vadovių ir medikų bendruomenės kilo dėl jos asmens, jos politinės veiklos, tariamo rajono vadovių noro atleisti ją iš darbo.
Deja, jokio save ypatingai vertinančio asmens atleidimas iš darbo ligoninės situacijos nepagerins, būtini kur kas svarbesni sprendimai. Pirmiausia, sprendimai, susiję su tiesiogine darbuotojų, specialistų gerove. Juos, pasak R. Šalaševičiūtės, turi priimti pirmiausia gydymo įstaigų vadovės. „Jei darbuotojų atlyginimai yra maži, vienareikšmiškai, kalti vadovai,“ – sakė ministrė. O sprendimus, susijusius su bendra įstaigų veikla, priimti turės steigėjas, t.y. Savivaldybės taryba. Ministrė kalbėjo be užuolankų: Širvintų ligoninei galimi du variantai, dėl kurių teks apsispręsti pačioms įstaigoms kartu su steigėju (Savivaldybe): 1) ligoninės jungimasis su Pirminės sveikatos priežiūros centru (poliklinika), 2) tapimas kitos ligoninės filialu. Todėl būtina siaurinti veiklą, atsisakyti nuostolingos veiklos, surasti sritis, kurių paslaugos būtų reikalingos gyventojams, užtikrinančios stabilesnę padėtį ir geresnius specialistų atlyginimus. Viena iš tokių galimybių – geriatrijos paslaugų teikimas. R. Šalaševičiūtė džiaugėsi, kad rajono vadovės, keturios pas ją atvykusios moterys, yra aktyvios, svarsto visas įmanomas galimybes, kad jų vizitas į ministeriją prieš porą mėnesių buvo konstruktyvus, jo metu išsamiai pristatyta įstaigų situacija, aptarti galimi pertvarkos variantai. Susitikime dalyvavusiam Tarybos nariui Kęstučiui Pakalniui uždavus klausimą, ar ministrei nepasirodė keista, kad pas ją į ministeriją dėl Širvintų ligoninės situacijos atvyko tik keturios rajono vadovės, bet nė vieno mediko, R. Šalaševičiūtė jam atsakė, kad visai nekeista. Pas ministrę dažniausiai atvyksta savivaldybių merai, kadangi steigėjai atvažiuoja konsultuotis, o tik paskui kartu su medikais dėliojamos pozicijos.
Ministrė palinkėjo medikų bendruomenei ir Savivaldybės atstovams sklandaus dialogo, pabrėždama, kad sprendimus, kurie turi gerinti veiklą, turės priimti jie patys.
Besibaigiant 2015 metams, Širvintų rajono savivaldybėje būtent tai ir bus daroma. Merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu sudaryta darbo grupė, kur, remdamasi teisės aktais, audito išvadomis, ministrės siūlymais ieškos geriausių variantų, kaip išsaugoti Širvintų gydymo įstaigas, kaip pagerinti jų veiklą. Ingridos Baltušytės-Četrauskienės teigimu, gana vadovautis paskalomis ir grįžus į savo vadovaujamas įstaigas kelti nerimą darbuotojams. Ministrei atkreipus dėmesį, kad niekas nėra atleistas, nuosprendis abiejų įstaigų vadovėms yra vienas – dirbti. Dirbti, laikantis teisės aktų. Tam, kad būtų geriau ne ligoninės ar poliklinikos administracijoms, bet visiems rajono žmonėms.
Pasak R. Šalaševičiūtės, sprendimus, susijusius su bendra įstaigų veikla, turės priimti steigėjas - Savivaldybės taryba.

Pasak R. Šalaševičiūtės, sprendimus, susijusius su bendra įstaigų veikla, turės priimti steigėjas - Savivaldybės taryba.

Taip teigė lapkričio 6 d. Širvintų rajono savivaldybėje viešėjusi Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Tai, kad mūsų gydymo įstaigų teikiamos paslaugos netenkina rajono gyventojų, steigėjui (Savivaldybei, jos vadovėms, Tarybos nariams) kelia didelį nerimą veiklos rodikliai, yra aišku jau seniai. Ligoninė skendi skolose, rajono vadovybę nuolat pasiekia gyventojų nusiskundimai dėl paslaugų, įstaigoje dirbančių specialistų, išskyrus kai kuriuos gydytojus ir administracijų darbuotojus, atlyginimai yra mažesni nei šalies vidurkis (šį faktą įvardijo ir ministrė) – visa tai rodo, kad pertvarka būtina.    

Ministrės Rimantės Šalaševičiūtės ir jos specialistų komandos: patarėjos Dalios Guobužienės, Sveikatos ekonomikos departamento vadovės Jolantos Iždonienės, Teisės departamento vadovės Nerijos Stasiulienės, Personalo skyriaus vedėjos Donatos Budrevičienės, Asmens sveikatos priežiūros departamento direktoriaus Zdislavo Skvarciany vizito tikslas – su rajono vadovybe ir medikais aptarti įstaigų pertvarką, ketvirtąjį konsolidavimo etapą, kuris neišvengiamai palies ir Širvintų rajoną.

Susitikimo metu buvo pristatyta rajoninių ligoninių situacija, finansinės galimybės, problemos, aktualios daugumai šalies rajonų. R. Šalaševičiūtė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į mažą darbo užmokestį, ypač sunkią slaugytojų situaciją. Ministrei paklausus, kiek į šį susitikimą atvyko slaugytojų, salėje pakilo vos 5 rankos. O į klausimą, ar Širvintų ligoninės slaugytojoms, 2015 m. ministerijos siūlymu, buvo 60 Eur pakelta alga, atsakymą padiktavo iškalbinga tyla.

Taigi, mūsų rajone slaugytojų ir kito personalo atlygis yra bene mažiausias. Šią mūsų įstaigų problemą Savivaldybės merė Ž. Pinskuvienė kėlė jau anksčiau. Apie tai, kad išskirtiniai medikai gauna „padorius“ atlyginimus, o kiti specialistai, ypač slaugytojos ir pagalbinis personalas, uždirba kur kas mažiau nei šalies vidurkis, rodo ir atlikto audito išvados. Aiškiai matoma, kad tik sumažinus administravimo naštą, būtų galima kalbėti apie galimybes kurti normalias sąlygas visam dirbančiam personalui, lėšas skirti reikalingam paslaugų, jų kokybės bei prieinamumo gerinimui. To neįmanoma padaryti, kol pagal 2005 m. nustatytus darbo užmokesčio normatyvus atlyginimams yra skiriama kone 90 proc. (o ligoninėje dar daugiau) pajamų. Ko gero, būtent todėl, kad kalbama apie administracinio mechanizmo mažinimą, medikų bendruomenėje sukeltas nepasitenkinimas, ministerijai nusiųstas „atviras laiškas“ su 95 parašais dėl ligoninės direktorės L. Meškauskienės tariamo persekiojimo ir ketinimo atleisti ją iš pareigų. Pasak Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, panagrinėjus parašų po laišku surinkimą, pagrįstai kyla klausimas, ar žmonės žinojo, po kuo pasirašo, mat laiškas rašytas 2015-10-21, o parašai surinkti spalio 13,14,15 dienomis? Galbūt todėl ir į susitikimą su ministre tegalėjo ateiti vos 5 slaugytojos, kitos juk, kaip buvo pasakyta, turėjo dirbti…

Deja, susitikimo metu pasisakiusios Širvintų ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovės L. Meškauskienė ir N. Dimšienė didelio dėmesio įstaigų veiklos gerinimui, būsimai pertvarkai neskyrė. Jų kalbose pagrindinė įvardinta problema – galima grėsmė netekti darbo vietos. N. Dimšienei prakalbus apie „jau priimtą nuosprendį dėl jos ir ligoninės direktorės atleidimo“, ministrė R. Šalaševičiūtė pasakė, kad jokios informacijos apie tai neturi, o įstaigos vadovui pasakyti „aš nebedirbsiu“ nėra teisinga, būtina susėsti kartu ir ieškoti išeičių, problemų sprendimo. Ir nors N. Dimšienė teigė, kad medikų bendruomenė Širvintose yra „susikalbanti, vieninga ir ieškanti kompromisų“, tačiau ministerijos atstovams pasiūlius svarstyti galimybę sujungti abi rajono gydymo įstaigas, apjungti administracinį aparatą, tam griežtai pasipriešino. Poliklinikos vyr. gydytoja savo kalboje bandė kaltinti merę Živilę Pinskuvienę, kuri esą nepagrįstai reikalavo iš gydymo įstaigų vadovių darbuotojų sąrašų su pareigybėmis ir pareigybių dydžiais. Ministrės R. Šalaševičiūtės teigimu, šios informacijos merės prašė ministerija, todėl įstaiga privalėjo ją suteikti.

Visų susirinkusiųjų dėmesį į save bandė atkeipti ir kaip pačią svarbiausią problemą – tariamą nuosprendį atleisti iš darbo būtent ją – įvardijo ir dar viena moteris – ligoninės ir poliklinikos teisininkė Meilutė Saidienė. Jos teigimu, visos problemos tarp rajono vadovių ir medikų bendruomenės kilo dėl jos asmens, jos politinės veiklos, tariamo rajono vadovių noro atleisti ją iš darbo.

Deja, jokio save ypatingai vertinančio asmens atleidimas iš darbo ligoninės situacijos nepagerins, būtini kur kas svarbesni sprendimai. Pirmiausia, sprendimai, susiję su tiesiogine darbuotojų, specialistų gerove. Juos, pasak R. Šalaševičiūtės, turi priimti pirmiausia gydymo įstaigų vadovės. „Jei darbuotojų atlyginimai yra maži, vienareikšmiškai kalti vadovai,“ – sakė ministrė. O sprendimus, susijusius su bendra įstaigų veikla, priimti turės steigėjas, t.y. Savivaldybės taryba. Ministrė kalbėjo be užuolankų: Širvintų ligoninei galimi du variantai, dėl kurių teks apsispręsti pačioms įstaigoms kartu su steigėju (Savivaldybe) – 1) ligoninės jungimasis su Pirminės sveikatos priežiūros centru (poliklinika), 2) tapimas kitos ligoninės filialu. Todėl būtina siaurinti veiklą, atsisakyti nuostolingos veiklos, surasti sritis, kurių paslaugos būtų reikalingos gyventojams, užtikrinančios stabilesnę padėtį ir geresnius specialistų atlyginimus. Viena iš tokių galimybių – geriatrijos paslaugų teikimas. R. Šalaševičiūtė džiaugėsi, kad rajono vadovės, keturios pas ją atvykusios moterys, yra aktyvios, svarsto visas įmanomas galimybes, kad jų vizitas į ministeriją prieš porą mėnesių buvo konstruktyvus, jo metu išsamiai pristatyta įstaigų situacija, aptarti galimi pertvarkos variantai. Susitikime dalyvavusiam Tarybos nariui Kęstučiui Pakalniui uždavus klausimą, ar ministrei nepasirodė keista, kad pas ją į ministeriją dėl Širvintų ligoninės situacijos atvyko tik keturios rajono vadovės, bet nė vieno mediko, R. Šalaševičiūtė jam atsakė, kad visai nekeista. Pas ministrę dažniausiai atvyksta savivaldybių merai, kadangi steigėjai atvažiuoja konsultuotis, o tik paskui kartu su medikais dėliojamos pozicijos.

Ministrė palinkėjo medikų bendruomenei ir Savivaldybės atstovams sklandaus dialogo, pabrėždama, kad sprendimus, kurie turi gerinti veiklą, turės priimti jie patys.

Besibaigiant 2015 metams, Širvintų rajono savivaldybėje būtent tai ir bus daroma. Merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuri, remdamasi teisės aktais, audito išvadomis, ministrės siūlymais, ieškos geriausių variantų, kaip išsaugoti Širvintų gydymo įstaigas, kaip pagerinti jų veiklą. Ingridos Baltušytės-Četrauskienės teigimu, gana vadovautis paskalomis ir grįžus į savo vadovaujamas įstaigas kelti nerimą darbuotojams. Ministrei atkreipus dėmesį, kad niekas nėra atleistas, nuosprendis abiejų įstaigų vadovėms yra vienas – dirbti. Dirbti, laikantis teisės aktų. Tam, kad būtų geriau ne ligoninės ar poliklinikos administracijoms, bet visiems rajono žmonėms.

Kai kurie medikai ministrės klausėsi nuleidę galvas.

Susitikimo akimirka.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

36 Atsakymai į “„Ligoninės vadovybė neįvykdė slaugytojams įsipareigojimų.“”

 1. Anonimas parašė:

  Seseliu poziuris i ligonius, deja, nuosirdesnis

 2. Ooooj parašė:

  Šiame straipsnyje visiškai perfrazuoti pasisakymai ir jų prasmė pakeista. Net gėda skaityti.

  Aj ir sėkmės, kai jus gydys SESELĖS. Labai tikiuosi, kad kažkokia dalis protingų širvintiškių yra.

 3. to už permainas parašė:

  sako kad uždirba – 15000 .

 4. už permainas parašė:

  Kai kas nors neveikia, bet kokie pakeitimai, kad ir kaip jie būtų skausmingi, yra reikalingi. Matome, kad ligoninė ir jos veikla, kokia yra dabar, tikrai netenkina daugumos gyventojų. Turbūt netenkina ir pačių medikų jei neskaičiuosime tų kelių, kurie laikosi įsikibę neprasto pajamų šaltinio. Ir aišku tų politikų, kurie medikais manipuliuoja. Vadinasi, išeina, kad permainos ligoninėje būtinos. Klausimas, ar jos duos rezultatą, ar reikės paskui dar naujų permainų? Bet tai jau ateities klausimas, į kurį taip ir nesužinosime atsakymo jei nepabandysime atsakyti į šį.

 5. tundra parašė:

  Daug sveikatos reikalų tvarkomės Ukmergėje. Ir tikrai ne dėl to, kad Širvintose daktaro neturetume. Ir tai jau tesiasi daug metu.

 6. aLEKSUI parašė:

  Jūsų lūpomis kalba tiesa

 7. Aleksas parašė:

  Jauni daktariukai tai rūpestingi, o tie pensininkai tai tik receptus rašo.Privati medicina visai kitap vertina žmogų.Bijo prarasti.

 8. w parašė:

  nesibaigianti ir labai skaudi tema 🙁

 9. ????? parašė:

  Kodėl poliklinika taip nenoriai siunčia ligonius į ligoninę????????????????????? Juk šiais laikais žmogus be reikalo į ligoninę nesiprašo. Man kartais atrodo, kad specialiai vilkina, kad tik nereikėtų guldyti. Ar čia kokie pinigai vaikšo, ar kaip kitaip yra?

 10. noriu parašė:

  tvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarkos
  o joooooooooooooooooos labai reikia.
  Sitos istaigos visada turejo nelieciamybe

 11. klaustukas parašė:

  Kam nuostolingai dirbančiai savivaldybės įstaigai reikalinga teisininkė? Žmonės sako, kad dar ir poliklinikoje „triūsia“. Ir žemėtvarkoj visu etatu. Ir Pakalnio partijai laiko suranda per rinkimus, kaip suprantu ne už ačiū. Yra savivaldybėje teisininkė, jeigu jau kalbam apie tai, tegul konsultuoja savo įstaigas.

 12. Zozai parašė:

  jeigu cia litais 15 gabalu tai evrais bus 4344. ale vistiek normalei kaip sirvintuose!

 13. jezaumarja parašė:

  nevarykit ant raudeliunienes. Ar tik ne pats pakalnis su puokste geliu leke ja sveikint? ji nelieciamoji!!

 14. to zoza parašė:

  ir dar tiek daug uždirba net 15000?

 15. zoza parašė:

  Prie-reabilitologes-p.-Raudeliunienes-tenka-valandomis-sedeti.Atejus-klausia-ar-ilgai-laukiat-dar-palaukite-begu-i-susirinkima-dar-dvi-val.-laukiam-po-to-vaziuojam-Ukmerge.

 16. eyyihipj;m.nmvcx ;lhgudo[hjl; parašė:

  Jungti siu 2 istaigu negalima, nes tai yra musu rajono istorinis paveldas.

 17. to Širvintiškis parašė:

  Įdomu juk yra tokia „šilta“ vieta uzdirba po 15.000 . Ka gal tai netiesa?

 18. to to Širvintiškis parašė:

  o kam tie gydytojai ir vyr gydytojai tai gali atlikti musu MERE

 19. to Širvintiškis parašė:

  Manote, kad keis? Kas žino, kas žino, gal ir pati išeis… Jei taip, tai nė kiek nenustebtume, jei juo taptų, sakykime, Astikas arba Puzinienė. Žmonės veiklūs ir kompetentingi, nenuginčysi…

 20. Širintiškis parašė:

  Įdomu kas pakeis ligoninės direktorę?

 21. mama čiole parašė:

  Pribrendo laikas ne tik vado, bet ir visos vadavietės keitimui. Didžioji dauguma pacientų tik rankomis plotų.

 22. brone parašė:

  ligoninej ir poliklinikai reikia naujo vado

 23. skaitytojai parašė:

  Širvintų rajone labai geri rodikliai pagal prisiregistravimą į privačias med. įstaigas. Nenuostabu, kodėl šitaip atsitinka. Kai į tave žiūri kaip į vilką, o ne kaip į žmogų, pacientų skaičius mažės. Persitvarkyti nei ligoninė, nei poliklinika vis dar nenori. O reikėtų… Todėl pritariu reorganizacijai, sujungimui ar prijungimui ir BŪTINAM KĖDŽIŲ PERSTATYMUI. Manau, kad ministrė tam neprieštarauja.

 24. birute parašė:

  teks pereit i nauja sveikatos klinika kur prie norfos,nes jau nusibodo uzsiregistravus pries pora savaiciu reikia uz duru sedeti dar pusvalandi maziausia kol teikiasi pakviesti,aciu naujajai merei,kad pajudino sirsiu lizda

 25. joo parašė:

  Labai gerai, kad bus pajudintos šiltos gūžtelės.

 26. Širvintiškė parašė:

  Pertvarka butina. .Pagaliau suszinojome tiesa , greiciau tos gydytojus atleistu iš darbo , daugiau negaliu .MES be ju geriau gyvensim .Seseles mus geriau pagydys .

 27. širvintiškis parašė:

  Teisybė pagal savivaldybę. Ką noriu ,tą rašau. Juk “ MES“ visada teisios. Kas MUMS ką padarys ? Tiesos čia tik o.1%.
  O jūs tikėkite, jeigu dar nepamatėte, kad visur melas.

 28. sako parašė:

  viskas cia del pinigo. kur dar rasi tokias aukso kasyklas. uztat ir laikosi dantim isikibe triju keturiu etatu. o ligonis px.

 29. super parašė:

  Pertvarka butina.

 30. is salies parašė:

  Jeigu ne skundai, manau, kad rezultatai butu buve geresni.
  Juk trukdoma specialiai

 31. to oho parašė:

  Dėka gerai dirbusios komandos, pagal 2014m. duomenys. Pasirodo ne taip jau blogai dirbo.

 32. oho parašė:

  Mažųjų savivaldybių reitingas. Geriausiųjų penketuką (iš 54-ių mažųjų savivaldybių) sudaro: Kauno r. ir Klaipėdos r. (73 balai iš 100), Druskininkų r. (68), Širvintų r. (66), Palangos m. (64) savivaldybės.

 33. vilma parašė:

  Musu daktarai jau turi geru pavyzdziu. Tai centriukas ir klinika vietoje vaistines. Ten visai kitaip su zmonemis elgiasi. Ir tai ne vieno mano nuomone.

 34. Širvintiškė parašė:

  Nu ir przne Laimute:)

 35. Janina parašė:

  Jau p. Saidienė geriau tegu aprimsta.

 36. taip parašė:

  Pagaliau suszinojome tiesa.

Comments are closed.

scroll to top
+