Susitikome po 35 metų

Rodos taip neseniai lakstėm mokyklos koridoriais, o jau prabėgo 35 metai, kai baigėme Musninkų vidurinę mokyklą ir visi išsilakstėm kas kur.

Rodos taip neseniai lakstėm mokyklos koridoriais, o jau prabėgo 35 metai, kai baigėme Musninkų vidurinę mokyklą ir visi išsilakstėm kas kur.

„…Prabėgo vaikystė kaip pro vagono langą, prabėgo jaunystė apsikaišiusi žiedais, tie patys vėjai šoka žavingą tango, mes esame tie patys, bet kitais veidais!“ Šiais žodžiais klasės susitikimą pradėjo labai susijaudinusi renginio organizatorė.

Kai būnam jauni, laikas eina, kai šiek tiek paaugam, laikas bėga, o kai peržengiame 50-metį, laikas jau lekia. Rodos taip neseniai lakstėm mokyklos koridoriais, o jau prabėgo 35 metai, kai baigėme Musninkų vidurinę mokyklą ir visi išsilakstėm kas kur. Spalio 4-ąja susitikome trylika iš 20 mūsų bendraklasių. Tai Rima, dvi Elytės, dvi Danutės, Irena, Stasė, Vida, Regina, Aldona, Vacys, Kęstas, Rimas. Vėl susibūrėm drauge, pasakojome savo 35-erių nesimatymo metų istorijas. Jose tilpo studijų metai, užauginti vaikai ir gimę anūkai, pabaigti ir dar vis besitęsiantys darbai, pastatyti namai, visi mylėti ir mylimi žmonės, realybe virtusios svajonės ir neišsipildę lūkesčiai.

Susitikom ne tam, kad visiems pasakytume: aš tai ir tai pasiekiau. Susitikom, kad vienas kitą pamatytume, pasidžiaugtume. Jei kiti nepasakydavo iškart, tai klausinėdavom, kur dirba, gyvena, apie šeimą. Juk susitikome artimiausi jaunystės draugai, tad norėjosi sužinoti, gal ką paguosti ar kam padėti… Sakoma, kad apie draugus reikia žinoti, nes kitaip būsim šalti ir bejausmiai. Jei žmogus paprastas, neišpuikęs, jis bet kokius savo didelius pasiekimus paminės kaip paprastus dalykus… Paklausinėjome vieni kitų apie tuos, kurie neatvyko į susitikimą. Prisiminę juokingus įvykius, kartu klasėje išgyventas neeilines akimirkas, dainavome dainas, šokome, o mums talkino muzikantas Jonas Borusevičius. Esame visi jam dėkingi. Paprašytas pagroti, jis ne tik pildė mūsų norus, bet ir pats dainavo mus jaudinančias dainas: „Mokyklinis valsas“ – muzika A. Murhauzo, žodžiai A. Saulyno, „Prisiminimų valsas“ – muzika M. Vaitkevičiaus, žodžiai P. Gaulės ir kt.

Prisiminimuose skambėjo puikių mokytojų: J. Galvoso, M. Galvosienės, auklėtojos M. Šavinienės, F. Vaicekauskienės, A. Juknienės, V. Ciesiūnaitės ir kitų pavardės. Tai žmonės, mūsų vaikystės ir jaunystės lange palikę ryškiausią šviesą, turėję įtakos gyvenimo kelio tiesumui.

Buvę 1979-ųjų metų, tuomet – Musninkų vidurinės mokyklos abiturientai išsiskirstėme kupini noro bei vilties kur kas dažniau susitikti.

Musninkų vidurinės mokyklos XXVIII laidos A klasės bendramokslių vardu Aldona Bučinskienė

Buvę 1979-ųjų metų, tuomet - Musninkų vidurinės mokyklos abiturientai išsiskirstėme kupini noro bei vilties kur kas dažniau susitikti.

Buvę 1979-ųjų metų, tuomet - Musninkų vidurinės mokyklos abiturientai išsiskirstėme kupini noro bei vilties kur kas dažniau susitikti.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+