Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“ švenčia 50 metų jubiliejų

Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ laikinai einanti direktorės pareigas Rita Sinkevičienė: „Darželyje ypatingas dėmesys kreipiamas kultūrinių ir etninių tautos tradicijų pažinimui, meniniam bei muzikiniam ugdymui, sveikos gyvensenos puoselėjimui.“

Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ laikinai einanti direktorės pareigas Rita Sinkevičienė: „Darželyje ypatingas dėmesys kreipiamas kultūrinių ir etninių tautos tradicijų pažinimui, meniniam bei muzikiniam ugdymui, sveikos gyvensenos puoselėjimui.“

1967 metų pavasarį duris atvėrė Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė‘. Jis įsikūrė tuomet dar nedidelio miestelio centre. Per 50 metų šio darželio duris varstė ne vienas tūkstantis mažųjų širvintiškių ir jų tėvelių. Per tiek metų keitėsi įstaigos vadovai, pedagogai, darželio aplinka ir vidus, tačiau svarbiausios vertybės ir tikslai nesikeitė. Visuomet buvo siekiama ugdyti vaikų gėrio, tiesos supratimą, formuoti etnokultūros pradmenis ir tradicijas, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, padėti suvokti ir atsakyti į visus jiems iškilusius klausimus. Šiandieną jubiliejų švenčianti ikimokyklinio ugdymo įstaiga didžiuojasi savo buvusiais ir esamais auklėtiniais. Darželis turi savo tradicijas, jas puoselėja, ugdo vertybines nuostatas, kuria saugią, teigiamą aplinką, rašo savo istoriją, turi sukaupęs vertingų nuotraukų, menančių dabar jau suaugusių širvintiškių nerūpestingą vaikystę. Apie darželio nueitą kelią, nuveiktus darbus mintimis pasidalyti sutiko Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ laikinai einanti direktorės pareigas Rita Sinkevičienė.

– Kuo šiandieną ypatingas Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“? Kaip jame jaučiasi ugdytiniai? Kaip sekasi kiekvieną pastebėti, pabrėžti jo privalumus, talentą?

– Per 50 darbo metų mūsų darželis visiems įrodė, kad įstaigos, kaip ir žmogaus, gyvenimas, matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Įstaigos darbuotojai padarė jų daug ir gerų. Ir tiek, kiek širdies šilumos įstaiga atidavė vaikučiams bei jų tėveliams, tiek jos per šiuos ilgus metus čia ir sugrįžta. Mūsų darželyje dėmesio centre yra vaikas. Dirbančioms auklėtojoms ir jų padėjėjoms labai svarbi kiekvieno mažylio savijauta ir saugumas. Stengiamės pastebėti kiekvieną vaiką, jo gebėjimus, polinkius, pomėgius. 2008 metais įstaiga buvo pripažinta kaip sveikatą stiprinanti mokykla, o įstaigos pedagogai priklauso respublikinei „Sveikatos želmenėlių“ asociacijai. Nuo 2011 metų pradėjome diegti naują ugdymo organizavimo modelį – vaikų nuo 8 mėn. iki 2 metų ugdymą ir laipsnišką pratinimą prie lopšelio-darželio, įsteigėme „Mažylių mokyklėlę“. 2014 m. įstojome į Lietuvos futbolo federacijos asociaciją ir vykdome respublikinį projektą „Futboliukas“. Dalyvaujame respublikiniuose „Saulučių“ sambūriuose, kur susirenka visos Lietuvos „Saulutės“. Didžiuojamės ir džiaugiamės savo ugdytiniais. Jie yra smalsūs, aktyvūs įvairių konkursų dalyviai ir laimėtojai. Darželyje ypatingas dėmesys kreipiamas kultūrinių ir etninių tautos tradicijų pažinimui, meniniam bei muzikiniam ugdymui, sveikos gyvensenos puoselėjimui.

Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ kolektyvas (pirmoje eilėje centre sėdi direktorė Gražina Zimkuvienė). 2004 m.

Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ kolektyvas (pirmoje eilėje centre sėdi direktorė Gražina Zimkuvienė). 2004 m.

Mažyliai su med. sesele O. Jankauskiene.

Mažyliai su med. sesele O. Jankauskiene.

– Pažvelkime į darželio istoriją. Kas yra vadovavęs darželiui? Kaip per 50 metų keitėsi ugdytinių ir darbuotojų skaičius?

– Darželio archyvuose pagarbiai saugomi nuotraukų albumai, o juose esantys įrašai liudija, jog lygiai prieš 50 metų Širvintų mieste atidarytas pirmasis vaikų lopšelis-darželis Nr. 1 buvo 140 vietų, tačiau dėl didelio skaičiaus norinčiųjų patekti į darželį dar buvo atidaryta pridėtinė grupė salėje. Iš viso atidarytos 4 darželinės ir 3 lopšelinės grupės. Vaikučius pasitiko pirmosios vedėjos Aldonos Šarkienės vadovaujamas kolektyvas. Su lopšelio grupėmis darbą pradėjo medicinos seserys S. Kavaliauskienė, N. Gaižutienė, Rutkauskaitė (tais laikais buvo tokia tvarka: su lopšelinukais dirbo medicinos seselės). Darželio grupių pirmosios auklėtojos buvo R. Saveikienė, M. Verbickienė, E. Štankelienė, S. Rudzinskienė, valgį vaikams ruošė S. Navickienė. Kadangi papildoma grupė buvo įkurta aktų salėje, dėl to kentėjo muzikinis ir fizinis vaikų ugdymas. Darželyje dirbo jaunas specialistas, vaikų gydytojas V. D. Tiulin’as, pirmąja muzikos vadove dirbo Zina Stonienė. Per 50 metų labai nedaug keitėsi darželio vadovai. Darželiui vadovavo Veronika Sprogienė, Leonora Pimpienė, Gražina Zimkuvienė. Dabar darželį lanko 122 vaikai, dirba 31 darbuotojas. Ugdytinių ir darbuotojų skaičius beveik nesikeitė.

Darželio ugdytinių susitikimas su karo dalyviu Stanislovu Dačka (už vaikų pirma iš kairės stovi darželio vedėja Veronika Sprogienė, antra - muzikos vadovė Zina Stonienė). 1980 m.

Darželio ugdytinių susitikimas su karo dalyviu Stanislovu Dačka (už vaikų pirma iš kairės stovi darželio vedėja Veronika Sprogienė, antra - muzikos vadovė Zina Stonienė). 1980 m.

– Prašau paminėti tuos žmones, kurie šiame darželyje dabar dirba ilgiausiai? Gal turite tokių, kuriems ši įstaiga – vienintelė darbovietė gyvenime?

– Turime gražų būrelį darbuotojų, kurie darželyje dirba ne vieną dešimtmetį – po 25 ir daugiau metų. Tai auklėtojos padėjėja Vacė Runevičienė, auklėtojos Stanislava Levickienė, Rima Zibalienė, Rasa Meškutavičienė, Audronė Žiupkienė, specialistė-dietistė Valerija Repečkienė ir aš, laikinai einanti darželio direktorės pareigas Rita Sinkevičienė. Ši darbovietė man yra pirmoji ir vienintelė, taip pat ji pirmoji ir vienintelė darbovietė auklėtojoms Rimai Zibalienei ir Vilmai Pimpienei, auklėtojos padėjėjai Joanai Matulei.

– Kokios bendruomenės šventės yra tapusios darželio tradicija?

– Švenčių mes švenčiame daug, joms atsakingai ruošiamės. Tradicinėmis tapo sveikatingumo, šeimos, kalendorinės šventės. Nepamirštame ir socialinių partnerių, su jais organizuojame bendras šventes.

Parengiamoji mokyklai grupė. 1975-1976 m. m.

Parengiamoji mokyklai grupė. 1975-1976 m. m.

– Kokius projektus vykdo darželis? Kokie rezultatai?

– Laimėti projektai ir gautas finansavimas iš savivaldybės sveikatos rėmimo fondo: „Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas darželyje“, „Suprask seną žmogų“, „Sveikatos keliai ir takeliai“, „Augu sveikas ir judrus“. Vykdome respublikinius projektus: „Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado“, „Futboliukas“, „Sveikatos virusas per Lietuvą“, „Vanduo – sveikatos šaltinis“, Aš bėgu“ ir kt. Įstaigoje vykdomi šie projektai: „Maistas – vaistas“, „Judam, krutam kas kaip mokam“, „Mano vaikystės spalvos“, „Noriu pažinti save“, „Judėk linksmai – gyvenk sveikai“, „Kamuoliukas- greituoliukas“ ir kt.

– Gal galėtumėte išduoti paslaptį? Kada ir kaip vyks jubiliejaus minėjimas?

– 50-ties metų sukakties paminėjimui rengėmės iš anksto, vyko paruošiamieji darbai, tvarkoma įstaigos aplinka, gėlynai, talkose noriai dalyvavo įstaigos darbuotojai, vaikai ir jų tėveliai. Tuomet perėjome prie ištisos šventinės ir kūrybinės savaitės. Jubiliejinis koncertas vyks darželio kiemelyje gegužės 25 dieną (ketvirtadienį) 16.00 valandą. Laukiame svečių, buvusių darbuotojų ir visų, kuriems šis darželis buvo ir yra brangus ir mielas vaikystės prisiminimas.

Sveikinimai išeinantiems iš darželio į mokyklą mažyliams (iš kairės į dešinę: auklėtojos padėjėja Karolina Pečiulienė, auklėtoja Rima Zibalienė, darželio vedėja Leonora Pimpienė, metodininkė Stanislava Levickienė, auklėtoja Genovaitė Dudienė). 1989 m.

Sveikinimai išeinantiems iš darželio į mokyklą mažyliams (iš kairės į dešinę: auklėtojos padėjėja Karolina Pečiulienė, auklėtoja Rima Zibalienė, darželio vedėja Leonora Pimpienė, metodininkė Stanislava Levickienė, auklėtoja Genovaitė Dūdienė). 1989 m.

Mažųjų palydos į mokyklą. 2001 m.

Mažųjų palydos į mokyklą. 2001 m.

– Ko palinkėsite 50 metų jubiliejų švenčiančiai darželio „Saulutė“ bendruomenei?

– Pirmiausia už puikias šventines idėjas dėkoju visoms lopšelio-darželio ,,Saulutė“ pedagogėms, tėveliams, kurie prisidėjo gražindami įstaigos aplinką, ir visai bendruomenei už nuoširdų darbą ruošiantis šiam garbingam įstaigos įkūrimo sukakties paminėjimui. Linkiu mums visiems, kad visada būtumėme kelyje, vedančiame į didžiausią sėkmę, laimę ir meilę, visada būkime smalsūs kaip vaikai, spinduliuojantys palaima, kupini troškimų, skleidžiantys aplink gerumą.

– Ačiū už pokalbį.

Romas Zibalas
Nuotraukos iš lopšelio-darželio „Saulutė“ archyvo

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

6 Atsakymai į “Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“ švenčia 50 metų jubiliejų”

 1. butinai parašė:

  Ritai reikia buti direktore.

 2. titas parašė:

  svente buvo puiki, saunus kolektyvas

 3. va parašė:

  Visi jie dar pries tiek metu plaukuoti. Bet tokie grazus.

 4. VAI parašė:

  Koks Arturka plaukuotas 🙂

 5. tikrai parašė:

  p. Sinkevičienė galėtų būti puiki darželių direktorė. Patirties turi, idėjų irgi, tik noro reikia.

 6. Anonimas parašė:

  Labai gražią šventę surengė darželis.

Comments are closed.

scroll to top
+