Širvintos minėjo Vasario 16-ąją

Šauliai garbės sargyboje stovi ir prie paminklo Nepriklausomybės kovoms atminti.

Šauliai garbės sargyboje stovi ir prie paminklo Nepriklausomybės kovoms atminti.

Šventos Mišios už Tėvynę Lietuvą

Į Širvintų bažnyčią vidurdienį susirinko nedidelė apie šimtą žmonių grupė. Pamaldose už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones dalyvavo visi trys parapijos kunigai. Mokytojo eksperto Leono Vaicekausko vadovaujami jaunieji šauliai stovėjo garbės sargyboje prie vėliavų. Šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kunigas Egidijus Kazlauskas. Jis ta proga pasakė ir labai prasmingą pamokslą. Parapijos jaunimo grupė (studentas Justas Arasimavičius, moksleiviai ministrantai Arvydas Baikauskas ir Gražvydas Kinderevičius) skaitė kunigo Antano Černos eiles, skirtas Tėvynei. Pasimelsta už žuvusiuosius kovotojus Lietuvos laisvės, sugiedotas Valstybės himnas.

Po pamaldų parapijiečiai kunigo vikaro buvo paprašyti susirinkti prie šalia bažnyčios skverelyje stovinčios R. Antinio skulptūros kovotojams už Lietuvos laisvę atminti. Bažnyčios choristai čia dainavo patriotines dainas, meldėsi už žuvusiuosius. Prie paminklo buvo padėta gėlių. Kunigas E. Kazlauskas paprašė tų, kurie gali, nueiti prie Nepriklausomybės kovų savanorių ir žuvusių priešų kapų ir sukalbėti „Amžiną atilsį“. Į kapines atėjo beveik visi, dalyvavę minėjime prie paminklo. Širvintų šauliai ir čia stovėjo garbės sargyboje prie vėliavų, paprašė pagerbti žuvusiuosius tylos minute. Ant kapų buvo uždegtos žvakutės. Pasirūpinta, kad nuo savanorių kapų būtų nuvalytas sniegas, prie jų būtų galima netrukdomai prieiti.

Kultūros centre – paroda ir koncertas

Parodų salėje buvo atidaryta Meno mokyklos Dailės skyriaus baigiamųjų darbų paroda „Augu Lietuvai, kuriu Tėvynei“. Su parodos lankytojais susitiko ir mintimis noriai dalijosi mokytojos ekspertės Stasė Rulevičienė ir Aldona Ragelskienė. Keista, bet didesnio širvintiškių dėmesio paroda nesulaukė, priešingai, į koncertą ypač gausiai atėję žmonės stumdėsi ankštuose koridoriuose, pyko, kad jų neleidžia į koncertų salę, bet į parodų salę užėjo vos viena kita dešimtis.

Širvintiškių didelio dėmesio nesulaukė ir kvietimas ateiti prie Savivaldybės rūmų apsirengus geltonais, žaliais, raudonais drabužiais ir ant laiptų sudaryti gyvąją vėliavą.

O miesto meno mėgėjų kolektyvų koncertas susilaukė anšlago. Salėje, kaip sakoma, nebuvo vietos net kur obuoliui nukristi. Suprantama, daugiausia koncertavo lopšelių – darželių, mokyklų vaikučiai. O jų pažiūrėti visada gausiai susirenka ne tik tėveliai, bet ir giminės, draugai, pažįstami…

Steponas Liktoravičius

***
Rajono mokyklose bei ikimokyklinio ugdymo institucijose praėjusią savaitę buvo iškilmingai paminėta Vasario 16 – oji – Valstybės atkūrimo diena.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Širvintų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos aktų salėje ankstyvą penktadienio rytą prasidėjo mokyklos direktorės Helenos Vaicekauskienės sveikinimo kalba mokyklos bendruomenei. Direktorė linkėjo mylėti, dirbti ir ginti savo valstybę Lietuvą. Šventės vedėjai Edita Guščienė ir Tomas Labanauskas skaitė Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus ir kitų iškilių lietuvių poetų eiles, 6b klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Reginos Apynienės,  pristatė savo kūrinius apie tėvynę Lietuvą, buvo demonstruojamas dokumentinis filmas apie Lietuvos valstybę.

Pagerbę Lietuvos Trispalvę ir iškilmingai sugiedoję Lietuvos himną, atžalyniečiai klausėsi koncerto. Šoko „Atžalyno“ mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Šermukšnėlė“ ir merginų šokių kolektyvas, gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Siaustukas“, vadovaujami Ramunės Bolotnikovienės. Dainavo „Atžalyno“ vokalinė grupė ir choras, vadovaujami Jurgos Sarpauskienės.

Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje šventiniai renginiai tęsėsi visą savaitę: bibliotekoje veikė senų istorijos vadovėlių ir spaudinių paroda, vestibiulyje buvo eksponuojamos Nepriklausomybės akto signatarų nuotraukos, istorijos mokytojai visų klasių gimnazistams vedė 1918 metų įvykius menančias istorijos pamokas. Gimnazijos šauliai vasario 12 dieną aplankė Roberto Antinio paminklą Širvintose ir Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio kapą Musninkuose, padėjo gėlių.

Pilietiškumo pamokos pavyko: dalyviai dėkingi organizatoriams, koordinatoriams bei atlikėjams už puikias akimirkas, išgyventas koncerto metu. Pasak Širvintų Lauryno  Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos direktorės Janinos Martinaitienės, puiku, kad mokiniai puoselėja lietuvybę, tęsia tėvų bei senelių tradicijas ir galvoja apie savo ateitį tėvynėje Lietuvoje.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

3 Atsakymai į “Širvintos minėjo Vasario 16-ąją”

  1. ********** parašė:

    nesupratau koks cia izeidimas?

  2. ADMINISTRATORIUI parašė:

    Galėtumėte ir ištrinti tokį įžeidžiantį mokyklos direktorę komentarą.

  3. isverstaskure parašė:

    martinaitiene

Comments are closed.

scroll to top
+