Rugsėjo 1-ąją – mažiau moksleivių ir studentų

Remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktais duomenimis, nuo rugsėjo pirmosios duris atvers daugiau nei 1300 mokyklų. Tai šešioms mokykloms ir 34-iais bazinių mokyklų skyriais mažiau negu pernai (šių skyrių vienoje klasėje vidutiniškai tesimokė 2-3 mokiniai).

Kiekvienais mokslo metais šalies bendrojo lavinimo mokyklose sumažėja apie 20 tūkstančių mokinių. 2007 metais bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 485 879 mokiniai (2007-2008 mokslo metais Širvintų rajono bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2867 mokiniai), 2008 metais – 464 917 mokiniai (2008-2009 mokslo metais rajone – 2694), o 2009 metais – 440 504 mokiniai (2009-2010 mokslo metais rajone – 2581).

Planuojama, kad šiuos mokslo metus pradės 22 tūkstančiais mažiau moksleivių nei 2009-aisiais. Manoma, kad į klases susirinks  418 500 mokinių, iš jų apie 29 tūkstančiai pirmokų. Širvintų rajono bendrojo lavinimo mokyklose rugsėjo 1-ąją planuojama sulaukti 142 pirmokų. Mūsų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, pirmokų skaičius kasmet vis mažėja: 2007-aisiais – 192, 2008-aisiais – 152, 2009-aisiais – 133.

„Kalbėdami apie šią skausmingą tendenciją – mokinių mažėjimą pastebime ir viltingų dalykų: mokinių mažėjimas stabilizavosi. Palyginti su praėjusiais metais, šiemet savo veiklą stabdo mažiausiai mokyklų. Tačiau tai nesumenkina mokyklai kylančio iššūkio, kaip racionaliai panaudoti pastatus, išspręsti mokytojų darbo krūvio problemą, išlaikyti mokyklos rezervą geresniems laikams, kai vėl ims gausėti pirmokų,“ – sako švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

Anot pateiktos informacijos, mokyklas laikomasi pagrindinio principo: kuo jaunesnis mokinys, tuo arčiau jo gyvenamosios vietos turi būti mokykla. Vyresniųjų klasių mokiniams svarbiau, kad mokykla būtų kuo geriau aprūpinta: turėtų gerai įrengtas laboratorijas, pakankamai kompiuterių, kitų modernių mokymo priemonių, gausesnį bibliotekos fondą ir kt.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybėms nupirko geltonųjų autobusų. Už puspenkto milijono litų įsigyti 38 nauji autobusai, kurie daugiausia vežios vyresniųjų klasių mokinius iš uždaromų mokyklų į didesnes pagrindines, vidurines mokyklas ar gimnazijas. Vienas iš minėtų geltonųjų autobusų šiemet atiteko Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinei mokyklai. Iš viso šalies mokyklų geltonųjų autobusiukų parke per 500 automobilių.

Siekiant kaimo vietovėse išlaikyti kultūros ir šviečiamosios traukos centrus, iš ES paramos skirta lėšų daugiafunkciniams centrams steigti. Daugiafunkciniai centrai gali būti steigiami uždarytų mokyklų, ambulatorijų, kultūros namų pastatuose. Čia vaikai gali paruošti pamokas, užsiimti įvairia popamokine veikla, čia gali susirinkti kaimo bendruomenė, veikti priešmokyklinės grupės ir kt.

Šių metų gegužės 31 dieną Širvintų rajono taryba pritarė sprendimo projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro Bartkuškio kaime steigimas“ įgyvendinimui pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“. Taigi tikėtina, kad netrukus ir mūsų rajone pradės veikti daugiafunkcinis kultūros ir šviečiamosios traukos centras.

Švietimo ir mokslo ministerija numato, kad iki 2013 metų pabaigos bus įsteigta ne mažiau kaip 76 daugiafunkciniai centrai tose vietovėse, kuriose gyvena iki 1000 gyventojų.

***

Remiantis jau įvykusio pirmojo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapo rezultatais bei papildomo priėmimo pakvietimų skaičiumi galima teigti, kad į Lietuvos universitetus šiemet bus priimta maždaug 4-5 tūkstančiais mažiau pirmakursių nei 2009 metais.

Šiemet pirmajame pagrindinio priėmimo etape sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 24 952 būsimi pirmakursiai, antrajame – 1631. Papildomame priėmime pakviesta studijuoti daugiau kaip 5 tūkst. pretendentų, tačiau nesitikima, kad visi pasirašys sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Jei ir visi pasirašytų, pirmakursių skaičius nesiektų 32 tūkst.

Pernai sutartis su universitetais pasirašė 36 374 tuometiniai būsimi pirmakursiai.

Iš šių metų pagrindinio priėmimo metu sutartis pasirašiusių beveik 26,6 tūkst. būsimų pirmakursių, beveik 10,7 tūkst. už studijas turėtų mokėti patys.

Lietuvoje studijuojančių asmenų skaičius mažėja dėl kelių priežasčių: mažėja mokinių skaičius, abiturientai nedalyvauja stojime į aukštasias mokyklas ir vis daugiau jų pasirenka studijas užsienio universitetuose. Šiemet dalis Širvintų rajono abiturientų irgi nutarė aukštojo mokslo diplomo siekti užsienio universitetuose. Tačiau Širvintų rajonas nuo daugelio šalies vidurinių mokyklų ir gimnazijų skiriasi tuo, kad per pastaruosius metus abiturientų skaičius augo: 2007-2008 mokslo metais rajone buvo 230, 2008-2009 mokslo metais – 254, 2009-2010 mokslo metais – 266 abiturientai.

„Širvintų krašto“ informacija

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

1 Atsakymas į "Rugsėjo 1-ąją – mažiau moksleivių ir studentų"

  1. Ugnė parašė:

    Nuo 2007/8 m.iš Lietuvos išvyko 67 379 vaikučiai + po du tėvelius 134758 ir dar po keletą artimų giminaičių ar draugų.Labai liūdnas rugsėjis.

Comments are closed.

scroll to top
+