Respublikinė konferencija Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame centre

Respublikinė konferencija Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame centre
Pasidalyti daugiafunkcių centrų patirtimi apie visos dienos mokyklos idėjų įgyvendinimą į Bartkuškį susirinko daugiafunkcių centrų vadovai ir mokytojai iš Utenos, Varėnos, Mažeikių, Plungės, Šakių, Kėdainių, Kretingos, Raseinių, Kauno, Šalčininkų, Ukmergės, Vilniaus Elektrėnų rajonų. Respublikinė konferencija „Daugiafunkcis centras – visos dienos mokykla“, kurią organizavo Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras su Širvintų rajono švietimo centru ir Daugiafunkcių centrų vadovų asociacija, vyko tik ką prasidėjus mokinių atostogoms, birželio 9 dieną. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius, Ugdymo plėtotės centro atstovai ir Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto atstovė dr. Giedrė Misiūnienė. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė nuoširdžiai pasveikino visus susirinkusius  Širvintų rajono administracijos vardu.
Konferencijoje apie aktualius daugiafunkciams centrams švietimo politikos aspektus pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius. Viceministras ne tik išdėstė savo mintis, bet atidžiai gilinosi ir į susirinkusiųjų pastabas, atsakė į pateiktus klausimus. Susirinkusiuosius domino švietimo pertvarkos perspektyvos bendrojo ugdymo mokyklose, vadovų atestacijos ir kadencijų klausimai, daugiafunkcių centrų veiklų plėtros ir finansavimo perspektyvos ir kt. Viceministras pakvietė  dalyvauti visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimo darbo grupėje atstovauti daugiafunkciams centrams; išsakyti Daugiafunkcių centrų vadovų asociacijos poziciją.
Ugdymo plėtotės centro mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė Giedrė Tumosaitė kvietė teikti paraiškas projekte „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (09.2.1-ESFA-K-728). Ji atskleidė planuojamų projekto veiklų galimybes, konsultavo projekto rengimo klausimais, nusakė galimybes laimėti finansavimą.
Daugiafunkcių centrų visos dienos veiklų spektrą atskleidžia kiekviename susitikime papasakotos unikalios patirtys, kurios įkvepia veikti kitus, ir sutiktos spalvingos asmenybės, negailinčios savo laiko ir pastangų kitų labui.
Mintimis apie sveiką ir darnų santykį su aplinka dalijosi Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro vyr. mokytoja Felicija Stramilaitė. Menininkė, mandalų kūrėja, lietuvių kalbos mokytoja, dabar ir muziejaus darbuotoja, Žolinčių akademijos dalyvė pakvietė visus išbandyti sveikos gyvensenos praktiką jau konferencijoje, į konferencijos darbą įnešdama daug geros nuotaikos. Apžiūrėti Bartkuškio daugiafunkcio centro konferencijos dalyviai patraukė paragavę konferencijos rėmėjų Širvintų rajono Bartkuškio ūkininkų Paliulių šeimos gaminamų sūrių. Ekskursijos po mūsų centrą metu dalyviai ne tik įvertino čia sudarytas ugdymo galimybes dėl sukurtų naujų edukacinių erdvių, bet ir davė patarimų tolesniems darbams, ypač šių erdvių išnaudojimui.
Mažeikių r. Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Ingrida Braziulienė pakvietė visus į savo vadovaujamos įstaigos jubiliejų, kurio proga daugiafunkcių centrų vadovai pažadėjo susirinkti į konferenciją spalio mėnesį ir tęsti dalijimąsi patirtimi bei planuoti naujus darbus.
Vertingi neformalūs pokalbiai, dalijimasis artimiausiais planais ir patirtimi, plėtojami santykiai tarp daugiafunkcių centrų vadovų, ryšiai tarp valdžios, mokslo institucijų bei daugiafunkcių centrų – tai realios produktyvios veiklos perspektyvos. Šiai veiklai vienija bendraminčių neseniai įkurta asociacija. Pritarta vienai iš prioritetinių asociacijos darbo krypčių – siekti daugiafunkcių centrų įteisinimo kaip ypatingos, daugelį funkcijų galinčios atlikti įstaigos statuso įstatymuose. Daugiafunkciai centrai gali atlikti ne mažiau kaip keturių ministerijų – Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros ir net Sveikatos apsaugos – kuruojamų sričių darbus; produktyviai dalyvauti ir Vyriausybės priemonių plano įgyvendinime kuriant visos dienos mokyklą ir ne tik…
Įgyvendinti išsikelti konferencijos tikslai: aptarta Daugiafunkcių centrų vadovų asociacijos veiklos strategija, numatytos naujos daugiafunkcių centrų įsijungimo į visos dienos mokyklų kūrimo galimybės. Platelių daugiafunkcio centro direktorė Asta Plataunienė paragino visus asociacijos dalyvius imtis aktyvios pozicijos sprendžiant tiek institucinio lygmens, tiek ir valstybines problemas keliant sau klausimą: kas padarys, jei ne aš…
Jaučiamės daug galintys padaryti, jei finansavimas švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos bei socialinėms sritims būtų stiprinamas per daugiafunkcius centrus. Tiesiog nereikia pinigų švaistyti vėjais.
Dr. Danguolė Kalesnikienė
Daugiafunkcių centrų vadovų asociacijos prezidentė, Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė
Aurelijos Vlasovos nuotraukos
bart1  Aštuntokas Gytis Ašmega groja svečiams.
bart2   Diskusijos dėl visos dienos mokyklos
bart3 Konferencijos akimirka
bart4 Kvietimas į konferenciją Mažeikiuose
bart5 Neformalūs pokalbiai
bart6  Su Felicija Stramilaite
bart7 Sveikina Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė.
bart8  Ugdymo plėtotės centro metodininkė Giedrė Tumosaitė
bart9   Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius atsakė į klausimus.
Aštuntokas Gytis Ašmega groja svečiams.

Aštuntokas Gytis Ašmega groja svečiams.

Pasidalyti daugiafunkcių centrų patirtimi apie visos dienos mokyklos idėjų įgyvendinimą į Bartkuškį susirinko daugiafunkcių centrų vadovai ir mokytojai iš Utenos, Varėnos, Mažeikių, Plungės, Šakių, Kėdainių, Kretingos, Raseinių, Kauno, Šalčininkų, Ukmergės, Vilniaus, Elektrėnų savivaldybių. Respublikinė konferencija „Daugiafunkcis centras – visos dienos mokykla“, kurią organizavo Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras su Širvintų rajono švietimo centru ir Daugiafunkcių centrų vadovų asociacija, vyko tik ką prasidėjus mokinių atostogoms, birželio 9 dieną. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius, Ugdymo plėtotės centro atstovai ir Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto atstovė dr. Giedrė Misiūnienė. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė nuoširdžiai pasveikino visus susirinkusius  Širvintų rajono administracijos vardu.

Konferencijoje apie aktualius daugiafunkciams centrams švietimo politikos aspektus pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius. Viceministras ne tik išdėstė savo mintis, bet atidžiai gilinosi ir į susirinkusiųjų pastabas, atsakė į pateiktus klausimus. Susirinkusiuosius domino švietimo pertvarkos perspektyvos bendrojo ugdymo mokyklose, vadovų atestacijos ir kadencijų klausimai, daugiafunkcių centrų veiklų plėtros ir finansavimo perspektyvos ir kt. Viceministras pakvietė  dalyvauti visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimo darbo grupėje atstovauti daugiafunkciams centrams; išsakyti Daugiafunkcių centrų vadovų asociacijos poziciją.

Konferencijos akimirka

Konferencijos akimirka

Su Felicija Stramilaite

Su Felicija Stramilaite

Sveikina Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė.

Sveikina Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė.

Ugdymo plėtotės centro mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė Giedrė Tumosaitė kvietė teikti paraiškas projekte „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (09.2.1-ESFA-K-728). Ji atskleidė planuojamų projekto veiklų galimybes, konsultavo projekto rengimo klausimais, nusakė galimybes laimėti finansavimą.

Daugiafunkcių centrų visos dienos veiklų spektrą atskleidžia kiekviename susitikime papasakotos unikalios patirtys, kurios įkvepia veikti kitus, ir sutiktos spalvingos asmenybės, negailinčios savo laiko ir pastangų kitų labui.

Mintimis apie sveiką ir darnų santykį su aplinka dalijosi Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro vyr. mokytoja Felicija Stramilaitė. Menininkė, mandalų kūrėja, lietuvių kalbos mokytoja, dabar ir muziejaus darbuotoja, Žolinčių akademijos dalyvė pakvietė visus išbandyti sveikos gyvensenos praktiką jau konferencijoje, į konferencijos darbą įnešdama daug geros nuotaikos. Apžiūrėti Bartkuškio daugiafunkcio centro konferencijos dalyviai patraukė paragavę konferencijos rėmėjų Širvintų rajono Bartkuškio ūkininkų Paliulių šeimos gaminamų sūrių. Ekskursijos po mūsų centrą metu dalyviai ne tik įvertino čia sudarytas ugdymo galimybes dėl sukurtų naujų edukacinių erdvių, bet ir davė patarimų tolesniems darbams, ypač šių erdvių išnaudojimui.

Mažeikių r. Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Ingrida Braziulienė pakvietė visus į savo vadovaujamos įstaigos jubiliejų, kurio proga daugiafunkcių centrų vadovai pažadėjo susirinkti į konferenciją spalio mėnesį ir tęsti dalijimąsi patirtimi bei planuoti naujus darbus.

Vertingi neformalūs pokalbiai, dalijimasis artimiausiais planais ir patirtimi, plėtojami santykiai tarp daugiafunkcių centrų vadovų, ryšiai tarp valdžios, mokslo institucijų bei daugiafunkcių centrų – tai realios produktyvios veiklos perspektyvos. Šiai veiklai vienija bendraminčių neseniai įkurta asociacija. Pritarta vienai iš prioritetinių asociacijos darbo krypčių – siekti daugiafunkcių centrų įteisinimo kaip ypatingos, daugelį funkcijų galinčios atlikti įstaigos statuso įstatymuose. Daugiafunkciai centrai gali atlikti ne mažiau kaip keturių ministerijų – Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros ir net Sveikatos apsaugos – kuruojamų sričių darbus; produktyviai dalyvauti ir Vyriausybės priemonių plano įgyvendinime kuriant visos dienos mokyklą ir ne tik…

Neformalūs pokalbiai

Neformalūs pokalbiai

Kvietimas į konferenciją Mažeikiuose

Kvietimas į konferenciją Mažeikiuose

Diskusijos dėl visos dienos mokyklos

Diskusijos dėl visos dienos mokyklos

Ugdymo plėtotės centro metodininkė Giedrė Tumosaitė

Ugdymo plėtotės centro metodininkė Giedrė Tumosaitė

Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius atsakė į klausimus.

Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius atsakė į klausimus.

Įgyvendinti išsikelti konferencijos tikslai: aptarta Daugiafunkcių centrų vadovų asociacijos veiklos strategija, numatytos naujos daugiafunkcių centrų įsijungimo į visos dienos mokyklų kūrimo galimybės. Platelių daugiafunkcio centro direktorė Asta Plataunienė paragino visus asociacijos dalyvius imtis aktyvios pozicijos sprendžiant tiek institucinio lygmens, tiek ir valstybines problemas keliant sau klausimą: kas padarys, jei ne aš…

Jaučiamės daug galintys padaryti, jei finansavimas švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos bei socialinėms sritims būtų stiprinamas per daugiafunkcius centrus. Tiesiog nereikia pinigų švaistyti vėjais.

Dr. Danguolė Kalesnikienė

Daugiafunkcių centrų vadovų asociacijos prezidentė, Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+