Po penkerių metų kaimuose neliks nė vienos pradinės mokyklos. Argi tai ne akibrokštas?!

Dienos tema

Šeštadienio popietę Savivaldybės rūmų salėje įvyko Savivaldybės administracijos darbuotojų ir žiniasklaidos priemonių atstovų susitikimas, kuriame buvo gvildenamos švietimo problemos.

Susitikime dalyvavo rajono mero patarėja Jadvyga Barbaravičienė, Savivaldybės administracijos direktorius Pranas Kamienas, Švietimo ir sporto skyriaus laikinoji vedėja Aldona Vilūnienė, specialistai Giedrė Vaičiūnienė, Rasa Kralikevičienė, Algimantas Kmitas (pavaduoja sergantį Borisą Sockį).

Giedrė Vaičiūnienė pristatė rajono mokyklų pertvarkos bendrojo plano projektą, Aldona Vilūnienė supažindino žurnalistus su pasiruošimo ir egzaminų vykdymo tvarka bei problemomis, Rasa Kralikevičienė kalbėjo apie Vaikų socializacijos programą, atostogas ir mokinių užimtumą.

Administracijos direktorius P.Kamienas ir Švietimo bei sporto skyriaus specialistai atsakė į korespondentų pateiktus klausimus.

Planas, kuris turės būti įvykdytas

2002-aisiais metais rajono mokyklose mokėsi 3516 mokinių. Visose bendrojo lavinimo mokyklose buvo 206 klasių komplektai: 72 pradinio,104 pagrindinio ir 18 vidurinio ugdymo. Kasmet mokinių skaičius mažėja. 2003-aisiais metais rajono mokyklose mokėsi 3ė23, 2004-aisiais – 3302, 2005-aisis – 3138, 2006-aisiais – 2936, 2007-aisiais – 2766 mokiniai.

Šių metų rugsėjį rajono mokyklos laukia jau tik 2587 mokinių (per šešerius metus sumažėjo visu tūkstančiu).

Kadangi Vyriausybės nutarimo Nr.746 „Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų pagalbą mokiniui mokytojui teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimuose, kurie įsigaliojo nuo šių metų balandžio mėnesio, numatyta, kad viename kaimo pradinio ugdymo skyriaus arba pagrindinės mokyklos komplekte negali būti mažiau kaip 10, vidurinės mokyklos – 15, miesto pradinės mokyklos – 20, miesto pagrindinės mokyklos ir gimnazijos – 25 mokiniai, labai sumažės klasių komplektų skaičius. Šių metų rugsėjį jų liks tik 144: 47 pradinio, 77 pagrindinio ir 20 vidurinio ugdymo.

Per artimiausius 5 metus planuojamas tolesnis mokinių skaičiaus mažėjimas – iki 2007 mokinių. Manoma, kad jiems ugdyti užteks 116 klasių komplektų: 37 pradinio, 67 pagrindinio ir 12 vidurinio ugdymo.

Mažėjant mokinių skaičiui nuosekliai uždaromos mokyklos. 2002 metų rugsėjį rajone veikė 4 vidurinės, 9 pagrindinės, 11 pradinių mokyklų. Šių metų rugsėjį mokinius pasitiks 1 gimnazija, 2 vidurinės, 7 pagrindinės, 1 pradinė mokyklos ir 5 pradinio ugdymo skyriai (iš viso 16 didesnių ir mažesnių mokyklų). 2012 metais planuojama mokyklų skaičių sumažinti iki 11. Po penkerių metų rajone veiks 2 gimnazijos, 8 pagrindinės ir 1 pradinė mokykla. Visos kaimo pradinės mokyklos (pradinio ugdymo skyriai) bus likviduoti. (Už tai, kad artimiausiu metu rajono kaimuose neliks pradinių mokyklų, turėtume būti „dėkingi“ ir socialdemokratų vadovaujamai Vyriausybei, patvirtinusiai minėto nutarimo papildymus!)

2008-aisiais metais bus panaikinti Liukonių, Juodiškių, Šiaulių, Lapelių, Kielių, Viesų, 2009-aisiais – Vileikiškių ir Medžiukų, 2010-aisiais – Kernavės, 2011-aisiais – Družų, 2012-aisiais – Kiauklių pradinio ugdymo skyriai. 2010-aisiais metais Gelvonų vidurinė mokykla bus reorganizuota į pagrindinę mokyklą, o 2011-aisiais Musninkų vidurinė mokykla turėtų būti akredituota ir tapti gimnazija.

Vykdant minėto Vyriausybės nutarimo pakeitimuose numatytas nuostatas, kaimo pagrindinėse mokyklose atsiras daugiau jungtinių klasių. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus specialistės Giedrės Vaičiūnienės, jungtinės klasės rajono mokyklose – ne naujiena. Juodiškių ir Vileikiškių pagrindinėse mokyklose iki jų reorganizavimo į pradinio ugdymo skyrius buvo sujungtos 5-6 ir 7-8 klasės.

Specialistų nuomone, mokyklų reorganizavimas ne pablogins, bet tik pagerins ugdymo procesą: gerės mokyklų materialinė techninė bazė, mokytojų kvalifikacija. Daugės prailgintos darbo dienos grupių. Nuo šių mokslo metų planuojama tokias grupes įsteigti Alionių, Bartkuškio, Zibalų pagrindinėse mokyklose. Nuo 2009-2010 mokslo metų Bartkuškio pagrindinėje mokykloje numatoma įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę.

Švietimo ir sporto skyriaus specialistai garantuoja, kad likvidavus pradinio ugdymo skyrius bus užtikrintas mokinių pavėžėjimas – visos pagrindinės ir vidurinės mokyklos jau dabar turi mokyklinius autobusus. Pateikta paraiška 30 vietų autobusui Širvintų pradinei mokyklai.

Klausimai ir atsakymai

„Širvintų kraštas“:

– Ar mokyklų pertvarkos planas galės būti keičiamas?

P.Kamienas:

– Taip. Kasmet šis dokumentas bus tikslinamas. Jei rajono demografinė situacija keisis, bus pataisytas ir mokyklų pertvarkos planas. Esame pasirengę tartis su kiekviena bendruomene. Bet turime suprasti, kad priimdama tokius nutarimus Vyriausybė taupo lėšas, iš kurių bus didinami mokytojų atlyginimai.

G.Vaičiūnienė:

– Vyriausybės nutarimų negalime nevykdyti. Jei nevykdysime, Vyriausybės atstovas paduos Savivaldybę į teismą ir būsime priversti tai daryti. Mes manome, kad šis Vyriausybės nutarimas nėra joks akibrokštas, kad nepatogumus dėl padidėjusių atstumų tarp mokinių namų ir mokyklos atsvers gerėsiantis mokinių ugdymas, maitinimas, organizuota popamokinė veikla.

„Širvintų kraštas“:

– Kaimo pradinio ugdymo skyriai yra ne tik mokymo įstaigos. Tai ir kultūrinio gyvenimo židiniai. Ar bus gerai, jei tie pastatai stovės užkaltais langais, be jokios naudos?

P.Kamienas:

– Man baisu net pagalvoti, kad buvusi mokykla gali virsti laužu. Todėl manau, kad kad buvusieji mokyklų pastatai bus pertvarkyti ir atiduoti bendruomenių reikmėms. Kritinės būklės yra Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus pastatas. Bet ir jį, manome, suremontuosime. Juodiškių ir Vileikiškių mokyklų pastatai tikrai nestovės užkaltais langais. Jie reikalingi vietos bendruomenėms.

„Širvintų kraštas“:

– Ar šios rajono valdžios nuopelnas – tik uždarytos mokyklos, kultūros namai, bibliotekos? Gal galite konkrečiai pasakyti, kurių mokyklų pastatai bus šiemet suremontuoti, renovuoti per energijos taupymo programą?

P.Kamienas:

– Pagal energijos taupymo programą šiemet tęsime Musninkų vidurinės mokyklos renovaciją. Tam skirta pusė milijono litų. Viliamės dar gauti papildomai lėšų ir pakeisti mokyklos stogo dangą.

Ministerijoje mus patikino, kad 2009-aisiais metais tikrai gausime lėšų L.Stuokos – Gucevičiaus gimnazijai renovuoti.

Esame įsitikinę, kad pavyks pastatyti Širvintų pradinės mokyklos valgyklą, suremontuoti Barskūnų pagrindinę mokyklą (tam planuojame gauti lėšų iš kitų šaltinių).

„Širvintų kraštas“:

– Kaip Švietimo ir sporto skyriaus vadovė ir specialistai vertina rajono tarybos priimtą (balsavo 10:10, o sprendimą lėmė tik mero balsas) sprendimą uždaryti L.Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos bendrabutį?

A.Vilūnienė:

– Manau, kad tai padaryta ne iš gero gyvenimo. Nebuvo kur įkurdinti Meno mokyklos, o gimnazijos bendrabutyje gyveno tik 11 mokinių, iš kurių 6 ne Širvintų rajono gyventojų vaikai.

P.Kamienas:

– Vieno mokinio, gyvenančio mokyklos bendrabutyje, išlaikymas Savivaldybei per metus kainuoja 11 tūkstančių litų. Negalime tokios prabangos leisti. Bendrabučiai liko Musninkų ir Gelvonų vidurinėse mokyklose, neturintys sąlygų gyventi namuose mokiniai gali mokytis tose mokyklose ir gyventi bendrabutyje. Ne Savivaldybės, bet mokyklų vadovų rūpestis, kad jų vadovaujamų mokyklų bendrabučiuose gyventų kuo daugiau mokinių. Tad priekaištai ne tuo adresu.

Spaudai parengė Steponas Liktoravičius

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

2 Atsakymai į “Po penkerių metų kaimuose neliks nė vienos pradinės mokyklos. Argi tai ne akibrokštas?!”

  1. Ona Mickevičiūtė parašė:

    Mano klausimas – ne juokai, surinkite mano pavardę internete, esu rašytoja, žurnalistė, vertėja.

  2. Ona Mickeviciute parašė:

    O kur bus pakabinta mano memorialine lenta, nes mokiausi tuometeje Druzu pradineje mokykloje 1964-1969 m.?
    Pagarbiai

Comments are closed.

scroll to top
+