Nuoširdūs knygos bičiuliai

2008-ieji paskelbti Skaitymo metais. Noriu pasidžiaugti, kad Juodiškių bibliotekoje lankosi daug uolių, puikių skaitytojų. Nemažai jų pensinio amžiaus, yra ir visai nedidelių vaikučių.
Yra skaitytojų, kurie metų metus nesiskiria su knyga, ją vertina, tausoja. Tarp nuoširdžiausių knygos bičiulių noriu paminėti Jolitą Smaznovą. Ji ne tik pati perskaito knygą, bet ir pataria ją perskaityti mamai, draugams ir kaimynams. Atidi, kruopšti, kaip pati sako, perskaitanti kiekvieną knygą nuo pirmo iki paskutinio puslapio, nors ta knyga ir nelabai jai prie širdies, ir kita mūsų bibliotekos skaitytoja – buvusi ilgametė mokytoja Veronika Stankevičienė. Dažnai į biblioteką užsuka buvusi mokyklos direktorė Z. Ališauskienė, J. Jakštienė. Laikraščius ir žurnalus mėgsta skaityti J. Dragūnienė, V. Giriūnienė, A. Miknevičiūtė, R. Mickonienė.

Labai malonu, kad yra tokių puikių žmonių, kurie perskaitę gautą ar nusipirktą žurnalą ar laikraštį, kurio neturi biblioteka, atneša ir leidžia paskaityti kitiems skaitytojams. Noriu padėkoti Jūratei Jakštienei, Jolitai Smaznovai, Jadvygai Cijūnaitienei, Veronikai Stankevičienei. Literatūriniu gyvenimu domisi ir nemažai skaito Aldona Sizovienė, Janina Stankevičienė, Jadvyga Cijūnaitienė.

O kokia biblioteka be jaunųjų skaitytojų! Kiek klegesio, kiek šurmulio jie įneša į biblioteką. Tik ir skamba „Kodėl?“, „Kam?“ ir pan. Uolūs skaitytojai V. ir L. Jasiuliai, M., S. ir G. Mikučionytės, R. ir L. Kisieliūtės, T. Burlingis, J. Jakimavičius, T. Stundis, G. ir A. Murauskaitės, E. ir K. Smaznovai, V. Sipavičiūtė, M. Jasiulis.

Malonu su jais bendrauti, malonu vesti renginius, kai jie tokie entuziastingi, pilni noro sužinoti ką nors naujo, kupini idėjų, sumanymų.

Norisi tikėti, kad biblioteka buvo ir bus ta vieta, kur norės užeiti tiek mažas, tiek didelis. O Skaitymo metais knygos bičiulių dar daugės, ir draugystė su knyga dar labiau stiprės. Ne veltui anglų filosofas Fransis Bekonas sakė: „Knygos – tai minčių laivai, klajojantys laiko bangomis ir rūpestingai nešantys savo neįkainojamą krovinį iš kartos į kartą.“

Nijolė Cesiūnienė
Juodiškių bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+