Nukenčia ne tik pedagogai, bet ir vaikai

Širvintų rajone, kaip ir visoje Lietuvos Respublikoje, jau ilgą laiką bręsta problema dėl pedagogų atlyginimų didinimo ir etatų mažinimo. Antradienį įvykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta etatų perskirstymui švietimo įstaigose. Pasibaigus pasėdžiui Regina Jagminienė (Švietimo ir sporto skyriaus vedėja) sutiko sukonkretinti, kaip etatų perskirstymas atsilieps konkrečiose švietimo įstaigose dirbantiems asmenims. Labiausiai nukentės Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje dirbantys pedagogai, nes po pusę etato neteks direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir socialinis pedagogas. Širvintų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje pusės etato neteks bibliotekininkas. R. Jagminienė teigia, suprantanti atleidžiamų iš darbo žmonių neviltį ir baimę dėl ateities. Tačiau etatų kiekis konkrečioje mokykloje yra apskaičiuojamas remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos mokinio krepšelio lėšų naudojimo metodine rekomendacija, kurioje nurodyta, kokiam mokinių skaičiui, kiek ir kokios kvalifikacijos pedagogų reikia. O kaip bus paskirstyti etatai mokyklose, nusprendžiama tariantis su konkrečios mokyklos direktoriais. Taigi, pedagogų etatai nustatomi ne tik remiantis vaikų skaičiumi mokyklose, bet jų skaičius priklauso ir nuo konkrečioje mokykloje susidariusios padėties. Deja, bet nieko pakeisti neįmanoma, nes mažėjant vaikų skaičiui mokyklose, nerealu išlaikyti visas darbo vietas pedagogams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams. Tokia yra realybė ir artimoje ateityje nieko gero nenumatoma ir toliau mažės pedagogų etatų, nes kasmet mažėja vaikų skaičius švietimo įstaigose. Taigi nemažam skaičiui žmonių greičiausiai neliks nieko kito, kaip tik susitaikyti su esama padėtimi ir mėginti persikvalifikuoti į paklausesnes specialybes. Liūdna, bet R. Jagminienės prognozės ateičiai nežada jokių teigiamų pasikeitimų pedagoginiame darbe. Šiuo metu iš darbo atleidžiami žmonės, turintys nemažą pedagoginę patirtį. O ką daryti „šviežiai iškeptiems“ pedagogams arba dar studijojantiems? Kur jie susiras darbą, jeigu patyrusiems nebelieka vietos švietimo įstaigose.

Kur kas optimistiškesnė padėtis yra Musninkų vidurinėje ir Širvintų pradinėje mokyklose. Čia mokinių skaičius didėja, ir atsirado galimybė įsteigti po pusę etato direktoriaus pavaduotojui neformaliajam ugdymui.

Vienose švietimo įstaigose darbuotojai netenka darbo, o kitose atsiranda galimybė įsidarbinti. Tačiau etatų mažinimas yra kur kas didesnis nei jų steigimas. Taigi nukenčia ne tik pedagogai, netekę darbo, tačiau ir vaikai. Juk švietimas – tai ne vien pamokos, bet ir neformalusis ugdymas. O pastarajam organizuoti reikia ne tik pakankamai specialistų, turinčių pedagoginį išsilavinimą, bet ir didesnio finansavimo. Aleksandras Antipenkovas (Aviamodelių būrelio vadovas) nesuvokia, kaip galima taupyti vaikų sąskaita, juk jie mūsų ateitis. Vaikams turi būti sudaryta galimybė dalyvauti įvairiuose būreliuose, kad turėtų užsiėmimą pasibaigus pamokoms. Jiems privaloma užtikrinti turiningą laisvalaikio praleidimo būdą, kad galėtų tobulėti, užuot beprasmiškai slankioję gatvėmis. Galima sutaupyti kitose srityse, tačiau vaikai turi gauti visapusišką išsilavinimą.

Ivona Komarovska

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

260 Atsakymų į “Nukenčia ne tik pedagogai, bet ir vaikai”

 1. Tomoki parašė:

  If people asirpe to receive backlinks then they might want to at least have the decency to post a related and thorough response. All comment spam will do is maybe damage your backlinking attempts and creates useless links. The only way to behave is to befriend fellow bloggers who have blogs of a similar subject matter and generate genuine targeted traffic by making a well thought out reply. Hopefully people might think about this prior to replying after me, Many thanks.

 2. Faggot17 parašė:

  In reality, our survey results point to an ambitious, highly motivated generation that shares many of the same concerns as their predecessors. ,

 3. Daddy16 parašė:

  That they’re behind Jordache jeans? ,

 4. Settor20 parašė:

  Our terror- ist hunters, skiers, mountain bikers and housewives have found their best fitness from the same regimen. ,

 5. czjtkvl qycsd regfqy elmofnq
  http://people.lulu.com/blogs/view_post.php?post_id=65354 Free porn video downloads

 6. ndyomue zapon ufkvq lrqbiap
  http://people.lulu.com/blogs/view_post.php?post_id=65336 Free sex acts caught on tape

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+