Įspūdžiais dalijasi „Širvintų krašto“ loterijos laimėtoja Levutė Vitienė

Iš įspūdingų kelionių sugrižus

4. Briuselis. Europarlamentas.

Tęsinys. Pradžia Nr. 28, 30, 31

Į Briuselį atvykome kovo 31 dieną. Dėl minėtos avarijos Čekijoje Belgijos sostinės nepasiekė 10 žmonių.

Belgija yra 30 tūkstančių kvadratinių kilometrų ploto, joje gyvena 10,2 milijono gyventojų. Labai įdomus pats įvažiavimas į Belgiją, nes tai vienintelė šalis Europoje, kurioje apšviesta visa automagistralė. Įdomu ir tai, kad Belgijoje yra vienas karalius ir dvi karalienės. Šiuo metu belgų Karalius yra Albertas II ir jo žmona Karalienė Paola. Dar viena Karalienė yra Elizabeta, mirusio Karaliaus Buduino žmona.

Pirmiausiai Briuselyje nuvykome į Europos Parlamentą. Mus ten labai maloniai priėmė Ieva – atstovė, atsakinga už ryšius su atvykusiais iš Lietuvos. Ji pakvietė mus į salę ir rodydama skaidres papasakojo apie Europarlamentą. Europos Sąjungos institucijos susideda iš trijų dalių: Europos Parlamento, Ministrų Tarybos ir Europos Komisijos. Europos Komisija yra vykdomasis organas. Ji rengia naujų Europos teisės aktų pasiūlymus, kuriuos teikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija taip pat įgyvendina ES politiką (ji atsakinga už Parlamento ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą), vykdo programas ir leidžia lėšas. Komisiją sudaro 27 vyrai ir moterys – po vieną iš kiekvienos Europos Sąjungos šalies. Europos Komisijai šiuo metu pirmininkauja Jose Manuel Barroso, o Lietuvai atstovauja Dalia Grybauskaitė.

Europos Parlamentas drauge su Taryba priima teisės aktus. Parlamentas dar vykdo visų kitų Europos Sąjungos institucijų, o svarbiausia, Komisijos, demokratinę kontrolę bei įtakoja biudžetą. Šiuo metu Parlamente yra 785 nariai iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių, beveik trečdalį sudaro moterys. Parlamento rinkimai organizuojami kas penkerius metus (šiemet jie vyks birželio 7 dieną) ir teisę juose balsuoti ar siūlyti savo kandidatūrą turi visi Europos Sąjungos piliečiai, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. Dabar Europos Parlamento pirmininkas yra Hansas Gertas Potteringas.

Taryba yra svarbiausia Europos Sąjungos sprendimų priėmimo institucija. Ji atstovauja valstybėms narėms, o jos posėdžiuose dalyvauja po vieną kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės vyriausybės ministrą, pvz., jei Taryba turi svarstyti susisiekimo klausimus, tai posėdyje dalyvauja Lietuvos ir kitų šalių narių susisiekimo ministrai. Pagrindiniai klausimai dabar yra užsienio ir žemės ūkio politika. Tarybai pagal rotacijos principą kas šešis mėnesius pirmininkauja vis kita valstybė narė. Iki birželio mėnesio Taryboje pirmininkauja Čekija, o Lietuva pirmininkaus nuo 2013 metų.

Europos Parlamentas dirba Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre. Oficiali buveinė yra Strasbūre ir per metus ten vyksta dvi plenarinės sesijos. Briuselyje vyksta Komitetų posėdžiai, politinių frakcijų pasitarimai ir papildomos plenarinės sesijos. Liuksemburge yra Europos Parlamento administracinės įstaigos (generalinis sekretoriatas).

Besiklausant pasakojimo apie Europos Parlamentą į salę atėjo europarlamentaras Arūnas Degutis, kuris pasveikino mus visus atvykus ir nuo tada jau visa laiką buvo su mumis. Vėliau mes pateikėme europarlamentarui klausimų, į kuriuos jis atsakė labai nuoširdžiai ir išsamiai. Arūnas Degutis parodė mums posėdžių salę ir papasakojo apie darbo frakcijas. Jis pats priklauso frakcijai, kuri atsakinga už susisiekimą ir transportą. Europarlamentaras taip pat papasakojo apie tai, kad nesiseka susitarti su Prancūzija, jog būtų atsisakyta Europos Parlamento darbo Strasbūre ir visas centras liktų Briuselyje. Mat važinėjimas į Strasbūrą kainuoja didelius pinigus, bet Prancūzijai tai labai naudinga, nes į valstybės biudžetą patenka daugiau pinigų. Vėliau Arūnas Degutis pavaišino mus pietumis, ir mes išvykome apžiūrėti Briuselio – Europos Sąjungos sostinės. Čia galima sutikti 200 kalbų kalbančių žmonių.

Belgijos sostinė dalijasi į žemutinį ir aukštutinį Briuselį. Žemutinis miestas dar vadinamas Pentagonu. Išvertus iš graikų kalbos, šis žodis reiškia penkiakampį, nes jį supa žiedinės formos bulvarai. Ten stovi fontanėlis – besišlapinantis mažylis, vadinamas „Mannekin Pis“, laikomas Briuselio vizitine kortele.

Aukštutinis Briuselis garsus Šv. Mykolo ir Šv.Gudulės katedra, dar vadinama karališkąja bažnyčia, nes ten krikštija ir tuokia karališkosios šeimos narius. Iš pirmo žvilgsnio ji priminė Paryžiaus Dievo Motinos šventovę. Šis gotikos šedevras buvo statomas ant Troirenbergo kalvos 300 metų. Tačiau XVI amžiuje vykstant ginčams tarp katalikų ir kalvinistų buvo sunaikinti beveik visi altoriai, statulos ir paveikslai. Todėl ši šventovė XVII amžiuje buvo visiškai atnaujinta ir išpuošta baroko stiliumi.

Buvome garsiojoje Grand-Place aikštėje, kurioje yra gotikinė Rotušė su bokštu, kurią puošia miesto globėju laikomo šventojo Mykolo skulptūra, Karališkieji rūmai bei Korporacijų namai. Pati aikštė yra 100 metrų ilgio ir 65 metrų pločio, iš visų pusių apsupta senovinių pastatų. O įdomi ji tuo, kad rugpjūčio mėnesį aikštėje daromas didžiulis gėlių kilimas.

1980 metais buvo įrengtas Penkiasdešimtmečio parkas, kuriame yra Triumfo arka ir Automobilių muziejus. Čia taip pat yra Istorijos ir meno muziejus, kuriame daug Peterio Pauliaus Rubenso darbų.

Antverpeno uostas garsėja deimantų apdirbimu. Čia yra apdirbamas kas septintas pasaulio deimantas.

Belgija garsėja kaip gobelenų ir nėrinių, alaus ir šokolado kraštas. Moterys čia geros apykaklių, staltiesių ir t.t. nėrėjos. Seniausi belgų austi gabelenai iki šių dienų yra išlikę Lenkijos Vavelio katedroje. Belgija taip pat garsi Royal Korn šokoladu.

Iš Briuselio į Drezdeną išvažiavome kovo 31 dieną dvidešimt minučių po septynių valandų vakaro. Vokietijos sieną kirtome 22.00 vakaro ir, likus 20 kilometrų iki Drezdeno, apsistojome nakvynei viešbutyje.

(Bus daugiau)

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+