„Atžalyno“ progimnazijai – 30 metų

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija savo gyvavimą skaičiuoja nuo 1985 metų. Archyvuose yra nemažai įdomių dokumentų ir nuotraukų apie mokyklos atidarymo 1985-ųjų rugsėjo 1-ąją iškilmes bei pirmuosius mokytojus ir mokinius. Apie mokyklos priešistorę, siekiančią net XIX amžių, jau buvo paskelbtas straipsnis „Mokykla istorijos vingiuose“, kuriame publikuota jaunųjų kraštotyrininkų surinkta medžiaga.
Šįkart atsigręžta į 30 metų senumo įvykius, atversti rašytiniai buvusios Širvintų 2-osios vidurinės mokyklos (dabar progimnazija) istorijos tomai. Švietimo ministerijos atsakingų pareigūnų pasirašytuose dokumentuose pažymėta, jog 1985 metais Lietuvoje buvo atidarytos 5 naujos vidurinės mokyklos (Vilniaus 56-oji, Kauno 47-oji, Klaipėdos 26-oji, Kėdainių 6-oji ir Širvintų 2-oji). Naujos mokyklos atidarymas buvo reikšmingas įvykis Širvintų miestui.
Mokyklos archyve saugomas Širvintų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo A. Mikalajūno 1985-06-17 pasirašytas raštas. Jame skelbiama, kad Širvintose bus atidaroma nauja vidurinė mokykla, todėl buvusi Širvintų vidurinė mokykla reorganizuojama į Širvintų 1-ąją ir Širvintų 2-ąją vidurinę mokyklą. Pasak dirbusių mokytojų, naujos mokyklos atidarymui buvo ruošiamasi kruopščiai ir atsakingai, naujai suburtas pedagogų kolektyvas neskaičiavo darbo valandų, aukojo atostogas, kad tik suspėtų viską padaryti ir rugsėjo 1-ąją pradėtų darbą naujoje mokykloje.
„1985 m. rugsėjo 1-oji – mokyklos atidarymo diena. Atidaryme dalyvavo Širvintų RK pirmasis sekretorius V. Kornijenko, antrasis sekretorius A. Dargis, vykdomojo komiteto pirmininkė M. Sabaliauskienė, „Širvintos“ kolūkio pirmininkas V. Dorofejevas, Švietimo skyriaus vedėjas K. Baronas, kiti svečiai. Simbolinį raktą mokyklos direktorei H. Vaicekauskienei įteikė KMK viršininkas F. Bareika“, – rašoma mokyklos istorijos I tome. Mokyklos istorijoje skelbiama, kad pastato projekto autorius – Geibūnas. Pastate yra 32 klasės-kabinetai, sporto salė, aktų salė, valgykla. Bendras visų patalpų plotas – 5729, 34 kv. metro. Mokykloje buvo suprojektuoti 2 lingofoniniai kabinetai (rusų kalbos ir vokiečių kalbos), įrengtos medžio ir metalo apdirbimo dirbtuvės, siuvimo klasė, joje pastatyta 15 siuvimo mašinų, rūsyje įrengta šaudykla, rikiuotės patalpos.
1985-09-05 mokykloje mokėsi 772 mokiniai (422 mergaitės ir 350 berniukų), 9-11 klasėse mokėsi 129 mokiniai (98 mergaitės ir 31 berniukas), 9-oje klasėje buvo vien tik mergaitės, kadangi nė vienas berniukas nenorėjo mokytis šaltkalvio-remontininko specialybės, o visos mergaitės mokėsi siuvimo.
1985-1986 metais mokykloje dirbo 37 mokytojai pirmaeilininkai, beveik visi anksčiau dirbę Širvintų vidurinėje mokykloje. Mokytojų kolektyvą papildė jauni specialistai: chemikė A. Buzienė, rusistė L. Bobrovič, fizikė E. Simonavičiūtė, anglistas S. Zagorskis, mokykloje dirbo Švietimo pirmūnų vardus pelnę mokytojai S. Dačka, A. Barkauskienė, E. Mašauskaitė, J. Blažiūnienė, J. Rubašenko. Pirmoji mokyklos direktorė – H. Vaicekauskienė, pavaduotojai A. Bendinskienė,  P. Puzinaitė, J. Jagminas. Mokykloje veikė profsąjunga (pirmininkė R. Sockaja), pedagogų draugija (pirmininkė A. Tamašiūnienė) bei kitos organizacijos. Mokykla turėjo šefus – „Širvintos“ kolūkį. 1985 metais sulaukta paramos: „Širvintos“ kolūkis padovanojo spalvotą televizorių ir 22 000 rublių. Mokyklos istorijos penkiuose tomuose pateikta daug įdomių faktų iš mokyklos gyvenimo.
1995 metų rugsėjo 1 dieną, švenčiant 10 metų jubiliejų, prie mokyklos iškilmingai atidengtas stogastulpis paskelbė, kad mokykla vadinsis Širvintų „Atžalyno“ vidurine mokykla. Taip norėjusi pavadinti mokyklos bendruomenė, nes ugdymo institucija įsikūrusi senos pradinės mokyklos vietoje. 2005 metais mokykla, išleidusi 20 abiturientų laidų, buvo reorganizuota į Širvintų „Atžalyno“ pagrindinę mokyklą. Tais pačiais metais baigta mokyklos renovacija: pakeisti langai, sutvarkyta sporto salė, valgykla, aktų salė, pastelinėmis spalvomis išdažyti visų kabinetų ir koridorių sienos.
Per 20 metų mokyklą baigė 989 abiturientai. 2011 metų gruodžio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimą, kuriuo Širvintų „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai nuo 2012 metų sausio 2 dienos suteikiamas progimnazijos statusas. Nuo 2013 metų gruodžio 20 dienos progimnazijai vadovauja direktorė Daiva Klimienė.
Mokyklos 30 metų jubiliejus – puiki proga stabtelėti, paimti senų nuotraukų albumus, pažvelgti į praėjusius metus, pamatuoti prabėgusių dienų svorį, prisiminti visus tuos, kurie dirbo ir tebedirba, kurie baigė šią mokyklą, dorai gyvena ir garbingai darbuojasi savo šeimos ir visos Lietuvos labui.
Romas Zibalas
Taip Širvintų „Atžalyno“ progimnazija atrodė 1985-ųjų rugsėjį.

Taip Širvintų „Atžalyno“ progimnazija atrodė 1985-ųjų rugsėjį.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija savo gyvavimą skaičiuoja nuo 1985 metų. Archyvuose yra nemažai įdomių dokumentų ir nuotraukų apie mokyklos atidarymo 1985-ųjų rugsėjo 1-ąją iškilmes bei pirmuosius mokytojus ir mokinius. Apie mokyklos priešistorę, siekiančią net XIX amžių, jau buvo paskelbtas straipsnis „Mokykla istorijos vingiuose“, kuriame publikuota jaunųjų kraštotyrininkų surinkta medžiaga.

Šįkart atsigręžta į 30 metų senumo įvykius, atversti rašytiniai buvusios Širvintų 2-osios vidurinės mokyklos (dabar progimnazija) istorijos tomai. Švietimo ministerijos atsakingų pareigūnų pasirašytuose dokumentuose pažymėta, jog 1985 metais Lietuvoje buvo atidarytos 5 naujos vidurinės mokyklos (Vilniaus 56-oji, Kauno 47-oji, Klaipėdos 26-oji, Kėdainių 6-oji ir Širvintų 2-oji). Naujos mokyklos atidarymas buvo reikšmingas įvykis Širvintų miestui.

Mokytojų kolektyvas. 1985 m.

Mokytojų kolektyvas. 1985 m.

Mokyklos archyve saugomas Širvintų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo A. Mikalajūno 1985-06-17 pasirašytas raštas. Jame skelbiama, kad Širvintose bus atidaroma nauja vidurinė mokykla, todėl buvusi Širvintų vidurinė mokykla reorganizuojama į Širvintų 1-ąją ir Širvintų 2-ąją vidurinę mokyklą. Pasak dirbusių mokytojų, naujos mokyklos atidarymui buvo ruošiamasi kruopščiai ir atsakingai, naujai suburtas pedagogų kolektyvas neskaičiavo darbo valandų, aukojo atostogas, kad tik suspėtų viską padaryti ir rugsėjo 1-ąją pradėtų darbą naujoje mokykloje.

„1985 m. rugsėjo 1-oji – mokyklos atidarymo diena. Atidaryme dalyvavo Širvintų RK pirmasis sekretorius V. Kornijenko, antrasis sekretorius A. Dargis, vykdomojo komiteto pirmininkė M. Sabaliauskienė, „Širvintos“ kolūkio pirmininkas V. Dorofejevas, Švietimo skyriaus vedėjas K. Baronas, kiti svečiai. Simbolinį raktą mokyklos direktorei H. Vaicekauskienei įteikė KMK viršininkas F. Bareika“, – rašoma mokyklos istorijos I tome. Mokyklos istorijoje skelbiama, kad pastato projekto autorius – Geibūnas. Pastate yra 32 klasės-kabinetai, sporto salė, aktų salė, valgykla. Bendras visų patalpų plotas – 5729, 34 kv. metro. Mokykloje buvo suprojektuoti 2 lingofoniniai kabinetai (rusų kalbos ir vokiečių kalbos), įrengtos medžio ir metalo apdirbimo dirbtuvės, siuvimo klasė, joje pastatyta 15 siuvimo mašinų, rūsyje įrengta šaudykla, rikiuotės patalpos.

Naujos mokyklos atidarymo proga sveikinimo kalbą sako direktorė Helena Vaicekauskienė. 1985 m. rugsėjo 1 d.

Naujos mokyklos atidarymo proga sveikinimo kalbą sako direktorė Helena Vaicekauskienė. 1985 m. rugsėjo 1 d.

1985-09-05 mokykloje mokėsi 772 mokiniai (422 mergaitės ir 350 berniukų), 9-11 klasėse mokėsi 129 mokiniai (98 mergaitės ir 31 berniukas), 9-oje klasėje buvo vien tik mergaitės, kadangi nė vienas berniukas nenorėjo mokytis šaltkalvio-remontininko specialybės, o visos mergaitės mokėsi siuvimo.

1985-1986 metais mokykloje dirbo 37 mokytojai pirmaeilininkai, beveik visi anksčiau dirbę Širvintų vidurinėje mokykloje. Mokytojų kolektyvą papildė jauni specialistai: chemikė A. Buzienė, rusistė L. Bobrovič, fizikė E. Simonavičiūtė, anglistas S. Zagorskis, mokykloje dirbo Švietimo pirmūnų vardus pelnę mokytojai S. Dačka, A. Barkauskienė, E. Mašauskaitė, J. Blažiūnienė, J. Rubašenko. Pirmoji mokyklos direktorė – H. Vaicekauskienė, pavaduotojai A. Bendinskienė,  P. Puzinaitė, J. Jagminas. Mokykloje veikė profsąjunga (pirmininkė R. Sockaja), pedagogų draugija (pirmininkė A. Tamašiūnienė) bei kitos organizacijos. Mokykla turėjo šefus – „Širvintos“ kolūkį. 1985 metais sulaukta paramos: „Širvintos“ kolūkis padovanojo spalvotą televizorių ir 22 000 rublių. Mokyklos istorijos penkiuose tomuose pateikta daug įdomių faktų iš mokyklos gyvenimo.

1995 metų rugsėjo 1 dieną, švenčiant 10 metų jubiliejų, prie mokyklos iškilmingai atidengtas stogastulpis paskelbė, kad mokykla vadinsis Širvintų „Atžalyno“ vidurine mokykla. Taip norėjusi pavadinti mokyklos bendruomenė, nes ugdymo institucija įsikūrusi senos pradinės mokyklos vietoje. 2005 metais mokykla, išleidusi 20 abiturientų laidų, buvo reorganizuota į Širvintų „Atžalyno“ pagrindinę mokyklą. Tais pačiais metais baigta mokyklos renovacija: pakeisti langai, sutvarkyta sporto salė, valgykla, aktų salė, pastelinėmis spalvomis išdažytos visų kabinetų ir koridorių sienos.

Mokyklos bendruomenę sveikina Švietimo skyriaus vedėjas Kazimieras Baronas. 1985 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos bendruomenę sveikina Švietimo skyriaus vedėjas Kazimieras Baronas. 1985 m. rugsėjo 1 d.

Per 20 metų mokyklą baigė 989 abiturientai. 2011 metų gruodžio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimą, kuriuo Širvintų „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai nuo 2012 metų sausio 2 dienos suteikiamas progimnazijos statusas. Nuo 2013 metų gruodžio 20 dienos progimnazijai vadovauja direktorė Daiva Klimienė.

Mokyklos 30 metų jubiliejus – puiki proga stabtelėti, paimti senų nuotraukų albumus, pažvelgti į praėjusius metus, pamatuoti prabėgusių dienų svorį, prisiminti visus tuos, kurie dirbo ir tebedirba, kurie baigė šią mokyklą, dorai gyvena ir garbingai darbuojasi savo šeimos ir visos Lietuvos labui.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

10 Atsakymų į “„Atžalyno“ progimnazijai – 30 metų”

 1. 1 parašė:

  Sunku patikėti, kad mokykla taip pasikeitė.

 2. to Jane parašė:

  Nenusisnekek

 3. gk parašė:

  Liūdna sukaktis.

 4. praeivis parašė:

  taip gavo dovanu ir dudu orkestro komplekta kuris riogso po scena?

 5. ir kam dabar lengva .... parašė:

  visi jaupensijoje ir kaip supratau mokyklos neliko tos geros

 6. Jane parašė:

  Visi,jaupensijoje.

 7. išvada parašė:

  Visai be reikalo sunaikinta tokia šauni mokykla.

 8. agalas parašė:

  dabar jis jau su kitokia uniforma vaiksto

 9. 1974 m abiturientas parašė:

  Mokytojų nuotraukoje matau ypatingą mokytoją, kuris pabrėždamas, kad tarp jų yra kitoks – dėvi ypatingą uniformą. Tokį aš visada jį matydamas prisimenu

 10. Jelena Kulkova parašė:

  Labai laukiau, kada gi ja baigs statyti ir galesiu eiti i mokykla:)) Sveikinimai VISIEMS!!! Ta proga!

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+