„Žalieji sargybiniai“ pastaruoju metu apsnūdo…

Pranešimai apie pažeidimus Čiobiškyje. Žali taškai - pasitvirtinę, o mėlyni - nepasitvirtinę signalai. Paspaudus nurodytą tašką, galima sužinoti, kokių buvo imtasi priemonių.

Pranešimai apie pažeidimus Čiobiškyje. Žali taškai - pasitvirtinę, o mėlyni - nepasitvirtinę signalai. Paspaudus nurodytą tašką, galima sužinoti, kokių buvo imtasi priemonių.

2009 metais interneto žemėlapių portalui www.maps.lt įtraukus galimybę vartotojams pranešti apie žalojamą gamtą ir nurodyti tikslią vietą žemėlapyje, apie tai sulaukta 2,5 tūkst. pranešimų, iš jų 32 kartus buvo nurodytos įvairios Širvintų rajono vietovės.

Norint palikti signalą, žemėlapio puslapyje reikia paspausti mygtuką su medžio simboliu ir pasirinkti komandą „Pranešti apie problemą“. Tada žemėlapyje bakstelti galimo pažeidimo vietą ir užpildyti formą su problemos aprašymu.

Tiesa, iš 32 paliktų pranešimų apie pažeidimus Širvintų rajone pasitvirtino ne visi. Neatmetama, kad tais atvejais buvo suteikta melaginga informacija, nes pranešusieji vengė nurodyti savo kontaktinius duomenis. O gal „žalieji sargybiniai“, t. y. pilietiškai nusiteikę asmenys, tiesiog žemėlapyje netiksliai nurodė pažeidimo vietą, todėl fakto patvirtinti ir nepavyko…

Nors ši pranešimo funkcija apie pažeidimus veikia iki šiol, dauguma su Širvintų rajonu susijusių pranešimų įregistruoti prieš trejus-ketverius metus.

Pasitvirtinęs faktas tapo akstinu sudaryti sutartis dėl buitinių atliekų išvežimo

Pirmasis rajone nurodytas pažeidimas buvo užfiksuotas Lipuvkos miške. 2009 metų vasario 11 dieną buvo užfiksuota, kad čia išverstos šiukšlės. Patikrinus faktas pasitvirtino. Sukauptos atliekos buvo išverstos miškų paskirties žemėje, todėl šias atliekas sutvarkyti buvo įpareigota Ukmergės miškų urėdija. Įtarta, kad šiukšlino sodininkai. 2009 metų gegužės 23 dieną buvo sušauktas susitikimas su greta įsikūrusios sodų bendrijos nariais, kuriame dalyvavo ir rajono valdžios atstovai, buitinių atliekų tvarkytojas. Buvo sutarta, kad su gyventojais bus pasirašytos sutartys dėl atliekų išvežimo.

2010-ųjų rugpjūtį pagalbos šaukėsi čiobiškiečiai. Aplinkosaugininkai buvo informuoti, kad gyvenvietėje dažnai deginamos šiukšlės, o per karščius visa Vilties gatvė priversta sėdėti užsidariusi langus. „Soduose kažkas panašaus į Maskvą. Dūmai „rūgštoko“ skonio,“ – guodėsi pilietiškas gyventojas. Kitas pridūrė, kad daugiabučio namo kieme kaupiamos buitinės atliekos: „Nepakankamai tvarkingos kaimynės šiukšles pradėjo kaupti ne tik savo konteineryje (kurį nuvežti iškrovimui „per sunkus darbas“), bet ir kieme, maišuose šalia konteinerio. Daugiau nebeprašome susitvarkyti, nes tada šiukšles ištąso po krūmus ar šiaip neaišku kur.“

Į signalą buvo reaguota. Konstatuota, kad teritorija yra utilizacijos centro ribose. Gavus pranešimą, buvo kalbėta su bendruomene, su utilizacijos centro direktoriumi. Jo teigimu, tuo metu buvo deginami lapai. Ir tai buvo labiau vienetinis atvejis. Direktorius pažadėjo, kad tokia situacija nepasikartos.

2012 metų lapkritį buvo nurodyti keli Jauniūnų seniūnijoje atsiradę nedideli sąvartynai, tiksliau – prišiukšlintos vietos. Viena jų pastebėta netoli Musės upės. Informacija perduota Jauniūnų seniūnijai. Kai kur šiukšlės buvo išgabentos, kitur pažadėta jas sutvarkyti, kai nutirps sniegas ir taps įmanoma privažiuoti. Aiškinamasi, kas šiukšlino.

Beje, apie sąvartyną prie Musės aplinkosaugininkai buvo informuoti ir 2010-ųjų balandį. Tų metų gegužę pranešta, kad prie Juodės II kaimo brakonieriaujama. „Kiek teko važiuoti, tiek stovi brakonieriaus pastatytų 10 skritulių, rusiška guminė nauja valtelė ant kranto. Ima visas lydekaites, net ir nelegalaus dydžio. Patykokit – valtelę konfiskuokit, nes, matyt, nusprendė, kad krizės metu labai gera investicija. Lydekų tvenkiny beveik nelikę“, – piktinosi pilietiškas žmogus. Jam atsakyta, kad ši informacija perduota inspektoriams.

Aplinkosaugininkams – apie nuskendusį automobilį

Aplinkosaugininkams buvo pranešta ir apie kelis automobilius. Štai 2009 metų liepos 2-ąją informuota, kad Kiauklių ežero dugne yra žiemą paskendusi mašina. Konstatuota, kad problema išspręsta – policijai pavesta nustatyti nuskendusio automobilio savininką, kad būtų galima surašyti privalomąjį nurodymą ištraukti nuskendusią transporto priemonę. Kiek žinoma, tai buvo ne Širvintų rajono gyventojas.

Tų pačių metų lapkritį informuota, kad Širvintose, Kalnalaukio gatvės 18-ojo namo kieme, ne vienerius metus stovi „Volkswagen Golf“ be langų ir be ratų, o tų metų vasarą atsirado ir „Alfa Romeo“ nuleistomis padangomis bei nulaužtais veidrodėliais. Širvintų rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai įspėjo neeksploatuojamų automobilių savininkus dėl atsakomybės. Savininkai per pareigūnų nurodytą laiką neeksploatuojamus automobilius išgabeno.

Tarp pranešimų – signalai apie brakonierius

Ne vienas gyventojas informavo apie galimą brakonieriavimą ar kitą gyvosios gamtos žalojimą. Prieš metus, 2012-ųjų sausį, žemėlapyje buvo nurodyta vieta prie Bartkuškio ir aplinkosaugininkams pranešta, kad ten ant žvėrių tako rasta vielos kilpa. Žmogus ją sugadino, bet paliko, kad būtų įkalčių. Pasak pranešimo, nuo kilpos į netoli esantį namą veda žmogaus pėdos. Dar viena kilpa buvo rasta kitoje Musės pusėje, bet ji sunaikinta. Pilietiškas žmogus taip pat informavo, kad nufotografavo ir kilpą, ir įtariamo brakonieriaus namą.

Kiek anksčiau, 2009-ųjų rugpjūtį, buvo pranešta, kad „Musės upei yra daroma didelė žala“. Anot pranešusiojo, dėl to gali būti kalta Bartkuškio kaime esanti hidroelektrinė. Vandens lygis upėje yra keičiamas kelis kartus per dieną, dėl to pelkėja upės vaga, nebeplaukia neršti lašišinės žuvys (lašišos, upėtakiai, šlakiai). Visa tai akivaizdžiai matoma ne vienerius metus.

Aplinkosaugininkai pranešusįjį informavo, kad 2009 rugpjūčio 27 dieną Ekologijos intitutas atliko žuvų Musės upėje tyrimus. Tyrimų metu žemiau Musninkų buvo sugauta 10 lašišaičių ir 18 upėtakių, aukščiau Čiobiškio – 14 lašišaičių, 8 šlakiai ir 18 upėtakių. Tai rodo, kad lašišinės žuvys šioje upėje plaukia neršti. Bartkuškio tvenkinys buvo pastatytas tarybiniais metais ir 2001 metų sutartimi išnuomotas UAB „Nakeda“ mažosios hidroelektrinės statybai. Bendrovė hidroelektrinę eksploatuoja vadovaudamasi Bartuškio tvenkinio ant Musės upės naudojimo ir priežiūros taisyklėmis. Vandens lygis fiksuojamas automatinėmis vandens lygio registravimo priemonėmis. Išnagrinėjus pateiktus vandens lygio duomenis nustatyta, kad tomis dienomis, kai vandens lygis buvo žemesnis, hidroelektrinė neveikė, bet vanduo buvo praleidžiamas. Minėtomis dienomis lygis buvo aukštesnis. Pažeidimų nenustatyta.

Pažeidėjams skirtos baudos, nurodyta atlyginti žalą gamtai

Nemažai signalizuota apie galimus vandens telkinių apsaugos zonų pažeidimus. Dar 2009-ųjų gegužę Aplinkosaugininkams buvo pranešta, kad nuolat, ypač savaitgaliais, atvažiuojama automobiliais iki pat upės, nors yra įvažiavimą draudžiantis ženklas. Automobiliai parkuojami tiesiog pušynėlyje, kūrenami laužai.

Atsakyme pažymėta, kad žemėlapyje nurodyta teritorija priklauso Valstybiniam Kernavės kultūros rezervatui. Jo direkcijoje yra Aplinkosaugos ir paveldotvarkos skyrius, kuris tuo ir rūpinasi. Pažadėta, kad šio skyriaus vyr. specialistas daugiau dėmesio skirs nurodytai vietai, bus vykdomi reidai. Pažadėta, kad, esant reikalui, pagelbės Širvintų rajono agentūra ir Širvintų policijos komisariatas.

2009-ųjų lapkritį informuota apie arti upės pastatytą pirtį Pasodninkų kaime. Atlikę patikrinimą, aplinkosaugininkai nustatė, kad pirtis pastatyta už vandens telkinio apsaugos juostos, nes, vadovaujantis Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto 1983 m. sudarytu rajono vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų žemėlapiu, apsaugos juostos plotis šioje vietoje yra 5 m pločio, o pirtis pastatyta už 6 m. Pažymėta, kad savininkas buvo iškviestas į rajono agentūrą išsiaiškinti šios statybos teisėtumą. Beje, dėl šios pirties statybos jis jau buvo nubaustas. Kai gautas signalas, visi reikiami dokumentai jau buvo sutvarkyti ir pirtis toje vietoje stovėjo legaliai. Tačiau patikrinimo metu buvo aptiktas užliejamoje pievoje pastatytas tualetas. Sklypo savininkas buvo nubaustas 500 Lt bauda, skirtas privalomasis nurodymas statinį nugriauti.

2009 metų gruodį buvo pranešta, kad netoli Virvyčių gilinama Musės upės vaga, suniokoti krantai, dėl gilinimo sulėtėjo upės srovė, dėl to dumblėja upė, be to – sunaikintos natūralios žuvų nerštavietės.

Gavę signalą, aplinkosaugininkai jį patikrino ir konstatavo, kad pateikta informacija nėra tiksli. Vagos kasimo darbai nebuvo vykdomi, nes pakrantės ledas visiškai švarus. Nurodytoje vietoje 2009-ųjų rugpjūtį buvo savavališkai valoma upės atkarpa. Kaltiems asmenims buvo taikytos administracinės teisės pažeidimo priemonės, suskaičiuotas ieškinys už žalą aplinkai, nes iškastas gruntas buvo sandėliuojamas upės apsaugos juostoje. Kai gautas signalas, buvo atliekami ne upės gilinimo, o apsaugos juostoje sukrauto grunto išvežimo ir žemės lyginimo, t.y. – apsaugos juostos atstatymo darbai.

2011 metų kovą pranešta apie pažeidimą Spietiškių kaime – atseit 15 m nuo upės iškastas tvenkinys, gruntas sustumdytas prie pat upės. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros pareigūnai atliko patikrinimą, kurio metu buvo nustatytas pažeidimas. Už derlingo dirvožemio sluoksnio neišsaugojimą ir už žolinės augmenijos sunaikinimą Musės upės apsaugos juostoje atliekant žemės kasimo darbus D.M. skirta 300 Lt administracinė bauda bei pateiktas 408,25 Lt ieškinys, o V.L. – 300 Lt administracinė bauda ir pateiktas 1219,69 Lt ieškinys.

Gintaras Bielskis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

3 Atsakymai į “„Žalieji sargybiniai“ pastaruoju metu apsnūdo…”

  1. jo parašė:

    čiobiškio seniūnijioje markučių kaime miško vagyste.

  2. vycka parašė:

    O uz derlingo dirvozemio uzleidima krumynais irgi bus baudos? O kas nuo baudu pasikeis? Dirvozemis issilygins?

  3. Anonimas parašė:

    Už derlingo dirvožemio sluoksnio neišsaugojimą ir už žolinės augmenijos sunaikinimą Musės upės apsaugos juostoje atliekant žemės kasimo darbus skirta administracinė bauda bei pateiktas ieškinys.*******************************su tokiomis baudomis aiskiai persistengta. Stovi tukstanciai hektaru derlingo, bet nenaudojamo dirvozemio, o uz 2-3arus dedamos baudos.Jeigu bala iskasta,tai tas dirvozemis jau niekam nereikalingas.

Comments are closed.

scroll to top