„Baubas“ yra baisus, kai trūksta informacijos?

Būti ar nebūti gamyklai Beržės kaime

Po to, kai gruodžio mėnesį išspausdinome straipsnį apie Beržės kaime, senų „griaučių“ vietoje, planuojamą statyti antrinių žaliavų atliekų perdirbimo gamyklą, sulaukėme ne vieno skambučio ir komentaro.

Lapkričio 25 d. numeryje buvo išspausdintas pranešimas apie atrankos išvadą dėl UAB „RetroPlast“ antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamybos Beržės kaime poveikio aplinkai vertinimo. Pagal šį vertinimą, įmonės veikla būtų vykdoma 3,1 ha plote Beržės kaime, Beržės g. 1.

Minėtoje teritorijoje šiuo metu išlikę buvusių pastatų likučiai (tiltinio krano estakada) laikomi neturinčiais vertės, nes jų panaudojimas dėl nusidėvėjimo yra ribotas. Jie bus rekonstruojami ir panaudojami kaip naujai statomų pastatų konstrukcijų dalys.

Viešai prieinamoje planuojamos ūkinės veiklos išvadoje rašoma, kad gamybos paskirties pastatuose numatomas atvežtų atliekų svėrimas, išpakavimas, rūšiavimas, presavimas, smulkinimas, pagamintų antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų perdirbimas bei granuliavimas, pakavimas į BIG BAG maišus ir laikinas saugojimas. Atliekant minėtus darbus, bus naudojama moderniausia apdirbimo ir perdirbimo įranga, dėl to nei pastate, nei aplinkoje nesusidarys triukšmo, kietųjų dalelių ar kitų rūšių taršos šaltinių, viršijančių Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei normas.

Žinoma, kad pasklidus žiniai apie atliekų perdirbimo gamyklą, nemaža dalis žmonių apsidžiaugė. Naujos darbo vietos, naujas verslas, regionų plėtra, geresnės sąlygos susigrąžinti emigrantus. Apie tai kalba ne tik vietos, bet ir aukščiausia šalies valdžia. Tačiau atsirado ir „siaubo“ istorijų. Į redakciją kreipėsi žmonės, kuriems apie galimą smarvę ir užterštumą, apie tai, kad su gamyklos atsiradimu ir jos savininkais tariamai yra susijusi rajono merė ar jos vyras neva kalbėjo gerai žinomas rajono veikėjas, anuomet dirbęs KGB struktūroje.

Savivaldybės vaidmuo šioje istorijoje – minimalus. Mūsų žiniomis, Savivaldybės administracija įmonei „RetroPlast“ yra išdavusi leidimą statyti tris sandėlius su reikalinga infrastruktūra. Visas kitas derinimo procedūras pagal kompetenciją atlieka Aplinkos Ministerija, t.y. jai pavaldus Aplinkos apsaugos departamentas. Būtent Savivaldybės reikalavimu, Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente vyko pakartotinis antrinių žaliavų perdirbimo gamyklos poveikio aplinkai vertinimo svarstymas. Todėl Savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės ir kitų, vykusių į svarstymą Tarybos narių bei Administracijos atstovų pasiteiravome, kokia jų nuomonė apie planuojamą naują gamyklą Beržės kaime? Ar yra pagrindo nuogąstauti?

„Apgailestauju, kad Širvintose vis atsiranda intrigantų, kurie „kelia bangas“ ir kuria nepagrįstas istorijas, siekdami vien tik savo asmeninių interesų. Galimai paskalas skleidžiančiam veikėjui ar visai veikėjų komandai galbūt gali priklausyti ne vienas žemės sklypas, esantis šalia teritorijos Beržės kaime, kurioje, mūsų duomenimis, ketinama rekonstruoti griūvančius statinius į tris sandėlius. Esu tikra ir galiu drąsiai visiems pasakyti, kad nei aš, nei mano vyras, giminaičiai ar artimieji niekaip nėra susiję su įmonės, ketinančios veikti Beržės kaime, savininkais ar veikla. O už skleidžiamą melagingą, visiškai nepagrįstą informaciją paskalų skleidėjai privalės atsiprašyti ne tik manęs, bet ir mano vyro. Apie tai, kas skleidžia melagingą ir šmeižiančią informaciją, žmonės yra pasirengę liudyti.

Dėl Beržės kaime planuojamos ūkinės veiklos buvome susirinkę pasitarti su valdančiosios koalicijos partneriais, Viešosios tvarkos, Architektūros ir kraštovaizdžio planavimo skyriaus specialistais. Gavę dokumentus dėl poveikio aplinkai išvados, iškėlėme tuos pačius klausimus, kurie kyla ir žmonėms – kokia rizika dėl prastų kvapų, oro, vandens užterštumo ir pan. Į juos atsakymų iš įmonės pateiktų dokumentų negavome. Todėl dėsime visas pastangas gindami viešąjį interesą. Būtent todėl raštu kreipiausi į Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentą, kuris organizavo pakartotinį svarstymą. Nusprendėme, kad reikia važiuoti ir išreikšti savo nuomonę. Tą dieną su kitais merais dalyvavau susitikime pas šalies Prezidentę. Į susitikimą Poveikio aplinkai vertinimo departamente delegavau Tarybos narius Zenoną Miselį, Darių Valkauską, Administracijos direktoriaus pavaduotoją Eloną Pečiukaitienę, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoją Ričardą Putrimą. Jie perdavė ir mano raštą ir reikalavimą pavesti įmonės, planuojančios statyti gamyklą, savininkams atlikti išsamų planuojamos ūkinės veiklos oro taršos tyrimą ir organizuoti viešą svarstymą su visuomene (dokumento kopija pridedama). Sekite Savivaldybės informaciją – skelbimą apie viešąjį svarstymą išplatinsime visais įmanomais kanalais. Pati asmeniškai jame dalyvausiu ir kviečiu rajono gyventojus taip pat būti aktyvius.

Merės pasirašytas raštas, iš kurio matoma, kad Savivaldybė nėra gavusi svarstymo su gyventojais protokolo.

Merės pasirašytas raštas, iš kurio matoma, kad Savivaldybė nėra gavusi svarstymo su gyventojais protokolo.

Kadangi, kaip minėjau, visos derinimo procedūros priklauso Aplinkos apsaugos agentūrai, labai tikiu, kad preciziškai į kiekvieno medžio apgenėjimą ar šalinimą žiūrintis Širvintų skyriaus vedėjas R. Sližauskas ir į šį klausimą pažvelgs taip pat principingai. Sudėtingiausia šitoje situacijoje yra tai, kad nuo mūsų niekas nepriklauso. Nors veiklą planuoja įmonė vykdyti Širvintų rajone, tačiau galutinius sprendimus priims Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentas,“ – teigia merė Ž. Pinskuvienė.

Elona Pečiukaitienė

Elona Pečiukaitienė

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Elona Pečiukaitienė:

„Jeigu bus pateikti pakartotinio svarstymo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente metu iškeltų klausimų motyvuoti atsakymai, ir visi poveikio vertinimo aplinkai subjektai nematys priežasčių, kurios galėtų kelti riziką rajono gyventojams, mes, kaip Savivaldybės atstovai, neturėsime argumentų, dėl ko ši gamykla negalėtų būti statoma Širvintų rajone. Labai tikiuosi, kad atsakingos institucijos savo darbą atliks kompetentingai. O investicijų atėjimas į rajoną – vienareikšmiai – teigiamas dalykas. Kai bus pateikta poveikio aplinkai vertinimo išvada, įmonės savininkai privalės pristatyti ją gyventojams ir sudaryti sąlygas pamatyti, kaip veikia panašaus pobūdžio gamyklos Lietuvoje. Todėl labai kviečiu gyventojus būti aktyvius ir dalyvauti.“

Darius Valkauskas

Darius Valkauskas

Tarybos narys Darius Valkauskas:

„Baubas“ atrodo baisus, kai trūksta informacijos. Noriu atkreipti dėmesį, kad planuojama ūkinė veikla yra privataus verslo. Savivaldybė jai leidimų neišduoda. Ne Savivaldybė ir žemės sklypą suteikė. Esu linkęs pasitikėti atsakingomis institucijomis, kurios vadovaudamosi nustatytomis metodikomis ir teisės aktais, vykdo vertinimus. Tikiuosi, kad į mūsų reikalavimą atlikti išsamų poveikio aplinkai vertinimą, bus atsižvelgta. Prašėme patikslinti kai kuriuos tyrimus, susijusius su vandens apsauga, kvapų rizika, išsamiai pristatyti atvežamų medžiagų laikymo sąlygas. Visa tai įmonė turės padaryti. Reikalavome, kad būtų susitikimas su gyventojais. Sulaukėme pasižadėjimo, kad susitikimas įvyks, o verslininkai pristatys žmonėms ir analogiškus įgyvendintus projektus.“

Zenonas Miselis

Zenonas Miselis

Tarybos narys Zenonas Miselis:

„Šį procesą seksim ir stebėsim. Nors nuo Savivaldybės nepriklauso niekas, išskyrus statybos leidimo išdavimą, bet reikalausim, kad aplinkos apsaugos taisyklių būtų griežtai laikomasi, kad nenukentėtų aplink gyvenantys žmonės.

Manau, kad statoma gamykla, naujos darbo vietos, investicijos yra labai gerai. Svarbiausia, kad tai neprasilenktų su žmonių gyvenimo kokybe. Pristačius poveikio aplinkai vertinimo išvadą, būtinai nuvažiuosime apžiūrėti panašias kitas gamyklas.“

Ričardas Putrimas

Ričardas Putrimas

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Ričardas Putrimas:

„Bendrajame rajono plane (red. pastaba: patvirtintame 2009-05-29, rajonui vadovaujant Kęstučiui Pakalniui) minimoje teritorijoje Beržės k. yra numatyta pramonės ir sandėliavimo paskirtis. Kadangi ūkinės veiklos paskirtis atitiko įmonės prašyme rekonstruoti griūvančius statinius į tris sandėlius planuojamą veiklą, Savivaldybės administracija statybos leidimą išdavė. Čia Savivaldybės vaidmuo ir baigiasi. Tačiau, atsižvelgdami į tai, kad miesto plėtra planuojama iki pat Beržės upelio, siekdami atstovauti gyventojų interesus, reikalavome pakartotinio vertinimo. Situaciją apsunkina tai, kad gyventojai, turintys žemės sklypus ties miesto riba, nėra pateikę prašymų pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio veiklos į gyvenamųjų (vienbučių) namų statybos. Leidimus ūkinei veiklai Poveikio aplinkai vertinimo departamentas išduoda pagal esamą situaciją. O pagal ją atstumų pagal įmonės pateiktus planuojamus gamybos pajėgumus užtenka. Kadangi susirūpinimą dėl galimo poveikio aplinkai išreiškė ne tik Savivaldybės, bet ir Visuomenės sveikatos centras, laukiame galutinių išvadų ir pristatymo visuomenei.“

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

18 Atsakymų į “„Baubas“ yra baisus, kai trūksta informacijos?”

 1. Anonimas parašė:

  kai buvo suorganizuota ekskursija i gamykla, tai nei didziosios zurnalistes, nei pilietisku gyventoju ten nebuvo, o kur jie? ar tik vandeniui drumsti?

 2. vilkelis parašė:

  Anksčiau,rajono valdžiai ,buvo priekaištaujama,kad nekuriamos darbo vietos,o kaip procesas pajudėjo,vėl kažkam kliūna.

 3. levanarda parašė:

  Tegul stato, tegul tik daro, juolab kad tai bus norvegu imone. Dziuagtis reikia, o ne sitaip pulti ir viska stabdyti. Kazkodel kalnaulaukyje esanti gamykla kelia triuksma ir viskas gerai, ar tik ne del to kad gerojo mero ikurta?

 4. Sarkazmas parašė:

  Liaudies išmintis, nors ir sarkastiška, bet ji labai tinka šiam atvejui. Truputėlį pakoreguotai parašysiu : Labiau kaltas tas, kuris įsileidžia kiaulę į kambarį, (žinodamas kiaulės priedermę), o ne ta kiaulė, kuri ateina ir kambaryje elgiasi pagal savo prigimtį, taip kaip yra pratusi, moka ir nori…Šiuo atveju, aš tikrai nieko blogo nenoriu pasakyti apie kiaules, tiesiog tai lyg alegoriškas palyginimas. Na o jeigu rimtai, tai tikiuosi iš rajono valdžios protingų ir toliaregiškų sprendimų, tikiuosi, kad ji supranta, jog tokia šiukšlių perdirbimo gamykla yra nereikalinga ir netgi pavojinga Širvintoms, tikiuosi, kad padarys viską, jog jos čia nebūtų. Juk tam juos ir rinkome, kad atstovautų mūsų krašto interesus, o ne šiukšlių verslo magnatus

 5. to irgi parašė:

  Ne tamstai spresti, ka man daryti

 6. Irgi Vacyte parašė:

  Jei pašokinėt negali, tai šliaužiok ir toliau bei plok rankomis, kad iš ekologiško, žalio Vilniaus miegamojo rajono pavirsime dvokiančiu šiukšlynu. Nusipelnėme gyventi geriau?

 7. vacyte parašė:

  Ne mums pries verslinykus pasokineti

 8. Rosmari parašė:

  tai visada visi priesinasi naujovems informacijos neklausydami, kad ir kas daroma, viskas visada blogai, tikras kaimas…..

 9. Pastebėjimas parašė:

  Tai reiškia, kad privatūs asmenys kaip tas vilkas į vežimą, jau įsikėlė 4 kojas – gavo statybos leidimą. Beliko įsikelti uodegą – pasistatyti atliekų apdorojimo įmonę. Pasakoje, kaip žinome, vilkui įkėlus uodegą, vežimas lūžo….
  Taigi, man , kaip senai širvintiškei, ima pyktis. Kodėl? Todėl, kad , kaip rodo gyvenimas, mūsų verslu negalima visiškai pasitikėti. Žinome, kaip ir kur buvo statoma Vijūnėlė, irgi su išduotais leidimais, kaip ir kas vykdė visas su tuo susijusias zadanijas ir t.t.
  Aišku ir tai, kad bet kokią gamybą plėtojantys verslininkai ieško jai vietų, kur yra pigios darbo jėgos ir yra geri privažiavimo keliai. O kad jie pradžioje, kad gautų statyboms leidimą, nieko nekalba apie tiktuosius planus, tai įprasta praktika.
  Tokio pobūdžio įmonė ramiam ir žaliam mūsų miesteliui – nereikalinga, arba turi būti žymiai atokiau. Jeigu ėmė leidimą statyti sandėlius, tegu ir būna sandėliai, o gamybai pakanka daug atokesnių vietų nuo miesto.

 10. to to paskutinei parašė:

  tai jus prenumeruojate ir dar nusiperkate ? :)))))) kaip patriotiska

 11. to to paskutinei parašė:

  Karščiuojate?

 12. to to parašė:

  :)))))) jo visas miestas „skaito“ :))

 13. to paskutinei parašė:

  Širvio Naujienos yra gereusias laikraštis iš visų. Prenumeruoja ji visa musu šeima. Jam dirba profesionaleusi rajone žurnalistai. Laikraštis labai įdomus, įvairiapusiškas, visko mūsų šeima ir visi aplinkiniai kaiynai jame randa. Nuo korektiškos reklamos iki gilių analitinių straipsnių apie gyvenimą. Gaila tik, kad ne dienraštis. Tikrai visa mūsų šeima pirktume. Kaimynai irgi.

 14. ssas tikrai sakau parašė:

  jai koja pastatis viena tai jau laikui begant ka nores ta daris taip baige isnuodyti visus zmones girdejau kurie pensininkai ilgai gyvens reiks baudas moketi

 15. paskutinei parašė:

  o norejai kaip kad „teisingas“ laikrastis pristatytu kaip kad viską kaip visuotini blogi???????

 16. Kas pasikeitė parašė:

  Neseniai šis laikraštis statybą pristatė kaip visuotinį gėrį, o ir staiga toks susirūpinimas…

 17. stefa parašė:

  Pritarsiu gamyklos statybai, jeigu pagal parengtos išsamios poveikio aplinkai vertinimo atsakaitos rezultatus bus duotas leidimas ūkinei veiklai.

 18. ne "intrigantas" parašė:

  problema ne tiek yra susijusi su oro tarša, o kas bus jei įvyks incidentas su nuotekomis: yra pavojus, kad tarša upeliu gali pasiekti Beržės tvenkinius. ‘Retroplast“ yra nenuoširdi, nes išvykos į Skaidiškes metu draudžia fotografuoti ir filmuoti valymo įrenginius, kurie tikrovėje nėra susiję su verslo paslaptimis. Reikia pasiekti išsamaus poveikio aplinkai vertinimo.

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+