Vyskupas Jonas Ivanauskas lankėsi Kiaukliuose

Šv. Mišias koncelebravo J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
Kiauklių bažnyčioje sekmadienio šv. Mišias koncelebravo J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Vasario 9 dieną Kiaukliuose viešėjo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas. J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir kancleris apžiūrėjo Kiauklių bažnyčią, altorius, pasidžiaugė gražiai tvarkomu šventoriumi.

Vyskupas Jonas Ivanauskas domėjosi viskuo

Valandą prieš Šv. Mišias garbus svečias Kiauklių bažnyčioje susitiko su parapijiečiais. Buvo kalbamasi apie parapijos džiaugsmus ir rūpesčius. Svečiui viskas buvo įdomu: ir pagalba sunkiau besiverčiantiems žmonėms, ir maldos grupių veikla, ir parapijos ekonominiai bei dvasiniai reikalai, ir bažnyčios didybė, kurią jis palygino su Katedra.

Susitikimas buvo nuoširdus ir įdomus. Parapijos bendruomenei tai buvo nepaprastai svarbus įvykis. Prieš pamaldas J. E. vyskupas pasveikino gausiai susirinkusius tikinčiuosius, pakvietė melstis už parapijos bendruomenės ir šeimų vienybę. Kiaukliečiai liko sužavėti J. E. nuoširdumu bei paprastumu ir įteikė duonos kepalą.

Po pokalbio su vyskupu Kiauklių bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Jas koncelebravo J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas. Jam talkino kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas ir Kiauklių parapijos klebonas kun. Antanas Jasionis.

Bažnyčioje
Atidžiai klausomasi vyskupo žodžių.
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas prieš Šv. Mišias bendravo su parapijiečiais.
Valandą prieš Šv. Mišias vyko parapijiečių susitikimas su vyskupu Kiauklių bažnyčioje.

Per ketverius metus – tik viena santuoka

Kiauklių klebonas kun. Antanas Jasionis perskaitė vyskupui raportą, kuriame atsispindėjo parapijos veikla nuo 2016 iki 2020 metų, bažnyčios lankytojų dinamika. Pasak klebono, per ketverius metus Kiauklių bažnyčioje pakrikštyta 17 kūdikių, palaiminta 1 santuoka, į paskutinę kelionę palydėti 56 parapijiečiai. Klebonas pasidžiaugė nuveiktais darbais, apgailestavo dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus ir nykstančių kaimų, padėkojo parapijiečiams Danutei Lemešovienei ir Albinui Butkui už nuolatinę pagalbą bažnyčiai.

Sakydamas pamokslą, svečias padėkojo kiaukliečiams, gausiai susirinkusiems į šv. Mišias, pasidžiaugė žmonių nuoširdumu ir gyva bažnyčia, linkėjo nepamiršti amžinųjų vertybių – gerumo, jautrumo, paslaugumo, artimo meilės.

Pasibaigus šv. Mišioms, klebonas Antanas Jasionis padėkojo vyskupui už apsilankymą, parapijiečiai įteikė baltų rožių puokštę, o choras, vadovaujamas vargonininkės Laimos Gelūnaitės, iškilmingai vyskupui sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (4 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+