Virš įstatymų

Balsas tyruose

 

Sunkmečiu žmonės skolinasi tikrai ne pramogoms, o maistui, mokesčiams, netgi senesnėms skoloms dengti. Palūkanos, žinoma, žvėriškos, ypač išreklamuotų greitųjų paskolų. Ką darysi, jei neišsiverti su turimais resursais, tenka suktis – veltui niekas nieko neduoda.

Pasirodo, duoda. Yra tokia kukli įstaiga – Seimo kanceliarija. Vargšai seimūnai, nebeišsisukdami su alga (juk sumažinta!) ir reprezentaciniu priedu (irgi apkarpytu, nors nukirptas tik siauras kraštelis), kuriuo juk naudojasi be jokių suvaržymų, visada gali sulaukti paramos kanceliarijoje. Jokių palūkanų, jokių formalumų – „vsio zakonno“. Iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius? Seimas savo teritorijoje vadovaujasi komunizmo principais?

Vos pasirodžius informacijai apie grobstymą Seimo kanceliarijoje buvo aišku – kažkas čia ne taip. Negi taip paprasta pasisavinti pusę milijono? Juk kasininkė ne viena sprendžia, kiek pinigų imti iš banko, dokumentus pasirašo ir vadovas, ir vyr. finansininkas. Ir tikrinama kasa ne kartą per pusmetį. Akivaizdžiai kažkas nesutampa.

Kai kasininkė sutiko bendradarbiauti su teisėsauga, viskas tapo aišku. „Paskolas“ gaudavo kas tik nori, tad kodėl nepadėjus gerai draugei? Matyt, nesitikėjo, kad procesas taps nevaldomas, nes draugė nepatikima. Bet ir patikimiausiai draugei vargu ar ryžčiausi atiduoti pusę milijono (ir dar ne savo). Matyt, šios „paskolos“ liūto dalis – seimūnų kišenėse. Bet vargšė „iešmininkė“ kasininkė „paskolos“ raštelių nebeturi, atidavė viršininkams, o šie tyli kaip partizanai.

Labiausiai stebina ne pats grobstymo faktas – visada buvo ir bus žmonių, nepajėgiančių atsispirti pagundai. Ir ne netvarka – jos irgi pakanka visose srityse. Stebina, kad tai vyksta būtent Seime, šalies įstatymų kalvėje. Ar tiems, kurie įstatymus priima, patiems jų laikytis neprivalu? Ar jie – virš įstatymų? Kodėl seimūnas, pritrūkęs pinigų, gali jų nelegaliai pasiskolinti savo kanceliarijoje, o mes, paprasti „runkeliai“, turim eiti „kryžiaus kelius“ ir galų gale gauti (arba ne) paskolą už lupikiškus procentus? Pabandykim kas nors pradėti „verslą“ – skolinti pinigus už palūkanas, tuoj būsim apkaltinti daugybe pažeidimų ir nubausti. O Seimo „savišalpos kasa“ aukščiau už visa šita, čia įstatymai negalioja.

Kuo viskas baigsis? Kasininkė nubausta, atleista iš darbo (tai bent bausmė!). Manau, ji atsiims parodymus, prisiims kaltę ir bus nuteista, bet nuo bausmės atleista. O skolą nurašys kaip beviltišką, nes kasininkė turto neturi (arba nebeturės iki to laiko). Seimūnų „bankelis“ veiks toliau, nes sunkmečiu visiems pritrūksta pinigėlių. O kam skolintis įstatymiškai, jeigu jie aukščiau jų?

Janina Pukienė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

1 Atsakymas į "Virš įstatymų"

  1. Michael parašė:

    Dialogas atsako anmnoiui „inf. komentaras“Vasaris 4, 2011 13:091. Jokio prieštaravimo nėra: LKGS ruošia nepritarimo DEKLARACIJĄ (konkretų dokumentą), o ESMINĮ NEPRITARIMĄ PROGRAMAI RAŠTIŠKAI kaip įgaliotas LKGS ekspertas jau yra paskelbęs prof. habil. dr. A.Piročkinas (žr. str. „Subjektyvi, neatsakanti į tautos poreikius“ ir inf. „Lietuvių kalbos ugdymo svarstymai tęsiasi“, abu tekstai „Dialoge“ Nr. 3).2. Juokingas priekaištas dėl programos rengėjų kiekybinės persvaros TARIAMO NETIKSLUMO. Juk 9 (ne 8) tėra OFICIALIAI rengėjais įvardyti asmenys, o kiek dar patariančiųjų (dalis jų (12) į programą įrašyti kaip teikusieji siūlymus), kiek dar institucinių palaikytojų-stūmėjų. Nederėtų anonimiškajai informatorei apsimetinėti tokia jau visiška naivuole…Jėgos išties ir buvo, ir iš esmės pagal turimas galias yra nelygios…:)3. Žinoma, ne UPC pasiprašė susitikti, o mokytojos. Juk joms reikės su ta programa dirbti. Kad mokytojos ne politikierės, kad nemoka parengti deklaracinių kalbų galingajai publikai paveikti taip, nemoka, nes tai ne jų darbas. Jų darbas ugdyti vaikus. Ir jos vis mėgina pasakyti IŠKILIESIEMS, kodėl joms kaip mokytojoms tas programos projektas nepriimtinas. 4. „Dialogas“ prisiima atsakomybę už informaciją apie Seimo narės prof. Pavilionienės replikas, nes tą informaciją redakcijai vienodai pateikė net keletas skirtingų susitikimo dalyvių. P. S. Anonimas „inf. komentaras“ reziumuoja savo parašymą: „Nepirksiu Dialogo ir neskaitysiu. Kaip pasitikėti inf., kuri paremta garbiųjų pasakojimais?“Gerbiama anonime, „Dialogas“ jau senokai nebeparduodamas (tik prenumeruojamas), tad jį nusipirkti bet kuriuo atveju Jums būtų sunku.Belieka retoriškai paklausti: kieno pasakojimais turėtų būti paremta PATIKIMA informacija, jeigu ne įvykių liudininkų ir dalyvių? Ir dar koks graudus yra šitas smulkmeniškas kabinėjimasis prie detalių, stengiantis užmaskuoti, nukreipti dėmesį nuo dalyko ESMĖS ir nuo neleistinai nepagarbaus elgesio su mokytojais, net jeigu jų nuomonė kitokia nei JŪSŲ.

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+