Suklaidinti ūkininkai keikiasi ir kultivuoja laukus

razienos.jpggMūsų gyvenimo grimasos

 

Šiais metais, kaip ir ankstesniaisiais, teikiant paraišką tiesioginėms išmokoms gauti buvo galima prašyti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas: „Ekologinis ūkininkavimas“, „Kraštovaizdžio tvarkymas“ bei „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“. Atsižvelgiant į socialinių partnerių bei žemdirbių išsakytus pasiūlymus ir siekiant aktyvesnio pareiškėjų dalyvavimo, Žemės ūkio ministerija supaprastino minėtųjų programų įgyvendinimo taisyklių nuostatas ir paramos gavimo tvarką.

Per 50 rajono ūkininkų dalyvauja „Kraštovaizdžio programos „Ražienų laukai per žiemą“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“. Manau, kad šioje programoje būtų dalyvavę dar daugiau ūkininkų, bet, pasak vieno vienos rajono seniūnijos (pavadinkime ją raide A) ūkininko, jam apie tai užsiminus deklaruojant pasėlius, buvo tik pasišaipyta, kad kažko nesuprato: „Nesąmonė! Nori nearti dirvų, nieko nedirbti ir dar pinigų už tai gauti.“ Duok Dieve, kad tai būtų tik gandai, kad konsultantė taip nekalbėjo, bet esu beveik įsitikinęs, kad taip galėjo būti, nes panašių specialistų kalbų esu girdėjęs ne kartą. Tikiu, kad seniūnijoje dirbantys konsultantai gali ir nežinoti visų naujovių, juo labiau, kad apie šią paramos rūšį prišnekėjo ir prirašė nesąmonių net solidžios interneto svetainės.

Konkrečiai. interneto tinklalapyje „Alfa“ šių metų rugpjūčio 25 dieną rašoma, kad nupjovus ražienoms palikti tinkamus augalus, laukus reikia palikti nesuartus iki kitų metų kovo 1 dienos. Ražienų laukas kasmet gali būti per žiemą paliekamas vis kitoje vietoje, tačiau bendras deklaruotas plotas per įsipareigojimų laikotarpį turi išlikti pastovus. Lengvą paviršiaus kultivavimą REIKIA atlikti iki rugsėjo 30 dienos, tačiau po jo turi aiškiai matytis ražienos.

Balandžio 24 dieną Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje parašyta, kad nauju punktu papildyti reikalavimai pareiškėjams, dalyvaujantiems „Kraštovaizdžio tvarkymo“ programos veikloje „Ražienų laukai per žiemą“: lengvą lauko paviršiaus kultivavimą, po kurio turi aiškiai matytis ražienos, dabar REIKĖS atlikti iki rugsėjo 30 dienos.

Ir tik Žemės ūkio ministerijos Kokybės departamento direktorius Saulius Jasius žurnalo „Mano ūkis“ interneto svetainėje komentuoja, kad pretenduojantys gauti paramą už per žiemą laikomas ražienas, po javapjūtės turės sutvarkyti šiaudus (supresuoti į ritinius arba susmulkinti ir paskleisti paviršiuje), o lengvai kultivuoti paviršių leidžiama tik iki rugsėjo 30 dienos. Be to, po javapjūtes ražienų negalima purkšti pesticidais, draudžiama tręšti, kalkinti ar ganyti jose gyvulius.

Ar ūkininkas žino, kad pagal naujus reikalavimus paliktas ražienas reikia lengvai sukultivuoti iki rugsėjo 30 dienos, klausė neseniai ir valstybinio radijo korespondentas. Ūkininkas apie tai jau buvo girdėjęs, todėl atsakė, kad tai yra nesąmonė, bet ką darysi, reikia – tai reikia, sukultivuosiąs.

Šeštadienį Varanavos laukuose pamačiau po ražienas važinėjantį traktorių su lengvais kultivatoriais. Ūkininkas keikėsi, kad kultivuoti labai sudėtinga, žolės tempiasi, kad kabinetuose sėdintys valstybės tarnautojai prisigalvoja visokių nesąmonių. Pasak jo, jis nusprendė palikti per žiemą nesuartas ražienas tik tam, kad jose rastų maisto stirnaitės, kitokie žvėreliai, kad grūdų likučiais maitintųsi graužikai. Dėl to jis esą paaukoja dalį būsimo kitų metų derliaus (iš rudens nesuartuose laukuose javai kitąmet bus menkesni), bet už tai jis gausiąs 500 litų už kiekvieną tokį hektarą kompensacijos. Logiška. Pasak ūkininko, kodėl jis dabar privaląs deginti brangų kurą, laužyti kultivatorių, gaišti laiką ir suardyti gražiai suaugusias žoles ražienose, sugadinti pelių urvus. Nei vaizdo, nei kam nors naudos! Nebent, pasak jo, tai daroma tik todėl, kad paremtų kuro pardavėjus, kad iš ūkininko būtų atimta dalis gautos kompensacijos.

Bandžiau ginčytis, kad jis ne taip suprato naujovę, kad niekas ūkininko nenubaus, jei jis tų laukų nesukultivuos, kad tai daryti jis GALI, bet ne PRIVALO, tačiau mano konsultacija jam įspūdžio nepadarė – ūkininkas apie tai esą girdėjęs per radiją, skaitęs internete, kam rizikuoti?

Pirmadienį vos atėjęs į darbą puoliau skambinti specialistams ir aiškintis. Žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biuro telefono numeriu, įrašytu šių metų Informacijos ir telefonų knygoje, atsiliepė privatus asmuo. Jis pasakė, kad jau dveji metai, kai šis telefono numeris nebėra konsultantų. Tikslaus jų telefono numerio nežinojo net rajono Žemės ūkio skyriuje: „gal 51…, o gal 53…, pabandykite…“ Nurodytais telefono numeriais taip pat niekas neatsiliepė. Pagaliau pakalbinau Žemės ūkio skyriuje pasėlių deklaracijas šiemet priiminėjusį specialistą Algį Miliuką:

– Tai kaip yra iš tikrųjų, ūkininkams paliktas ražienas REIKIA kultivuoti iki rugsėjo 30 dienos, ar jie tai daryti tik TURI TEISĘ?

Specialisto atsakymas buvo aiškus ir logiškas:

– Žinoma, kad tai nėra būtina, kitaip kam ši priemonė būtų reikalinga? Rugsėjo 30 diena parašyta todėl, kad ūkininkai tokiuose laukuose nedirbtų vėliau, kai gyvūnija jau pasiruošusi žiemoti.

Nori nenori peršasi išvada – ministerijų, departamentų, biurų, skyrių sukurta, nors vežimu vežk. Visur dirba daugybė specialistų, gaunančių solidžius atlyginimus, o žmoniškai ir tiksliai paaiškinti žmonėms nėra kam. Priešingai, daugiau juos klaidinančių, gąsdinančių. O paskui sakome, kad žemdirbiai, kiti eiliniai žmogeliai labai ant valdžios įpykę, ją tik kritikuoja. O kaip kitaip!?

Ražienoms palikti tinkamų augalų ploto dydis negali būti didesnis negu 50 ha. Jei tiesioginių išmokų siekiantys ūkininkai deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių, jie gali įsipareigoti vykdyti veiklą ne didesniame kaip 30 procentų bendro deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto, o jei deklaruoja daugiau kaip 10 ha, tuomet paramos paraiškoje gali įsipareigoti veiklą vykdyti ne didesniame kaip 30 procentų tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoto ražienų laukams tinkamų augalų rūšių ploto.

Steponas Liktoravičius

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+