Pasvarstymai, kodėl tarybos narys išreklamavo merės sutuoktinį, o paskui dar ir pasipiktino

Širvintų rajono tarybos narys Virginijus Sarpauskas šventės nuotraukas galimai pavertė rinkimų agitacija, tik nenurodė, iš kokių lėšų tai bus apmokėta.

Pamenate 2015 metais vykusius vietos savivaldos rinkimus, kai Vyriausioji rinkimų komisija nutarė panaikinti pirmąkart surengtų tiesioginių merų rinkimus keliose savivaldybėse, tarp jų – ir Širvintų. Pretekstu tapo neva užfiksuota daugybė pažeidimų, kurie galėjo turėti įtakos rinkėjų apsisprendimui. „Kai dedasi tokie dalykai, nebuvo kitos išeities, tik panaikinti,“ – tada tikino mus.

Teisėsaugininkai tada rajone surašė kelis administracinių nusižengimų protokolus, pradėjo ikiteisminį tyrimą. Tačiau iš viso to taip ir nesužinojome, ar užfiksuoti dalykai turėjo įtakos, kad pirmajame ture daugiausiai balsų surinko Živilė Pinskuvienė. Suprasdami, kas iš tiesų nulėmė tokį sprendimą, rinkėjai atkeršijo, pakartotinai surengtuose rinkimuose jau pirmajame ture Širvintų rajono mere išrinkę Živilę Pinskuvienę. Ji gavo daugiau kaip du trečdalius balsų.

Toks aiškus rinkėjų pasiųstas signalas kažkiek atvėsino suirutės kėlėjus ir skundų kurpėjus. Tačiau ši praktika gali grįžti, mat per tuos penkerius metus į politiką atėjo žmonių, kurie nežino jausmo, kurį pajunti užlipęs ant grėblio. Panašu, kad vienas tokių nepagrįstų skundų generatorius yra Širvintų rajono tarybos narys Virginijus Sarpauskas, į vietos politiką patekęs su „konservatorių“ sąrašu.

Dar vienas įrašas tarybos nario Virginijaus Sarpausko „Facebook“ paskyroje, kurioje jis reklamuoja merės sutuoktinį. O juk VRK savo rekomendacijose nurodo, kad vienas rinkimų agitacijos požymių yra kandidato rinkimų numerio paskelbimas.

Vos nuvilnijo miesto šventė, viešojoje erdvėje Virginijus Sarpauskas ėmė piktintis, jo manymu, akivaizdžiais rinkimų agitacijos reikalavimų pažeidimais. Parinkęs šūsnį nuotraukų iš Širvintų krašto garbės piliečio vardo suteikimo iškilmių, kurias Virginijus kažkodėl pavadino „Du mėnesiai 15 dienų iki Seimo rinkimų“, politikuojantis fotografas mėgėjas tose nuotraukose pažymėjo jo pastebėtus politikus ir ironizavo, kad „reikėtų nupirkti Tarybinio plombyro VRK pirmininkei, FNTT, Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse“, kad „būtų aplamai niekieno reikalas“, už kokius pinigus ši šventė surengta ir kokia konkreti pinigų suma išleista.

Beje, tą pačią dieną šventėje slampinėjo kaip visada prieš rinkimus pasirodantys dar keli kandidatai, bet dėl jų kokių nors skundų ir nusiskundimų nėra. Juk irgi galima buvo nufotografuota, parašyti partinę priklausomybę, suraityti numerį sąraše, ką nors papaistyti apie porciją ledų ar gaidelį ant pagaliuko, gal kam ir bus juokinga.

Ar šią nuotrauką su pasiūlymu pasivaišinti „tarybiniu plombyru“ Virginijus Sarpauskas nusiuntė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkei Laurai Matjošaitytei, nežinome, tačiau rinkimų organizatorius, mūsų žiniomis, pasiekė skundas dėl to, kad šventėje dalyvavo keli politikai. Mūsų šaltiniai teigia, kad jau imta teirautis kai kurių apygardinės rinkimų komisijos narių nuomonės dėl to, kad iškilmėse dalyvavo ir Širvintų rajono merės sutuoktinis Jonas Pinskus. Nors per visą renginį net nebuvo pristatyta, kad toks žmogus dalyvauja šventėje, juo labiau, kad jis bei keli kiti atvykę politikai yra ir kandidatai į Seimą, Virginijus Sarpauskas nuotraukose ties užfiksuotais politikais įrašė jų atstovaujamos partijos pavadinimą ir sudėliojo jų numerius sąraše.

Pats išreklamavęs šiuos asmenis kaip kandidatus į Seimą, Virginijus Sarpauskas, ko gero, pats apsižioplino taip ir neparašęs, iš kokių lėšų bus apmokėta ši jo paskleista informacija, kurią galima įtarti esant rinkimų agitacija. Dabar jau kiti kandidatų oponentai gali skųstis VRK dėl galimų nustatytos tvarkos pažeidimų.

Kreipėmės į VRK prašydami informuoti, ar toks skundas iš tiesų yra gautas, koks jo turinys, tačiau rengdami šią publikaciją spaudai atsakymo dar nesulaukėme.

Pasiteiravus Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės, kaip ji apskritai vertina tokį tarybos nario „dėmesį“, merė ilgai negalėjo pasakyti, kuo ji ir sutuoktinis prasižengė, renginyje sėdėję greta. Viena, protokolas rekomenduoja, kad iškilminguose viešuose renginiuose įvairaus rango vadovai, politikai paprastai dalyvauja su antrąja puse. Visą šį renginį Jonas Pinskus, kaip merės sutuoktinis, sėdėjo greta jos. Ir štai: Virginijui Sarpauskui pasirodė, kad taip negalima.

 • Net nebežinau, kaip elgtis. Gal ir namuose nebegalime būti kartu, kad Virginijui Sarpauskui nepasirodytų, jog tai yra koks nors rinkėjų papirkimas. Juk ir aš esu rinkėja, taip pat balsuosiu už kandidatus į Seimą. Gal Virginijui Sarpauskui rytoj pasirodys, kad kartu miegantis Jonas Pinskus taip darys įtaką mano apsisprendimui? – bandė juokauti merė.

Ji sakė, kad daugelį metų Pinskai viešuose renginiuose pasirodo kartu. „Santuokoje su Jonu esame 22 metus, kiek įmanoma viešuose renginiuose visur dalyvaujame drauge, tokia yra mūsų šeimos taisyklė. Kai Jonas buvo Seimo narys, aš su juo taip pat būdavau visuose renginiuose, kai Jonas buvo Vilniaus miesto vicemeras, taip pat visur lydėdavau,“ – sako merė.

Gal Virginijui Sarpauskui atrodo, kad pirmoji rajono pora ateina į pokylius tiesiog dykai pavalgyti? Merės žodžiais, kai yra organizuojami iškilmingi banketai, pvz., – Labdaros vakaras, Ūkininkų padėkos vakaras, Baltas vakaras ir pan., ten visi dalyviai susimoka nustatytą mokestį, tuos pačius renkamus mokesčius susimoka ne tik jos vyras, bet ir ji pati, nors pati yra to renginio šeimininkė ir organizatorė.

 • Jei Sarpauskui įdomu, specialiai dėl tokių smalsuolių (nuo pat pirmos kadencijos pradžios ) mūsų šeimoje yra saugomi čekiai, mokėjimų pavedimų kopijos, – sakė Živilė Pinskuvienė ir pateikė išrašo kopiją, už ką šeima mokėjo 2019-ųjų gruodį.
Čia tik keletas pavyzdžių, kad smalsuoliui būtų ramiau. Pavedimai už Labdaros vakarą 2 asmenims po 70 eurų ir 700 eurų labdarai Pinskų šeimos paaukota suma, dalyvio mokestis Širvintų krašto verslininkų ir vadovų organizuotame renginyje 2 asmenims po 30 eurų.

Živilė Pinskuvienė patvirtino ir taip visų matytą faktą, kad per renginį net nebuvo paminėtas jos sutuoktinis Jonas, juo labiau nebuvo jokios kalbos, kad jis yra kandidatas į Seimą. Tiesiog sėdėjo šalia, himną giedojo su visais, plojo garbės piliečio vardą gavusioms Nijolei Didžiokienei ir Danutei Miliukienei, kurias asmeniškai pažįsta, net paltuku žmoną apglėbė, kai dėl vėsaus vakaro merei pasidarė šalta.

 • Stop! Paltuku! Štai kur šuo pakastas, – susigriebė Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė.

Ko gero, merė turėjo galvoje, kad šis džentelmeniškas gestas ir papiktino mūsų rajono tarybos narį. Prisiminkime, kaip Virginijaus Sarpausko atstovaujamos „konservatorių“ partijos vedlys Gabrielius Landsbergis sulaukė pašaipų dėl to, kad per lietų nuskuodė pasislėpęs po skėčiu ir palikęs šlapti lyg vištą paskui nespėjančią savo žmoną Austėją. Jei „konservatorių“ partijoje yra neetiška žmonai virš galvos palaikyti skėtį, paduoti ranką išlipant iš automobilio, užleisti kėdę, apgobti paltuku sušalus ar tiesiog praleisti į priekį, dar nereiškia, kad visi taip turi elgtis.

„Konservatoriško“ požiūrio į šeimą ir moterį pavyzdys: patinas slepiasi po skėčiu, o sušlapusi patelė kiūtina paskui. Socialinių tinklų nuotr.

Živilės Pinskuvienės manymu, tokiais „pastebėjimais“ ar „skundais“ galbūt siekiama formuoti neigiamą nuomonę apie procesus Širvintų rajone, iš adatos bandoma priskaldyti šieno vežimą.

Galima sutikti: toks įrašas tarybos nario socialinio tinklo paskyroje – tai tik vienas „įrodymas“, kad dabar, likus „dviems mėnesiams 15 dienų iki Seimo rinkimų“, jau fiksuojami pažeidimai. Galbūt tai tik pirmoji kregždutė, išskridusi iš „konservatorių“ lizdelio. Bus jų ir daugiau. Ir visai nesvarbu, yra dėl ko skųsti, ar nėra. Svarbu, kad, prispyrus reikalui, būtų galima dėl „daugybės užfiksuotų pažeidimų“ pareikalauti rinkimų rezultatų panaikinimo. O ten jau kaip „dievas“ pasakys.

Kita vertus, susidaro įspūdis, kad tik „konservatoriams“ leidžiama tai, ko kitiems negalima. Pasižiūrėkite, kaip piktinamasi socialiniuose tinkluose jų vykdoma agitacija. Sakykime, jų komandai galima pėsčiųjų taku Palangoje atvažiuoti į poilsiautojų pamėgtą vietą prie pagrindinio Palangos tilto, kur stovi Jūratės ir Kastyčio paminklas, ir savo agitacijomis drumsti žmonių poilsį. Arba per atlaidus viename iš bažnytkaimių skleisti savo agitaciją net nesusimąstant, ar šventa diena tam skirta. Kodėl gi ne. Juk bandė šou veikėjai bažnyčioje reklamuoti filmą, gal ir „konservatoriai“ galėtų ant altoriaus suskelti karštą kalbą ir padalinti tikintiesiems pakyšėlių. Tiesa, ne suktinių su kanapėmis (šias ruošiasi legalizuoti bendraminčiai iš „Laisvės“ partijos), o savo partijos lizinginės samdinės abrozdėlius. Gal kas patikės, jog šventoji.

Socialiniuose tinkluose piktinamasi, kad „konservatorių“ agitacijai negalioja elementari etika. Štai vienoje iš parapijų agituota ne tik per atlaidus, bet ir šalia paminklo sovietiniams kariams.

Gintaras Bielskis

Širvintų rajono tarybos narys Virginijus Sarpauskas šventės nuotraukas galimai pavertė rinkimų agitacija, tačiau nenurodė, iš kokių lėšų tai bus apmokėta.

Čia tik keletas pavyzdžių, kad smalsuoliui būtų ramiau. Pavedimai už Labdaros vakarą 2 asmenims po 70 eurų ir 700 eurų labdarai Pinskų šeimos paaukota suma, dalyvio mokestis Širvintų krašto verslininkų ir vadovų organizuotame renginyje 2 asmenims po 30 eurų.

„Konservatorių“ požiūrio į šeimą ir moters vietą pavyzdys: patinas slepiasi po skėčiu, o sušlapusi patelė kiūtina paskui.

Socialiniuose tinkluose piktinamasi, kad „konservatorių“ agitacijai negalioja elementari etika. Štai vienoje iš parapijų agituota ne tik per atlaidus, bet ir šalia paminklo sovietiniams kariams.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4 (4 įvert.)

11 Atsakymų į “Pasvarstymai, kodėl tarybos narys išreklamavo merės sutuoktinį, o paskui dar ir pasipiktino”

 1. zioplys parašė:

  Taj nesupratau cia sarpauski apskunde kad pinsku reklamoja?

 2. paskutiniam parašė:

  suo los, kai seimininkas lieps. anuko partijos strategija

 3. sakau parašė:

  tegul spirgis isideda i savo fb ka jo konservatoriu partijos kolegos isdarineja ir pakomentuoja, ar saziningai elgias

 4. varnalesos parašė:

  su giminem lelytem

 5. varnalesos parašė:

  apie cimbimbiro nuotykius 🙂

 6. pastebėjimas parašė:

  155 pirmumo balsus gavęs tarybos narys yra tikras patyčių meistras. Kas su tuo jau susidūrė, tikrai patvirtins.

 7. paskutiniam parašė:

  apie beskeriene???

 8. varnalesos parašė:

  Labai patiko varnalesos, diesiai i 100-tuka

 9. neteisybe parašė:

  o kodel nepastebejo kitu kandidatu, kurie irgi smirinejo visas dienas sventese ir reklamavosi? nes kitiems galima?

 10. sirvintiete parašė:

  galetu VRK pasidometi tokiais tarybos nario sposais. Visai be gedos ponas, ar sitaip galima issitycioti is nuotrauku? Bet cia jau ne pirmas kartas. Geda.

 11. Anonimas parašė:

  Dėkoju už gerą straipsnį.

Comments are closed.

scroll to top
+