„Visuomeniniais pagrindais“ – už solidų atlygį?

Aiškinsis, ar nebuvo galimai klastojami parašai
Penktadienį, sausio 23 dieną, skubos tvarka buvo sušauktas Vileikiškių kaimo bendruomenės valdybos susirinkimas. Susirinkime dalyvavo visi tarybos nariai. Buvo svarstomas „pagal valdybos pirmininko Zenono Miselio įsakymą direktoriumi ir Vileikiškių VDC (vaikų dienos centro) „Lašelis“ projekto vadovu visuomeniniais pagrindais (negaunanti jokio atlygio) dirbančios Andželikos Bagočiūnienės“ pareiškimas, kuriame direktorė „atsakingai pareiškia, kad didžioji dalis mano komandos nutraukia veiklą ir tiesioginį darbą Vileikiškių vaikų dienos centre tol, kol neatsistatydins dabartinė Vileikiškių kaimo bendruomenės valdyba, nes ji neatlieka savo pareigų“. Matyt, kad dokumentas atrodytų įspūdingiau, jame surašytos ne tik dirbančiųjų su vaikais pavardės, tačiau įvardinti ir visi moksliniai vardai.
Kyla klausimas, kodėl Vaikų dienos centro direktorei užkliuvo bendruomenės valdyba? Atsakymas daugmaž paaiškėjo po antrojo susirinkimo dienotvarkės klausimo, kuriame valdybos pirmininkas Zenonas Miselis suabejojo, ar Vaikų dienos centro direktorės Andželikos Bagočiūnienės administruojamuose projektų dokumentuose visi valdybos pirmininko parašai yra autentiški.
Pasak valdybos pirmininko Zenono Miselio, ketvirtadienį buvo sušauktas Vaikų dienos centrą lankančių vaikų(?) ir jų tėvų susirinkimas, kuriame valdyba apkaltinta visišku neveiklumu ir trukdymu Vaikų dienos centro darbui. Susirinkime ne vieną kartą buvo pabrėžta, kad visi darbuotojai kartu su direktore dirba savanoriškais pagrindais, be atlyginimo. Buvo manipuliuojama vaikais, – parodžius pirštu į vaiką, jo buvo klausiama, ar nori šokti, ar ne… Pasirodo, vaikai trokšta dalyvauti Dienos centro veikloje, o valdyba esą trukdo, vadinasi, ji turi atsistatydinti tam, kad Vaikų dienos centras galėtų toliau tęsti savo darbą. „Bandžiau kažką paaiškinti, turėjau krūvą dokumentų, kuriuos norėjau paviešinti, tačiau kadangi susirinkime dalyvavo vaikai, etikos sumetimais to nepadariau. Galiu teigti, kad Vileikiškių kaimo bendruomenės žmonės realiai nieko nežino apie esamą situaciją, apie čia besisukančius pinigus ir interesus. Net aš, kaip bendruomenės pirmininkas, tik dabar daugmaž susipažinau su finansiniais Vaikų dienos centro dokumentais“, –  paaiškino Zenonas Miselis. Pasak bendruomenės pirmininko, „dirbdama be atlygio“ Andželika Bagočiūnienė, būdama Vileikiškių mokyklos pastato renovacijos projekto administratorė, per kelis kartus į savo sąskaitą esą gavo nemažą pinigų sumą kaip atlygį už projekto administravimą. „Nors pinigai buvo gauti teisėtai, tačiau vileikiškiečiai apie tai nieko nežino. Be to, pasak Zenono Miselio, nuo pat Vaikų dienos centro įkūrimo pradžios Andželika Bagočiūnienė yra etatinis darbuotojas ir kiekvieną mėnesį esą gauna apie 800 – 900 litų atlyginimą.
„Tik dabar supratau, kodėl manęs buvo paprašyta pasirašyti dokumentą, kuriuo Vaikų dienos centro direktorė įpareigojama surasti reikiamus darbui žmones. Tuo pagrindu Dienos centre atsirado jaunoji mokslininkė Neringa Kleniauskienė, kuri buvo priimta į darbą bandomajam mėnesiui nuo gruodžio 1 dienos. Vėliau sutartis buvo pratęsta iki 2015 metų birželio 4 dienos. Kadangi A. Bagočiūnienė išėjo į vaikų priežiūros atostogas, nuo 2015 metų sausio 2 dienos socialiniu darbuotoju įdarbintas jos vyras R. Bagočiūnas. Esmė ta, kad ir darbo sutarties pratęsimo su Neringa Kleniauskiene, ir naujos darbo sutarties sudarymo su Rimvydu Bagočiūnu dokumentuose prie mano pavardės – ne mano parašas. Taigi šios darbo sutartys neturėtų galioti“, – bendruomenės valdybos susirinkime kalbėjo Vileikiškių kaimo bendruomenės pirmininkas.
Vartydamas ataskaitas apie nuveiktus Dienos centro darbus ir išleistus pinigus Zenonas Miselis sako tarp jų suradęs ne vieną dokumentą su galimai ne jo parašu. Tie dokumentai, pasak bendruomenės pirmininko, taip pat susiję su pinigais – surašytos pavardės ir pinigų sumos. Pasak bendruomenės pirmininko, ataskaitas jis būtų pasirašęs ir taip, nieko baisaus nėra, kad žmonės už savo darbą gauna atlygį, tačiau, ko gero, norėta nuslėpti faktą, kad dirbama toli gražu ne už ačiū ar iš geros širdies…
Susirinkime buvo kalbėta apie paskutinį projektą „Savarankiško gyvenimo link“. Valdybos narė Janina Jankauskienė perskaitė Andželikos Bagočiūnienės jai pateiktus skaičius. Projektui gauta 7000 litų. Gaminių priemonėms, medžiagoms – 1400 litų, muilų, žvakių gaminimo kursų lektorei – 2600 litų, internetinės svetainės kūrimui – 1000 Lt ir administravimo lėšos – 2000 Lt. Tik… vėlgi – nuo 2014 metų spalio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos projekte įdarbinti Andželika Bagočiūnienė ir Rimvydas Bagočiūnas už darbo valandą gaudavo 15,26 Lt.
Vileikiškių kaimo bendruomenės valdyba nutarė, remdamasi bendruomenės įstatais, artimiausiu laiku sukviesti eilinį visuotinį ataskaitinį bendruomenės narių susirinkimą ir bendruomenės pirmininko bei Vileikiškių kaimo bendruomenės vardu kreiptis į teisėsaugą dėl galimo parašų padirbinėjimo ir galimo dokumentų klastojimo. Turbūt tai vienintelis būdas išsiaiškinti, kokiu tikslu ir kas tai daro…
„Širvintų krašto“ informacija
Nuotraukoje – Skubos tvarka buvo sušauktas Vileikiškių kaimo bendruomenės valdybos susirinkimas.
Zenonas Miselis suabejojo vieno iš šių parašų autentiškumu.

Zenonas Miselis suabejojo vieno iš šių parašų autentiškumu.

Penktadienį, sausio 23 dieną, skubos tvarka buvo sušauktas Vileikiškių kaimo bendruomenės valdybos susirinkimas. Susirinkime dalyvavo visi tarybos nariai. Buvo svarstomas „pagal valdybos pirmininko Zenono Miselio įsakymą direktoriumi ir Vileikiškių VDC (vaikų dienos centro) „Lašelis“ projekto vadovu visuomeniniais pagrindais (negaunanti jokio atlygio) dirbančios Andželikos Bagočiūnienės“ pareiškimas, kuriame direktorė „atsakingai pareiškia, kad didžioji dalis mano komandos nutraukia veiklą ir tiesioginį darbą Vileikiškių vaikų dienos centre tol, kol neatsistatydins dabartinė Vileikiškių kaimo bendruomenės valdyba, nes ji neatlieka savo pareigų“. Matyt, kad dokumentas atrodytų įspūdingiau, jame surašytos ne tik dirbančiųjų su vaikais pavardės, tačiau įvardinti ir visi moksliniai vardai.
Kyla klausimas, kodėl Vaikų dienos centro direktorei užkliuvo bendruomenės valdyba? Atsakymas daugmaž paaiškėjo po antrojo susirinkimo dienotvarkės klausimo, kuriame valdybos pirmininkas Zenonas Miselis suabejojo, ar Vaikų dienos centro direktorės Andželikos Bagočiūnienės administruojamuose projektų dokumentuose visi valdybos pirmininko parašai yra autentiški.
Pasak valdybos pirmininko Zenono Miselio, ketvirtadienį buvo sušauktas Vaikų dienos centrą lankančių vaikų(?) ir jų tėvų susirinkimas, kuriame valdyba apkaltinta visišku neveiklumu ir trukdymu Vaikų dienos centro darbui. Susirinkime ne vieną kartą buvo pabrėžta, kad visi darbuotojai kartu su direktore dirba savanoriškais pagrindais, be atlyginimo. Buvo manipuliuojama vaikais, – parodžius pirštu į vaiką, jo buvo klausiama, ar nori šokti, ar ne… Pasirodo, vaikai trokšta dalyvauti Dienos centro veikloje, o valdyba esą trukdo, vadinasi, ji turi atsistatydinti tam, kad Vaikų dienos centras galėtų toliau tęsti savo darbą. „Bandžiau kažką paaiškinti, turėjau krūvą dokumentų, kuriuos norėjau paviešinti, tačiau kadangi susirinkime dalyvavo vaikai, etikos sumetimais to nepadariau. Galiu teigti, kad Vileikiškių kaimo bendruomenės žmonės realiai nieko nežino apie esamą situaciją, apie čia besisukančius pinigus ir interesus. Net aš, kaip bendruomenės pirmininkas, tik dabar daugmaž susipažinau su finansiniais Vaikų dienos centro dokumentais“, –  paaiškino Zenonas Miselis. Pasak bendruomenės pirmininko, „dirbdama be atlygio“ Andželika Bagočiūnienė, būdama Vileikiškių mokyklos pastato renovacijos projekto administratorė, per kelis kartus į savo sąskaitą esą gavo nemažą pinigų sumą kaip atlygį už projekto administravimą. „Nors pinigai buvo gauti teisėtai, tačiau vileikiškiečiai apie tai nieko nežino. Be to, pasak Zenono Miselio, nuo pat Vaikų dienos centro įkūrimo pradžios Andželika Bagočiūnienė yra etatinis darbuotojas ir kiekvieną mėnesį esą gauna solidų atlyginimą.
Skubos tvarka buvo sušauktas Vileikiškių kaimo bendruomenės valdybos susirinkimas.

Skubos tvarka buvo sušauktas Vileikiškių kaimo bendruomenės valdybos susirinkimas.

„Tik dabar supratau, kodėl manęs buvo paprašyta pasirašyti dokumentą, kuriuo Vaikų dienos centro direktorė įpareigojama surasti reikiamus darbui žmones. Tuo pagrindu Dienos centre atsirado jaunoji mokslininkė Neringa Kleniauskienė, kuri buvo priimta į darbą bandomajam mėnesiui nuo gruodžio 1 dienos. Vėliau sutartis buvo pratęsta iki 2015 metų birželio 4 dienos. Kadangi A. Bagočiūnienė išėjo į vaikų priežiūros atostogas, nuo 2015 metų sausio 2 dienos socialiniu darbuotoju įdarbintas jos vyras R. Bagočiūnas. Esmė ta, kad ir darbo sutarties pratęsimo su Neringa Kleniauskiene, ir naujos darbo sutarties sudarymo su Rimvydu Bagočiūnu dokumentuose prie mano pavardės – ne mano parašas. Taigi šios darbo sutartys neturėtų galioti“, – bendruomenės valdybos susirinkime kalbėjo Vileikiškių kaimo bendruomenės pirmininkas.
Vartydamas ataskaitas apie nuveiktus Dienos centro darbus ir išleistus pinigus Zenonas Miselis sako tarp jų suradęs ne vieną dokumentą su galimai ne jo parašu. Tie dokumentai, pasak bendruomenės pirmininko, taip pat susiję su pinigais – surašytos pavardės ir pinigų sumos. Pasak bendruomenės pirmininko, ataskaitas jis būtų pasirašęs ir taip, nieko baisaus nėra, kad žmonės už savo darbą gauna atlygį, tačiau, ko gero, norėta nuslėpti faktą, kad dirbama toli gražu ne už ačiū ar iš geros širdies…
Susirinkime buvo kalbėta apie paskutinį projektą „Savarankiško gyvenimo link“. Valdybos narė Janina Jankauskienė perskaitė Andželikos Bagočiūnienės jai pateiktus skaičius. Projektui gauta 7000 litų. Gaminių priemonėms, medžiagoms – 1400 litų, muilų, žvakių gaminimo kursų lektorei – 2600 litų, internetinės svetainės kūrimui – 1000 Lt ir administravimo lėšos – 2000 Lt. Tik… vėlgi – nuo 2014 metų spalio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos projekte įdarbinti Andželika Bagočiūnienė ir Rimvydas Bagočiūnas už darbo valandą esą gaudavo 15,26 Lt.
Vileikiškių kaimo bendruomenės valdyba nutarė, remdamasi bendruomenės įstatais, artimiausiu laiku sukviesti eilinį visuotinį ataskaitinį bendruomenės narių susirinkimą ir bendruomenės pirmininko bei Vileikiškių kaimo bendruomenės vardu kreiptis į teisėsaugą dėl galimo parašų padirbinėjimo ir galimo dokumentų klastojimo. Turbūt tai vienintelis būdas išsiaiškinti, kokiu tikslu ir kas tai daro…
„Širvintų krašto“ informacija
Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+