balandžio, 2016 archyvas

Informuojame

Informuojame, kad teisės aktų nustatyta tvarka yra parengta ir visuomenei pristatoma 2015 metų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero ataskaita, patvirtinta 2016-03-31 Tarybos sprendimu Nr. 1-72. Rajono gyventojai, norintys susipažinti su ataskaita, leidinį gali rasti visose rajono seniūnijose, Viešosios bibliotekos filialuose, Savivaldybės administracijoje bei interneto svetainėje www.sirvintos.lt.

Informuojame, kad teisės aktų nustatyta tvarka yra parengta ir visuomenei pristatoma 2015 metų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero ataskaita, patvirtinta 2016-03-31 Tarybos sprendimu Nr. 1-72. Rajono gyventojai, norintys susipažinti su ataskaita, leidinį gali rasti visose rajono seniūnijose, Viešosios bibliotekos filialuose, Savivaldybės administracijoje bei interneto svetainėje www.sirvintos.lt.

Komitetas palaiko Gelvonų mokyklos siekį akredituotis

Komitetas palaiko Gelvonų mokyklos siekį akredituotis
Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui rengiant Tarybos sprendimo projektą „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, balandžio 21 d. buvo sušauktas Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis. Vienas iš pagrindinių posėdžio metu svarstytų klausimų – Gelvonų vidurinės mokyklos veiklos tęstinumo aspektai.
Išgirsti mokyklos tarybos, bendruomenės, tėvų komiteto nuomonę komitetas, vadovaujamas Tarybos nario Romo Zibalo, vyko į Gelvonus. Susitikimo metu išsakyti ne tik pageidavimai, bet ir konkretūs skaičiai, galimos grėsmės, aptarti du galimi variantai: 1) mokykla teikia prašymą akredituotis, siekti gimnazijos vardo vykdydama ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, akredituotą vidurinio ugdymo, suaugusiųjų  pagrindinio ugdymo programas, 2) mokykla dėl nepakankamo mokinių skaičiaus nuo 2017 m. tampa pagrindine.
Gelvonų mokyklos atstovai kalbėjo ne tik apie gilias tradicijas (mokykla ruošiasi minėti 235 metų jubiliejų), bet ir apie dabartinius pasiekimus, mokinių iš aplinkinių vietovių (Ukmergės, Jonavos raj. kaimų) pritraukimą, neseniai vykdyto išorės audito rezultatus. Bendruomenė vieningai išreiškė siekį bandyti akredituotis ir tapti gimnazija. Vis dėlto tiek Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė, tiek komiteto pirmininkas Romas Zibalas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į kylančias grėsmes, kurios daugiausiai susijusios su per mažu mokinių skaičiumi (5-10 kl.). Šis rodiklis gali pakišti koją siekiant akreditacijos, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikus dokumentus.
„Mes atvažiavome čia išgirsti jūsų nuomonę ir apsisprendimą. Jeigu jūsų sprendimas bus teikti dokumentus akreditacijai, aš kaip merė, garantuoju Tarybos pritarimą. Sprendimo projektas bus teikiamas remiantis jūsų balsu,“ – susirinkusiems sakė merė Živilė Pinskuvienė.
Tad balandžio 28 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, komiteto nariams vieningai pritarus palaikyti bendruomenės prašymą, bus teikiamas sprendimas, kuriame siūloma Gelvonų mokyklai leisti akredituotis ir siekti gimnazijos statuso.
482 – Gelvonų mokyklos bendruomenė išreiškė norą akredituotis.
486 – Komiteto pirmininkas Romas Zibalas ir komiteto nariai palaiko gelvoniškių siekį.
Triskart „VALIO!“ Širvintų sporto „tėvui“ Borisui Sockiui
Tikriausiai sunku net įsivaizduoti Širvintose ar rajone vykstantį didesnį sporto renginį be ilgamečio sporto kuratoriaus Boriso Sockio. Šio entuziastingo žmogaus dėka Širvintose gimė ir suklestėjo vizitine kortele tapusi, Lietuvoje ir Europoje mūsų vardą garsinanti žolės riedulio sporto šaka. Daugybė taurių, medalių, diplomų įprasmina daugiau nei 40 metų trukusią Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiojo specialisto Boriso Sockio karjerą. Šiltais jausmais ją nuspalvina visos rajono sporto bendruomenės pagarba ir pasitikėjimas.
Balandžio 19-oji buvo ypatinga. Tą dieną Borisas Sockis ne tik šventė savo 66-ąjį gimtadienį, bet ir priėmė sprendimą atsisveikinti su Širvintų rajono savivaldybės administracijos kolektyvu, išeiti į pensiją. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, sveikindama Širvintų sporto „tėvu“ pagrįstai vadinamą specialistą, ne tik linkėjo jam stiprios sveikatos, gražaus gimtadienio, dėkojo už neįkainojamą indėlį garsinant mūsų krašto vardą, bet ir kvietė toliau dalintis savo neblėstančia energija, patirtimi, kuri yra reikalinga atgyjančiam mūsų rajonui, sporto bendruomenei. Borisas Sockis negalėjo nuslėpti jaudulio, kai didžiulis būrys jį pasveikinti atėjusių Administracijos, rajono mokyklų kolegų dalijosi linksmais prisiminimais, vieningai linkėdami to paties – likti sporto gyvenime, kuruoti tą sistemą, kurią per daugelį metų pats sukūrė.
Tad „Ilgiausių metų!“, Borisai! Gražaus ir prasmingo naujo gyvenimo etapo ir daugybės pakilių emocijų, kartu besidžiaugiant Širvintų sportininkų pasiekimais!
Savivaldybės administracijos informacijos
Gelvonų mokyklos bendruomenė išreiškė norą akredituotis.

Gelvonų mokyklos bendruomenė išreiškė norą akredituotis.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui rengiant Tarybos sprendimo projektą „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, balandžio 21 d. buvo sušauktas Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis. Vienas iš pagrindinių posėdžio metu svarstytų klausimų – Gelvonų vidurinės mokyklos veiklos tęstinumo aspektai. Skaityti daugiau »

Kuo J. Purvaneckui neįtiko Liukonių ir Pagirių kaimų gyventojai?

Kuo J. Purvaneckui neįtiko Liukonių ir Pagirių kaimų gyventojai?
Tai, kad naujoji rajono valdžia daug dėmesio skiria rajono keliams, kad pernai, t.y. 2015-aisiais, po ilgo laiko buvo atkreiptas dėmesys ir išasfaltuotos gatvės net keletoje skirtingų rajono seniūnijų kaimo vietovių, nesivadovaujant principu „myliu-nemyliu“, pasirodo, patinka ne visiems. Rajono merė Živilė Pinskuvienė kone kasdien sulaukia padėkos žodžių, skambučių iš rajono žmonių dėl to, kad pagaliau ir jų kaime vyksta darbai, asfaltuojamas naujas kelias, o štai Tarybos nariui Jonui Purvaneckui tai visai nepatinka. Kovo 31 d. Tarybos posėdžio metu, svarstant siūlomus Kelių priežiūros ir plėtros programos pakeitimus, J. Purvaneckas išreiškė savo nepasitenkinimą dėl Liukonių Sodžiaus ir Alionių sen. Pagirių k. gatvių asfaltavimo darbų įtraukimo į programą, apkaltinęs, esą nauji objektai į sąrašą yra įtraukiami pagal „partinę liniją“.  Buvo įvardyta netgi konkreti žmogaus pavardė!
Merė Ž. Pinskuvienė atsakė labai trumai: „Jei anksčiau ir buvo, kad gatvės ar šaligatviai skirstyti žmonėms pagal „partines linijas“, tai nereiškia, kad tai daroma dabar.“ Darbo partijos žmonių Širvintų rajone yra daug, gal net kiekvienoje gatvėje, tačiau kelių tvarkymo prioritetai yra skirstomi atsižvelgiant į gyventojų gausumą, kad naudą pajustų kuo daugiau rajono žmonių.
„Taip, galiu tik dar kartą pasidžiaugti, kad šiemet bus asfaltuojamos Liukonių, Alionių sen. Pagirių, 8 Širvintų kaimo gatvės, Kalnalaukio gatvė Širvintų mieste ir kt., kuriose gyvena tikrai daug visų partijų ir nepartinių žmonių. Jei kažkam matant, kiek darbų vyksta jau dabar, skauda galvą, siūlyčiau pailsėti, o ne vaidinti, kad atstovauja rajono žmonių labui,“ – sako Ž. Pinskuvienė.
ŠK replika
Merės Živilės Pinskuvienės nuostata tvirta:  Liukonių kaimo Sodžiaus gatvė bus asfaltuojama.
Merės Živilės Pinskuvienės nuostata tvirta:  Liukonių kaimo Sodžiaus gatvė bus asfaltuojama.

Merės Živilės Pinskuvienės nuostata tvirta: Liukonių kaimo Sodžiaus gatvė bus asfaltuojama.

Tai, kad naujoji rajono valdžia daug dėmesio skiria rajono keliams, kad pernai, t.y. 2015-aisiais, po ilgo laiko buvo atkreiptas dėmesys ir išasfaltuotos gatvės net keletoje skirtingų rajono seniūnijų kaimo vietovių, nesivadovaujant principu „myliu-nemyliu“, pasirodo, patinka ne visiems. Rajono merė Živilė Pinskuvienė kone kasdien sulaukia padėkos žodžių, skambučių iš rajono žmonių dėl to, kad pagaliau ir jų kaime vyksta darbai, asfaltuojamas naujas kelias, o štai Tarybos nariui Jonui Purvaneckui tai visai nepatinka. Skaityti daugiau »

Politiniai viražai dėl šiukšlių kainų

Politiniai viražai dėl šiukšlių kainų
Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybių partinė draugystė lėmė, kad mokesčiai už šiukšlių išvežimą didės.
UAB „VAATC“ sprendimu visoms Vilniaus regiono savivaldybėms didėja atliekų tvarkymo veiklos bei atliekų šalinimo Vilniaus regioniniame sąvartyne („vartų mokesčio“) tarifų dydžiai. Nepaisant to, kad visos mažosios Vilniaus regiono savivaldybės (išskyrus Trakų r.) atkakliai priešinosi kainų kėlimui, Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybių atstovų balsais priimtas sprendimas, dėl kurio gyventojai už buitinių atliekų tvarkymą mokės daugiau. Ar ne per daug akivaizdus sutapimas, kad abiejų šių savivaldybių vadovai liberalai, o UAB „VAATC“ direktorius – buvęs R. Šimašiaus patarėjas ministerijoje Tomas Vaitkevičius?).
Atsakymas į klausimą, kas atsakingas už šią blogą žinią, – vienareikšmis, tačiau tam, kad situacija būtų aiški kiekvienam, būtina pristatyti pačią UAB „VAATC“, jos darbo sistemą, sudėtį ir sprendimų priėmimo procesą.
UAB „VAATC“ – Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, aštuonių buvusios Vilniaus apskrities savivaldybių  (Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto) 2003 m. įkurta įmonė, kurios pagrindinis tikslas yra užtikrinti atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą.
Įmonės akcijas pagal gyventojų skaičių ir surenkamų atliekų kiekius proporcingai valdo visos įmonės steigėjos – t.y. savivaldybės. Kuo mažesnė savivaldybė, tuo mažiau akcijų. Širvintų rajono savivaldybei akcijų priklauso mažiausiai iš visų aštuonių – t.y. 8050 (palyginti – Vilniaus miesto – 328 787, Vilniaus rajono – 32199, Trakų rajono – 13416…). Kuo mažesnė įmonės akcijų dalis, tuo mažiau atstovų valdyboje – t.y. patariamajame organe, tuo mažiau atstovų akcininkų susirinkime, priimančiame sprendimus, bei stebėtojų taryboje.
UAB „VAATC“ valdybą, t.y. organą, kuriame vyksta pradinis sprendimų rengimo, siūlymų teikimo procesas, sudaro visų savivaldybių atstovai. Širvintų rajono savivaldybei atstovauja Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.
Į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą dar 2015 metų liepos 23 d. Tarybos sprendimu buvo deleguota Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė. Tačiau sprendimas pakeisti deleguotą narį (iki to laiko stebėtojų tarybos narys buvo Vytas Šimonėlis) dėl neaiškių priežasčių nebuvo priimtas. Tik praėjus kone metams, 2016 m. vasario 26 d., Ž. Pinskuvienė patvirtinta Stebėtojų tarybos nare. Galima tik spėti, kad V. Šimonėlis UAB „VAATC“ buvo parankesnis nei kainų kėlimui prieštaravusi Ž. Pinskuvienė?
Taigi, prieš vėją nepapūsi. Didžiųjų balsai nulėmė, kad kainos už šiukšlių tvarkymą kils.
„Širvintų kraštas“ pasiteiravo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, ką ji mano apie šį sprendimą. Atsakymo sulaukė trumpo ir konkretaus: „Pasisakiau kategoriškai prieš ir balsavau prieš šį sprendimą.“
Sprendimą paprašėme pakomentuoti ir Administracijos direktorės pavaduotoją Eloną Pečiukaitienę:
2008 m., Savivaldybei vadovaujant merui K. Pakalniui, buvo sudaryta sutartis su atliekų vežėju UAB „Ecoservice“. Sutartis Savivaldybę įpareigoja keisti paslaugų kainą, pasikeitus komunalinių atliekų šalinimo Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne įkainiams ar kitoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainos sudedamosioms dalims iš karto po tokių aplinkybių atsiradimo.
Priimtas sprendimas įpareigoja visų Vilniaus regiono atliekų vežėjus nuo 2016-05-02 atliekas transportuoti į Vilniaus MBA įrenginius (MBA įrenginiai skirti iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti antrines žaliavas (metalus, plastiką, popierių, kartoną, stiklą) ir biologiškai skaidžias atliekas bei jas apdoroti, siekiant sumažinti šių  atliekų  patekimą į sąvartyną, esantys adresu Jočionių g. 13, Vilniuje), taip pat patvirtintas didesnis „vartų mokestis“ . Abu šie mokesčių tarifai didina atliekų tvarkymo paslaugų kainą visiems Vilniaus regiono gyventojams, taip pat – ir Širvintų. Tačiau kainos skaičiavimo metodika man, kaip ekonomistei, kelia daug klausimų dėl išlaidų priskyrimo savikainai. Kartu su kitų mažųjų Vilniaus regiono savivaldybių atstovais dalyvaudamos UAB „VAATC“ posėdžiuose su Administracijos direktore ginčijomės dėl  kiekvienos išlaidų sumos, kuri turi įtakos kainai.
Žinoma, labai gaila, kad mūsų, mažųjų, balsas prieš daugiausiai balsų turinčią Vilniaus miesto savivaldybę, yra niekinis.
Iš UAB „Ecoservice“ Širvintų rajono savivaldybės taryba, merė ir Administracija jau gavo raštą dėl įkainio atliekų turėtojams padidinimo.
„Širvintų krašto“ informacija

Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybių partinė draugystė lėmė, kad mokesčiai už šiukšlių išvežimą didės. Skaityti daugiau »

Kieno nosis meluoja: sveikatos specialistų ar vietos gyventojų?

Kieno nosis meluoja: sveikatos specialistų ar vietos gyventojų?
Neseniai Širvintų rajono merei Živilei Pinskuvienei apsilankius Gudulinės kaime, vietos gyventojai skundėsi dėl prasto kvapo, sklindančio nuo Medžiukų kaimo pašonėje įsikūrusių gamybinių objektų, priklausančių Vilniuje įregistruotai „Biodegrai“. Gyventojai guodėsi, kad ypač vakarais, esant vėjui, kvapas būna itin aštrus, net vaikai nenori lauke žaisti…
Tuometė Savivaldybė pastabų neturėjo
Prieš dvejus metus, 2014-ųjų kovą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas patvirtino galutinę atrankos išvadą dėl UAB „Biodegra“ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai vertinimo ir konstatavo, kad toks vertinimas neprivalomas.
Veiklos pajėgumus nutarusi didinti „Biodegra“ Medžiukuose esančioje įmonėje biologiniu būdu kompostuoja biologiškai skaidžias atliekas, biologiniu ir fizikiniu būdais valo naftos produktais užterštą gruntą ir vandenį, rūšiuoja komunalines atliekas, perdirba maistinį aliejų, sandėliuoja kitas atliekas, tarp kurių – elektronika, šaldytuvai, baterijos ir t. t. Įmonėje per metus gali būti perdirbama per 133 tūkst. tonų įvairių organinių biodegraduojančių atliekų. Per metus išvaloma iki 1900 t naftos produktais užteršto vandens, grunto, dumblo, naftos mišinių. Nuo naftos produktų išvalytas vanduo naudojamas valomam gruntui drėkinti, o išvalytas gruntas – teritorijų išlyginimui, kelių sankasoms, vejų įrengimui ir pan. Naftos produktais užteršto vandens, mišinių valymas, komunalinių atliekų rūšiavimas, aliejų perdirbimas, kitų atliekų sandėliavimas vykdomi uždarose patalpose.
Planuotos ūkinės veiklos metu papildomai į kompostą planuota įtraukti nepavojingas atliekas – lakiuosius durpių ir neapdorotos medienos pelenus. Taip pat planuota praplėsti tvarkomų naftos produktais užterštų, naftos, naftos mišinių, naftos produktų atliekų sąrašą ir didinti įmonėje tvarkomų ir planuojamų tvarkyti naftos produktais užteršto grunto, vandens, dumblo, naftos mišinių ir kitų naftos produktų atliekų, įvairių tirpiklių kiekius nuo 1900 t/m iki 10 700 t/m (daugiau nei 5 kartus) bei vienu metu laikomų atliekų kiekius nuo 500 t/m iki 1600 t/m (daugiau nei 3 kartus).
Kaip priežastį, dėl kurios nereikia vertinti poveikio aplinkai, aplinkosaugininkai nurodė pagrindinius motyvus, kurių svarbiausias buvo tas, jog tuometė Elenos Davidavičienės vadovaujama Širvintų rajono savivaldybės administracija dėl UAB „Biodegra“ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo pastabų neturi. Prieš tai Širvintų rajono savivaldybės valdininkai aplinkosaugininkus informavo, kad dėl šios priežasties neketina dalyvauti atrankos išvados persvarstyme.
Dėl neprivalomo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pasisakė Vilniaus visuomenės sveikatos centras.
Žmonėms aplinkosaugininkų išvada pasirodė neaiški
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos sulaukta nebuvo, tačiau kiek daugiau nei po mėnesio Vilniaus apygardos administracinis teismas gavo trijų asmenų – Tado Kazakevičiaus, Leonard’o Jakubėno ir Arūno Janutėno – skundą su prašymu panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento galutinę atrankos išvadą dėl UAB „Biodegra“ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai vertinimo.
Teismui adresuotame skunde pareiškėjai nurodė, kad „galutinė išvada yra nemotyvuota ir neaiški, neatitinka administraciniam aktui keliamų reikalavimų, yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina“. Pareiškėjai paaiškino, kad dėl „Biodegra“ vykdomos ūkinės veiklos vietos gyventojai jaučia didžiulę smarvę ir patiria kitų nuolatinių nepatogumų, susijusių su gyvenamosios aplinkos kokybės pablogėjimu. Skunde išdėstyta, kad „Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Vilniaus visuomenės sveikatos centras savo nemotyvuotuose sprendimuose poveikio aplinkai vertinimo atrankos institutą pavertė tik formalių reikalavimų atitikimo procedūra, pagal kurią jokios realios motyvuotos atrankos neatlikinėjo, o tiesiog konstatavo poveikio aplinkai vertinimo neprivalomumą pagal formaliai deklaruojamus planuojamos ūkinės veiklos mastus. Galutinė išvada neaiški, daugeliu aspektų neišsami ir nemotyvuota, pagrįsta UAB „Biodegra“ pateikta neišsamia ir klaidinančia informacija. Poveikio aplinkai vertinimo atranka atlikta tik ūkinės veiklos daliai, t. y. planuojamam išplėtimui, o pačiai ūkinei veiklai, kompostavimo aikštelėms privalomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros niekada nebuvo atliktos.“
Pareiškėjams buvo neaišku, kokia tiksliai ūkinė veikla vykdyta tuo metu, koks yra planuojamas ūkinės veiklos pakeitimas, kuriam atlikta poveikio aplinkai vertinimo atranka. Atliekant poveikio aplinkai vertinimo atranką ir priimant galutinę išvadą nebuvo pateikti ir įvertinti duomenys apie reikšmingus ūkinės veiklos ir aplinkos veiksnius.
Beveik po metų, 2015-ųjų balandžio 30-ąją, Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjų skundą patenkino ir panaikino Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m. kovo 24 d. galutinę atrankos išvadą dėl UAB „Biodegra“ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai vertinimo. Priimdamas tokį sprendimą, teismas sutiko su pareiškėjais, kad galutinė išvada nėra tinkamai argumentuota, nėra aiškūs kriterijai, kuriais remiantis padaryta išvada, jog nebūtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo.
Su tokiu teismo sprendimu nesutiko Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, šokęs ginti „munduro garbės“. Vyriausiajam administraciniam teismui aplinkosaugininkai pateikė apeliacinį skundą. Išdėstę argumentus, kad, priimdami sprendimą, vadovavosi įstatymais ir išvadomis, „žaliamunduriai“ paprašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą bei priimti naują sprendimą – pareiškėjų Tado Kazakevičiaus, Leonard’o Jakubėno ir Arūno Janutėno skundą atmesti.
Iš naujo tirs, ar sveikatos specialistų išvada – pagrįsta
Praėjusią savaitę Vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vargu ar toks sprendimas tenkina aplinkosaugininkus, mat jiems vėl teks minti teismo slenkstį.
Priimdama tokį sprendimą, teisėjų kolegija esminiu dalyku įvardijo mūsų jau minėtą blogų kvapų problemą. Apeliacinės instancijos manymu, Vilniaus apygardos administracinis teismas netyrė, ar Vilniaus visuomenės sveikatos centro pateikta išvada, jog didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė dėl planuojamos ūkinės veiklos nebus viršyta nei veiklos teritorijoje, nei artimiausios gyvenamosios aplinkos teritorijoje ir atitiks Lietuvos higienos normą, yra pagrįsta, parengta atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.
Išties įdomi detalė: priimdamas sprendimą, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atliekų perdirbimo veiklai yra numatytas 500 metrų atstumas, tuo tarpu artimiausias gyvenamasis namas nuo „Biodegros“ planuojamos ūkinės veiklos yra už 340 metrų. Taigi lieka neaišku, kokioje teritorijoje sveikatos specialistai tyrė kvapų koncentraciją ir ar iš viso ją tyrė? Jei dėl blogų kvapų skundžasi už 1,5 km nuo Medžiukų esančio Gudulinės kaimo gyventojai, kokia iš tiesų situacija „Biodegros“ kaimynystėje ir kodėl sveikatos specialistams ji pasirodė „normos ribose“?
Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad neištyręs, ar sveikatos specialistų išvada yra pagrįsta bei teisėta, Vilniaus apygardos administracinis teismas neatskleidė bylos esmės, formaliu pagrindu panaikino galutinę išvadą.
Gintaras Bielskis

Neseniai Širvintų rajono merei Živilei Pinskuvienei apsilankius Gudulinės kaime, vietos gyventojai skundėsi dėl prasto kvapo, sklindančio nuo Medžiukų kaimo pašonėje įsikūrusių gamybinių objektų, priklausančių Vilniuje įregistruotai „Biodegrai“. Gyventojai guodėsi, kad ypač vakarais, esant vėjui, kvapas būna itin aštrus, net vaikai nenori lauke žaisti… Skaityti daugiau »

Bagaslaviškyje Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas Jo Ekscelencija Jonas Ivanauskas

Bagaslaviškyje Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas Jo Ekscelencija Jonas Ivanauskas
Sekmadienį Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje buvo aukojamos Kaišiadorių vyskupo ordinaro Jono Ivanausko vizitacijos Šv. Mišios.
Klebonas kunigas Leonas Klimas vyskupui ir gausiai susirinkusiems parapijiečiams pateikė parapijos veiklos ataskaitą: „Bagaslaviškio parapijai priklauso 44 kaimai, teritorijoje gyvena 350 šeimų, bendras tikinčiųjų skaičius yra apie 650. Sekmadieniais Bagaslaviškio bažnyčioje Šventosios Mišios aukojamos 13 valandą. Šv. Mišiose dalyvauja apie 50-70 tikinčiųjų. Jų metu parapijos tikintieji (ne visi) aktyviai dalyvauja liturgijoje, skaito skaitinius, gieda bažnyčios chore, dalyvauja procesijose, gegužės mėnesio šiokiadieniais ir sekmadieniais gieda Marijos litaniją, spalio mėnesį – kalba rožančių. Bagaslaviškio bažnyčioje per metus pakrikštijama apie 5-7 kūdikiai, susituokia 2-5 poros, aplankoma 3-5 ligoniai, kuriems suteikiamas sakramentas ir per metus katalikiškai palaidojama 10-15 tikinčiųjų. Advento laikotarpiu yra lankomos parapijiečių šeimos, apsilankymo metu vyksta pokalbiai, pašventinami jų namai.“
Savo ataskaitoje kunigas Leonas Klimas išvardijo atliktus darbus bažnyčioje ir jos teritorijoje ir padėkojo Bagaslaviškio parapijos vargonininkei, choristams už giedojimą, zakristijonui už tarnystę, bažnyčios tvarkytojai už rūpestingai puošiamus altorius, švarą ir tvarką bažnyčioje ir šventoriuje, ekonominės tarybos nariams už supratingumą ir pagalbą sprendžiant su parapija susijusius klausimus, Bagaslaviškio bendruomenės pirmininkei, ūkininkams, parapijos tikintiesiems ir geros visiems valios žmonėms.
Kaišiadorių vyskupas Jo Ekscelencija Jonas Ivanauskas pasveikino visus susirinkusius į Šv. Mišias parapijiečius ir paaiškino apie pagal bažnytinę teisę esančią kanoninę vyskupo vizitaciją, kurios metu jis turėjo progą susitikti su daugeliu parapijiečių. Vyskupas pabrėžė, kad parapija nuo seno yra maldingų, geros širdies žmonių parapija, kad bendraudamas patyrė didelį tikinčiųjų rūpestį dėl parapijos, žmonių nuoširdumą ir gilų jų tikėjimą.
Po Šv. Mišių Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos pirmo aukšto fojė vyko iškilminga liturginė vakarienė.
Remigijus Bonikatas
Po Šv. Mišių parapijiečiai vyskupui Jonui Ivanauskui įteikė gėlių.
993 – Atvykęs į Bagaslaviškį vyskupas Jonas Ivanauskas pašventino susirinkusius žmones.
6004 – Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje Šv. Mišias aukoja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
6006 ar 6007 – Parapijiečiai Jo Ekscelencijai vyskupui Jonui Ivanauskui įteikia Šv. Mišių atnašas.
6018 – Po Šv. Mišių Kėdainių vyskupas Jonas Ivanauskas padėkojo parapijiečiams už jų maldą.
J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas pašventino susirinkusius žmones.

J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas pašventino susirinkusius žmones.

Sekmadienį Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje buvo aukojamos Kaišiadorių vyskupo ordinaro Jono Ivanausko vizitacijos Šv. Mišios. Skaityti daugiau »

Pagal senąsias tradicijas Anciūnuose švęstos Jurginės

Pagal senąsias tradicijas Anciūnuose švęstos Jurginės
Nei žvarbus vėjas, nei visą dieną žemę prausiantis lietus nesutrukdė balandžio 23-osios popietę Anciūnų kultūros namuose surengti Jurgines – tradicinę pavasario šventę po atviru dangumi. Kultūros namų kieme pastatyta palapinė, paruoštas ugniakuras su milžiniška keptuve, krepšiuose surikiuoti kiaušiniai, etnografinėmis detalėmis  papuošta aikštelė žadėjo gražią šventę. Juk Jurginės – tai pavasario žalumos, žemdirbių ir arkliaganių šventė.
Jurginių linksmybės prasidėjo Kultūros namų salėje. Šventės Šeimininkas (Gediminas Makauskas) ir Šeimininkė (Alvyda Krapienė) džiaugėsi atėjusiu pavasariu, dėkojo Šv. Jurgiui, kad pabudino žemę,  ir pakvietė į sceną svečius iš Vileikiškių.
Vileikiškių filialo etnografinis ansamblis „Vingiorykštė“, vadovaujamas Audronės Burakovienės, pažymėjo, kad pirmą kartą koncertuoja Anciūnuose, surengė gražų koncertą, padainavo lietuvių liaudies ir lyrinių dainų. Vileikiškiečiams dainininkams žiūrovai negailėjo plojimų ir labai atidžiai klausėsi į svečius „atvykusių viešnių“. Panelės iš Maskvos, kaimynės Genės ir „linksmuolės“ Liusės su pamušta akimi vaidmenis atliko artistinių gebėjimų nestokojanti saviveiklininkė Janina Jankauskienė iš Vileikiškių. Salė ošė nuo triskart pasirodžiusios saviveiklininkės pokštų ir įtaigių istorijų, iš širdies plojo scenos entuziastei, gebėjusiai įsijausti į 3 skirtingų moterų vaidmenis.
Solo numerius atliko jaunieji muzikantai Erikas Ašaka ir Alicija Garbatavičiūtė iš Vileikiškių. Jaunųjų atlikėjų muzikinius pasiekimus gražiai pristatė Audronė Burakovienė.
Nė vienas renginys Anciūnuose neapsieina be kapelos, vadovaujamos Gedimino Makausko, pasirodymo. Jų dainos ir muzika visada laukiamos ir palydimos plojimais. Šįkart scenoje armoniką virkdė ir smuiku griežė kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte.
Pasibaigus koncertui, vyko loterija. Salėje sėdėjusiems žiūrovams Šeimininkai pasiūlė atspėti ir laimėti dėžutėje esančius daiktus, pasislėpusius po raidėmis J, U, R, G, I, N, Ė, S. Buvo apdovanoti Antanas Ruseckas ir Antanas Jazukevičius, daugiausiai gyvulių laikantys Anciūnų ūkininkai. Anciūnų bendruomenę pasveikino Zibalų parapijos klebonas Egidijus Kazlauskas, Vileikiškių bendruomenės pirmininkas Zenonas Miselis ir Zibalų seniūnaitė Dalia Bulonienė.
Po visų koncertų, sveikinimų ir linkėjimų Šeimininkai susirinkusius svečius pakvietė į kiemą. Kieme jau liepsnojo didžiulis laužas, prie jo vikriai sukosi šeimininkų pakviesti ,,kulinarai“ vyrai, jie spirgino keptuvėje lašinius, pjaustė svogūnus, daužė kiaušinius, ruošė svečiams svarbiausią Jurginių patiekalą – lauke keptą kiaušinienę.
Šv. Jurgio šventė yra pirmoji gyvulių išginimo ganyklon diena. Anciūniškiai nepamiršo senovinių tradicijų. Į Kultūros namų kiemą iš tvarto buvo įvesta karvė Aliukė. Sunkiai jai sekėsi sutvardyti jaudulį, nes kieme susirinkusios kelios dešimtys žmonių ją gerokai išgąsdino. Genamą gyvulį Šeimininkė parūkė verba – kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų, Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė) pamalonino žilvičio šakelėmis, kad karvė būtų sveika ir riebi. Po simboliniu slenksčiu Šeimininkė su Piemenukais užkasė du dažytus kiaušinius ir spyną – kad gyvuliai ganykloje nesiskirstytų, kad vilkai nepjautų. Iškentusi visas apeigas, karvė Aliukė paliko Jurgines švenčiančių anciūniškių kiemą ir grįžo į savo tikrųjų šeimininkų Loretos ir Antano Ruseckų sodybą.
Šeimininkė pažymėjo, kad Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti, nes tądien pasodinti išaugina aukštus laiškus ir dideles galvas. Į Šeimininko paruoštą dirvą Šeimininkė su Piemenukais, lydimi pulko smalsių žiūrovų,  puolė sodinti svogūnus. Šeimininkas priminė, kad Jurginės – puikiausias laikas medeliams sodinti. Anciūnų ir Vileikiškių bendruomenių vadovai Gediminas Makauskas ir Zenonas Miselis pasodino ąžuoliukus.
Anciūniškiai ir šventės svečiai turėjo galimybę išvysti, kaip senovėje buvo švenčiamos Jurginės, įsitikinti, kokie papročiai išliko iki mūsų dienų, paskanauti Jurginių kiaušinienės. Šventę rengė Širvintų kultūros centro Anciūnų filialas, Anciūnų biblioteka ir Anciūnų bendruomenė.
Romas Zibalas
1. Šventiškai nusiteikę Šeimininkai (Alvyda Krapienė ir Gediminas Makauskas) bei Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė).
2. Kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte.
5. Vileikiškių saviveiklininkai Valė ir Rimantas Paciūnai.
7. Salė ošė nuo pasirodžiusios kaimynės Genės (Janina Jankauskienė) pokštų ir įtaigių istorijų.
8. Solo numerius atliko jaunieji muzikantai Erikas Ašaka ir Alicija Garbatavičiūtė iš Vileikiškių.
9. Genamą gyvulį Šeimininkė parūkė verba – kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų,  Piemenukai  pamalonino žilvičio šakelėmis, kad karvė būtų sveika ir riebi.
10. Kulinarai vyrai pasiruošę spirginti kiaušinienę.
13. Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti.
14. Anciūnų ir Vileikiškių bendruomenių vadovai Gediminas Makauskas ir Zenonas Miselis pasodino ąžuoliukus.
16. Apdovanoti Loreta ir Antanas Ruseckai, daugiausiai savo tvartuose gyvulių laikantys Anciūnų ūkininkai.
Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti.

Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti.

Nei žvarbus vėjas, nei visą dieną žemę prausiantis lietus nesutrukdė balandžio 23-osios popietę Anciūnų kultūros namuose surengti Jurgines – tradicinę pavasario šventę po atviru dangumi. Kultūros namų kieme pastatyta palapinė, paruoštas ugniakuras su milžiniška keptuve, krepšiuose surikiuoti kiaušiniai, etnografinėmis detalėmis  papuošta aikštelė žadėjo gražią šventę. Juk Jurginės – tai pavasario žalumos, žemdirbių ir arkliaganių šventė.

Jurginių linksmybės prasidėjo Kultūros namų salėje. Šventės Šeimininkas (Gediminas Makauskas) ir Šeimininkė (Alvyda Krapienė) džiaugėsi atėjusiu pavasariu, dėkojo Šv. Jurgiui, kad pabudino žemę,  ir pakvietė į sceną svečius iš Vileikiškių.

Vileikiškių filialo etnografinis ansamblis „Vingiorykštė“, vadovaujamas Audronės Burakovienės, pažymėjo, kad pirmą kartą koncertuoja Anciūnuose, surengė gražų koncertą, padainavo lietuvių liaudies ir lyrinių dainų. Vileikiškiečiams dainininkams žiūrovai negailėjo plojimų ir labai atidžiai klausėsi į svečius „atvykusių viešnių“. Panelės iš Maskvos, kaimynės Genės ir „linksmuolės“ Liusės su pamušta akimi vaidmenis atliko artistinių gebėjimų nestokojanti saviveiklininkė Janina Jankauskienė iš Vileikiškių. Salė ošė nuo triskart pasirodžiusios saviveiklininkės pokštų ir įtaigių istorijų, iš širdies plojo scenos entuziastei, gebėjusiai įsijausti į 3 skirtingų moterų vaidmenis. Skaityti daugiau »

„Širvintų krašto“ projektui „Lietuvos gynėjas“ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2016 m. skyrė 4000 Eur.

„Širvintų krašto“ projektui „Lietuvos gynėjas“ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2016 m. skyrė 4000 Eur.
Projekto „Lietuvos gynėjas“ tikslas – jaunuomenei ir patriotiškai nusiteikusiems skaitytojams priminti gilias krašto gynimo tradicijas, krašto apsaugos tarnybos pirmuosius žingsnius Širvintose, paraginti aktyviai įsitraukti į dabartinę krašto gynybą, ne tik būti pasirengusiam karinei tarnybai, bet ir aktyviai dalyvauti Šaulių sąjungos judėjime, informuoti apie naujoves krašto apsaugos sistemoje, publikuoti aktualią informaciją apie šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, šauktinių tarnybos specifiką, pateikti teigiamus tarnybos Lietuvos kariuomenėje, dalyvavimo Šaulių sąjungos ir skautų judėjime pavyzdžius.

Projekto „Lietuvos gynėjas“ tikslas – jaunuomenei ir patriotiškai nusiteikusiems skaitytojams priminti gilias krašto gynimo tradicijas, krašto apsaugos tarnybos pirmuosius žingsnius Širvintose Skaityti daugiau »

Netradicinė pamoka ,,Pasirink sau priimtiną tarnybos būdą!“

Netradicinė pamoka ,,Pasirink sau priimtiną tarnybos būdą!“
Balandžio 19 d. Širvintų Gelvonų vidurinėje mokykloje vyresnių klasių mokiniams vyko netradicinė pamoka, kurią vedė Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės nariai: Štabo Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Molėtų poskyrio specialistė, jaunesnioji eilinė Rūta Kazlauskaitė, 805 kuopos vadas, vyresnysis leitenantas Aivaras Bagdonas, 805 kuopos narys savanoris, jaunesnysis eilinis Adomas Kovarskas.
Pamoka pradėta nuo mokinius įtraukiančios paskaitos apie piliečio teises ir pareigas, Lietuvos kariuomenės viziją, pagrindinius kariuomenės uždavinius taikos metu. Svečiai supažindino mokinius su Krašto apsaugos sistema, tarnybos būdais ir pagrindiniais reikalavimais. Susitikimo metu paneigti tam tikri mitai apie Lietuvos kariuomenę, užduoti klausimai, už kuriuos mokiniai gavo simbolinius prizus.
Pamokos pabaigoje mokiniai galėjo apžiūrėti ginklus ir užduoti klausimų, į kuriuos svečiai mielai ir išsamiai atsakė. Tiems, kurie negalėjo dalyvauti pamokoje, svečiai paliko informacinius lankstinukus.
Jurgita Striškienė
Susitikimas su kariais

Susitikimas su kariais

Balandžio 19 d. Širvintų Gelvonų vidurinėje mokykloje vyresnių klasių mokiniams vyko netradicinė pamoka, kurią vedė Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės nariai: Štabo Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Molėtų poskyrio specialistė, jaunesnioji eilinė Rūta Kazlauskaitė, 805 kuopos vadas, vyresnysis leitenantas Aivaras Bagdonas, 805 kuopos narys savanoris, jaunesnysis eilinis Adomas Kovarskas. Skaityti daugiau »

Prie kapinių iš automobilio nugvelbė dvi rankines

Prie kapinių iš automobilio nugvelbė dvi rankines
Balandžio 21-24 dienos
Per šias dienas policija išaiškino 11 administracinės teisės pažeidėjų, 4 jų – pažeidusius Kelių eismo taisykles. Išaiškintas vienas neblaivus vairuotojas – balandžio 21-ąją Alionių seniūnijoje dviratį neblaivus vairavo 1958 metais gimęs vietos gyventojas.
Taip pat surašyti 6 protokolai dėl neblaivaus pasirodymo ar girtavimo viešoje vietoje, 1 – dėl smulkiojo turto grobimo.
Balandžio 21 dieną policijoje buvo užregistruotas tarnybinis pranešimas, kad Gelvonų seniūnijoje dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių laikymo tikrinant 1966 metais gimusios moters namus, namo rūsyje rasta metalinė dėžutė, o joje – 20 įvairaus kalibro šaudmenų, 15 šovinių tūtelių, 11 kulkų bei granatos sprogdiklis.
Tą pačią dieną užregistruotas 1963 metais gimusios širvintiškės pareiškimas, kad iš bendrovėje iš neužrakinto kabineto buvo pavogta jos piniginė, kurioje buvo 185 eurai, asmens tapatybės kortelė, banko kortelės ir 190 eurų, kurie buvo paimti iš bankomato. Žala – 405 eurai.
Savaitgalį buvo gautas 1986 metais gimusio vilniečio pareiškimas, kad negyvenamoje sodyboje iš stovinčio ekskavatoriaus, sugadinus kuro bako dangtelį, pagrobta 150 litrų dyzelinio kuro. Padaryta 170 eurų žala.
Taip pat gautas 1964 metais gimusio širvintiškio pareiškimas, kad, išdaužus jo automobilio, stovėjusio prie kapinių, lango stiklą, buvo pavogtos dvi rankinės su jose buvusiais asmens dokumentais, pinigais, telefonas. Padaryta žala tikslinama.
Policija gavo rajono gyventojos pareiškimą, kad išvažinėtas ir prišiukšlintas jos sklypas. Į pareigūnus kreipėsi ir širvintiškė. Anot jos pareiškimo, atvykus į šeimai skirtą socialinį butą teko stovėti už durų, kadangi vyras jos į vidų neįsileido. Čiobiškio seniūnijos gyventoja policijai parašė pareiškimą dėl sūnaus netinkamo elgesio.
Parengta pagal Širvintų RPK pranešimus

Balandžio 21-24 dienos

Per šias dienas policija išaiškino 11 administracinės teisės pažeidėjų, 4 jų – pažeidusius Kelių eismo taisykles. Išaiškintas vienas neblaivus vairuotojas – balandžio 21-ąją Alionių seniūnijoje dviratį neblaivus vairavo 1958 metais gimęs vietos gyventojas. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos