60 metų kartu…

Praėjusį šeštadienį Kernavės bažnyčioje Aldona ir Vincas Narušiai šventė savo vestuvių jubiliejų. Gana retą jubiliejų – deimantinį… Tai reiškia, kad…