rugsėjo, 2013 archyvas

Tarp labiausiai taškančių lėšas valdymui – ir Širvintų savivaldybė

Širvintų savivaldybė įvardijama tarp tų, kuriose didžiausios valdymo išlaidos.

Širvintų savivaldybė įvardijama tarp tų, kuriose didžiausios valdymo išlaidos.

Jau daug metų žurnalas „Veidas“ sudaro savivaldybių reitingus. „Rekordiškai“ žemai – net 51-ojoje reitingo vietoje tarp 60 savivaldybių Širvintų buvo atsidūrusi 2010 metais, kai rajonui vadovavo liberalcentristas Kęstutis Pakalnis.

Šiemet visos savivaldybės vertintos pagal dvidešimt penkis parametrus. Kiekviena savivaldybė galėjo surinkti daugiausiai 200 taškų. Tiesa, net ir pirmosiose pozicijose atsidūrusios Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybės surinko atitinkamai tik 148,8 ir 131,31 balą. Širvintų savivaldybė surinko 80,04 balus ir yra tarp „vidutiniokių“. Per viduriuką mūsų savivaldybė yra pagal būsto šildymo kompensacijos gavėjų, moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą, socialinės pašalpos gavėjų, registruotų ilgalaikių bedarbių skaičių (tiesa, už palyginti neaukštą pastarąjį rodiklį, ko gero, reikėtų dėkoti sostinei, kurioje dirba nemaža dalis mūsų rajono gyventojų). Na o pagal pensininkų skaičių 1 tūkstančiui savivaldybės gyventojų (242,9) jau ritamės į antrąją lentelės pusę ir po metų kitų galime atsidurti tarp labiausiai senėjančių rajonų. Skaityti daugiau »

„Šiandien kiekvienas yra priverstas nuolat mokytis ir tobulėti“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Gražina Gudonienė: „Kuo vaikas anksčiau pradės pažinti save, žinos karjeros galimybes, tuo jis labiau bus patenkintas savo ir savo šeimos gerove.“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Gražina Gudonienė: „Kuo vaikas anksčiau pradės pažinti save, žinos karjeros galimybes, tuo jis labiau bus patenkintas savo ir savo šeimos gerove.“

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vykdomas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projektas vykdomas ir Širvintų miesto bei rajono mokyklose. Šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas. Jų ugdymą koordinuoja mokyklose dirbantys karjeros koordinatoriai. Apie projektą, karjeros kompetencijų ugdymą, apie jų būtinybę sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui papasakoti sutiko Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Gražina Gudonienė.

– Kodėl atsirado būtinybė mokyklos suole kalbėti apie karjerą? Kas šiandieną yra karjera? Ar galima pradėti dėlioti(s) jos planą dar mokykloje?

– Anksčiau žmogus galėdavo atsisakyti siekti savo karjeros ir gana saugiai jaustis, šiandien kiekvienas yra priverstas nuolat mokytis ir tobulėti. Priešingu atveju – neišlaikys savo, kaip darbuotojo, paklausos darbo rinkoje. Karjera šiandien suprantama kaip darbinių ir mokymosi patirčių seka, ji yra viena iš svarbiausių šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalių. Anot Danijos alternatyvaus švietimo centro vadovės Anne Hoejholt, vaikus mokykloje turime parengti 2050-iesiems, tačiau niekas nežino, kokie jie bus. Tai yra viena iš švietimo sistemos problemų. Skaityti daugiau »

Renovacija – kas? Visapusiškai aptartas pasirinkimas ar prievarta?

Po „Širvintų krašto“ rugsėjo 11 d. straipsnio „Garsiai prabilta apie pirmojo renovavimo projekto startą Širvintose“ daugumą Vilniaus g. 45 namo butų savininkų ištiko šokas. Kokiu pagrindu startuojama? Skaityti daugiau »

Šiukšlynas Bagaslaviškyje – neišsprendžiama problema?

Mokiniai prie Bagaslaviškio šiukšlyno surengė protesto akciją.

Mokiniai prie Bagaslaviškio šiukšlyno surengė protesto akciją.

Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos aštuntokai nerimsta. Gražiomis rudenėlio dienomis žmogaus saugos pamokos metu ieško miestelio apylinkėse įvairių gamtos taršos šaltinių. Ir suranda.

Šį kartą toli ir ieškoti nereikėjo. Kiekvieno bagaslaviškiečio ir šiaip pro šalį važiuojančio žmogaus akis bado prie autobusų stotelės už Europos Sąjungos lėšas įrengtas… šiukšlynas. Iš tikro šioje vietoje turėjo būti šiukšlių rūšiavimo punktas, tačiau jame buvo pastatyti tik du „teletabiai“. Kadangi nėra nė vieno paprasto konteinerio (kokie, pavyzdžiui, būna prie kapinių ar Širvintų mieste šalia tokių pačių „teletabių“, žmonės šiukšles verčia tiesiai ant žemės. Jų spėti išvežti paprasčiausiai nespėja. Šiukšlių krūva visai šalia kelio, todėl važiuojantiems pro šalį žmonėms labai patogu šiukšlėmis atsikratyti. Sustojai sau ir ramiai iškrovei kokią niekam nebereikalingą sulūžusią lovą, porą automobilio padangų ar šiaip keletą maišų šlamšto. Krūva išauga per porą dienų…

Pasirodo, šiukšlių krūva labai puiki vieta treniruotis su individualiomis apsaugos priemonėmis, kitaip sakant, dujokaukėmis. Šalia pūvančių atliekų dujokaukes mokinukai užsideda akimirksniu. Dujokaukės nors ir sovietinės, tačiau padeda, – užsidėjęs nebejauti jokio blogo kvapo… Juokai juokais, tačiau kiekvieną dieną regint miestelio centre šiukšlyną, verkti norisi.  Skaityti daugiau »

Išplūdo ir apmėtė akmenimis

Rugsėjo 19-22 dienos

Per keturias dienas į Širvintų rajono policijos komisariatą buvo pristatyti 5 asmenys. Skaityti daugiau »

Musninkuose nebeliks ambulatorijos!?..

Apie miestelio problemas kalbasi (iš kairės į dešinę) bendruomenės pirmininkė Jadvyga Kielienė, bendruomenės slaugytoja Asta Autukevičienė, Kultūros centro Musninkų filialo vedėja Dalia Kiaulevičiūtė ir seniūnė Birutė Jankauskienė.

Apie miestelio problemas kalbasi (iš kairės į dešinę) bendruomenės pirmininkė Jadvyga Kielienė, bendruomenės slaugytoja Asta Autukevičienė, Kultūros centro Musninkų filialo vedėja Dalia Kiaulevičiūtė ir seniūnė Birutė Jankauskienė.

Rugsėjo 13 dieną, penktadienį, Musninkų kultūros namuose vyko visuotinis gyventojų susirinkimas, kuriame dalyvavo dešimt(!) musninkiečių. Svarstomas klausimas buvo labai svarbus: „Dėl Musninkų ambulatorijos reorganizacijos į Musninkų medicinos punktą“. Su visomis iš to išplaukiančiomis sąlygomis. Vadinasi, Musninkuose nebeliks šeimos gydytojo. Medicinos punkte 0,5 etato dirbs tik slaugytoja. Pasak VšĮ Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos Nijolės Dimšienės, du kartus per mėnesį pagal iš anksto sudarytą grafiką į Musninkų medicinos punktą atvyks ir šeimos gydytoja.

Lietuvoje sveikatos priežiūra finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Todėl ir sveikatos priežiūros paslaugomis turi teisę naudotis tik apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu. Žmogui, mokančiam privalomojo sveikatos draudimo įmokas, suteikiamas tam tikras saugumas. Atsitikus nelaimei, jis turi galimybę pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis nemokamai. Kas tie laimingieji? Tai tokie piliečiai, kurie kas mėnesį moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Kodėl yra reikalinga reorganizacija Musninkuose? Vyr. gydytojos pagrindinis argumentas – pinigų trūkumas. O dėl ko trūksta pinigų? Paaiškinimas labai paprastas. Musninkų seniūnijoje yra 1603 gyventojai. Iš jų 980 sveikatos priežiūros paslaugomis naudojasi Širvintų poliklinikoje ir 623 – Musninkų ambulatorijoje. Iš pastarųjų skaičiaus apsidraudusiųjų – tik 570 žmonių. Ir tik šie gyventojai į gydymo įstaigą ateina su vadinamuoju ligonio „krepšeliu“. Šio „krepšelio“ pinigų neužtenka, kad musninkiečiams ambulatorijoje būtų suteikiamos visos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos. Skaityti daugiau »

Svarbiausias dalykas gyvenime yra abipusis sutarimas

Prakseda ir Vincas Šemėtos skaičiuoja 64-uosius bendro gyvenimo metus.

Prakseda ir Vincas Šemėtos skaičiuoja 64-uosius bendro gyvenimo metus.

Pavažiavus keletą šimtų metrų nuo Družų Vindeikių link, dešinėje kelio pusėje per kalvelę vingiuoja siauras keliukas, vedantis į tvarkingą, iš tolo geltoniu spindinčią sodybą. Čia pat Širvinta, status skardis, laipteliai, siūlantys nusileisti ir prie upės, ir prie šalia sodybos esančio tvenkinio. Ramu, gražu, jauku – ką daugiau bepridursi. Tai Praksedos ir Vinco Šemėtų išpuoselėti namai. Prie tvarkingo medinio pastato pasitiko Vincas Šemėta. Šeimininkas sakėsi ką tik kapojęs malkas, pasiūlė užeiti į trobą. Jaukioje virtuvėje jau laukė besišypsanti šeimininkė Prakseda Šemėtienė.

Šemėtos – tai 64-uosius bendro gyvenimo metus skaičiuojantys Družų kaimo senoliai, labai mieli, besišypsantys, geranoriškai nusiteikę, apsiskaitę. Susėdę prie stalo, galėjome maloniai pasišnekučiuoti. Sutuoktiniai noriai pasakojo apie gyvenimo kaime kasdienybę, prisiminė jaunystę, pažinties metus, pasidžiaugė ramia senatve, užaugusiais vaikais, anūkais bei proanūkiais. Skaityti daugiau »

Įsipylė degalų ir nesumokėjo…

Rugsėjo 16-18 dienos

Per tris dienas į Širvintų rajono policijos komisariatą buvo pristatyti 7 asmenys. Skaityti daugiau »

Tikslas – didinti eksportą

kuriame_ateiti

UAB „Maturė“ generalinis direktorius Eidminas Kasparevičius (dešinėje) ir direktoriaus pavaduotojas Vytas Mazuronis džiaugiasi, kad bendrovės produkciją perka apie 40 valstybių.

UAB „Maturė“ generalinis direktorius Eidminas Kasparevičius (dešinėje) ir direktoriaus pavaduotojas Vytas Mazuronis džiaugiasi, kad bendrovės produkciją perka apie 40 valstybių.

Kol kas mėnesį vis dar skaičiuojamas augantis bedarbių skaičius, o mažos įmonės bankrutuoja viena po kitos, sunku rasti pavyzdžių, kuomet net ir sunkmečio įkarštyje įmonė įstengia ne tik išlikti stabili, bet ir didina savo plėtrą.

Vieną tokių įmonių turime ir Širvintose. UAB „Maturė“, įsikūrusi Alekniškio kaime, yra viena iš didžiausių įmonių visame rajone.

ES parama padeda plėstis

„Maturėje“ jau daugiau nei šešiolika metų gaminami sertifikuoti automobilių oro, kuro, tepalo, salono filtrai. Įmonė gamina europinę kokybę atitinkančius filtrus ir filtravimo elementus lengviesiems bei krovininiams automobiliams, motociklams, sodo, miško, žemės ūkio, pramonės ir kitai technikai. Didėjant gamybos pajėgumams, įmonei labai svarbus eksportas. Būtent jį bandoma didinti pasitelkiant Europos Sąjungos struktūrinius fondus. Skaityti daugiau »

Rajone bus ir… Graikų gatvė

Bene kas antram rajono tarybos posėdžiui pateikiami sprendimų projektai dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Rugpjūčio mėnesio posėdyje keli tarybos nariai sukluso, kai reikėjo balsuoti už kiek netikėtą gatvės vardą – nuo šiol Širvintų rajone bus… Graikų gatvė. Tuomet kilo klausimas, kas nusprendžia, kokį vardą suteikti gatvei? Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos