rugpjūčio, 2011 archyvas

Pamoka ar „atrakcija“?

Tikriausiai vieno iš chuliganiškai pasielgusių jaunuolių mama priminė, kad negalima fotografuoti nepilnamečių veidų. Įstatymus mes žinome... Būtų gerai, kad ir jaunuoliai žinotų ne tik savo teises, bet ir pareigas.

Tikriausiai vieno iš chuliganiškai pasielgusių jaunuolių mama priminė, kad negalima fotografuoti nepilnamečių veidų. Įstatymus mes žinome... Būtų gerai, kad ir jaunuoliai žinotų ne tik savo teises, bet ir pareigas.

Praėjusį šeštadienį (rugpjūčio 20 dieną) „Širvintų krašte“ buvo išspausdintas straipsnis „Vandalizmas miesto centre“, kuriame rašėme, kad neseniai rekonstruotoje I. Šeiniaus gatvėje ilgąjį Žolinės savaitgalį buvo nulaužtos trys liepaitės.

Nepraėjo nė savaitė po chuliganiško įvykio, o kaltininkas (ar kaltininkai) paaiškėjo. Antradienį (rugpjūčio 23 dieną) I. Šeiniaus gatvėje vyko liepaičių atsodinimo darbai. Medelius sodino ne kas kitas, o juos nulaužę jaunuoliai ar jaunuolis – pasirodo, informacija apie chuliganiškai pasielgusius asmenis prilygsta valstybės paslapčiai. Tik iš grupelės, besisukiojančios šalia atsodinamų liepaičių, galima buvo atspėti, kad medelius laužė, matyt, keli jaunuoliai. Nei rajono meras Vincas Jasiukevičius, nei Širvintų rajono policijos komisariato nepilnamečių reikalų specialistė Erika Sirnickaitė „Širvintų kraštui“ nepanoro atskleisti, keli jaunuoliai taip pasielgė. Tai – nepilnamečiai, todėl apie juos teikti informacijos esą negalima. Tačiau policijos suvestinėse paprastai nurodomi nepilnamečių, padariusių nusikalstamą veiką, inicialai, gimimo metai, vietovė, kurioje jie registruoti, ir pan. Kuo išskirtinis šis atvejis? Juo labiau, kad net neprašėme pasakyti minėtų jaunuolių inicialų, o tik teiravomės, keliese laužė liepas?..

Skaityti daugiau »

Širvintiškių nedomina daugiabučių renovacija?

Su galimybėmis ir sąlygomis gauti paskolą būsto modernizavimui supažindino banko "Swedbank" atstovė Edita Rimokaitytė.

Su galimybėmis ir sąlygomis gauti paskolą būsto modernizavimui supažindino banko "Swedbank" atstovė Edita Rimokaitytė.

Jau keletą metų daugiabučių gyventojai yra raginami renovuoti namus – neva tada sąskaitos už šildymą nebebus tokios didelės. Vis dėlto nepaisant vardijamų renovacijos privalumų, siūlomų ganėtinai gerų paskolų sąlygų, šalies gyventojai vangiai ryžtasi pasinaudoti Daugiabučių namų modernizavimo programa.

Antradienį (rugpjūčio 23 dieną) Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centro mažojoje salėje vyko, galima sakyti, eilinis seminaras skirtas daugiabučių namų gyventojams, administratoriams, daugiabučių namų savininkų bendrijoms, daugiabučių namų atstovams, gyventojams atstovaujančių organizacijų atstovams, savivaldybių ir seniūnijų specialistams bei kitiems besidominantiems daugiabučių namų atnaujinimu.

Panašūs seminarai vyksta nebe pirmą kartą. Šįsyk susirinkusieji buvo supažindinti su teikiama parama bei galimybėmis atnaujinti daugiabučius namus pagal Daugiabučių namų modernizavimo programą, jiems buvo pateikti faktinių modernizuotų šalyje daugiabučių namų pavyzdžiai, informacija apie valstybės paramą nepasiturintiems asmenims, projektų rengimo, finansavimo tvarką, taip pat buvo apžvelgti teisės aktų pakeitimai, įsigaliojusieji nuo 2011 vasario 6 dienos, bei planuojami pakeitimai dėl valstybės paramos intensyvumo padidinimo. Tačiau susidomėjusių būsto renovavimo galimybėmis gretos vis mažėja. Antradienį į seminarą susirinko vos 13-14 rajono gyventojų, iš kurių beveik pusė – valdininkų…

Skaityti daugiau »

„Kai yra realus pavojus sveikatai arba gyvybei“

Apie 30 centimetrų skersmens širšių lizdas - širvintiškio Jono Saveikio namo palėpėje. Manoma, kad stambus kanopinis gyvūnas gali žūti, jeigu jam du-tris kartus įgelia širšė. Žmogus kartais miršta ir nuo vieno širšės įgėlimo, paprastai kai įgeltasis būna alergiškas širšių nuodams. Širšių nuodai veikia daugumos žinduolių kraujotakos sistemą, jie smarkiai sumažina kraujo spaudimą ir sulėtina kraujo apytaką.

Apie 30 centimetrų skersmens širšių lizdas - širvintiškio Jono Saveikio namo palėpėje. Manoma, kad stambus kanopinis gyvūnas gali žūti, jeigu jam du-tris kartus įgelia širšė. Žmogus kartais miršta ir nuo vieno širšės įgėlimo, paprastai kai įgeltasis būna alergiškas širšių nuodams. Širšių nuodai veikia daugumos žinduolių kraujotakos sistemą, jie smarkiai sumažina kraujo spaudimą ir sulėtina kraujo apytaką.

„Rugpjūčio 20 d. „Širvintų krašte“ perskaičiau Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informaciją apie tai, kad per savaitę gelbėtojai įvairiose rajono vietovėse sunaikino 5 širšių lizdus. Kadangi širšės okupavo ir mūsų sodybos Dailidžionių kaime kiemą, o aš esu šių vabzdžių įgėlimams labai alergiška, nutariau irgi paprašyti gaisrininkų gelbėtojų pagalbos. Pirmadienį paskambinome į PGT dispečerinę. Atsiliepęs vyriškis pareiškė, jog jie tokios pagalbos neteikia. „Tai kam laikraštyje giriatės, kad ir Kernavėje, ir Černiškėse, ir Širvintų mieste naikinote širšių lizdus“, – paklausiau to vyriškio. Jis atšovė, kad nieko nežino, jokios informacijos laikraščiui jis neteikia. Tada paskambinau viršininko numeriu. Bet ir ten, man rodos, tas pats balsas atsakė, kad tokios pagalbos neteiks. Taip ir likau nesupratusi, kodėl vienur širšių naikinti gelbėtojai važiuoja, o kitur – ne. Juk Dailidžionys, palyginti su Kernave ar Černiškėmis, yra daug arčiau“,- guodėsi į „Širvintų krašto“ redakciją atėjusi O. Ž.

Skaityti daugiau »

Surūšiavau. O kur padėti?

Koks čia gamtos stebuklas? Kur mes gyvename? Europos Sąjungoje? Vaizdelis šalia autobusų stotelės prie pat kelio įvažiuojant į Bagaslaviškio miestelį. Šis šiukšlių kalnas (pradėjus gyventojus aptarnauti UAB "Ecoservice") jau tapo Bagaslaviškio miestelio įvaizdžiu.

Koks čia gamtos stebuklas? Kur mes gyvename? Europos Sąjungoje? Vaizdelis šalia autobusų stotelės prie pat kelio įvažiuojant į Bagaslaviškio miestelį. Šis šiukšlių kalnas (pradėjus gyventojus aptarnauti UAB "Ecoservice") jau tapo Bagaslaviškio miestelio įvaizdžiu.

Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna. Tokią išvadą galima padaryti perskaičius trečiadienį Savivaldybės tinklalapyje paskelbtą informaciją apie atliekų tvarkymą. Kitą dieną, beje, šios informacijos jau nebebuvo.

Kas iš to, kad man ir mano kraštiečiams Savivaldybės klerkai primena, jog „Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-92 yra patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau-Taisyklės), kurios galioja Širvintų rajone ir kurių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys“, arba grasina, kad asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161¹ straipsnį „Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas“, t. y. – gali susilaukti įspėjimo arba baudos iki dviejų tūkstančių litų. Visa atliekų tvarkymo rajone problemos esmė visiškai ne tai. Kam tūkstantąjį kartą priminti, kad „Atliekų turėtojai susidarančias atliekas privalo rūšiuoti: atskirti popierių ir kartoną, stiklą, plastmases, metalą, didžiąsias atliekas, statybos ir griovimo atliekas, pavojingas atliekas, farmacines ir medicinos atliekas bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas“, jei žmonės nežino, kur paskui tas atliekas dėti? Nei butuose, nei sodybose tokių atliekų juk nekaupsi, kol prieš Velykas ar Kalėdas jas teiksis priimti (ne surinkti!) Musninkų gatvėje. O kas paklausė, kaip iki tos Musninkų gatvės senyvam ar neįgaliam žmogui nuboginti tą sukauptą „turtą“? Kai kas rašo skelbimus, kad atiduoda seną baldą ar šaldytuvą, turėdami vilties, jog kas nors susigundys „dovana“ ir ją išsiveš. O dauguma? Būkim realistai – ir valdžia, ir atliekų surinkėjai puikiai supranta, kad dar neretas žmogus, užuot ieškojęs transporto, mokėjęs pinigus, kaimynui talkinant ištemps nereikalingą rakandą prie artimiausio buitinių atliekų konteinerio.

Skaityti daugiau »

Ne sportavo, o girtavo

Rugpjūčio 22-24 d.

Į Policijos komisariatą pristatyti: rugpjūčio 23 d. – E. K., gyv. Širvintų r., girtas šlitinėjo Širvintų r., Bagaslaviškio mstl., Klevų gatvėje; rugpjūčio 24 dieną – V. S., gim. 1968 m., gyv. Širvintose, girtas gulėjo Širvintose, Atminties g., prie namo Nr. 8, o iš Kalnalaukio gatvėje esančios krepšinio aikštelės buvo „susemti“ širvintiškiai M. S., gim. 1982 m., E. L., gim. 1988 m., ir V. B., gim. 1982 m., nes jie ten vartojo alkoholinius gėrimus. Rugpjūčio 25 d. pristatytas A. B., gim. 1994 m., gyv. Ukmergės r., įtariamas girtas Širvintose, Kalnalaukio g. 8 name išdaužęs koridoriaus lango stiklą.

Skaityti daugiau »

Norinčių rūpintis jaunimo reikalais – daug, bet kur realūs darbai?

Be abejo, jaunimo netenkina toks "aikštynas".

Be abejo, jaunimo netenkina toks "aikštynas".

„Širvintų krašto“ redakcija gavo Širvintų jaunimo laišką, kuriame prašoma per laikraštį paraginti rajono įmones paremti ekstremalaus sporto aikštyno statymą. Laiške rašoma: „Taip jau susiklostė, kad mūsų mažame gražiame miestelyje yra daug vaikų, kurie užsiima ekstremaliu sportu. Deja, čia nėra ekstremalaus sporto aikštyno. Tiesą sakant, jis yra, bet visiškai nepritaikytas sportui – rampos per mažos, aikštyne visada mėtosi stiklai, kuriais vaikai gali susižeisti. Savivaldybei tereikia rėmėjų, galinčių paremti ekstremalaus sporto aikštyno statymą. Todėl mes, jaunimas, norėtume kreiptis į visas Širvintų rajono įmones prašydami, kad paremtų ekstremalaus sporto aikštyno statymą ir kartu palaikytų norintį tobulėti, bet neturintį tam sąlygų jaunimą. Daugelyje Lietuvos miestų aikštynai jau yra naujai perstatyti, o kai kuriuose miestuose yra ne vienas ekstremalaus sporto aikštynas.“

Skaityti daugiau »

Negi tai vadinama išvalymu?

Iš tikrųjų vidurinysis tvenkinukas žaliuoja kaip žaliavęs.

Iš tikrųjų vidurinysis tvenkinukas žaliuoja kaip žaliavęs.

Neslėpsiu, kai buvo pradėti valyti Beržės upelio tvenkinukai, grožėjausi ir aš – iki šiol Širvintose nematyta technika, rodos, dirbo gražiai ir tvarkingai. Bet… Kaip sakoma, negirk dienos be vakaro. Pirmas nuo Plento gatvės tvenkinukas, atrodo visiškai neblogai, trečias (prie Vilniaus gatvės) – irgi nieko, o štai vidurinis gadina visą vaizdą. Jeigu ne ant kranto gulinčios krūvos žolių, žiūrėdamas į vandenį net nepagalvotum, kad čia dirbo žemsiurbė. Stirkso meldai, plūduriuoja žolės. Negi tai vadinama išvalymu? Jei ir kitus numatytus darbus taip atliks, tai tie 680 000 Lt, skirtų projektui – kaip į balą tikrąja to žodžio prasme. Įdomu, ar Savivaldybėje yra atsakingi už projektų vykdymo kontrolę specialistai, ar kas nors bent akį užmeta, kaip vyksta darbai?

Širvintiškis Valdemaras K.

Maisto davinius ima, bet jais nepatenkinti

Prieš gerą mėnesį „Širvintų krašte“ skaičiau, kad maisto produktų gavėjų skaičius tebeauga. Straipsnyje buvo rašoma, kad jau penkti metai Lietuvoje vykdoma maisto produktų iš intervencinių atsargų tiekimo labdaros organizacijoms programa, kurios metu iš Europos Sąjungos intervencinių atsargų nuperkama maisto produktų, o vėliau išdalinama nepasiturintiesiems. Liepos pabaigoje po rajono seniūnijas jau 3-ią kartą šiais metais buvo išvežiojami maisto produktai. Rašoma, kad 2009 metais paramą maisto produktais gavo 1726, o šiemet liepos mėnesį jau – 3549 asmenys.

Skaityti daugiau »

Pateikė galimai suklastotą vairuotojo pažymėjimą

Rugpjūčio 18 – 21 d.

Į Policijos komisariatą pristatyti: rugpjūčio 18 d. – E.E., gim. 1989 m., gyv. Širvintų r., ieškomas kaip negrįžęs į Pravieniškių pataisos namus – atvirąją koloniją; rugpjūčio 19 d. – M. S., gim. 1987 m., gyv. Širvintų r., Musninkų sen., ir M. T., gim. 1986 m., gyv. Širvintose, I.Šeiniaus g. 12 pastato kieme šiukšlino teritoriją; rugpjūčio 20 d. – G. G., gim. 1990 m., gyv. Širvintose, girtas šlitinėjo Širvintose, I.Šeiniaus g., o tą pačią dieną pristatyta D. M., gim. 1976 m., gyv. Širvintų r., Širvintų sen., girta triukšmavo namuose; rugpjūčio 21 d. – T. Z., gim.1988 m. gyv. Širvintų r., Širvintų sen., girtas gulėjo Širvintose,Vilniaus g.

Užregistruoti ikiteisminiai tyrimai

Užregistruotas Vilniaus rajono gyventojos D.V. skundas, kad rugpjūčio 18 d. atvykusi į savo negyvenamą sodybą, esančią Širvintų r., pastebėjo, kad išdaužus lango stiklą įsibrauta į namo vidų, tačiau iš namų niekas nedingo. Materialinė žala 100 Lt.

Skaityti daugiau »

Kai pievas rausia ne kurmiai…

Gudulinės kaimo teritorijoje vykdomi privalomieji dujotiekio remonto darbai.

Gudulinės kaimo teritorijoje vykdomi privalomieji dujotiekio remonto darbai.

Praėjusios savaitės pradžioje į „Širvintų krašto“ redakciją paskambinusi Jauniūnų seniūnijos Gudulinės kaimo gyventoja I. Karpavičienė prašė: „Atvažiuokite į Gudulinę ir pažiūrėkite, kaip keisdamas dujotiekio vamzdžius AB „Lietuvos dujos“ darbų rangovas išrausė mano ir kaimynų pievas.“

Iš tikrųjų, Gudulinėje pats darbų įkarštis… Tačiau remontuoti dujotiekių vamzdynus būtina, kad neatsitiktų dar viena nelaimė – nepasikartotų 2009 metų spalio 24 dienos įvykiai, kai Graužių miške, netoli Lipuvkos vienkiemio, sprogo dujotiekis. Tai puikiai suvokia ir ponia Karpavičienė. Tačiau moteris pasipiktinusi dėl to, kad nebuvo informuota, jog jos pievoje bus kažkas daroma. „Nors gyvenu visai šalia, tačiau iš kiemo nemačiau, kad AB „Lietuvos dujos“ rangovas kasa mano žemėje. Tik atsitiktinai, važiuodama iš Širvintų namo, pastebėjau, kad išraustos mano ir kaimynų pievos,“ – pasakojo Gudulinės kaimo gyventoja.

Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos